Příběh

Jednoho dne, přestože vanul chladný vítr a stromy stromů začínaly opadávat, tři velké čluny naložené trpaslíky, panem Pytlíkem a velkým množství zásob opustily Jezerní město.

 

Popis jednotlivých karet úkolů

1AB – A Warm Welcome (-)

V balíčku dohledáte obě verze Šmaka, Osamělou horu a kartu cíle s názvem A Bare Patch. Smaug the Magnificent a karta úkolu se dají mimo hru a Smaug the Golden a The Lonely Mountain přijdou do oblasti odhalení. Pět karet Ereborských pokladů se zamíchá a umístí se pod kartu lokace Osamělé hory obrázkem dolů.

Přeskakujete fázi úkolu. Na konci kola postupujete automaticky do etapy č.2

 

2AB – The Burglar´s Turn (-)

Tam narazil na ohromného spícího rudo-zlatého draka. Pod ním, pod všemi jeho končetinami a mohutným stočeným ocasem leželo nepočítaně vzácných pokladů, zlata, drahokamů a klenotů…

Pokud jste úspěšní při plnění úkolu, položíte na kartu Smaug the Golden 1 žeton postupu. Poté první hráč učiní lupičský pokus. Pokud je úspěšný, vezme si vrchní kartu pokladu zpod Osamělé hory do ruky. Poté mohou hráči postoupit do třetí etapy.

Poté, co první hráč není úspěšný při lupičském pokusu, Šmak zaútočí na prvního hráče.

 

3AB – The Inside Information (20 žetonů postupu)

Mohli o tom debatovat, jak dlouho chtěli, ale nakonec vždy došli k tomu, že nemají způsob, jak se zbavit Šmaka, což byla vždy slabina jejich plánu. 

Po odhalení se Smaug the Golden dá stranou mimo hru, a Smaug the Magnificent a karta cíle Bare Patch se naopak dá do hry.

Tato etapa nejde porazit, dokud je Smaug the Magnificent ve hře. Pokud je počet žetonů postupu na této kartě vyšší, než zbývající počet Šmakových životů, odstraňte Šmaka (Magnificent) ze hry.

Pokud porazíte tuto etapu, vyhráli jste a objevili jste úspěšně všechny poklady skryté pod Osamělou horou.

 

4AB – Thieves! Fire! Murder! (7 žetonů postupu)

Šmak se vyřítil z brány a usadil se na vrcholku hory obklopený zeleným a rudým plamenem.  

Všechny žetony postupu z karty Smaug the Golden se odstraní a drak se odloží stranou, mimo hru. Smaug the Magnificent se umístí do hry.

Poté, co na kartu úkolu umístíte sedmý žeton postupu, odstraňte z karty Smaug the Magnificent všechna zranění a umístěte jej stranou mimo hru. Poté přidejte do oblasti odhalení kartu Smaug the Golden a vraťte hru do etapy 2B.


 

MECHANIKA

Jak vlastně začít popis toho, co vás čeká v pátém scénáři hobití série? Možná by bylo vhodné začít tentokrát příjemnými věcmi a pozvolna a teprve časem odhalit ten masakr, který vás čeká později. Takže tu předně máme první etapu, která má veskrze podivný efekt. Jednak vás instruuje ohledně toho, jak začít, takže si vyhledáte zlatou verzi Šmaka (Smaug the Golden) a Osamělou horu a obě tyto karty umístíte do oblasti odhalení. Druhá verze Šmaka (the Magnificent) a karta úkolu Bare Patch jdou zatím mimo hru a jejich čas přijde později. V tomto scénáři se navíc objevuje velký počet karet pokladů (celkem 5 karet), které se umístí obrázkem dolů pod Osamělou horu a tam zatím čekají skryty na své objevení.

První etapa navíc říká, že přeskakujete fázi úkolu a na konci kola postupujete rovnou do druhé etapy. Tím pádem máte vlastně první kolo na jakousi přípravu vynesení karet, nabrání žetonů a de facto jedno volné kolo předtím, než vaše výprava ve skutečnosti začne. Během tohoto prvního kola nezkoumáte, nesnažíte se umístit žádné žetony ani nebojujete. To vše přichází až s kolem druhým a druhou kartou úkolu.

Než se na průběh hry dostaneme, musíme se nejprve podívat, co nás ve hře čeká a jaká pravidla tento scénář přináší. Jednak tady máme „burggle attempt“, což bych si dovolil soukromě přeložit jako “lupičský pokus” (pozor, pokud dojde k lokalizaci do češtiny, nemusí se shodovat s použitým překladem). Jedná se o Bilbův pokus proplížit se kolem Šmaka, sebrat některý z jeho pokladů a vrátit se s ním k přátelům dřív tak, aby se zatím Šmak neprobudil. Tento pokus se provádí tak, že se postupně odhazují karty z balíčku střetnutí, dokud nenarazíte na kartu, která má sobě uvedený nějaký „burggle effect“, který by se dal chápat jako svým způsobem úkol. Pro něj musí odhalit vrchní kartu svého balíčku a následně odhodit z ruky nějaký specifikovaný počet karet, které se s touto kartou shodují typem, cenou, sférou a podobně tak, jak je na kartě s „burgle attempt“ uvedeno. Jako ukázku si můžeme půjčit třeba následující text: „první hráč zamíchá balíček a odhalí vrchní kartu. Může odhodit 2 karty z ruky, jejichž cena se shoduje s cenou odhalené karty.“ Pokud hráč tento úkol splní, lupičský pokus se podařil, pokud nesplní, pokus byl neúspěšný.

Na začátku hry je ve hře karta nepřítele Smaug the Golden. Je nezničitelný, nefungují na něj efekty hráčských karet a nemůže být ve střetnutí s hráčem. Prostě si jen tak dříme v oblasti odhalení, statistiky má sice úctyhodné (ohrožení je rovno počtu ne-Burglar postav, tedy jiných než Bilbo, které se účastní plnění úkolu), ale sám od sebe na vás nezaútočí. Rozhýbe se pouze v případě, že první hráč neuspěje v lupičském pokusu, tehdy ho to lehce dopálí a zaútočí na něj. Jakmile je na něj umístěn 6 žeton postupu, povinně postupujete do čtvrté etapy (což není dobře). A jak se na něj žetony postupu dostávají? Vím, že to začíná být asi trochu méně přehledné, ale na závěr si vše shrneme. Ty žetony se na něj dostávají prostřednictvím karty úkolu. Jakmile jste při plnění úkolu úspěšní, umístíte na Šmaka jeden žeton postupu a podniknete lupičský pokus. Pokud v něm uspějete, můžete si vzít vrchní kartu pokladu zpod Osamělé hory do ruky a můžete (ale nemusíte) postoupit do třetí etapy. Je tedy na vašem rozhodnutí, kdy se odhodláte do třetí etapy přejít, a můžete se pokusit pokladů sebrat před přechodem co nejvíce (a budovat zatím armádu pro střetnutí s drakem). Ukrást každý další poklad je ale čím dál složitější, protože Osamělá hora má hodnotu ohrožení na neuvěřitelných dvanácti a tato základní hodnota je snížena o 2 za každou kartu pokladu, která se pod ní skrývá. Takže na začátku je na snesitelných dvou, ale s každým ukradeným pokladem se o dva zvyšuje. Poskytuje však také hráčům možnost akce (za dva Bilbovy žetony) při odhalování svých karet pro potřeby lupičských pokusů, a to takovou, že si můžete vzít aktuálně odhalenou kartu do ruky a místo ní odhalit kartu jinou, což může pomoci při absolvování tohoto testu.

Ještě jednou si tedy zkráceně zopakujme, jak tato část dobrodružství funguje. Jdete na průzkum a v případě, že neuspějete, nic se neděje, zvýšíte ohrožení a můžete pokračovat dál. Pokud uspějete, dostane Šmak jeden žeton zdroje a vy podniknete lupičský pokus. V případě jeho neúspěchu se na vás jedním útokem vrhne rozzuřený drak. Pokud v pokusu uspějete, získáte jeden poklad a máte na výběr, zda pokračovat ke třetí etapě, kde vás čeká střetnutí se Šmakem a možnost výhry, nebo se nikam nehrnout a pokračovat v etapě číslo 2. Pokud dlouho váháte nebo se vám dlouhodobě nedaří plnit lupičské pokusy a Šmak nastřádá 6 žetonů postupu, můžete se dostat do 4. etapy. Ta nevede nikam a vše jenom komplikuje. K ní se však ještě dostaneme.

Zatím tedy předpokládejme, že jste se dostali do té lepší, tedy třetí etapy. V tu chvíli se vystřídají dva draci a Zlatý Šmak je nahrazen Šmakem Nádherným (Magnificent). V tu chvíli se rozpoutá pravé peklo. Tento Šmak je také imunní vůči vašim kartám, nezničitelný a nemůže opustit oblast odhalení jinak, než efektem karty úkolu (a tehdy vyhráváte), přičemž je považován za nepřítele ve střetnutí s prvním hráčem. To všechno ještě dejme tomu, ale problém je zde navíc ten, že pokud při útoku dostane kartu stínu s lupičským efektem, podnikne po tomto útoku okamžitě další útok. Pokud by vás zajímal poměr karet s tímto efektem a bez něj, tak se něčeho držte, protože pokud jsem se někde neupočítal, máme zde 12 karet bez efektu a 23 karet s ním. Na pravděpodobnost se teď vykašleme, jen si řekněme, že se klidně může stát, že vás drak Šmak zahrne třemi, čtyřmi útoky za kolo, ani nemrknete, a jednou se mi dokonce stalo, že následovalo deset útoků s hodnotou 8. Šmak je úctyhodný nepřítel a často zkrátka bude nad síly družiny. Problém je ten, že s tím nemůžete nic dělat. Nic z toho se nedá zrušit, ani povinný efekt Šmaka, ani karty s efektem „burggle“.

Nicméně buďme optimisty a předpokládejme, že se s drakem vypořádáme. Jak to provést? Samozřejmě první hráč (a lučištníci druhého) mají možnost útoky Šmakovi oplácet, byť přes jeho pancíř (obrana 8) to není nic jednoduchého. Na kartu úkolu je třeba umístit 20 žetonů postupu (což je číslo shodné s drakovými životy), a jakmile je počet žetonů postupu roven nebo vyšší počtu drakových zbývajících životů, je Šmak odstraněn ze hry. Pak už nebude problém etapu dokončit. Máte tedy dvě možnosti – buď zuřivě sprintovat v plnění úkolu a umístit žetonů co nejvíce, nebo mít skutečně obrovskou vojenskou sílu a draka nějak utlouci. Pomoci v tom může karta cíle Bare Patch (neoficiálně Obnažené místo), protože jak známo, Šmak má jednu takovou slabinu, kde je zranitelnější díky odpadlé šupině. Díky kartě cíle můžete po úspěšném plnění úkolu podniknout lupičský pokus, a pokud v něm uspějete, přiložíte Bare Patch k drakovi jako doplněk a snížíte mu tak jeho obranu o 3, což může být vítaná pomoc při jeho ostřelování. Jakmile je tato etapa splněna, hru vyhráváte.

Jenže máme zde ještě čtvrtou etapu, do které se s trochou štěstí ani nepodíváte. Už víme, že pokud během druhé karty úkolu dosáhnete šesti žetonů postupu (tedy šesti úspěchů při plnění úkolu, ale nedokážete splnit lupičský pokus nebo se včas neodhodláte pro vstup do třetí etapy), přecházíte k této kartě. I tentokrát dojde k výměně obou draků a nastupuje jeho druhá, živější varianta schopná opakovaných zdrcujících útoků. Spící Zlatý drak je zatím stranou a jsou z něj odstraněny všechny žetony postupu. Zatímco se potýkáte se Šmakem ve fázi soubojů, snažíte se na kartu úkolu běžným způsobem umístit 7 žetonů postupu, a jakmile se vám to podaří, ukolébaný Šmak znovu usíná a vrací se jeho původní verze. Jediné, čeho zde můžete dosáhnout, je návrat na samotný začátek do etapy 2B a hra pokračuje tam, kde před probuzením draka skončila, jen bez oněch šesti žetonů postupu na vašem nepříteli.


 

OSTATNÍ KARTY

Kromě draka na příliš nebezpečné nepřátele nenarazíte, ale několik opeřenců a jiných létavců vám i tak může znepříjemňovat vaše putování. Jedním z nich jsou vrány Croaking Crows. Nepříjemné mohou být ve druhé etapě, kdy vám jejich příchod díky jejich efektu po odhalení může umístit nečekaný žeton postupu na draka, ale v jiných fázích nedělají nic (respektive dělají, ale na hru to nemá efekt) a jejich čísla nejsou nijak děsivá. Podobně jsou na tom již z Temného hvozdu známí netopýři Dark Bats, kteří se ať už jako efekt stínu nebo po úspěšném útoku mohou přichytit na bránící postavu a snížit jí všechny základní statistiky o 1.

 Z lokací je pak poměrně pestrý výběr. Desolation of Smaug propůjčuje první zradě nápor, zatímco číselně hodně nepříjemná Velká síň (Great Hall, statistiky 4 – 4) na konci každého kola umísťuje 1 žeton postupu na draka v případě, že je aktivní lokací. Zajímavou kartou je tajný vchod do Šmakovy síně (Secret Entrance), který v případě, že je aktivní lokací, snižuje ohrožení Osamělé hory na polovinu, což se vyplatí, pokud jste zvolili cestu vybrakování drakových pokladů předtím, než se na něj vrhnete. Není až tak jednoduché se do ní dostat, protože musíte vyčerpat hrdinu a jmenovat typ karty a odhalit kartu z balíčku střetnutí. V případě, že neuhodnete, vrátí se Secret Entrance do oblasti odhalení a vy v tomto kole již nesmíte nikam znovu cestovat. Western Slopes je pak nevídanou pozitivní lokací, jejíž prozkoumání vám umožní líznout si dvě karty nebo odstranit jeden žeton postupu ze Zlatého Šmaka.

Jako tradičně přináší expanze hobita větší množství zrad, protože vzhledem k ději se nepotýkáte s velkým množstvím nepřátel. Jednou z nich je Belching Fire, která způsobí okamžitý útok draka na hráče, jehož postavy se větší silou vůle podílejí na plnění úkolu. Naštěstí  v tomto případě nedáváte kartu stínu, protože v tomto scénáři jeden útok ne vždy znamená jeden útok, jak jsme již zjistili. Dragon-Spell je zradou s kategorie Okolností na postavách, kdy sníží sílu vůle postavy o 1 za každý zdroj, který má na sobě. Čím více majetku je tedy ve hře, tím menši silou vůle hrdina disponuje a mění se v posedlého tvora přesně jako Thorin v závěru příběhu. Pro potřeby plnění úkolu družiny je tak postupně nepoužitelný a chraň bůh, aby musel něco ze svého majetku odevzdat (utratit žeton zdrojů). Okamžitě je zraněn tolika body zranění, kolik žetonů utratil. Tohle je hezká tématická věc a vlastně zrada, kolem které se dá zároveň vcelku jednoduše hrát, pokud máte více hrdinů jedné sféry (tedy spíše ve hře více hráčů). Known at an Ounce vám odhodí 2 náhodné karty z ruky a ještě má potenciál za události lehce navýšit ohrožení draka, což je nepříjemné, ale opět ne hru lámající.

Poslední novou zradou (najdeme zde ještě z dřívějška známé zrady Fighting Among Friends a Weighetd Down) je Pretending to Sleep, kdy vás spánek předstírající Šmak donutí umístit na sebe jeden žeton postupu a zaplatit stejný počet Bilbových zdrojů, jako je počet jeho žetonů postupu. V případě, že nejste ochotni či schopni zaplatit, drak se probouzí a vy se dostáváte přímo do etapy 4A. Jako kdyby to nestačilo, ještě si na vás tato karta připravila svůj nápor.

A to je vše, co v duelu se Šmakem můžete zažít. Jedná se o scénář, který stojí na drakovi a balíček mu připravuje půdu pro opakované zdrcující útoky.


 

JAK NA NĚJ?

Pokud si kladete tuto otázku, nejspíš vám příliš neporadím. Hrával jsem tento scénář v době Trpasluje a Hobitích krabic, samozřejmě, a jediná taktika, která vedla k úspěchu, byla vyložená obrovská armáda trpasličích spojenců. Když říkám armáda, myslím tím opravdu armádu, jednu postavu vedle druhé. Další nezbytnou podmínkou k úspěchu je vůle obětovat desítky trpaslíků proto, abyste se dostali k pokladu, což není zrovna myšlenka obvyklá u hrdinů Tolkienova světa, ale když jde o vlastní krk… A jak se připravit na draka? No, to vlastně ani příliš nejde. Stavět to „vertikálně“ na hrdinech (spousty doplňků, maximální obrana, stoupání, léčení) je jedna cesta, ale pak přijde jedno kolo, kdy počet útoků převýší vaše kapacity, jeden nebráněný útok, na který už nenajdete odpověď, a je to. Druhá cesta je stavět „horizontálně“, tedy jednu postavu vedle druhé, zavřít oči a čekat, kolik těch útoků bude tentokrát a jestli i na hrdiny dojde. Mám pocit, že tohle je jistější cesta, ale zdaleka to neznamená, že to je jistá cesta.


 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Docela chápu, že tento scénář nebude patřit mezi ty nejoblíbenější dobrodružství u hráčů, kteří touží vyzrát na scénář tím stylem, že připraví ten nejvypiplanější balík, zakomponují všechny hrozby nepřátel a na každou si připraví odpověď tak, aby scénář zdrtili (sám mezi takové nepatřím). Tady totiž všechno přesně takhle uděláte a scénář i tak zdrtí vás. Někdy. Přitom třeba ani není jak balík vylepšit, neudělali jste žádnou hráčskou chybu, ale prostě Šmak na vás zaútočí třeba osmkrát v jednom kole, a co s tím uděláte? Žádné rušení nepomůže, ustát takovou smršť kolo co kolo taky jde jen ve výjimečných případech. Když se to stane ve čtyřech, pěti hrách za sebou, může nastoupit frustrace a pocit, že tentokrát nemáte nic ve svých rukách. Nerozčilujte se, opravdu nemáte. Je jen na vás, jestli vás takový průběh dokáže od hry odradit nebo nikoliv. A zrovna tak, když scénář pokoříte, můžete snadno získat pocit, že to tentokrát nebylo tím, že byste byli tak dobří, ale měli jste prostě jen štěstí. Kombinace tohoto, faktu, že příběh o Šmakovi vlastně nemám vůbec rád a také hodně podivné ilustrace u mne toto dobrodružství řadí mezi ty nejméně oblíbené. Přitom mi nevadí prohrávat, naopak, ale tady jsou pak ty prohry takové – no, divné… Věřím ale, že někteří hráči si toto dobrodružství jistě užijí, je opravdovou výzvou, o tom žádná, ale já bych tentokrát raději ani neuváděl číselné hodnocení, bylo by zavádějící (i vzhledem k neoblíbenosti zápletky).

Sepsal pro vás Libor

(osobní web autora ke Hře o trůny LCG zde)

Hodnocení tohoto dobrodružství ? %


Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.