No votes yet.
Please wait...

Kopí z citadely (DN 9) je doplnok zo sféry taktiky (tactics) za cenu 2 zdrojov. Jeho vlastnosti sú Předmět (Item) a Zbraň (Weapon).

Text na karte znie nasledovne:

Připoj k postavě ve sféře taktiky. Omezení.

Nejvýše 1 na postavu.

Reakce: Poté, co je postava s tímto doplňkem vyhlášena za obránce,  uděl 1 poškození útočícímu nepříteli.

Doplnok je robený pre obrancov, ale nezvyšuje silu obrany. Namiesto toho udelí 1 zranenie nepriateľovi, ktorý útočí ak je postava s týmto doplnkom vyhlásená za obrancu. Rovnaký efekt už v hre máme. V základnej sade sa ním môže pochváliť spojenec Gondorský kopiník (ZS 29). O nepriateľa s 1 bodom zdravia sa postará bezodkladne. So silnejšími súpermi je to však horšie. So silou obrany 1 a 1 bodom zdravia sa dlho na stole neohreje. Doplnok Kopí z citadely sa dá pripojiť len k postavám zo sféry taktiky. Má Omezení (Restricted), čo znamená, že takéto doplnky (s Omezením) môže mať postava len dva. Konkrétne však Kopí z citadely môže byť len jeden na postave. Je to zbraň pre stabilných obrancov, ktorí sa v drvivej väčšine nachádzajú práve v tejto sfére. Doplnok dáva jasne najavo, že obrana nepriateľských útokov by mala byť záležitosťou sféry taktiky.

Zaplatené 2 zdroje by nemali vyjsť navnivoč. Budeme ich teda hrať na postavy, ktoré niečo v boji ustoja. V hre viacerých hráčov uprednostníme postavy s kľúčovým slovom Obránce (Sentinel), aby sme dokázali pomôcť s obranou útoku aj na druhej strane stola. Spomedzi hrdinov je pre tento doplnok ideálny Beregond (DN 1). Má silu obrany 4 a rovnaký počet bodov zdravia. Vie brániť nepriateľov v stretnutí s inými hráčmi. Veľmi príjemná je jeho pasívna schopnosť vďaka ktorej doplnok Kopí z citadely na neho zahráme úplne zadarmo. Beregond je rodený obranca, tak prečo by pri svojej stálej činnosti nemohol rozdávať zranenia nepriateľom, a trochu tak uľahčiť prácu útočníkom? Ďalšiu možnosť by som videl v Boromirovi (MM 95). Má síce silu obrany len 2, ale hráči ho často používajú s doplnkom Krev Númenoru (DN 13), aby ju navýšili. Vďaka svojej akcii slúži na útok, aj obranu zároveň. Udelené zranenie sa ani tu nestratí. Viac typov medzi hrdinami nemám. Nie je tam ďalší klasický obranca so spolupracujúcou schopnosťou v tomto smere.

Z radov spojencov je výborný kandidát na získ tohto doplnku Obránce z Rammas (DN 7) so silou obrany 4. Jeho cena 2 zdroje je prijateľná. So silou obrany 2 je tu Longbeard Sentry (AtE 57, zatím není v CZ), ale jeho cena sú 3 zdroje. Máme možnosť zvýšiť mu silu obrany za zahodené 2 karty z hracieho balíka. Vtedy získa plus 1 silu obrany a kľúčové slovo Obránce. Spojenec Guthlaf (TBG 110, zatím není v CZ) má silu obrany 2 a stojí 3 zdroje. Pri kombinácii hrdinov s vlastnosťou Rohan a Gondor v hre, znížime jeho cenu a získa kľúčové slovo Obránce. Na záver som si nechal najhorúcejšieho kandidáta. Je ním už spomenutý spojenec Gondorský kopiník. Ja som síce písal, že nie je moc stabilný obranca, ale na nepriateľov s 2 bodmi zdravia je viac ako perfektný. Spolu s doplnkom Kopí z citadely, potom ako bude určený za obrancu, okamžite udelí 2 zranenia útočiacemu nepriateľovi. Ten zomiera, my sa vyhneme jeho útoku, a hlavne neodhaľujeme kartu tieňa. Jedná sa o perfektné kombo proti balíku stretnutia, v ktorom je viacej nepriateľov s 2 bodmi zdravia. Takto vyzbrojeného Gondorského kopiníka si držíme v zálohe len na týchto nepriateľov.

Vyzerá to, že vo sfére taktiky veľký výber nemáme. Bohužiaľ Omezení na karte doplnku značne znižuje použitie Kopí z citadely. Hlavne medzi spojencami s vlastnosťou Orel (Eagle) a Ent by sa našlo zopár ďalších kandidátov na opisovaný doplnok, ale nemôže byť k nim pripojený.

Udalosť Rychlá rána (ZS 37) ponúka rovnaký, ale jednorazový efekt ako Kopí z citadely. Tu však udeľujeme 2 zranenia potom ako určíme obrancu. Doporučujem pri nutnosti zbaviť sa nepriateľa s vyšším počtom bodov zdravia. Kombinácia obranca s doplnkom udelí 3 zranenia, a kombinácia Gondorský kopiník, doplnok a Rychlá rána udelí až 4 zranenia. Skvelé na nepriateľov, ktorí útočia vo fáze úlohy, hneď po odhalení z oblasti odhalenia. Dobrým príkladom je Haradská elita (DN 53), ktorý sa dá týmto spôsobom úplne eliminovať. Spomeniem drobnú zaujímavosť, ktorú nie je jednoduché na stole poskladať počas hry. Potrebujeme na to tri kópie spojenca Gondorský kopiník, a na každom z nich kópiu doplnku Kopí z citadely. Následne udalosť Společný odpor (ZS 38) dokáže spustiť monumentálny obranný zákrok. Môžeme vyhlásiť akýkoľvek počet obrancov na bránenie nepriateľských útokov. Určením všetkých vyzbrojených kopiníkov ako obrancov, udelíme až 6 zranení útočiacemu nepriateľovi.

Doplnok Kopí z citadely je ideálne hrať na hrdinu Beregonda, a to bez nutnosti minúť zdroje. Je pravdepodobné, že ako hrdina sa udrží v hre čo najdlhšie. Aj keď, u obrancu nie je isté nič. Pri spojencoch ideme do rizika, že o nich prídeme spolu s doplnkom. To nás môže stáť nemalé zdroje. Zoberte si, že za spojenca zaplatíte 2, alebo 3 zdroje, za doplnok ďalšie 2, a hneď prvý útok to odnesie na odhadzovací balík. Výnimku tvorí kombinácia s Gondorským kopiníkom. Vtedy si ho však treba dobre strážiť.

Doplnok má obmedzené použitie, a to znižuje jeho figurovanie v hracích balíkoch. V neskôr vydaných scenároch má väčšina nepriateľov viac bodov zdravia, a zranenie z doplnku Kopí z citadely sa zdá byť len kvapkou v mori. Naopak v starších scenároch je jeho použitie významným prvkom v odstraňovaní nepriateľov. V správnom bojovom hracom balíku si svoje miesto určite zaslúži. Ja sám som ho hral naozaj len minimálne, ale za vyskúšanie určite stojí.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

DN – Dědicové Númenoru

MM – Mrtvé močály

TBG – The Blood of Gondor

AtE – Across the Ettenmoors


Zbraně ve Středozemi J.R.R. Tolkiena

Svět, který Tolkien popisuje ve svém díle, je v mnoha ohledech podobný tomu, čemu historikové říkají temný středověk nebo vikingský věk v naší historii. Je to však pouze přirovnání, protože Středozem není kopií doby mezi rokem 500 a 1100 našeho letopočtu, ale jedinečným světem. Přesto existují paralely mezi Prvním až Třetím Věkem Středozemě a středověkem. Převládající typ brnění byla drátěná kroužková košile s lehkou helmou (kuželovitou – kónickou nebo kruhovitou). Někdy také byly součástí chrániče holeně a předloktí. Vybavení průměrného bojovníka završoval meč, sekera nebo kopí a obvykle i štít.

Nejstarší popisy bojové výzbroje nejsou příliš podrobné, ale existují některá vodítka. V dávných dnech, kdy elfové podnikali výpravy na západ do Valinoru, je Vala Oromë zásoboval zbraněmi, aby jim pomohl bránit se proti Morgothovým stvůrám. Zde je konečně zmínka o zbraních, ale není jisté, zdali bylo zahrnuto i brnění. Existují zmínky o elfech nosících zbraně ve Valinoru (meče, kopí a luky). Je napsáno, že během Melkorova pobytu ve Valinoru, když předstíral pokání, radil Noldor, že by bylo dobré nosit brnění a zbraně. Protože v Silmarillionu je napsáno, že trpaslíci z Belegostu jako první vyrobili brnění ze spojených kroužků, domnívám se, že elfové ve Valinoru nosili šupinové brnění. Tolkien se zmiňuje o “rybí zbroji” (to jest šupinové brnění, ale samozřejmě by to mohl být i barvitý popis kroužkové zbroje) v pozdějších zápiscích – a šupinové brnění je jedna z nejstarších forem brnění. Není pochyb, že vzhledem k tomu, že jsou v něm ‘oděni’ plazi a ryby, tento vzor brzo začali napodobovat kováři. Vala Ulmo je popsán, jak je oděn v těsně padnoucím kabátci jako obrovská ryba ve svém krunýři, když se zjevuje Tuorovi v Nevrastu.

Dále je v Silmarillionu napsáno, že trpasličí kováři z Belegostu i Nogrodu vyzbrojili sindarské elfy v Thingolově říši:

“… Thingolovy zbrojnice byly zásobeny sekerami a kopími a meči, vysokými přilbami a dlouhými kabátci z lesklých kroužků; neboť trpasličí kroužkové tuniky byly vyrobeny tak, že nerezivěly, ale vždy zářily, jako čerstvě vycíděné.”

V Nedokončených příbězích je také napsáno:

“Nyní měl Thingol v Menegrothu hluboké zbrojnice, naplněné obrovským bohatstvím zbraní: kov opracovaný jako rybí šupiny a zářící jako voda při měsíci, meče a sekyry, štíty a helmice, vykované samotným Telcharem nebo jeho mistrem, starým Gamir Zirakem, či dosud ještě zručnějšími elfími řemeslníky. Neboť některé věci, jež obdržel darem a přišly z Valinoru, byly vytvořeny Fëanorem v jeho mistrovství, v němž ho nepřekonal žádný z řemeslníků po zbytek dnů světa.”

Toto dokazuje obraz elfích či trpasličích bojovníků z Prvního věku, oděných v kroužkových tunikách a vysokých kuželovitých helmách, nosících své smrtící zbraně spolu se štítem nebo obouručně. Obzvláště zmiňovaný je kovář Telchar z Nogrodu. Mezi jeho díla patří Dračí přilba z Dor-lóminu, nůž Angrist a meč Narsil (který byl později elfy z Imladrisu překován v Andúril). V eseji O trpaslících a lidech Tolkien poznamenal, že trpaslíci zásobovali Otce lidí válečnou výzbrojí.Fotografie zachycují ručně kovanou reprodukci Andúrilu.
Čepel je ozdobena ručně vyrytými runami a vykládaná bronzem. Jílec
je ozdoben drahokamy a bronzovou dekorací.

S návratem vyhnaných Noldor do Středozemě nastalo shromažďování obrovské armády pro války s Morgothem. Noldor se bez pochyb naučili tajemství výroby kroužkové zbroje od trpaslíků (se kterými byli tehdy ještě přátelé). Při líčení pádu Gondolinu je popsán seznam zbroje vyrobené v tomto městě Noldor: “… a lid byl zaměstnán kováním všemožných mečů a seker, kopí a bodců a tvorbou kroužkových košilí, přileb a štítů…” Hodně podrobností je v Pádu Gondolinu i pozdější práci O Tuorovi a jeho příchodu do Gondolinu, kde jsou popisovány zbraně (včetně luků, jimiž se elfové tak proslavili) a brnění bojovníků Gondolinu a jejich dekorace.

“Poté Tuor spatřil, že na zdi za trůnem visí štít a nádherný kroužkový kabátec, a přilba a dlouhý meč v pochvě. Kabátec zářil, jako by byl vytepán z čistého stříbra a na slunci se leskl jako zlato. Ale štít měl pro Tuora zvláštní tvar, neboť byl dlouhý a dole se zužoval; jeho pole bylo modré, ale ve středu byl emblém bílého labutího křídla… Sundal štít a shledal ho lehkým a oproti jeho očekávání snadno ovladatelným; jak se zdálo, byl vyroben ze dřeva, a to elfí kováři pokryli pláty kovu, silnými a přesto tenkými jako vlas, čímž byl ochráněn před poškozením.”

Tato citace je názorným příkladem znamenitých zbraní ukovaných Noldor. Noldorský lid vyráběl meče, jejichž čepele zářily chladným světlem, když byl nepřítel blízko; čím jasnější bylo světlo, tím byl nepřítel blíže. Tyto elfí meče byly také známy pro svou neuvěřitelnou ostrost. Tři nejslavnější noldorské meče byly Vrahomlat (ukut Turfonem, později byl jeho nositelem Gandalf), jeho druh Skřetodrv a samozřejmě krátký mečík Žihadlo Bilba Pytlíka.Žihadlo

Další důležité narážky jsou v Silmarillionu v Bitvě nespočetných slz:

“Fingon si nasadil svou bílou přilbu a zazněla fanfára, a celé hithlumské vojsko se vrhlo z kopců v náhlém útoku. Záře tasených noldorských mečů byla jako oheň…” … A gondolinští byli silní a oděni ve zbroji, a jejich šiky zářily jako řeka oceli ve slunci”.

V líčení Bitvy nespočetných slz je zmínka o zvyku trpaslíků nosit spolu s přilbou velkou odpornou masku, která je chránila v soubojích s draky. Více informací je v popisu Dračí přilby Dor-lóminu v Nedokončených příbězích:


Příklad trpasličí helmy s maskou, jež byla používána v bitvách Prvního Věku.

“Přilba byla vyrobena z šedé oceli zdobené zlatem a byly na ní vyryty runy přivolávající vítězství, měla moc chránit toho, kdo ji nosil před zraněním a před smrtí, protože meč, který do ní ťal, se zlomil, a střela, jež ji zasáhla, odskočila. Vyrobil ji Telchar, nogrodský kovář, jehož díla byla proslulá. Měla hledí (po způsobu těch, která požívali trpaslíci ve svých kovárnách, aby si chránili oči) a tvář toho, jenž ji nosil, budila děs v srdci těch, kdo ji spatřili, sama však byla chráněna před střelami a ohněm. Na vrcholku měla vyzývavě nasazen pozlacený obraz hlavy draka Glaurunga; byla totiž vyrobena krátce po tom, co poprvé vylezl z Morgothových bran…”

Několik poznámek o elfích lucích: Noldor z Gondolinu měli mnoho skvělých lukostřelců. Sindarší elfové z Doriathu používali dlouhé luky, jak je vidět na příkladu Belega Cúthaliona. Jeho jméno znamená Silný luk, a byl proslulý mezi strážci Doriathu díky tomu, že měl nejmocnější dlouhý luk, Belthronding. Zelení elfové z Ossiriandu zřejmě používali také dlouhé luky. Velmi úspěšně je použili na trpaslíky, kteří vydrancovali Menegroth a snažili se vrátit do Modrých hor. Krátké luky se bez pochyb používaly také. Existují zmínky o lučištnících na koních, jako např. Noldor, kteří drželi hlídku v Morgothově říši. Když Glaurung, Otec Draků, poprvé vyšel ven, lučištníci na koních ho obklíčili a probodli jeho kůži mnoha střelami, protože jeho krunýř ještě nedosáhl úplné tvrdosti. Protože je téměř nemožné používat dlouhé luky koňmo, dá se odvodit, že se k tomuto účelu používaly krátké luky.

O výzbroji nepřítele existuje několik zmínek. Tradiční zbraní skřetů byla šavle, ale v oblibě měli i kopí se širokým ostřím, protože se o nich Tolkien několikrát zmiňuje. To samozřejmě nevylučuje širokou paletu dalších zbraní a bez pochyb bojovali se sekerami, palcáty, luky. Brnění skřetů, přestože bylo méně kvalitní něž u svobodných národů, muselo být také účinné. Beleg požádal Thingola o dobrý meč předtím, než vyrazil hledat Túrina, protože Beleg neměl v tu chvíli meč, který by byl schopen snadno proniknout skřetí zbrojí.


Helma skřetů Rudého oka

V Druhém věku pokračoval vývoj zbraní. V Númenoru vytvořili například pružné ocelové luky. Tolkien také popisuje druh númenorejské helmy nazývané Karma, která se skládala z na sebe navrstvených plátů kovu, pokrytých obarvenou kůží, jež dávala helmě podobu ryby. Samozřejmě lze předpokládat, že když Númenorejci měli takové vybavení, tak Noldor – jejich učitelé- měli zbraně ještě mnohem lepší. Příklad númenorejského kovářského umění je vidět na čepelích ve tvaru listu z Mohylových vrchů, které vynesl z kobky Tom Bombadil. Pochvy těchto krátkých mečů byly z černého kovu, pokrytého rudými drahokamy.

Příchod Třetího věku znamenal pokles vlivu elfů na celou Středozem. Trpaslíci z Durinova domu v Ereboru stále vyráběli nejlepší zbraně a pancíře, jaké bylo možné najít. Mitrilová kroužková košile pro elfího prince, kterou ale získal Bilbo, je nejlepším příkladem. Nemohly jí proniknout šípy, což znamená, že oka byla tak těsná, že nedovolila projít ani nejužším hlavicím šípů. Mitrilová ocel musela také být tak pevná, že znemožňovala ohnutí kroužků nebo jejich otevření silou. Košile byla poseta drahokamy a měla pás z perel a křišťálu. Bilbo také získal lehkou přilbu zajímavého vzhledu. Byla z tvarované kůže a zespodu byla vyztužena kovovými obručemi. Tolkien nakreslil nádhernou ilustraci Šmaka ležícího na hromadě pokladů v Osamělé hoře. Můžete zde vidět příklady nejlepších zbraní a brnění Třetího věku Středozemě: Kroužkové kabátce a kónické přilby, štíty a kopí, sekery (nejoblíbenější zbraň trpaslíků) a meče. Thorinovi trpaslíci se sešikovali, vybaveni sekerami a bojovali v Bitvě pěti armád. Je také poznamenáno, že Thorin použil luk z rohoviny, když vystřelil šíp na posla z Jezerního města. Poněvadž byla Osamělá hora situována na východě, byl tento luk nejspíše známkou nějakého východního vlivu. Lidé z Jezerního města používali dlouhé luky, takže od nich tento vzor nemohl pocházet. Možná to jednoduše byl typ trpasličího luku. Bohužel není dostatek informací k tomu, abych nemusel jen hádat. Trpasličí zvyk z dávných dnů nosit ohavné válečné masky – zdá se – zmizel, ledaže by tento obyčej byl blízký pouze trpaslíkům z Modrých hor. Větev Durinova lidu, která žila v Železných horách, používala obrovské motyky (obvykle obouručně) jako hlavní zbraň a jako alternativu nosili krátké meče a štíty. Také oblékali punčochy ze zvláštní kovové síťoviny, jejíž výroba byla jejich tajemstvím.


Pár trpasličích chráničů holeně s čely tepanými do podoby
trpaslíků s bradkami charakteristickými pro Durinův dům.

Seznam vybavení některých postav z Pána Prstenů:

 • Gimli: Kroužková košile z Ereboru, trpasličí sekera, přilba z kůže a kovu a štít (obojí z edoraské zbrojnice)
 • Aragorn: Meč Andúril trpasličí a elfí výroby, kroužkový kabátec, helma a štít z Edorasu (nejspíše vyrobené v Gondoru). Je zajímavé, že když Frodo vidí Aragorna stojícího s Arwen v Roklince, zdá se být Aragorn oděn v elfí zbroji
 • Legolas: kroužkový kabátec, stejná helma a štít jako Aragorn, dlouhý nůž (snad z Ereboru?) a dlouhý luk z Lothlórienu
 • Théoden, Éomer, Éowyn a mnoho (ne-li všichni) rohanští jezdci: kroužkový kabátec, přilba, štít, kopí a meč. Někteří jezdci byli ozbrojeni krátkými luky namísto kopí. Většina vybavení pocházela z Gondoru
 • Kníže Imrahil a mnoho (ne-li všichni) Labutí rytíři: kroužkový kabátec, helma, chrániče předloktí, štít, kopí a meč.
 • Stráže citadely v Minas Tirith: kroužkové kabátce, přilby z mitrilu, štíty a meče
 • Skřetí velitel v Morii: zbroj od hlavy k patě, helma, velký kožený štít, píka a šavle

Zdroj: fantasy-scifi.net


Originální znění karty v EN:

Spear of the Citadel
Type: Attachment Sphere: Tactics
Cost: 2
Item. Weapon.
Attach to a [Tactics] character. Restricted.
Limit 1 per character.
Response: After attached character is declared as a defender, deal 1 damage to the attacking enemy.

Set: HON Number: 9
Quantity: 3
Illustrator: Dan

Sdílej kartu s přáteli !

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.