Rating: 7.00/9. From 1 vote.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Bofur (BR 6) je unikátny spojenec zo sféry duchovnej (spirit, duchovní) a jeho cena na zahratie sú 3 zdroje. Má nasledovné schopnosti: sila vôle 2, sila útoku a obrany 1, a disponuje 3 životmi. Jeho vlastnosť je trpaslík. Má akciu, ktorú je možné použiť len vo fáze úlohy.

Úkolová akce: Zaplať 1 duchovní zdroj, abys vyložil Bofura z ruky do hry, vyčerpaného a vyslaného plnit úkol. Pokud v této fázi úspěšně plníte úkol a Bofur je stále ve hře, vezmi si ho zpět do ruky.

Bofur je veľmi šikovný spojenec. 3 zdroje sú pre sféru duchovnú dosť, ale tento trpaslík bude vstupovať do hry väčšinou len cez svoju akciu. Áno, v konečnom súčte to môže byť drahšie ako klasické zahratie spojenca vo fáze plánovania. Treba však myslieť na to, že Bofurovu akciu je vhodné použiť v prípadoch, keď chýba sila vôle na úlohe, alebo je potrebné navýšiť silu vôle, aby bola preskúmaná aktívna lokácia, alebo karta úlohy. Inak hrám Bofura s prihliadnutím na moje zdroje, napríklad ak šetrím na inú kartu zo sféry duchovnej, vtedy Bofura do hry nedám ak to nutne nie je potrebné.

Bofura je možné zahrať aj po odhalení kariet stretnutia, pred vypočítaním úspechu na úlohe.

Ak hrám trpasličí hrací balík s Dáinom Železná Noha (NdTH 116), tak za 1 zdroj získam silu vôle 3, čo považujem za výhodný obchod. Keď vidím, že nebudem úspešný na úlohe ani po zahratí Bofura, môžem to využiť a dať ho do hry na trvalo, za cenu 1 zdroja.

A kedy som bol úspešný na úlohe? Pravidlá hovoria, že moja celková sila vôle postáv vyslaných na úlohu musí byť vyššia, ako celkové ohrozenie kariet v oblasti odhalenia. Ak je sila vôle rovná ohrozeniu v oblasti odhalenia, na úlohe som nebol úspešný, ale ani neúspešný. Toto treba mať stále na pamäti.

Ako nutnosť hrať Bofura za plnú cenu vidím situáciu, keď nutne potrebujem spojenca na bránenie útoku silného nepriateľa, pod ktorého zbraňou by určite zahynul hrdina. Obetovať spojenca za 3 zdroje nie je dobrý nápad, ale sú situácie v hre, kedy nie je iná možnosť.

Bofura je možné dať do hry vo fáze úlohy aj zadarmo, vďaka doplnku Gondorský Roh (ZS 42) zo sféry taktiky (tactics), ktorý je pripojený na hrdinovi zo sféry duchovnej. Keď budem úspešný na úlohe, trpaslíka si vrátim na ruku a tiež zdroj za postavu, ktorá opustila hru. V tomto momente môžem zahrať aj udalosť zo sféry velenia (leadership, velení) Statečná oběť (ZS 24) a potiahnuť si 2 karty zo svojho hracieho balíka.

Hrdina Kníže Imrahil (PdR 50) má reakciu, ktorá hovorí, že ak postava opustí hru môže sa pripraviť. Smelo ho teda môžem vyslať plniť úlohu, ak viem, že budem hrať Bofura. Ten pri odchode z hry pripraví Kníže Imrahila, ktorý mi ďalej poslúži vo fáze boja.

Vidíte, že zo správne zahraného Bofura môžeme dosť vyťažiť. Vzťahujú sa na neho všetky efekty “po vstupe do hry” (enters play) a „pri opustení hry“ (leaves play).

Naopak fráza “vyložiť do hry” (put into play) znamená, že karta vstupuje do hry cez efekt inej karty a nie klasicky, zaplatením zdrojov a vyložením z ruky vo fáze plánovania. To znamená, že nespúšťa efekty pri zahraní karty (play card). Ako príklad uvediem doplnok zo sféry poznania (lore, vědení) Durinúv Odkaz (Pvv 61), alebo hrdinu zo sféry duchovnej Nori (OHaUH 3), ktoré poskytujú výhodu pri zahraní karty trpaslíka z ruky.

Všetko je zapracované v často kladených otázkach (FAQ), v bode 1.16, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky Pán Prstenú LCG, alebo FFG.

Bofur má nesporne svoje kvality a výhody, ale problém môžu byť zdroje, ktorých má sféra duchovná nedostatok. Vyriešiť sa to dá zabezpečením ich produkcie. Osobne hrám Bofura takmer vždy ak siahnem po sfére duchovnej. Ako unikátnu kartu ho zaradím do balíka v dvoch kópiách. Prebytočná kópia na ruke sa dá použiť na akciu Éowyn, alebo v inom prípade, ak je nutné zahodiť kartu z ruky.

Spísal pre vás pbch

Použité skratky v článku:

ZS – Základná sada

BR – Brána Rudohoru

NdTH – Návrat do Temného Hvozdu

PdR – Putování do Rhosgobelu

Pvv – Pozorovatel ve vodě

OHaUH – Over Hill and Under Hill (sága rozšírenie Hobit – nepřelož.skratka)

bofur

Bofur z filmové trilogie Hobit

História

Bofur byl trpaslík, který žil spolu s Thorinem Pavézou v Ered Luin. Pocházel také z rodu trpaslíků, kteří sídlili v Khazad-dûm, ale nikoli z přímé Durinovy linie. Jeho bratrem byl Bombur, jeho rodiče nejsou známi, jeho bratrancem však byl Bifur.

Stal se jedním ze společníků Thorina Pavézy při výpravě k Ereboru. Účastnil se bitvy Pěti Armád. Po vítězství se pak se svým bratrem Bomburem, bratrancem Bifurem a zbylými společníky usadil v Ereboru pod vládou krále Dáina II.. V království pod Horou žil až do své smrti v roce 3018 T.V.

Zdroj: ANGRENOST

Bofurova písnička

Originální znění karty v EN:

Bofur
Type: Ally Sphere: Spirit
Cost: 3
Willpower: 2 Attack: 1 Defense: 1 Hit Points: 3
Dwarf.
Quest Action: Spend 1 [Spirit] resource to put Bofur into play from your hand, exhausted and committed to a quest. If you quest successfully this phase and Bofur is still in play, return him to your hand.

“Get up lazy-bones…” – The Hobbit
Set: TRG Number: 6
Quantity: 3
Illustrator: Ilich Henriquez

Sdílej kartu s přáteli !

  2 thoughts on “Bofur (BR 6)”

  1. Možnost vyhodit Bofura do hry až potom, co vylezou karty z balíčku střetnutí… Vida, člověk se pořád něco učí a přitom je to úplně jasný 🙂

  2. Musím uznat, ač jsem tomuto spojenci z řad trpaslíku moc nevěřil, jeho akce je opravdu parádní (na spojence). Vždycky vypomůže na úloze a pak jej třeba využiju jako obětního beránka, když ve hře hodně nepřátel. Trošku mi připomíná Hennamrtha, ale z řad trpaslíků 🙂

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.