[RegUserOnly][/RegUserOnly]Příběh

Zajatého Gluma je nyní třeba dopravit do Thranduilova paláce k výslechu. Temný hvozd byl vždycky nebezpečným místem, ale s Glumem mezi vámi je ještě mnohem horší. Jeho naříkání a výbuchy vzteku vám nedopřejí ani chvilku klidu.

1AB – Lesem (Through the Forest – 12 Progress Tokens)

Při přípravě hry si naleznete v balíčku kartu cíle s názvem Glum, vyberete jednoho hráče, který jej bude na začátku střežit, a umístíte před něj Glumovu kartu. Následně se odhalí 1 karta z balíčku střetnutí za každého hráče a vaše skupinka je připravena vyrazit. Karta 1B nemá žádný speciální efekt, jde jen o to umístit na ni dostatečný počet žetonů postupu.

2AB – Pokus o útěk (Escape Attempt – 3 Progress Tokens)

Jakmile si myslel, že jej nikdo nesleduje, pokusil se Glum vyklouznout ze svých pout a uniknout.

Hráč střežící Gluma nemůže posílat své postavy na průzkum, za předpokladu, že není jediným hráčem ve hře. V případě, že hráči nejsou při plnění úkolu úspěšní, Glum uprchl a hráči prohráli hru.

3AB – Do síní krále elfů (To the Elvin King´s Hall – 7 Progress Tokens)

Zmařili jste Glumův pokus o útěk, přitáhli mu provazy a pokračujete Temným hvozdem k elfům.

Hráč střežící Gluma nemůže hrát karty z ruky. Velmi stručné, ale neskutečně limitující. Toto je nejtěžší část celého scénáře.

MEC07_Cards_Quest_CZ6

4AB – Přepadení (Ambush – 2 Progress Tokens)

Zatímco se blížíte k Thranduilově paláci, vaši nepřátelé podnikli poslední zoufalý pokus přepadnout vaši skupiny a získat Gluma pro sebe.

Na začátku fáze boje se všichni nepřátelé střetnou s hráčem střežícím Gluma. Hráči nemohou zvítězit, dokud jsou ve hře nějaké karty nepřátel.

 

Mechanika

Opravdu náročný souboj s tímto scénářem probíhá vlastně ve třech rovinách. Jednak si musíte poradit s náročnými podmínkami, které vám ukládá karta cíle s názvem Glum tak, jak bude popsána níže. Díky ní nebude nikdy na nic dost času a budete opravdu hodně rychle spěchat do Thranduilova paláce (možná ještě rychleji, než do Rhosgobelu při zachraňování orla). Druhou rovinou jsou jednotlivé karty úkolů, které v každé etapě kromě rozjezdové první části představují výrazné omezení vašich možností nebo dokonce nebezpečí okamžitého neúspěšného konce vaší cesty. No a do třetice přináší scénář opravdu silné karty v balíčku střetnutí se skutečně vysokým potenciálem pro rozdrcení hrdinů během jednoho až dvou kol.

Pojďme začít od toho nejdůležitějšího, čímž je postava samotného Gluma. Podobně jako v předchozím scénáři je reprezentován kartou cíle.

MEC_07_Cards31

Karty Gluma se hned na začátku v přípravě hry ujme jeden zvolený hráč, který je považován za hráče střežícího zajatce. Na konci každého kola si tento hráč zvýší své ohrožení o 3. Celkem tedy o 4, protože v tomto čísle není započítáno standardní zvýšení na konci každého kola. Poté má tento hráč možnost vybrat jiného hráče, který bude Gluma střežit i v příštím kole. Asi není problém uvěřit, že ohrožení tím pádem půjde strmě nahoru, a hráči se musí při střežení Gluma vhodně střídat a doplňovat nebo jednomu hráči ohrožení skutečně rapidně snižovat. Se střežením Gluma však souvisí i další omezení kladená na tohoto hráče, jako nemožnost vynášet karty ve třetí části scénáře, účinnost některých zrad nebo navázání nepřátel, takže ne vždy se Gluma ujme ten, pro něhož by to bylo za běžných podmínek nejvýhodnější.

MEC_07_Cards45

Ani samotné rozhodnutí o tom, kdo vlastně bude v kterém kole Glumovým strážcem, nemusí být vždy na hráči. Ve hře jsou totiž zrady jako například Glumova muka (Gollum´s Anguish), která hráči střežícímu Gluma zvýší ohrožení o neuvěřitelných 8, a následně donutí tohoto hráče zvolit nového Glumova strážce, pokud to je možné. Duchovní sféra se svojí možností rušit efekty Po odhalení: je tak v tomto scénáři opět takřka povinností. Kromě uvedené zrady jsou ve hře lokace, které zakazují výměnu strážců, pokud jsou aktivními lokacemi, ale také lokace, které umožňují změnu strážce, pokud se do dané lokace právě cestuje. Dá se říct, že pokud hráči mají trochu štěstí na karty (rušení efektů, ovládání lokací v oblasti odhalení) a obeznámí se s tím, co na ně balíček střetnutí chystá, mají také většinou kontrolu nad tím, komu Gluma přidělit. Pravidlem to ale rozhodně být nemusí.

Druhou Glumovou schopností je efekt, kterým „nasává“ zranění z nebráněných útoků. To musí být vždy přiděleno Glumovi, a pokud Glum získá páté zranění a jeho zbývající životy klesnou na 0, hráči hru prohráli. Glum je kartou cíle, nicméně pravidlový leták k dobrodružství uvádí, že je považován za spojence pod kontrolou hráče, který jej střeží, se všemi výhodami i nevýhodami, které to obnáší. Efekty karet, které mají vliv na pomocníky, tak ovlivňují i jej, což znamená, že jeho zranění je možno kupříkladu léčit. Zároveň ale také efekt karty Netopýři z Temného hvozdu (Mirkwood Bats) zraňující každý charakter kontrolovaný Glumovým strážcem poté, co se střetnou s nějakým hráčem, působí i na Gluma.

MEC_07_Cards53

Zmiňovanou druhou kategorii překážek pro hráče představují karty úkolů. První úkol nemá žádný speciální text, stačí pouze umístit na něj 12 žetonů postupu a můžete se hrnout dál. Je vhodné jej splnit co nejrychleji a příliš se nezdržovat, protože ohrožení roste a roste, ale to je problém všech 4 úkolů, nejen prvního.

V druhé části se Glum v nestřeženém okamžiku pokusí přehryzat svá pouta a uprchnout. Karta úkolu má text, který znemožňuje hráči střežícímu Gluma posílat své postavy plnit úkol, ovšem za podmínky, že není jediným hráčem ve hře. Pokud jiný hráč ve hře není, pak tato podmínka neplatí. V případě, že plnění úkolu neskončí úspěchem, Glum mizí ve hvozdu a hráči okamžitě prohrávají. Naštěstí na splnění tohoto úkolu stačí pouhé tři žetony postupu, takže se zde většinou nezdržíte déle než jedno kolo. Jen to chce před nástupem do tohoto klíčového kola vhodně zvolit strážce, aby druhý hráč měl dostatek vůle, aby úkol zvládl.

Třetí část se hlavně při hře jednoho hráče mění v nejvíce likvidační. Hráč střežící Gluma totiž nemůže zahrát karty z ruky. Pomocníky, události, rušení klíčových efektů, snižování ohrožení, prostě nic. Pokud tedy hrajete sami, musíte se úkolem zkrátka protlouct s tím, co momentálně máte na stole, a to rychle, než vyleze něco, s čím si neporadíte, nebo vám vaše ohrožení přeroste přes hlavu. Ve více hráčích už se mohou hráči znovu šikovně prostřídat podle toho, kdo má větší potřebu a možnosti něco solidního zahrát. Na rozdíl od Útěku z Dol Gulduru, kde máte zákaz zahrát (to play) více než jednoho pomocníka, který se dá obejít pomocí vyložení pomocníka z ruky (to put into play), se zdejší podmínka týká všeobecně karet jako takových. Nic se tedy nedá „ošidit“ ani pomocí karet Zákeřný útok (Sneak Attack) nebo Stát a bojovat (Stand and Fight), protože zákaz se vztahuje i na ně – jedná se o karty na ruce a ty prostě zahrát nejde.

Pokud se dostanete až do finálové části, musíte ještě porazit všechny nepřátele, kteří se vyskytují ve hře. Ti se navíc všichni stáhnou k hráči, který střeží Gluma, protože služebníci nepřítele se vám ho snaží vyrvat z rukou dřív, než ho dovedete do cíle vaší cesty. Žetony postupu v této části už většinou nepředstavují problém, stačí pouze dva, problémem jsou právě nepřátelé. Najdete zde jak silné nepřátele, na které se podíváme za okamžik, tak i z dřívějších scénářů známe Vrrky (Wargs). Jakmile je těmto vlkům přidělena karta stínu bez nějakého efektu, utíkají vlci po svém útoku do oblasti odhalení a hráči tak nemají možnost podniknout svůj protiútok. Jejich likvidace je možná řadou cest, které už nejspíš znáte z předchozích výprav, ale jmenujme například karty ze sféry taktiky jako Paráda (Feint), která Vrrkům znemožní útočit a tím je udrží u hráče, nebo Rychlý úder (Quick Strike). Osvědčeným hrdinou je Dúnhere, který může útočit do oblasti odhalení, nebo z pozdějších balíčků dobrodružství událost Ruce na tětivě (Hands upon the Bow), která umožňuje totéž postavě s vlastností Střelec.

Takže s kým se tedy můžete v Temném hvozdu ještě dál střetnout kromě některých starých známých? Nejspíš nejzákeřnější stvoření je Pabouk Nafouk (Attercop, Attercop).

MEC_07_Cards56

Jeho extrémně vysoká síla útoku 8 dokáže zlikvidovat takřka každého obránce, navíc i obrana a počet životů jsou celkem vysoké, takže není žádná legrace je smést ze stolu. Jejich hodnota pro kontrolu střetnutí s hráčem je zde jen pro úplnost, pavouk se stejně na začátku střetnutí naváže na hráče, který momentálně drží Gluma. Nepříjemné to je zejména ve chvíli, kdy máte Gluma u hráče, jehož balíček není na boj připraven a za běžných okolností se o nepřátele stará někdo jiný. Pak to chce Gluma na konci kola hodně rychle poslat dál jinému hráči, který si třeba s nepřítelem poradí, ale zase může mít problém s ohrožením…

Druhým novým nepřítelem jsou již zmiňovaní Netopýři z Temného hvozdu. Kromě vlastnosti Nápor mají ještě Povinný efekt, kterým po svém střetnutí s jakýmkoliv hráčem udělí jedno zranění každému charakteru kontrolovaným hráčem střežícím Gluma. Všimněte si, že nehraje roli, s kým se netopýři střetnou, zranění jde stejně za strážcem. Zranění se navíc týká i Gluma, protože pro potřeby tohoto efektu je považován za spojence. Dalšími nepřáteli, kteří na vás čekají, jsou například Dítě Ungolianthy, Hummerhorni, Močálová zmije, Horský obr nebo Střelec ze zálohy. Skutečně vysokou náročnost jednotlivých karet pak můžeme doložit ještě událostí Glumovo kousnutí (Gollum´s Bite), která udělí 4 zranění hrdinovi kontrolovanému Glumovým strážcem a následně donutí změnit strážce, pokud to je možné.

 

Jak na něj?

Jedná se o scénář s nejvyšším stupněm náročnosti a úskalí valící se na hráče jsou hodně různorodá. Zásadní nutností je nějaká možnost na snižování ohrožení – z prvního cyklu jsou nejefektivnější kombinace Gandalf + Zákeřný útok nebo Uvítání Galadhrim (Galadhrims Greetings). Celý scénář si vyžaduje rychlý postup skrze jednotlivé etapy a žádné velké zdržování se, nicméně podcenit boj s nepřáteli si nemůžete dovolit. Balíček Rohanů nebo jiný silný průzkumnický balíček postavený na duchovní sféře může být velmi úspěšný a rychlý v prvních třech etapách, nicméně na závěr musí porazit všechny nepřátele a bez silného a vyzbrojeného hrdiny ze sféry taktiky jsou třeba Dítě Ungolianthy či Pabouk Nafouk příliš velkým soustem. Chce to tedy i nějakého silného hrdinu, který se o ně postará.

Podobně jako v několika předchozích scénářích mají dva hráči situaci výrazně jednodušší. Možnost nakombinovat všechny čtyři sféry a použít dvojici hrdinů ze sféry taktiky a duchovna posiluje jejich šance. Dva hrdinové z modré sféry umožňují naplno zverbovat všechny síly Rohanu včetně třeba Gardy z Edorasu (Escort from Edoras) nebo události Úžasná rychlost (Astonishing Speed), které umožňují plnit úkoly opravdu bleskově. Hrdina Dúnhere je vhodnou volbou pro zničení nepřátel jako Hummerhorni nebo Střelec ze zálohy, dokud jsou ještě v oblasti odhalení. Právě Střelec ze zálohy a nemožnost si jej přitáhnout dobrovolně do střetnutí, pokud je ve hře jiný nepřítel, je společně s nutností pobít všechny nepřátele jednou z největších potíží v závěrečné části. Právě Dúnhere tohoto střelce odkáže včas do patřičných míst předtím, než vám družinu pročeše a zabrání hru vůbec dokončit, ale v sólo balíčku existují ze sféry duchovna asi lepší možnosti, než Dúnhere, protože s postupem vpřed tento hrdina příliš nepomůže. Jinou kartou, bez které bych si balíček tohoto dobrodružství nedovedl představit, je událost Trpasličí hrobka (Dwarven Tomb), která umožňuje vrátit libovolnou kartu z duchovní sféry z odhazovacího balíčku zpátky do ruky. Nejlákavějšími cíli tak mohou být Zkouška vůle nebo Uvítání Galadhrim, ale i jiné karty. Význam karty roste i díky tomu, že některé zrady tohoto scénáře nutí hráče zahazovat poměrně velký počet karet z vrchu balíčku na odhazovací balíček, který je tak plnější, než bývá zvykem. Paradoxně tak tyto zrady hráčům mohou i pomoci, protože hráč má pak mnohem větší výběr cílů zmíněné události.

Spojencem, který se nejspíš příliš často v balíčcích neobjevuje, ale který je na tento scénář jako dělaný, je Rohan z duchovní sféry – Elfhelm. Jeho Reakce má poměrně nepříjemnou podmínku (musí být připraven), ale tato reakce pak říká: Poté, co se tvá úroveň ohrožení zvýší kvůli neúspěšnému plnění úkolu nebo v důsledku efektu karty setkání nebo karty úkolu, sniž svou úroveň ohrožení o 1.

MEC_06_Cards17

Protože Glum je kartou cíle, a ta je tím pádem kartou setkání, může Elfhelm za předpokladu, že zůstane nepoužit do konce kola, eliminovat navýšení ohrožení způsobeného Glumem každé kolo o jedna. Nevýhodou je vysoká cena tohoto spojence. Přece jen 4 žetony zdrojů jsou především v sólo hře velkou investicí na postavu, kterou v podstatě necháte jen stát. Nicméně za předpokladu, že hra bude trvat třeba ještě šest kol, rovná se jeho vynesení v podstatě použití jednoho Uvítání Galdhrim navíc a operativně jej můžete využít i jiným způsobem, pokud je potřeba. Musím říct, že mně osobně se v několika hrách vcelku dost osvědčil a znamenal rozdíl mezi porážkou a výhrou. Na jiný scénář už asi takovou výhrou není, protože balíček využívající Rohany nemívá většinou problém s tím, že prohrával při plnění úkolu.

 

Osobní hodnocení

A otázka je, jak tento scénář zhodnotit na závěr. Nezbude než konstatovat, že každá recenze je silně subjektivní záležitost, protože když se podíváte na anketu na hlavní stránce, které že dobrodružství z prvního cyklu považujete za nejpodařenější, je Návrat do Temného hvozdu na posledním místě s pouhými pěti hlasy ze sto osmi hlasujících. Nicméně i tak se hrdě přiznám, že jeden z těch pěti hlasů patří mně, protože v tomto scénáři je vše, na co si vzpomenete, a asi už nemá smysl to celé opakovat na konci článku znovu. Je to extrémně těžký scénář, ale podobně jako Střetnutí na Skalbalu nebo Putování do Rhosgobelu se dá dohrát v jakémkoliv počtu hráčů. Možná jsou důvodem nízkého hodnocení některé karty, které lze bez nadsázky označit za ty, co vytváří hezkou českou zkratku NPE (Negative player experiance) – jejich příchod se rovná takřka zpečetěné porážce (třeba Glumovo hoře, Pabouk…). Nevím. Jak už ale bylo řečeno, recenze je zkrátka subjektivní záležitost, se kterou určitě nemusíte souhlasit, a tak dávám sám za sebe krásných 90%.

Recenzi ke ADVENTURE PACKu – NdTh pro vás sepsal Libor

Hodnocení tohoto dobrodružství – 90%

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.