Příběh

Po znovunalezení Glumovy stopy se vydáváte do Mrtvých močálů – posledního místa, kde se Glum pokouší vyhnout pronásledování. Konečně by se lov mohl nachýlit ke konci, a tak vstupujete do zrádných bažin, abyste se jej definitivně zmocnili…

1AB – Do močálů (Into the Marshes – 12 Progress Tokens)

Při přípravě dobrodružství si v balíčku střetnutí vyhledáte kartu cíle Gluma a umístíte jej do oblasti odhalení. Poté následuje standardní odhalení jedné karty z balíčku za každého hráče a můžete se ponořit do bažin.

MEC06_Cards_Quest_CZ3

2AB – Lapen (The Capture – 3 Progress Tokens)

Povinný efekt této karty úkolu říká, že pokud je tato karta splněna, první hráč zvolí hráče, který musí podstoupit test úniku (princip bude popsán později u mechanik dobrodružství) proti tolika kartám, kolik již Glum nasbíral žetonů zdrojů v průběhu hry. V případě úspěchu je Glum zajat a hráči vyhráli. Pokud se test nepovede, musí se hráči vrátit do části 1B a pokračovat ve hře od začátku.

 

Mechanika

Jak tedy Gluma dopadnout? Celý proces jeho pronásledování je zprostředkován kartou cíle Glum, která se od začátku hry vyskytuje v oblasti odhalení.

MEC_06_Cards31

Tato karta hráčům ukládá povinnost na konci každé fáze úkolu podstoupit test úniku. Ten probíhá tak, že hráči jako skupina vyčerpají libovolný počet postav a sečtou jejich sílu vůle. Následně je odhaleno tolik karet z balíčku střetnutí, jaký je počet hráčů. Některé karty mají v levém dolním rohu uvedenou únikovou hodnotu (jako je vidět třeba na kartě Neprůchodná bažina – Impassable Bog), a tato čísla na všech odhalených kartách se sečtou.

MEC_06_Cards51

Pro představu pohybují se v rozmezí jedna až po maximální hodnotu pět, ale karty z jiných setů, než jsou přímo Mrtvé močály, a které se používají při hraní tohoto scénáře, nemají tuto hodnotu vůbec. Při jejich odhalení se jejich hodnota pro únikové testy počítá jako nula. V případě, že hráči dosáhli vyššího součtu, jejich zkouška proběhla úspěšně a Glumovi se unikat nedaří. Pokud jsou ale obě čísla stejná nebo má vyšší hodnotu balíček střetnutí, test byl neúspěšný a Glum získává dva žetony zdrojů, jak je uvedeno na jeho kartě. Jakmile se stane ta nepříjemná věc, že se počet žetonů na Glumovi dostane na hodnotu 8 nebo vyšší, daří se mu unikat tak úspěšně, že mizí kdesi v bažinách a jeho karta je zamíchána do balíčku střetnutí. V tomto případě vaše hledání nekončí a pokračujete ve hraní scénáře tak dlouho, dokud se Glum znovu neobjeví nebo nenastane některá z podmínek pro konec hry (pobití hrdinové nebo ohrožení na hodnotě 50). Nepříjemnou skutečností pak může být fakt, že se Glum ve stinných zákoutích bažin zašije tak dobře, že projdete kolem a ani ho nezaregistrujete. To když vám proběhne pod rukama jako karta stínu. V tomto případě končí na odhazovacím balíčku. Máte možnost buď trpělivě pátrat dál a vracet se do už probádaných končin (po vyčerpání balíčku střetnutí se odhazovací balíček zamíchá a slouží jako nový balíček střetnutí znovu obsahující Gluma) nebo se na tuto možnost předem připravit, jak bude popsáno později.

Dejme tomu, že jste v první části příběhu byli poměrně úspěšní a dostali se do části druhé. Na její splnění postačí umístit na kartu úkolu pouhé 3 žetony postupu, ale to ještě neznamená, že je hra vyhrána. Teď se musíte pokusit Gluma definitivně dopadnout. Čím lépe vám v předchozím průběhu hry unikal, tím těžší to nyní budete mít. Po položení posledního potřebného žetonu na kartu úkolu následuje závěrečný únikový test, jehož se může zúčastnit pouze jeden hráč. Volba tohoto hráče je na tom hráči, který je momentálně prvním hráčem. Zvolený hráč pak vyšle libovolný počet svých postav plnit závěrečný test úniku, přičemž z balíčku je odhaleno tolik karet, kolik žetonů zdrojů Glum během hry nashromáždil. V případě takových pěti či šesti žetonů už můžete počítat s relativně vysokými hodnotami, i když samozřejmě je to o štěstí. I dvě karty mohou při troše smůly dát vysoký součet. Pokud uspějete, je Glum váš (jen se podívejte na tu nádhernou ilustraci na kartě úkolu), ale v případě prohry se musíte vrátit do první části scénáře ke kartě 1B a celé to podstoupit ještě jednou (nebo víckrát).

Pokud už Glum v průběhu hry nastřádal požehnaně žetonů, tušíte, že by vám závěrečný test stejně nevyšel a balíček střetnutí je po několika odehraných kolech relativně útlý, můžete únikový test schválně prohrát, nechat Gluma zamíchat do balíčku a doufat, že se vám obratem do oblasti odhalení vrátí a neprojde jako karta stínu. V tomto případě se totiž Glum vrací bez žetonů zdrojů a jeho dopadení v druhé části je pak hračka. Samozřejmě je to risk, ale možnost pro zvládnutí celého příběhu, pokud se vše neubírá tak, jak potřebujete, to je.

 

Další zajímavé karty

Kromě výše zmíněných karet tvořících páteř celého pronásledování obsahuje balíček střetnutí ještě celou řadu dalších střípků pro celkovou mozaiku komplikující hrdinům práci. Jedná se o různé lokace a události pracující s hodnotou únikových testů nebo vynucujících si další testy navíc. Hned čtyři zrady (v celkovém počtu třinácti karet) si žádají po některém z hráčů nový únikový test nebo jiným způsobem navyšují počet Glumových žetonů. Kromě dalších Glumových žetonů plynou z nepovedených testů i jiné nepříjemné důsledky jako třeba navýšení ohrožení. Příkladem takových událostí jsou třeba Skrze mlhu (Through the Mist) nebo Útržek bledého úsvitu (A Wisp of pale sheen). Při události Skrze mlhu se test úniku provádí prostřednictvím útoku postav (namísto vůle), Útržek bledého úsvitu umísťuje 2 žetony na Gluma rovnou. Tento efekt se dá zmírnit vyčerpáním hrdiny ze sféry vědění, pokud jej máte k dispozici, ale i tak Glum svůj žetonek dostane.

ÚTRŽEK

V případě zrad nutících hráče do únikových testů podstupuje test jen ten hráč nebo hráči, který je na kartě uveden. Často se jedná o prvního hráče, takže oba balíčky by na tuto možnost měly být připraveny. I balíček, který se primárně nevěnuje plnění úkolu a specializuje se třeba na boj, může být postaven před povinnost test podstoupit.

Možná by stálo za řeč zastavit se u načasování jednotlivých testů v rámci fáze úkolu, protože opakovanými testy se může stát tato fáze trochu nepřehlednou. Postavy vyrazí plnit úkol tak, jak je ve hře běžné. V okamžiku, kdy je odhalena zrada vynucující si únikový test, je celý úkol na okamžik přerušen, okamžitě se určují postavy plnící tento mimořádný test, odhalí se karty z balíčku střetnutí a test se vyhodnotí se všemi pozitivními i negativními důsledky. Jakmile je test u konce, pokračuje odhalování karet pro účely úkolu a případně se celý úkol vyhodnotí, pokud už se další karta objevit nemá. Po vyhodnocení úkolu pak následuje test úniku nadiktovaný Glumem (pokud je stále ve hře) a po jeho absolvování fáze končí.

 

Jak na něj?

Nejdůležitější sférou, bez které se v tomto scénáři nejspíš neobejdete, se jeví sféra duchovna se svojí vysokou silou vůle. Hráči v podstatě musí provádět dvojitý úkol jednak pro postup v samotném scénáři, a jednak se síla vůle používá na únikové testy. Ideálním hrdinou pro tento úkol je Eowyn se svojí bezkonkurenční silou vůle 4 a možností ji nadále zvyšovat, v tom nejideálnějším případě vybavena doplňkem Neočekávaná odvaha (Unexpected courage). Ten jí umožní plnit oba tyto úkoly v jednom kole najednou. Samotný únikový test probíhá ve fázi úkolu, takže všechny efekty, které zvyšují sílu vůle do konce fáze, se vztahují jak na průzkum, tak na únikové testy. Například karta odhozená z ruky pro navýšení vůle Eowyn dává bonus při plnění úkolu i při kontrole únikového testu. Tyto bonusy jsou nejlépe dostupné pro všelijaké levné Rohany jako třeba Cestující ze Západu (West-road Traveller) nebo Garda z Edorasu (Escort from Edoras). V případě gardy pak je třeba zmínit, že při pronásledování Gluma eskorta neplní úkol, takže ji není třeba po únikovém testu zahazovat. Jedná se tak o dalšího relativně levného pomocníka se silou vůle 2, kteří v tomto scénáři určitě přijdou vhod. Na závěrečný nápor při souboji s konkurencí třeba pěti nebo šesti karet se pak hodí karty jako například Úžasná rychlost (Astonishing Speed) posilující vůli všech Rohanů nebo pomocník Faramir ze základní sady, jehož akce může navýšit vůli všech postav kontrolovaných jedním hráčem.

MINULOST

V případě, že po vás balíček střetnutí chce nějaký únikový test navíc, je to samozřejmě otázka okamžitého rozhodnutí, ale někdy je možná lepší tento test vypustit a soustředit se na hlavní test na konci fáze. Budete-li se pokoušet splnit oba testy tak nějak polovičatě s nadějí, že „mu“ to snad nějak nepřijde, snadno se stane, že prohrajete oba testy. Při většině zrad je ve hře jen jeden žeton zdrojů umístěný na Gluma, zatímco povinný efekt Gluma přikazuje umístit v případě neúspěchu žetony dva, takže je jistě důležitější. Při využití sféry duchovna máte navíc možnost zrušit celý efekt zrady kartou Zkouška vůle (Test of will) a mimořádnému únikovému testu se tak zcela vyhnout. Posledním tipem na tento scénář je jinak vcelku nevinná a hodně nenápadná karta Stíny minulosti (Shadow of the Past). Umožňuje totiž vzít vrchní kartu odhazovacího balíčku a vrátit ji jako vrchní kartu balíčku setkání. Pokud jste Gluma již ztratili a potkala vás ta věc, že při opětovném hledání se vám dostal do odhazovacího balíčku, lze jej touto kartou z balíčku zase vytáhnout a zajistit si tak, že se do hry v následujícím kole vrátí klasickou cestou. Samozřejmě tato možnost funguje jen v případě, že máte kartu Stíny minulosti na ruce v okamžiku, kdy Glum hru opouští nebo vám dojde v kole bezprostředně následujícím, než je Glum pohřben pod jinou kartou. Pak už je pozdě událost Stíny minulosti použít.

 

Celkové hodnocení

Osobně považuji tento scénář za jeden z těch více povedených. Řekl bych, že je ideálně náročný pro takové to „normální“ hraní. Rozhodně se nejedná o jednoduchou procházku, ale ani o nekompromisní řežbu ve stylu Střetnutí na Skalbalu nebo Putování do Rhosgobelu. Výhoda podobných scénářů pro mne osobně spočívá v tom, že váš hrací balíček nemusí být vyladěný do toho nejmenšího detailu, kde je každá karta nepostradatelná, protože řeší tohle nebo tamto, ale máte možnost si vyzkoušet karty, které se do těch nejsilnějších balíčků zkrátka nevejdou. Mrtvé močály se dají vcelku příjemně užít, než se pokusíte o závěr celého příběhu v podobě Návratu do Temného hvozdu, který už na vás bude znovu klást úplně jiné nároky.

Recenzi ke ADVENTURE PACKu – MM pro vás sepsal Libor

Hodnocení tohoto dobrodružství – 80%

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

  10 thoughts on “BD8 Mrtvé močály”

  1. To je počteníčko 😀 Konečně mám balík tak si Gluma zahrajem. Vynikající recenzenpíšeš,fakt super :mrgreen: Jen takndál a doufám že i Khazad dum. No nic jdu pařit :mrgreen:

  2. Díky moc!!!
   Už je napsaná i odeslaná recenze na Návrat do temného hvozdu a mám rozdělaný článek k Into the Pit (Do Jámy? teď si nevybavím z hlavy český název). Khazad i celá Morie určitě budou, viděl bych to, že do tří týdnů se nám povede dohonit českou verzi.

  3. V práci 🙂
   Vodím děcka odpoledne k nám do práce na cvičení, a pak tu na ně přes hodinu čekám a mám tu v kompu všechno, co k tomu potřebuju. A pátek mám lehce volnější, to to dodělávám, takže ty cca 1-2 články týdně jdou stíhat. Doma to už jen dodělávám, pokud je potřeba, ale to si spíš radši střihnu nějakou partičku 🙂

   1. Ja tiež píšem v práci, ale tak zo mňa kým vylezie článok chvíľu to trvá. 😀 Doma vôbec nemám čas pri dvoch malých deťoch. 🙂

    1. Taky to domácí psaní musí počkat, až usnou. 🙂 Jsem na tom stejně – dva caparti, ti moc klidu pro tvůrčí psaní neposkytnou…

  4. 🙂 Jo i já sem tam píšu v práci, ale poslední dobou pořád někam jezdím na služebky tak není čas. Píšeš Libore i něco jiného? Tvůj styl ve psaní a rychlost je vyčerpávající, tak mi přijde že píšeš často a rád, přestože s počítačem moc neumíš 🙂 Bez urážky. Zatím se měj, ani nestačím vyvěšovat tvoje recenze 🙂

   1. To, že neumím s počítačem, dokážeš vyčíst z těch dokumentů ve Wordu? 🙂 Nebo narážíš na to několikanásobný odeslaní mailu bez přílohy 🙂 Ale máš samo pravdu.
    Tak v šuplíku mám ještě z bezdětných dob rozdělanou fantasy trilogii, spíš ve stylu GRR Martina, kterýho prostě miluju, ale na dokončení toho momentálně fakt čas není 🙁 Dva díly mám hotový, ale ten třetí píšu rychlostí cca 30 stránek za rok, tak bych to tak do patnácti let moh mít hotový 🙂 Takže dá se říct, že píšu rád, ale že bych psal nějak extra dobře, to si nemyslím (a nemyslel si to ani člověk z nakladatelství, kterýmu jsem kdysi před lety ten první díl posílal 🙂 )

  5. Můj velice oblíbený scénář, především díky krásné atmosféře Mrtvých močálů. Na hraní nikterak nároční, ale přesto umí zatopit 😉

  6. Karta odhozená pro Eowyn, jí přidá vůli pro únikový test pouze pokud bude odhozena při něm(neplatí pro ten finálový).
   Principiálně jde o to, že test na který odkazuje Glum se dělá až úplně na konci fáze, kde už i Gandalf je po Sneak Attack zpět na ruce
   Viz oficální Rule Questions/Answers v topicu ‘The Dead Marshes – Sneak Attack’
   Vše výše psané plané platí jen v případě, že jsem to dobře pochopil … 😉

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.