[RegUserOnly][/RegUserOnly]Příběh

Na Celebornovu žádost máte doprovodit Arwen na návštěvu k jejímu otci do Roklinky. Tato cesta vás povede přes Bránu Rudohoru…

1AB – Vzhůru k průsmyku (Up the Pass – 9 žetonů postupu)

Při přípravě hry přidáte do oblasti odhalení Caradhras, z balíčku setkání odstraníte všechny karty Sněhová bouře a odložíte je stranou mimo hru. Do hry se dá karta cíle s názvem Arwen Undómiel pod kontrolou prvního hráče.

Po otočení se odhalí a dá do oblasti odhalení 1 karta za každého hráče. Jinak druhá strana tohoto úkolu nemá žádný další efekt.

2AB – Závěje (Snowdrifts – 11 žetonů postupu)

Váš postup horami se zpomalil. Kolem vás se sype sníh a z vrcholků hor vyje vítr. V jakési prohlubni ve sněhu jste objevili lidské ostatky se stopami po ohni. Kolik dalších ztracených duší asi leží pod stále rostoucími závějemi?

Při odhalení druhé karty úkolu se do balíčku setkání zamíchá o jednu kartu Sněhové bouře více, než kolik hráčů je ve hře. Jakmile je na kartu Závějí umístěn 11. žeton postupu, odhodí se aktivní lokace a aktivní lokací se stane Caradhras.

3AB – Vrcholky hor (The Mountains´ Peak – 13 žetonů postupu)

Vrcholky hor máte téměř na dosah, ale ve vířícím sněhu je téměr nevidíte a síly vás opouštějí…

LOTR_LCG_09_Quests_CZ6

Po odhalení této karty se do balíčku setkání zamíchají všechny karty Sněhová bouře z odhazovacího balíčku. Pokud je síla vůle postavy kdykoliv na hodnotě 0, musíte danou postavu odhodit ze hry. Tato (poslední) etapa nemůže být splněna, dokud hráči nemají 5 vítězných bodů.

 

Mechanika

Putování ke Caradhrasu by nebylo tím pravým bez karty Caradhrasu, takže nemůžeme začít ničím jiným, než touto kartou lokace. Do hry se dostává již v přípravě hry, a to do oblasti odhalení. Jedná se o lokaci s ohrožením 3 a devíti žetony postupu nutnými k jejímu prozkoumání. Její text říká, že dokud je aktivní lokací, postavy plnící úkol mají sílu vůle sníženou o 1. Zároveň do ní hráči nemohou cestovat jinak, než na základě efektu karet úkolů.

LOTR_LCG_09_Cards_CZ32

Vzhledem k tomu, že teprve splnění druhé karty úkolu vám přikazuje učinit Caradhras aktivní lokací, bude se nad vámi jeho nepřístupný vrcholek tyčit po velkou část vašeho putování. Protože pokoření jeho nepřístupných srázů je podstatou celého dobrodružství, nemůžete se jej zbavit hned na začátku. Jeho zdolávání bude součástí vašeho triumfu (nebo zkázy, pokud vás síla hory zlomí) ve třetí části scénáře. Caradhras samotný má hodnotu tří vítězných bodů. Pokud se vrátíme na začátek článku k popisu karet úkolů, vidíme, že pro splnění podmínek dobrodružství potřebujeme těchto bodů 5, tudíž tři už budete (doufejte) mít a zbývají vám pouze dva další.

Kromě Caradhrasu a náhodně odhalených karet začínáte s kartou cíle se jménem Arwen Undómiel ve hře pod kontrolou prvního hráče. Jedná se vlastně o cíl a spojence zároveň. Můžete Arwen využívat podle libosti tak, jako každého jiného spojence, jen musíte dát pozor, že za žádných okolností o tohoto spojence nesmíte přijít. Jakmile Arwen opustí hru, jsou hráči rovnou poraženi a nemusí se o další cestu k Rudorohu ani pokoušet. Přivítání, jakého by se jim dostalo od Elronda v Roklince, by jistě nepatřilo mezi příjemné.

LOTR_LCG_09_Cards_CZ31

Karta Arwen navíc ještě disponuje reakcí: Poté, co se Arwen Undómiel vyčerpá, zvol hrdinu. Do jeho zásoby přidej 1 zdroj. Jedná se o šikovnou schopnost, protože v tomto dobrodružství se dostává poprvé ke slovu set s kartou zrady Řezavý vítr, která hromadně odebírá hrdinům žetony zdrojů jak svým vlastním efektem (sebere 3 žetony ze všech hrdinů prvního hráče), tak jako karta stínu (2 žetony ze všech hrdinů prvního hráče). Arwenina reakce, která tak žetony malinko rozmnoží, určitě přijde vhod. Žeton získáte nejlépe možností poslat Arwen plnit úkol, nicméně později, až to bude příliš riskantní díky bouřím a zrádnému počasí ve třetí části scénáře, vždy si ji můžete pošetřit a navzdory nulovému útoku ji přidat jako takového stínového útočníka k útoku jiných postav. Arwen tam prostě bude stát a koukat přes rameno, jestli s těmi potvorami bojujete správně, a odměnou vám ten 1 žeton zdrojů vygeneruje.

Takže to bychom měli to hlavní, tedy Caradhras a Arwen, a o čem tedy bude toto dobrodružství tématicky? Kromě prozkoumávání lokací (většinou s vlastností Hora) a bojem s nepřáteli, jak bývá obvyklé, budete zápasit i s nepříznivým počasím a sněhovými bouřemi.

Rozmary počasí jsou zprostředkovány zejména různými zradami. Už zde byla zmiňována zrada Řezavý vítr, která hrdinům bere žetony zdrojů ve velkém a dokáže pořádně otrávit cestu dál skrze zasněžené kopce. Problematičtější se jeví Sněhová bouře (Snowstorm). Tato zrada není v balíčku od začátku, ale je do něj vmíchána v počtu počet hráčů plus jedna při přechodu ke druhé kartě úkolu s názvem Závěje. Po jejím odhalení je síla vůle všech postav vyslaných plnit úkol snížena o 1. Ve druhé části to je pouze zpomalení a nepříjemnost, nicméně v části třetí může jít o kartu zlomovou. Další postih -1 k síle vůle totiž přidává Caradhras jako aktivní lokace a karta úkolu nutí zahodit každou postavu se silou vůle 0. I spolehliví průzkumníci se stabilní silou vůle to tak mohou tváří v tvář Caradhrasu uprostřed zuřící sněhové bouře vzdát a zamířit raději na odhazovací balíček. Při nástupu do třetí části se navíc už všechny využité bouře zamíchají zpět do balíčku, a pokud jste ještě balíček neprotočili, budou tyto bouře zamíchány mezi relativně malý počet ostatních karet. Podobně ultimátní efekt (-1 k síle vůle bránící postavy a její zahození, pokud je síla vůle 0) má i efekt stínu této karty.

LOTR_LCG_09_Cards_CZ43

Další kartou počasí je zrada Mrazivá zima (Freezing Cold) – zrada měnící se po odhalení na doplněk s vlastností Okolnost, kterou první hráč připojí na některého z hrdinů. Tento hrdina dostává postih -2 k síle vůle a nesmí být vyslán plnit úlohu. Pokud se navíc na jednom z hrdinů sejde více karet Mrazivé zimy, je tento hrdina hned odhozen. Pouze jednou se v balíčku setkání vyskytuje karta Lavina (Avalanche), která vyčerpá všechny připravené postavy a pokud je fáze úkolu (tzn. není právě setup hry), vyšle je plnit úkol. Díky tomu vám nezbyde žádná postava pro obranu ani útok a navíc můžete přijít o některé postavy rovnou, pokud je právě třetí část hry a Caradhras je aktivní lokací. Všechny výše zmíněné zrady kromě Řezavého větru mají vlastnost Sníh, na kterou odkazuje jiná zrada – Zlé hlasy (Fell Voices). Tato zrada vás donutí vyzvednout dvě vrchní karty z odhazovacího balíčku s vlastností Sníh a umístit je navrch balíčku setkání.

LOTR_LCG_09_Cards_CZ48

Taktika balíčku setkání je tak jasná. Vaším cílem je postupovat scénářem, plnit úkol a ve třetí části prozkoumat lokaci Caradhras. Cílem balíčku setkání je vám tuto věc co nejvíce znepříjemnit, zastavit váš postup a nejmarkantnější to je ve třetí části. Všechny postavy se silou vůle 0 odcházejí v okamžiku, kdy je třetí karta úkolu otočena. Může se tak jednat i o hrdiny, kteří už v předchozím průběhu hry podlehli Mrazivé zimě a jejich síla vůle je tak snížena tímto doplňkem. Jakmile nějakou postavu pošlete plnit úkol, obdrží postih k síle vůle od Caradhrasu a ani zdaleka si nemůžete být jistí, zda další postihy neobdržíte tím, že začne zuřit sněhová bouře, která v prořídlém balíčku zcela jistě je (právě jste ji tam zamíchali). Jakmile je Caradhras pryč, bude se vám dýchat lépe, ale problémem může být Caradhras odstranit.

V souvislosti s Caradhrasem vás možná napadne, zda by se této lokace nešlo zbavit už v předchozím průběhu hry, během prvních dvou karet úkolu, přestože není aktivní lokací. Máme spoustu možností, jak na něj umisťovat žetony ještě před vycestováním, protože Caradhras není imunní vůči efektům karet. Jsou zde Stopaři ze severu, Nejlepší z Jízdmarky, události pro Rohany, Zvěd od Sněžné, Asfaloth a jistě i řada dalších. Caradhras tak skutečně můžete odstranit ze hry a dát jej do oblasti vítězství, nicméně na tuto možnost, jak si hru enormně zjednodušit, bylo myšleno a podle FAQ po odhalení třetí karty úkolu se Caradhras zkrátka stane aktivní lokací, i kdybyste jej měli vytáhnout z oblasti odhalení. Nicméně dá se na něj předtím, než se aktivní lokací stane, naspořit co nejvyšší počet žetonů postupu, aniž byste Caradhras prozkoumali celý, aby po jeho dosazení na místo aktivní lokace zbývalo už jen málo, abyste Rudoroh nechali definitivně za sebou.

Bohužel ani prozkoumání Rudorohu a 9 žetonů postupu na kartě úkolu nemusí k výhře stačit. Hra totiž požaduje alespoň 5 bodů v oblasti vítězství. Tři body budete mít za Caradhras, ale další musíte získat za některou z lokací Fanuidhol nebo Celebdil. Každá z nich dodá zbývající dva vítězné body, není třeba prozkoumat obě.

hory

Obě lokace mají shodně ohrožení na čísle 3 a je potřeba sedmi žetonů postupu pro jejich prozkoumání. Obě se pak podobně jako Caradhras zuřivě brání svému prozkoumání. Pokud je Fanuidhol aktivní lokací, nutí každého hrdinu zaplatit 1 žeton zdroje ze své zásoby, aby si mohl ve fázi úkolu počítat svoji sílu vůle. Extrémní tak je tato lokace ve třetí části hry, kdy pokud nezaplatíte za každého hrdinu jeden žeton (jeho vlastní žeton), je odstraněn díky efektu karty úkolu ze hry. Celebdil pak v případě, že je aktivní lokací, odstraní sám ze sebe na konci každého kola dva žetony postupu. Nepříjemné může být, pokud vám obě lokace projdou jako karta stínu. Pak by to znamenalo spolehnout se na další protočení balíčku a důvěru, že podruhé se to nestane, nebo zařadit jinak nepříliš využitelnou kartu Stíny minulosti (Shadows of the Past). Její využití bylo popsáno v recenzi na Mrtvé močály, kde se mohla podobná situace stát s Glumem zamíchaným do balíčku střetnutí po neúspěšných únikových testech. Naštěstí v případě Rudorohu na tuto možnost myslí i hra samotná, takže zde máme několik možností přednastavených. Jednak Zlé hlasy, které vrací 2 karty s vlastností Sníh navrch balíčku, fungují i na obě unikátní lokace s vítěznými body, protože obě mají vlastnost Sníh. Dále zde máme Rmutné schody (The Dimrill Stair), které při cestování k nim zamíchají všechny lokace z odhazovacího balíčku a (bohužel) oblasti vítězství do balíčku setkání. Pokud jste zamíchali alespoň 2 lokace, snížíte si ohrožení o 11 a zahodíte všechny karty Mrazivá zima ze hry. Všechny tyto možnosti umožňují vrátit lokace s vítěznými body z odhazovacího balíčku zpátky do balíčku dobíracího, ale zároveň tak můžete některé vítězné body ztratit.

 

Ostatní karty

V předchozím textu jsme se věnovali hlavně zradám a lokacím, ale během svého horského putování budete muset čelit i několika nepříjemným nepřátelům. Jedním z nich bude Horský obr (Mountain Troll), ničím mimořádný, ale extrémně houževnatý nepřítel s obranou 5 a sedmi životy, jehož standardní útok 5 se zvyšuje o 1 za každou Horu v oblasti odhalení. Není jednoduché se jej zbavit a nechat ho dlouhodobě překážet v oblasti odhalení také není příliš šikovné, protože brání rychlému postupu vpřed. Jiným nepřítelem je Sněžný vrrk (Snow Warg – to je ta potvora vyobrazená na krabičce k dobrodružství), jehož nelze bránit pomocí spojenců a který poté, co je vyhlášen za útočníka, udělí obránci jedno zranění. Pěknou tématickou kartou je Vrrčí doupě (Warg Lair), díky kterému po jeho odhalení musíte vyhledat jednoho Horského vrrka (Mountain Warg) a dát jej do oblasti odhalení. Horský vrrk je silnější příbuzný Vrrků (Wargs) ze základní sady, kteří také utíkali do oblasti odhalení, pokud jim byla přidělena karta stínu bez nějakého efektu stínu, jen jejich útok je o 1 vyšší, mají lepší obranu i vyšší počet životů. Odměnou za prozkoumání doupěte je pak jedna karta pro každého hráče. Kromě všech těchto karet najdeme jeden druh skřetů, nějaké lokace s vlastností Hora a podobně.

LOTR_LCG_09_Cards_CZ55

 

Jak na něj

V případě Brány Rudorohu se jedná (jak jinak) o trošku specifický scénář, který vyžaduje trochu víc plánování. Jednak potřebujete být hodně rychlí při plnění úkolu a musíte mít vhodné postavy s vysokou silou vůle. Postavy se silou vůle 0 se nevyplácí využívat, protože ve třetí části o ně přijdete, pokud tedy tato postava neumí něco, co se vám mimořádně hodí. Na mysli mám hlavně Kovkopa z Železných hor, kterého nejspíš zařadíte kvůli Mrazivé zimě.

Velmi užitečné jsou karty, které vedou k navýšení síly vůle. Máme karty pro navýšení vůle takříkajíc „lokálně“, jako je třeba Celebrianin kámen, hrdinka Eowyn, Ochránce Loriénu (Protector of Lórien) nebo mnohem méně efektivní Přízeň paní (Favour of the Lady) nebo Úkol pro Dúnadana (Dúnadain Quest), kde už bych přece jen váhal, zda zařadit nebo ne. Mnohem lepší jsou potom karty, které navyšují vůli „globálně“, tedy všem nebo alespoň většímu množství postav. Jedná se o hrdiny Dain Železná noha, který navýší sílu vůle všem trpaslíkům v případě, že je připraven (a opravdu hodně si budete přát, aby trpasličího krále nikde nezastihla nečekaná lavina), spojenec Faramir ze základní sady, jehož vyčerpáte předtím, než vyšlete postavy na úkol, nebo doplněk Visionary Leadership pomáhající s vůlí postavám s vlastností Gondor, který pochází cyklu Against the Shadow.

Do třetice se vyplatí karty, které umisťují žetony postupu na lokace už v oblasti odhalení. Nejvíce se vyplatí takto „načít“ Caradhras předtím, než se stane aktivní lokací, aby pak jeho prozkoumání netrvalo dlouho, ale například i Fanuidhol či Celebdil se vyplatí takto odstranit, protože jako největší překážka fungují, až když jsou aktivními lokacemi. Nejefektivnějšími kartami pro tento účel jsou Asfaloth, samozřejmě dvojnásobně na Glorfindelovi, nebo Stopař ze severu, který však nebude samostatně fungovat v závěrečné části, protože jeho síla vůle je jen 1.

 

Osobní hodnocení

Popravdě tomuto scénáři nějak nemůžu přijít na chuť a ani sám nevím, proč to tak je. Opět zde zdařile funguje propojení efektů karet s tématem, scénář je adekvátně složitý, vyžaduje pečlivé plánování při stavbě balíčku i samotném hraní, takže zdánlivě vše v pořádku. Jen to něco navíc mi tam nějak chybí. Možná to bude tím, že ani v reálu nejsem úplně horský typ, nemám rád zimu, nelyžuji… Přesto kdybych se měl pokusit o nějaké objektivní zhodnocení, uvedl bych 70%, tedy srovnatelné s Flight from Moria, protože scénář to opravdu není špatný, jen mi tak nějak nesedne.

A na závěr si neodpustím jednu perličku, aneb jak se vyplatí si pořádně přečíst karty. Nekecám, ale až dneska jsem si uvědomil, že jsem tenhle scénář hrál vždy špatně. Při přechodu do posledního třetího úkolu jsem totiž do balíčku setkání zamíchal všechny karty Sněžné bouře, ty z odhazovacího balíčku, i ty mimo hru, tedy v kompletním počtu pěti exemplářů, ve všech těch desítkách her. Jinými slovy pět karet Sněžné bouře s potenciálem vyčistit stůl v pěkně tenoučkém balíčku. Teprve dneska, když jsem rozepsal tuhle recenzi a všechny karty ještě jednou procházel, zjistil jsem, jak je to doopravdy. A to už jsem měl připravenou pochvalu pro autory, jak to zase hezky vystihli, že když se blížíte k samotnému vrcholku Caradhrasu, jak počasí přituhuje a bouře je silnější a silnější… Takže kdybyste si někdy chtěli tento scénář trošku ztížit, zkuste tuto variantu. A vy ostatní, čtěte karty, i když jste si na sto procent jistí, že víte, co na nich je.

Recenze ke ADVENTURE PACKu – BR pro vás sepsal Libor

Hodnocení tohoto dobrodružství – 70%

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “BD13 Brána Rudohoru”

    1. V textu je chyba při popisu nástupu do třetí části scénáře a Caradhrasu v souvislosti s jeho odstraněním ze hry ještě před nástupem do závěrečné etapy. Je tam uvedeno, že Caradhras se stane aktivní lokací, i kdybyste jej měli vytáhnout z oblasti odhalení, má tam být i z oblasti vítězství.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.