The Dunland Trap je 1.rozšírenie z cyklu The Ring-maker. V tomto dobrodružstve kroky hrdinov vedú po starej južnej ceste zo Železného pásu do Tharbadu, za účelom vybavenia určitých záležitostí pre Sarumana. Počas postupu boli odrazu prepadnutí Dunlandskými divokými mužmi. Unavení po celodennom putovaní sa snažia odraziť tento divoký útok. Musia zhromaždiť svojich spoločníkov v snahe potlačiť nepriateľa, inak budú porazení.

Podarilo sa im to, ale niektorí z útočníkov počas boja zhabali batožinu hrdinov, a utekali s ňou preč. V jednom z ukradnutých batohov je zlato, ktoré im dal Saruman na splnenie ich úlohy. Zlodejov preto prenasledujú hlbšie do Vrchoviny v snahe dostať späť svoje zlato. Nič netušiac však vbehnú priamo do pripravenej pasce. Vrchovci boli múdrejší, než si hrdinovia mysleli. Použili ukradnuté vybavenie ako návnadu, vtiahli ich do hlbokej rokliny a obkľúčili.
Veľký bojovník, oblečený do plášťa z kanca vykročil vpred a dal povel k útoku. Hrdinovia zostali bez nádeje na únik Ich jedinou možnosťou je bojovať …

V poslednom článku som sa venoval scenáru Into Fangorn. V ňom som sa posťažoval na veľmi nízku obtiažnosť, ktorú som sa nebál prirovnať k úplne prvému scenáru hry. The Dunland Trap je nasledujúcim dobrodružstvom, a tu som akoby dostal facku v podobe vysokej náročnosti. Hovorím samozrejme o sólo hre, ktorej hraniu sa venujem najčastejšie. Nevadí, nesťažujem sa. Naopak, mám rád takéto výzvy. A teraz sa poďme spolu pozrieť čo všetko tento scenár ponúka.

V The Dunland Trap sú hráči potrestaní takmer zakaždým keď potiahnu kartu. Následky môžu byť: udelenie zranenia, karta tieňa pre nepriateľa, útok nepriateľa a podobne. V tomto dobrodružstve budem opäť pod časovým tlakom, ktorý reprezentujú žetóny času (time counters). Myslím, že táto mechanika sprevádza celý cyklus. Na začiatku hry budem mať problém udržať si karty na ruke a vybudovať akú takú armádu. Keď sa mi to nakoniec podarí, niekde uprostred scenára, prídem o všetkých spojencov okrem jedného. Hneď na to ma prepadne silný nepriateľ, nazval by som ho boss scenára, ktorého nie je možné zabiť. Musím len vydržať a neprísť o žiadneho hrdinu.


chief-turch

Stratégia

Určime si úlohy:

V prvom rade vám poviem niečo o kartách úloh, pretože tie robia scenár veľmi zaujímavým, napínavým, a v neposlednom rade aj pekne náročným. Začínam kartou úlohy 1A, The Road to Tharbad (TDT 11). Je tu klasický setup, nastavenie aktívnej lokácie, a výber nepriateľa s vlastnosťou Boar Clan, ktorý sa so mnou okamžite stretne. Výborne, nepriateľ na obzore. Čo na obzore, on stojí kúsok odo mňa. To znamená minimálne jeden nepriateľský útok hneď v prvom kole. Otočím kartu úlohy na stranu 1B. 2 žetóny času nie sú veľa, ale ak bude povinný efekt po ich vyčerpaní prijateľný, tak to moc bolieť nemusí. Ten ma však núti zahodiť všetky karty na ruke, a potiahnuť 2 karty. To nie je dobrá správa, lebo môžem mať problém so zahratím drahších kariet, ktoré sa na ruke dlho neohrejú. Ak zaradím do hracieho balíka väčšinu kariet s cenou do 2 zdrojov, tak budem schopný vyložiť niečo do hry. Samozrejme dôležité karty musím zobrať v 3 kusoch, inak hrozí, že ich zahodím a bude problém sa k nim dostať. Na túto kartu úlohy potrebujem položiť 18 žetónov postupu.
Karta úlohy 2A, A Well Laid Trap (TDT 12) vymení aktívnu lokáciu. Potom zahodím všetky doplnky s vlastnosťou ItemMount, ktoré kontrolujem. Následne si vyberiem 1 spojenca, ktorého kontrolujem a všetkých ostatných musím zahodiť. Čože?? Pracne si vybudujem armádu, vyzbrojím sa, aby som potom všetko zahodil? Práve tu niekde sa zdvihla náročnosť scenára o dobré 2 stupne. V poriadku, prechod medzi 1. a 2. časťou musím spraviť bez nepriateľa v hre, lebo prídem o takmer všetkých spojencov a boj by mi značne skomplikoval život. Rozumné bude nebrať moc, alebo lepšie žiadne doplnky s vyššie spomenutými vlastnosťami. Boli by to vyhodené peniaze, a v prípade straty kariet zvyšujúcich body zdravia môže hrdina zaplatiť aj životom. Otáčam na kartu úlohy 2B. Opäť sa stretnem s nepriateľom s vlastnosťou Boar Clan podľa môjho výberu. Je to o trocha lepšia situácia ako na začiatku hry. Už môžem mať na hrdinoch nejaké doplnky, a mám 1 spojenca. Tu dostávam možnosť zamiešať svoj odhadzovací balík, ktorý je pekne plný vďaka karte úlohy 1B, a potiahnuť 1 kartu. Dobrá správa je, že karta úlohy nemá žiadne žetóny času, a nepotrebujem tu položiť žiadne žetóny postupu. Avšak na konci fáze boja okamžite pokračujem na kartu úlohy 3A.
Tá má názov No Way Out (TDT 13) a prisúdi mi do stretnutia bossa menom Chief Turch. Pozriem sa čím ma prekvapí karta úlohy 3B. X žetónov času, X je počet hráčov v hre krát 5. Ak v tejto časti prídem o hrdinu, prehrávam. Povinný efekt hovorí, že ak odoberiem posledný žetón času, vykonám skúšku stretnutia. Potom všetci nepriatelia v stretnutí so mnou zaútočia. Keď počas týchto útokov nezomrie žiadny hrdina, vyhrávam hru. Teoreticky mi teda stačí úspešne odrážať útoky nepriateľov počas piatich kôl. To nebude jednoduché keďže prídem o spojencov a vybavenie, a nedostanem veľa času na dobudovanie armády.

old-south-road

Potiahnuť, či nepotiahnuť ?:

Aj takto by sa pár slovami dali zhrnúť lokácie v tomto scenári. Setup mi určí na začiatok hry aktívnu lokáciu s názvom Old South Road (TDT 16). Na jej preskúmanie sú potrebné až 4 žetóny postupu, čo by nebol za normálnych okolností žiadny problém. Jej povinný efekt mi však narobí vrásky na čele. Na konci fáze obnovenia musím odobrať 1 žetón času naviac. To vôbec nie je dobré keďže karta úlohy 1B má tieto žetóny len 2, a po ich vyčerpaní zahodím všetky karty na ruke. Ak nepreskúmam túto lokáciu hneď v prvom kole, karty sa mi na ruke moc dlho neohrejú. Pri nedostatku zdrojov nastane vážny problém s vykladaním kariet do hry. Lokácia Plains of Enedwaith (TDT 21) ak bude aktívna zakáže mi ťahať karty počas fáze zdrojov. Nepríjemné najmä ak potrebujem nájsť dôležitú kartu pre moju stratégiu. Avšak nevzťahuje sa to na efekt karty úlohy 1B. Lokácia Hithaeglir Stream (TDT 22) mi naopak umožní potiahnuť vo fáze zdrojov o kartu viac, ak bude aktívnou. Ak bude lokácia Hills of Dunland (TDT 20) v oblasti odhalenia, musím po potiahnutí karty zahodiť vrchnú kartu balíka stretnutia, ak to bude nepriateľ stretnem sa s ním. Samozrejme efekt na vycestovanie znie potiahni si 1 kartu, aby som si to hneď mohol vyskúšať. Pri toľkom ťahaní kariet tam určite čo najskôr vycestujem. V závere, na karte úlohy 3B, si ju však podržím v oblasti odhalenia. Žetóny času sa mi vtedy budú odpočítavať aj za stretnutia s nepriateľmi. To ku koncu budem potrebovať ako soľ. Po prechode do druhej časti scenára sa aktívnou lokáciou stane Munuv Dúv Ravine (TDT 15), a zvýši nepriateľom s vlastnosťou Dunland silu obrany a útoku o 1. Na jej preskúmanie je potrebných až 6 žetónov postupu, čo ma dosť spomalí a k tomu posilní aj nepriateľov.
Správa lokácií v oblasti odhalenia až tak nehorí. Lepšie je zaradiť karty, ktoré si s nimi vedia poradiť ak sú aktívne. S prihliadnutím na cenu, môžem odporučiť doplnok Asfaloth (FoS 110), spojencov The Riddermark’s Finest (THoEM 77), Snowbourn Scout (Core 16). Veľmi pomôže doplnok Thror’s Key (OtD 16), ktorý kompletne vymaže text na práve pridanej lokácii do oblasti odhalenia. Netreba sa tak obávať jej efektu a cestovať do nej.

Ak potiahneš kartu, bude to bolieť:

S nepriateľmi sa zapletiem už v setupe scenára. Jedného, s vlastnosťou Boar Clan, si vyberiem do stretnutia so mnou. Mám na výber z 2 možností. Sú to Boar Clan Warrior (TDT 18), ktorý po potiahnutí karty dostane kartu tieňa, a Boar Clan Stalker (TDT 17), ktorý za potiahnuté karty dostane žetón zdroja. Za každý tento zdroj si zvýši silu obrany aj útoku o hodnotu 1. Takto sa dokáže naboostovať maximálne štyri krát. Ich povinné efekty sa aktivujú len ak sú v stretnutí s hráčom. Nesmiem zabúdať, že kartu potiahnem hneď vo fáze zdrojov. Vybranému nepriateľovi sa teda hneď aktivuje povinný efekt. Voľba nie je jednoduchá, a rozhodovať sa budem podľa toho akých mám hrdinov, či hrací balík. Stalker bude každým kolom silnejší, a s jeho piatimi bodmi zdravia môžem mať problém ho zabiť. Má ale vytlačenú silu útoku 0, a to je na začiatok hry plus. Na druhej strane Warrior má hneď silu útoku 3 a pevne určenú silu obrany. Je jednoduchšie zabiť ho, ak mi to neprekazí efekt tieňa na jednej z mnohých kariet, ktoré bude mať pridelené.
Dunland Berserker (VoI 48) v stretnutí s hráčom po potiahnutí karty ihneď zaútočí. Má silu útoku len 2, ale bude pre mňa vždy cieľ číslo jeden na zabitie. Ťahať karty ma môžu prinútiť aj karty stretnutia, takže tých útokov by mohlo byť nespočetne veľa. Dunland Tribesman (VoI 45) po odhalení núti hráčov potiahnuť kartu. Následne má za každé ťahanie kariet zvýšené ohrozenie o 1 až do konca kola. Jeho sila útoku 4 nevyzerá dobre, ale našťastie jeho cena stretnutia je 37. To mi dá trocha času, aby som sa mu vyhol. Dunland Chieftain (VoI 47) je už z inej kategórie. Sila útoku 5, obrana 3, a 6 bodov zdravia z neho robia problém na viac ako jedno kolo. A to nie je všetko. Ak sa s ním stretnem, spočítam si karty na ruke, a presne toľko kariet zahodím z balíka stretnutia. Najvyššie, týmto spôsobom odhodený nepriateľ s vlastnosťou Dunland, sa so mnou stretne.
Na koniec som si nechal bossa scenára, nepriateľ Chief Turch (TDT 14). Do hry príde v poslednej časti a už sa ho nezbavím. Nemôže totiž opustiť hru. Jeho silu útoku 5 budem musieť len brániť. Má však povinný efekt, vďaka ktorému po stretnutí s nepriateľom odoberiem 1 žetón času z karty úlohy 3B. Vtedy nastane chvíľa kedy si doslova budem pýtať nepriateľov z balíka stretnutia.
Ako na nepriateľov? Keďže už viem, že si neudržím dlho karty v ruke, bude problém niečo zahrať, a pri postupe scenárom bude zahadzovať spojencov, nezostáva mi nič iné ako sa spoľahnúť na hrdinov. Vyzbrojení doplnkami a podporovaní kartami udalostí by mohli zvládnuť boj na výbornú. Dobré je mať celkovú silu útoku aspoň na hodnote 5. S tou nie je problém zabiť 90% nepriateľov. Pomôcť dokážu spojenci so silou útoku 3 za rozumnú cenu. Sú to Vassal of the Windlord (TDM 98) a Quickbeam (ToS 6).

boar-clan-warrior

Plus 1, a plus 1, a ešte plus 2 k sile útoku:

Veľké množstvo kariet tieňa zvyšuje silu útoku. Okrem klasického navýšenia sa tu objaví zvýšenie za počet kariet tieňa na nepriateľovi, ak je útok nebránený, alebo ak je brániaca sa postava bez zranení. Dá sa to zvládnuť dobre vyzbrojeným obrancom, či lacným spojencom, ktorého obetujem. Oveľa horší efekt tieňa je okamžitý ďalší útok. Ten môže spraviť pekný škrt cez rozpočet, ak ho nebudem očakávať. Nemilý je efekt, ktorý zakazuje nepriateľovi prijať zranenia. Viem, že by som ho zniesol zo stola, ale nemôžem sa ho ani dotknúť. To poriadne nahnevá, hlavne ak sa jedná o Dunland Berserkera, ktorý útočí po každom potiahnutí karty, alebo kariet.
Zrušenie efektu tieňa môže byť kľúčovým momentom počas každej hry. Riešením sú karty ako Hasty Stroke (Core 48), Balin (OtD 2), Dúnedain Watcher (TDM 96), Rider of the Mark (RtR 33), či A Burning Brand (CatC 33).

Tam, či tam zranenie ti dám?

Karty zrád, to je samostatná kapitola tohto scenára. Sú veľmi nepríjemné, a takmer každá z nich ma dokáže potopiť. Začnem kartou Frenzied Attack (TDT 23), tá ma prinúti potiahnuť kartu, teraz sa spustia efekty na to naviazané, a následne zahodiť všetkých spojencov v ruke. Akoby nestačilo, že po odobratí posledného žetónu času z karty úlohy 1B prídem o celú ruku. Dunlending Ambush (TDT 24) sa pripojí na aktívnu lokáciu ako Condition (Okolnost) doplnok. Po jej preskúmaní si nájdem nepriateľa s vlastnosťou Dunland, a ihneď sa s ním stretnem. Táto zrada mi v závere, na karte úlohy 3B, pomôže s nepriateľmi. Vtedy sa potrebujem s nimi stretnúť za účelom odobratia žetónu času. Wild Men of Dunland (VoI 49) je z iného súdka. Tiež je to Condition doplnok pripojený ku karte úlohy. Ak kedykoľvek potiahnem kartu, či karty, musím udeliť 1 zranenie postave, ktorú kontrolujem. Veľmi nepríjemná zrada, ktorá ma potrápi najmä v prvej časti scenára, kde sa budem chcieť zdržať a vyzbrojiť sa. Na preskúmanie karty úlohy 1B je potreba až 18 žetónov postupu. Napredovanie teda nebude jednoduché, navyše po minutí žetónov času si ťahám 2 nové karty, a hneď na to vo fáze zdrojov ďalšiu kartu. Teoreticky za kolo rozdelím postavám 2 zranenia a to sa bez liečenia dlho utiahnuť nedá. Low on Provisions (VoI 56) je ďalšie rozdeľovanie zranení medzi postavy, ktoré kontrolujem presne podľa ich počtu. Zrada Off Track (VoI 57) sa pripája ako Condition doplnok na aktívnu lokáciu, a povedal by som, že to je karta dvoch tvárí. Okrem toho, že pridáva na lokáciu 2 žetóny potrebné na jej preskúmanie, na konci fáze obnovenia zoberie z karty úlohy žetón času navyše. Nepríjemné hlavne v úvode, kedy bez žetónov času zahadzujem všetky karty na ruke. Tú dobrú tvár ukáže táto zrada v závere scenára. Vtedy odobratie žetónu času navyše vrelo uvítam. Zostala mi už iba posledná karta zrady, a to In Need of Rest (VoI 58). Ja ju prezývam aj hrobár hrdinov. Po jej odhalení odoberiem hrdinu z úlohy, a pripojím ju k nemu ako Condition doplnok. Tento hrdina dostane zranenie vždy keď je odobratý z karty úlohy žetón postupu. To podporuje aj lokácia Old South Road, a vyššie spomínaná zrada Off Track. Z toho vyplývajú 2 možné zranenia pre hrdinu s týmto doplnkom, a to sa dlho nedá utiahnuť.
Jednoznačne odporúčam zrušiť efekt odhalenej zrady udalosťou A Test of Will (Core 50), alebo hrdinom Eleanor (Core 8). Ak sa to nepodarí, Condition doplnkov sa zbavím spojencami ako Miner of the Iron Hills (Core 61), Elrond (TRD 5), doplnkom Athelas (TLR 11), ktorý dotknutú postavu aj vylieči, a udalosťou Power of Orthanc (VoI 14). Posledné možné riešenie tohto problému je liečenie. Do dnešného dňa sú k dispozícii rôzne spôsoby ako vyliečiť postavu. Ja len dodám, že liečenie, tak ako aj odstraňovanie Condition doplnkov, pokrýva sféra poznania. Možno to bude práve vaša voľba, ktorú sféru vybrať.

in-need-of-rest

Poriadne som sa rozpísal, ale mal som potrebu vám tento scenár opísať dopodrobna. Teraz vám už predstavím svoj hrací balík, ktorý som viac menej úspešne, použil na scenár The Dunland Trap.


Úderná čata z Roklinky

uderna-cata-z-roklinky

Hrdinovia: (štartovné ohrozenie 25)
Glorfindel (Foundations of Stone)
Elladan (Road to Rivendell)
Elrohir (The Redhorn Gate)

Pre toto dobrodružstvo som si zvolil stratégiu vyzbrojených hrdinov. Základom všetkého je dobrý obranca, schopný brániť útoky nepriateľov viac krát počas kola. Túto úlohu som zveril Elrohirovi, ktorý sa po zaplatení 1 zdroja dokáže pripraviť potom, ako je vybraný brániť útok. Začína so silou obrany 3, a mojou prvoradou úlohou je túto hodnotu ešte zvýšiť. Najdôležitejšie doplnky, ktoré musím dostať na Elrohira sú Steward of Gondor a Blood of Númenor. Potom mám obranu vyriešenú úplne. Útok zabezpečujem dvojicou hrdinov Glorfindel – Elladan. Bez výzbroje dosiahnem celkovú silu útoku 6, čo mi stačí na zabitie 90% nepriateľov tohto scenára. K tomu má Elladan tiež možnosť za zdroj sa pripraviť, keď je určený ako útočník. Glorfindel bude vypomáhať na úlohe, samozrejme najlepšie s doplnkom Light of Valinor. Elrohir a Elladan si navzájom zvyšujú obranu a útok, ale dnes už s týmito hodnotami ľahko nájdem aj iného útočníka, či obrancu. Oveľa viac sa spolieham na ich reakciu, ktorá im umožní opakované použitie vždy keď to budem potrebovať.

Spojenci: (18)
2x Arwen Undómiel (The Watcher in the Water)
3x Envoy of Pelargir (Heirs of Númenor)
1x Erestor (The Long Dark)
3x Ethir Swordsman (The Steward’s Fear)
2x Gandalf (Core Set)
3x Silvan Refugee (The Drúadan Forest)
2x Treebeard (The Antlered Crown)
2x Westfold Outrider (The Voice of Isengard)

Spojencov mám prevažne len na plnenie úlohy. Väčšina z nich mi však poskytne aj nejakú vedľajšiu službu. Arwen zvýši silu obrany o 1 Elrohirovi, čo určite ocením vo fáze boja. Envoy of Pelargir mi umožní, v prípade ideálnej ruky, zahrať hneď v prvom kole oba kľúčové doplnky na Elrohira. Cez Erestora môžem ťahať karty. To sa v tomto scenári moc nehodí, ale vyskytnú sa aj také chvíle kedy si to budem môcť dovoliť. Ethir Swordsman vo viacerých kopiach spolu so Silvan Refugee zabezpečia dostatočnú silu vôle. Treebeard sa vie po zaplatení 2 svojich zdrojov pripraviť. Použijem ho tak na úlohe aj v boji ak bude treba. Westfold Outrider zo sféry taktiky nie je nutne potrebný pre boj, ale má výbornú akciu. Zahodím ho, a z oblasti odhalenia stiahnem nepriateľa s ktorým sa okamžite stretnem. To využijem najmä v poslednej časti scenára, kedy za každé stretnutie s nepriateľom odoberiem žetón času z karty úlohy. Priblížim sa tak k víťaznému koncu. No a Gandalfa využijem tam, kde ma bude najviac topánka tlačiť.
Spojencov za vysokú cenu beriem len v obmedzenom počte. Karty na ruke sa mi dlho neohrejú, a pravdepodobne nestihnem na nich našetriť dostatok zdrojov. Preto nie sú pre stratégiu dôležití a môžu byť nahradení.
Ak dokážem vyskladať dostatočnú silu vôle len zo spojencov, hrdinov na úlohu radšej neposielam, aby som sa vyhol karte zrady In Need of Rest.

blood-of-numenor

Doplnky: (19)
3x Blood of Númenor (Heirs of Númenor)
3x Dúnedain Mark (The Hunt for Gollum)
3x Dúnedain Warning (Conflict at the Carrock)
2x Gondorian Shield (The Steward’s Fear)
3x Light of Valinor (Foundations of Stone)
2x Rivendell Blade (Road to Rivendell)
3x Steward of Gondor (Core Set)

Dostávam sa k najpodstatnejšej časti môjho hracieho balíka. Vďaka strate spojencov počas putovania dobrodružstvom, sú to karty doplnkov. Blood of Númenor pridá Elrohirovi silu obrany podľa počtu zdrojov v jeho zásobe. Po chvíli sporenia sa môže jednať o veľmi vysokú hodnotu, a práve v tomto momente ma už vôbec netrápi, aká vysoká je sila útoku útočiaceho nepriateľa. Doplnok však ide pripojiť len k hrdinom s vlastnosťou Gondor, alebo Dúnedain. Tento problém vyriešim pripojením doplnku Steward of Gondor k Elrohirovi. Sprístupním mu tým Blood of Númenor, a zároveň získa dostatok zdrojov na jeho použitie. Sila obrany je veľmi dôležitá, preto som pridal aj doplnky Dúnedain Warning a Gondorian Shield. Každé zvýšenie obrany o plus 1, alebo 2 mi príde vhod. Pre Elladana beriem doplnky na zvýšenie sily útoku. Keď využijem možnosť pripraviť ho, na ďalší útok už zostane sám a ja potrebujem, aby aj samotný dokázal zabiť nepriateľa. Dúnedain Mark a Rivendell Blade mi to jednoducho umožnia. Nuž a Light of Valinor je pre Glorfindela na podporu sily vôle, a zároveň zostane k dispozícii na prípadný útok.
Druhá časť scenára mi prikáže zahodiť doplnky s vlastnosťou ItemMount. V mojom hracom balíku sú to len 4 karty. Po dva z doplnkov Gondorian Shield a Rivendell Blade. Oba si môžem dovoliť oželieť. Iným spôsobom ma karty stretnutia nemôžu o doplnky pripraviť.

Udalosti: (17)
3x A Test of Will (Core Set)
3x Elrond’s Counsel (The Watcher in the Water)
3x Feint (Core Set)
2x Hasty Stroke (Core Set)
3x Power of Orthanc (The Voice of Isengard)
3x Sneak Attack (Core Set)

Karty udalosti zohrajú tiež podstatnú úlohu v mojom hracom balíku. Zrady sú tu veľmi nepríjemné, preto uvítam možnosť zrušenia ich efektu pri odhalení kartou A Test of Will. Condition doplnky zmetiem zo stola udalosťou Power of Orthanc, za cenu zvýšenia svojho ohrozenia. To si naopak znížim kartou Elrond’s Counsel a ešte získam plus 1 silu vôle na úlohe. Feint je dobré mať v ruke v prvých kolách, keď Elrohir ešte nie je dostatočne pripravený brániť útoky. Udalosť Hasty Stroke asi často nevyužijem, ale zrušiť opakovaný útok, alebo nezranitelnosť nepriateľa, určite uvítam. Nakoniec mi zostal Sneak Attack. Ten najlepšie využijem v spojení s Gandalfom, ako inak. V krajnej núdzi s ním dám do hry akéhokoľvek spojenca, aby som zabránil blížiacej sa katastrofe.

power-of-orthanc

Počet kariet: 54

Sféry: duchovná (1/3), taktiky (1/3), velenia (1/3)

Potrebné rozšírenia: 2x Core Set, The Hunt for Gollum, Conflict at the Carrock, The Redhorn Gate, Road to Rivendell, The Watcher in the Water, The Long Dark, Foundations of Stone, Heirs of Númenor, The Steward’s Fear, The Drúadan Forest, The Voice of Isengard, The Antlered Crown.

 

Ako hrať, alebo pár slov k stratégii: V tomto scenári je to s úvodnou rukou trocha zložitejšie. Paradoxne nechcem žiadnu z kľúčových kariet hneď na začiatku na ruku, lebo mi hrozí, že ju na konci kola budem musieť zahodiť. Lepšie je, ak dôležité karty prichádzajú postupne a za nasporené zdroje ich môže okamžite zahrať. Jedinou výnimkou je kombinácia kariet Envoy of Pelargir, Steward of Gondor a Blood of Númenor v úvodnej ruke. Vtedy dokážem dostať kľúčové doplnky na Elrohira hneď v prvom kole.
Na začiatku sa radšej sústredím na boj s nepriateľom. Pre mňa je prvoradé sa ho zbaviť. Ak by som niektorého z hrdinov vyslal na úlohu, nemusí mi to pomôcť pri preskúmaní lokácie Old South Road, a o karty v ruke prídem aj tak. Na čo robiť dve práce naraz, a každú z nich len polovične?
Snažím sa hrať spojencov so silou vôle, aby som nemusel posielať hrdinov na úlohu. V prvej časti scenára sa zdržím tak dlho, až bude Elrohir ideálne vyzbrojený. V kole, kedy sa objaví nepriateľ sa ho hneď snažím aj zabiť. Po prechode do druhej časti scenára už pre mňa nie je sila vôle podstatná. Karty úlohy totiž nevyžadujú žiadny žetón postupu, a môžem si dovoliť po neúspešnej úlohe zvyšovať svoje ohrozenie.
Akonáhle je Elrohir, prípadne Elladan plne vyzbrojený, už ma nemôže v ceste za víťazstvom nič zastaviť.


Záverečné slovo

The Dunland Trap je veľmi dobré dobrodružstvo a v sólo hre aj patrične náročné. Postihy za ťahanie kariet sú výborne zapracované a umne skombinované so žetónmi času na kartách úloh. Netajím sa tým, že sa mi scenár páčil, a odohral som dosť partií, aby som sa s ním naplno zoznámil. Jedinú poznámku mám k príbehu. Pasca, alebo obkľúčenie nepriateľmi, je v hre prezentované stratou všetkých spojencov okrem jedného, a stretnutím sa s novým nepriateľom. Tu by som si vedel predstaviť iné riešenie. Bez premýšľania sa ponúka stretnúť sa s viacerými nepriateľmi, čo by plne navodilo atmosféru obkľúčenia. Na kvalite scenára to však neuberá.

Item a Mount. Prechodom do druhej časti scenára o ne samozrejme prišiel, tak ako hráč o takmer všetkých spojencov. Od tejto chvíle bol podstatný len boj, a lacný spojenci nemuseli prísť na ruku. Na tom hrací balík dosť padal a vo výsledku bol značne neúspešný.

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke hře PP LCG zde)

Náhľad hracieho balíka “Úderná čata z Roklinky” na RingsDB.

Nech sa páči video z hrania tohto scenára s popísaným hracím balíkom.


Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.