[RegUserOnly][/RegUserOnly]PŘÍBĚH

Po krátkém odpočinku v Elrondově domě pokračuje Bilbo a jeho společníci ve své cestě k Osamělé hoře. Aby se ale dostali k Ereboru, musí nejprve pokořit průsmyky vedoucí skrze Mlžné hory.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET ÚKOLŮ

1AB – A Short Rest (0 žetonů postupu)
V přípravě se dva sety – Over the Misty Mountains Grim a Western Lands – zamíchají a vytvoří aktivní balíček střetnutí. Sety The Great Goblin a Misty Mountain Goblins se také zamíchají do jiného balíčku a dají se zatím mimo hru jako balíček neaktivní.
Po odhalení B strany si může každý hráč v balíčku najít jednu kartu pokladu, dát si ji do ruky a zamíchat balíček. Okamžitě poté se pokračuje ke kartě 2A
2AB – The Mountain Pass (16 žetonů postupu)

Za divoké bouřky jste spatřili dvojici obrů, jak si mezi sebou jako při nějaké hře pohazovali obrovské bloky skály. Pak je vrhali do temnoty pod sebou.

V balíčku střetnutí si dohledáte jednu kopii nepřítele Stone-Giant a umístíte ji do oblasti odhalení. Po zamíchání balíčku odhalíte jednu kartu na hráče a umístíte ji do oblasti odhalení.

3AB – Down, Down to Goblin Town (20 žetonů postupu)

Vyřítili se skřeti – velcí, ošklivě vypadající, až příliš mnoho skřetů…

Po odhalení se zamíchají všechny karty zpátky do balíčku střetnutí a celý set se odloží stranou jako neaktivní balíček. Druhý balíček střetnutí se stává aktivním balíčkem. Nejdete si v něm kartu nepřítele The Great Goblin a umístíte jej do oblasti odhalení.

Po odhalení B strany jsou odhaleny 3 karty na hráče. Bilbo Pytlík může utratit X žetonů, aby celkový počet odhalených karet o tuto hodnotu snížil (na minimum jedné).

Scénář nejde vyhrát, dokud je The Great Goblin ve hře.

MECHANIKA

Tento scénář využívá již dříve objevenou myšlenku rozdělení balíčku střetnutí do dvou částí, aby zajistil tématické oddělení dvou etap a to, aby v dané části příběhu chodily pouze ty karty, které příběhově dávají smysl. Podobný princip jsme poznali už u scénáře Základ kamene (Foundation of Stone) – pátého dobrodružství z cyklu Trpasluj (Dwarrowdelf). Jinak i zde máte k dispozici čtvrtého hrdinu v podobě Bilba Pytlíka ze speciální sféry Baggins kompatibilního jen s touto ságou tak, jak jste se mohli dočíst v předchozí recenzi na první scénář.

Nejprve zde máme první etapu, která je však jen přípravná. Jednak vám říká, které dvojice sad máte odděleně zamíchat a jak vytvořit ony dva odlišné balíčky a který z nich bude pro začátek aktivní. Následně si může každý hráč v balíčku dohledat jednu kartu Pokladu (nový typ karet, který se chová jako doplňky na postavy), to ovšem za předpokladu, že se vám tyto poklady povedlo objevit v průběhu předchozího dobrodružství ve zlobřím doupěti. Jakmile tyto přípravy dokončíte, můžete postoupit do druhé etapy a použít pro hru balíček číslo jedna.

V něm si nejprve dohledáte nepřítele Stone-Giant a dáte si jej do hry. Tahle potvora budí poměrně respekt (statistiky 4 – 6 – 3 – 9 a povinný efekt, který po jejím navázání na hráče donutí tohoto hráče vybrat a odhodit jednoho spojence), ale vzhledem k jeho hodnotě ohrožení pro kontrolu střetnutí s hráčem na čísle 40 se nenechte příliš vyděsit. Ze začátku se budete potýkat hlavně s jeho ohrožením při plnění úkolu a nejvíc vás bude trápit jeho text poskytující konkrétní zradě s názvem Galloping Boulders klíčové slovo nápor. Co tato zrada provádí? Po jejím odhalení dostane některá postava plnou vahou náhodně vrženým balvanem a je dočasně vyřazená z akce. Tento fakt je znázorněn vybráním jedné postavy plnící úkol, která obdrží tři zranění a je z úkolu odstraněna. Dost nebezpečný efekt, se kterým je třeba počítat a pro jistotu přidat na průzkum i nějakou postavu, jejíž ztráta by vás až tolik nemrzela. Zajímavý je i efekt stínu této karty, který jí místo na odhazovací balíček umisťuje zpátky navrch balíčku střetnutí, takže alespoň víte, že tam tentokrát bude a můžete s ní počítat.

Jinak vzhledem k charakteru scénáře, kdy jsou po splnění druhé (tedy aktuální – „obří“) etapy všechny karty zamíchány zpátky do balíčku střetnutí, se vám leckdy stane, že se s obry ani nebudete muset potkat. Prostě je překvapíte svým rychlým postupem, proklouznete kolem nich a ukryjete se ve zdánlivém bezpečí jeskyní a podzemních prostor (přesně jako to výprava udělala v knížce). Během této první části putování můžete potkat staré dobré známé v podobě A Suspicious Crow (neškodný nepřítel), Cave Entrance (jejíž efekt nemá v tomto dobrodružství žádný význam) či Dreary Hills zahazující kartu z ruky po umístění žetonu na ni a na oplátku dávající Bilbovi žeton zdrojů po svém prozkoumání. Ze zrad zde máme zahození všech Bilbových zdrojů, všech doplňků s výjimkou pokladů a možnost volby mezi rapidním navýšením ohrožení či novou kartou z balíčku střetnutí navíc ke klíčovému slovu zatracení 1. Všechny tyto karty jste již potkali v minulém scénáři při střetnutí s trojicí zlobrů.