Boromir (DN 2) je hrdina zo sféry velenia (leadership) s hodnotou ohrozenia 11. Jeho atribúty sú sila vôle 1, sila útoku 3, sila obrany 2 a má 5 bodov zdravia. Môže sa pochváliť tromi vlastnosťami. Samozrejme je to Gondor, Válečník (Warrior), a Vznešený (Noble). Text jeho pasívnej schopnosti je nasledovný:

Pokud má Boromir alespoň 1 žeton zdroje ve své zásobě zdrojů, spojenci s vlastností Gondor získávají +1 sílu útoku.

Toto je v poradí druhý hrdina s menom Boromir. Prvý Boromir (MM 95) patril do sféry taktiky, a vyšiel v rozšírení Mrtvé močály. Má rovnaké ohrozenie, atribúty, aj body zdravia. Obaja sa odlišujú len svojimi schopnosťami. Do dnešného dňa je veľmi obľúbený medzi hráčmi, najmä vďaka jeho akcii. Pomocou nej sa za zvýšené ohrozenie môže nespočetne krát pripraviť. Boromir zo sféry velenia je v tieni svojho ohromujúceho menovca. Hráči považujú jeho bonus za slabý, keďže zvyšuje o 1 silu útoku len Gondorským spojencom, a to iba vtedy ak má Boromir aspoň 1 zdroj vo svojej zásobe zdrojov. Chceli by z neho mať niekoho ako Dáin železná noha (NdTH 116), ktorý zvyšuje silu vôle a silu útoku o 1 všetkým trpaslíkom. Ten však potrebuje zostať pripravený, čo je hlavne vo fáze boja trocha náročnejšie ako mať 1 zdroj na Boromirovi. Toho naopak môžeme vyčerpať bez toho, aby sme prišli o jeho bonus. Stále to však je veľký rozdiel v sile ak porovnáme ich schopnosti. Na druhej strane Gondorskí spojenci sú lacnejší a je ich viac ako trpasličích spojencov.

Mať zdroj na Boromirovi sa stane prínosom v súvislosti s ďalšími kartami. Doplnok Visionary Leadership (TMV 136) sa pripojí len k hrdinovi s vlastnosťou Gondor. Ak tento hrdina bude mať vo svojej zásobe zdrojov aspoň 1 zdroj, všetky postavy s vlastnosťou Gondor získajú +1 silu vôle. Rovnakou podmienkou aspoň 1 zdroja dostaneme navýšenie sily vôle a sily útoku pre Gondorské postavy. Ak bude mať Boromir doplnok Heir of Mardil (CS 113) a dostane akékoľvek množstvo zdrojov z efektu karty, môžeme ho pripraviť. Povedzme, že budeme s Boromirom vo fáze boja brániť útok nepriateľa. Následne mu dáme pomocou karty zdroj, pripravíme ho a môžeme s ním útočiť. Hlavné však je, že Boromir bude mať vo svojej zásobe minimálne 1 zdroj a zvýši tak silu útoku Gondorským spojencom. Z tohto zdroja bude profitovať aj spojenec Ingold (TWoE 2). Za každý zdroj v zásobe zdrojov hrdinov, ktorých kontrolujeme získa +1 silu vôle. Táto podmienka môže byť, s výnimkou samotného Boromira, veľmi ťažko splniteľná. Vieme, že začína na nulovej sile vôle, a stojí 3 zdroje. Jeho použiteľnosť tak závisí na Boromirovej pomoci. Všetky tieto karty patria do sféry velenia, tak ako aj väčšina Gondorských spojencov. To je ďalšia, nie až tak viditeľná výhoda pri posudzovaní Boromirových kvalít.

Teraz si povieme akými spôsobmi dokážeme zabezpečiť Boromirovi prísun zdrojov pre jeho pasívnu schopnosť. Ako prvý vás určite napadne doplnok Správce Gondoru (ZS 26) zo základnej sady. 2 zdroje naviac potešia každého hráča, a hlavne nebude problém jeden z nich ušetriť pre Boromira, ako udržať jedného z troch hrdinov (Dáin) pripraveného počas celého kola. Spojenec Jízdní posel (DN 3) po svojom vyčerpaní prenesie 1 zdroj z hrdinu, ktorého kontrolujeme na iného hrdinu. Týmto spôsobom vieme preniesť zdroj aj od iného hráča. Ak spojenec Squire of the Citadel (TBoG 108) opustí hru, pridáme 1 zdroj do zásoby zdrojov hrdinu s vlastnosťou Gondor. Pelargir Ship Captain (TMV 135) po vstupe do hry presunie 1 zdroj od hrdinu, ktorého kontrolujeme do zásoby zdrojov iného hrdinu. Spojenec Vyslanec Pelargiru (DN 18) stojí 2 zdroje a keďže je v neutrálnej sfére, môže byť zaplatený zdrojmi od ktoréhokoľvek hrdinu. Keď vstúpi do hry, dáme 1 zdroj hrdinovi s vlastnosťou Gondor, alebo Vznešený. Všetci spomenutí spojenci majú vlastnosť Gondor a vedia tak využiť Boromirove bonusy, ktoré mu zaisťuje zdroj v jeho zásobe. Udalosť Bohatství Gondoru (DN 6) stojí 0 zdrojov. Jej akcia nám nariaďuje vybrať hrdinu s vlastnosťou Gondor a pridať mu 1 zdroj. Ako vidíte, spôsobov ako nadobudnúť zdroje je veľa. Ostatne to je hlavnou náplňou sféry velenia.

S ohľadom na Boromirovu pasívnu schopnosť, našou hlavnou stratégiou bude dostať do hry čo najviac Gondorských spojencov. Ako píšem vyššie, väčšina ich je vo sfére velenia. Niektorí dokonca pracujú so zdrojmi. Spomeniem ešte niektorých, ktorý stoja za slovo, ba dokonca za celú vetu. Herald of Anórien (TiT 57) môže dostať Zatracení (Doomed) 2 ak ho hráme z ruky. Ak sa tak rozhodneme, získa reakciu vďaka ktorej dáme do hry z ruky zadarmo spojenca s cenou 2 zdroje, alebo menej. Výborná vec na vybudovanie Gondorskej armády. Spojenec Veteran of Osgiliath (EfMG 29) dostane +1 k všetkým atribútom ak naše ohrozenie je 40 a vyššie, čo v niektorých scenároch nemusí byť vôbec problém. S bonusom od Boromira sa tento veterán dostane na hodnoty sily vôle 3 a sily útoku 4, a to už sú veľmi pekné čísla na spojenca. Dozorce z citadely (DN 4) stojí síce 5 zdrojov, ale jeho cenu vieme znížiť za každého Gondorského spojenca v hre. Jeho čas na vstup do hry príde až v neskorších kolách, kedy už máme niečo vyložené.

Boromira môžeme vyzbrojiť na obranu aj útok doplnkami ako Gondorian Fire (AoO 85) a Krev Númenoru (DN 13). Zdroje na to mať bude, ale doplnky sú z iných sfér, čo značne sťažuje ich použitie závislé na zložení hracieho balíka. A povedzme si pravdu, viac sa hodia Boromirovi zo sféry taktiky vďaka jeho opakovanému pripraveniu. Svojou vlastnosťou využije naplno doplnok Gondorian Shield (TSF 5) a udalosť Gondorian Discipline (EaAD 60) ktorá zabráni udeleniu 2 zranení. Doplnok Captain of Gondor (TAC 140) zvýši hrdinovu silu útoku a obrany o 1, keď sa dobrovoľne stretne s nepriateľom. Všetko sú to však karty zo sféry taktiky. Jednoduché zvýšenie obrany a útoku umožní aj jeho domovská sféra doplnkami ako Dúnadanská značka (HnG 2) a Dúnadanská výstraha (SnS 26).

Ja si však myslím, že cesta ktorou by sa mali hráči kontrolujúci Boromira zo sféry velenia vydať, je veľké množstvo Gondorských spojencov na stole, ktorí od neho získajú bonus. Odhliadnuc od doplnku Visionary Leadership, ktorý môže byť zahraný aj na iného hrdinu, sústreďme sa len na bonus k sile útoku. Tá je vhodná, ak nepočítam kľúčové slovo Bitva (Battle) na karte úlohy, len na boj. Avšak aký boj. Pozrite sa na takých lacných spojencov ako Jízdní posel, alebo Squire of the Citadel, ktorých viete dostať na stôl rýchlo a vo veľkom počte vďaka ich nízkej cene. Miesto sily útoku 0-1 majú zrazu s bonusom silu útoku 1-2, a dokážu okrem obetovania sa, alebo použitia svojich schopností aj účinne bojovať s nepriateľom.

Boromir bol najmä v čase kedy vyšiel dosť podceňovaný, lebo hráči mali oveľa radšej jeho taktickú verziu, a chceli z neho mať Gondorskú verziu Dáina. Ja si myslím, že Boromira musíme brať takého aký je, a nie v ňom hľadať to, čo nie je. Sila Boromira na rozdiel od jeho taktického ja nespočíva v jeho vlastnej zdatnosti, ale v jeho schopnosti inšpirovať ostatných (Gondorských) spojencov k veľkosti, ktorá je samou podstatou sféry velenia. Ja si viem opisovaného Boromira veľmi dobre predstaviť v hlavnej úlohe Gondorského hracieho balíka zostaveného len z hrdinov vo sfére velenia. Konkrétne by to mohli byť Boromir, Faramir (TLoS 2), a Prince Imrahil (PdR 50). Ja som si už niečo trocha podobné vyskúšal v print on demand scenári The Stone of Erech. Myslím, že obstál na výbornú. Viac si o tom prečítate v mojom článku venovanému tomuto dobrodružstvu.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – základná sada

DN – Dědicové Númenoru

MM – Mrtvé močály

NdTH – Návrat do Temného hvozdu

TMV – The Morgul Vale

CS – Celebrimbor’s Secret

TWoE – The Wastes of Eriador

TBoG – The Blood of Gondor

TiT – Trouble in Tharbad

EfMG – Escape from Mount Gram

AoO – Assault on Osgiliath

TSF – The Steward’s Fear

EaAD – Encounter at Amon Dín

TAC – The Antlered Crown

HnG – Hon na Gluma

SnS – Střetnutí na Skalbalu

TLoS – The Land of Shadow

PdR – Putování do Rosghobelu


O gondorském hrdinovi

Mládí prožité na bojištích, komplikovaný vztah s bratrem, tvrdohlavý odpor vůči rozhodnutí zničit Prsten moci a nakonec hrdinné obětování se pro záchranu přátel. To vše zažil Boromir, syn Denethora, správce Gondoru.

Základní informace

Rasa: člověk z Gondoru
Narozen: 2978 Třetího věku
Zemřel: 26. února 3019 Třetího věku

Začátky

Boromir se narodil v roce 2978 Třetího věku. Bylo to krátce předtím, než se jeho otec stal správcem Gondoru. Jeho matkou byla žena jménem Finduilas, která pocházela z blíže neurčitého významného rodu. O pět let později – v roce 2983 – se narodil Boromirův mladší bratr Faramir.

Krátce poté, co Boromir dosáhl deseti let, Finduilas zemřela. Z Denethora se stal zahořklý a chladný muž. Po této smutné události si najednou malí bratři museli s mnoha věcmi poradit sami. Díky tomu se z nich stali věrní druhové a přátelé a to navzdory faktu, že Denethor vždy upřednostňoval Boromira.

Borimir vzal Faramira pod svá ochranná křídla a naučil jej mnoha věcem. V době, kdy oba bratři dospívali, se válka mezi Gondorem a Mordorem začala nebezpečně stupňovat. Už to nebyly jen občasné akce menších skřetích družin u Osgiliathu, ale také velké frontální útoky po celém obvodu hranic. Boromir a Faramir se tak logicky zapojili do bojů. Boromir byl obecně mezi lidmi uznávanější bojovník a to zejména kvůli svým hrdinským činům – mnohokrát dokázal sám pobít mnoho nepřátel. Ale i Faramir nezahanbil svého bratra – v boji byl vždy odvážný a stál hrdě v prvních liniích.

Roklinka a Společenstvo Prstenu

Když byla gondorská strana vyzvána k tomu, aby se také zúčastnila sněmu v Roklince, oběma bratrům se najednou v noci zdál prorocký sen, ve kterém byl následujícího dne jako zástupce pro Gondor vybrán Boromir. Bratři se rozhodli řídit se tímto znamením a Boromir sám vyrazil na cestu.

Cesta z Minas Tirith mu trvala neuvěřitelných 110 dní. Délka byla zapříčiněna hlavně tím, že jel po cestách, které neznal a také nevěděl, kde Roklinku hledat. Mnoho gondorských totiž ani nevědělo, že elfské město existuje. Přesto dokázal dorazit včas a zúčastnit se rady. Zde nejprve předložil nejčerstvější informace z Gondoru a pak se také – když se začalo jednat o samotném osudu Prstenu – snažil ostatní přesvědčit o tom, že by Prsten mohl být použit jako zbraň proti Sauronovi. Gandalf i Aragorn mu sice vysvětlili, že Prsten nelze použít proti jeho stvořiteli, ale on navzdory tomu nepřestal ve skrytu duše doufat, že se mu ostatní podaří přesvědčit o opaku.

Možná právě proto se tedy nakonec připojil ke Společenstvu Prstenu, které mělo za úkol zničit Sauronův výtvor v nitru Hory osudu. Když se výprava chystala k odchodu, Boromir hlasitě zatroubil na svůj Gondorský roh. Když ostatní nechápali, proč tak činí, odvětil, že „neodejde jako zloděj, který se plíží nocí“. Elrond jej poté varoval, ať to už nezkouší do doby, nežli překročí hranice Gondoru.

Po tragickém rozhodnutí jít přes Morii a ztrátě Gandalfa v boji s Balrogem se Borimir podvolil novému vůdci Společenstva – Aragornovi. Nepřestal však ostatní přesvědčovat, aby mu Prsten dali a on jej mohl odnést do Minas Tirith, kde by byl použit jako zbraň proti Sauronovi.

V překrásném Lórienu mu Galadriel – aniž by se mohl bránit – zkoumala mysl. Vycítila v něm totiž touho vlastnit Prsten. Nakonec však Boromira shledala čestným a nechala jej pokračovat se Společenstvem. Když se výprava vydala z Lórienu, obdržel Boromir od hostitelů vzácné dary – elfský plášť a zlatý opasek.

Zkáza

Právě tehdy dosáhlo jeho snažení získat pro své lidi Prsten vrcholu. Nepřestával přesvědčovat ostatní členy výpravy o své pravdě. Aragorn – ke kterému Boromir nejvíce upínal své naděje – byl však tvrdě proti jeho domněnkám, že by Prsten dokázal něco dobrého, natož aby pomohl porazit Saurona. A tak se Boromir, při táboření u trosek Amon Hen, rozhodl k zoufalému činu. Vyhledal kolem se potulujícího Froda, jenž byl nositelem Prstenu, a pokusil se mu ho ukrást. Frodo se však zachránil tím, že si Prsten nasadil a učinil se tak neviditelným.

Teprve po této události si Boromir uvědomil, co jej dohnalo k tomu, že se pokusil o něco tak strašného a co jej celou dobu výpravy přesvědčovalo, aby Prsten vzal – nebylo to nic jiného, než Sauronova zlovolná moc, která jej začala ovládat. Boromir si tuto věc bohužel uvědomil až příliš pozdě.

Věděl, že ztratil čest, a že by jej Společenstvo ze svých řad okamžitě vyloučilo. V té chvíli však na celou výpravu zaútočily stovky Skurut-Hai, vyslaných zlým čarodějem Sarumanem, aby pro něj získaly Prsten. Boromir se zapojil do bitvy, ve které bojoval jako lev. Snažil se tak odčinit své předešlé hříchy.

Nakonec byl smrtelně zraněn sprškou šípů, když se snažil ochránit hobity Smíška a Pipina. Krátce předtím však ještě stačil zatroubit svým gondorským rohem. Přivolal tak Aragorna i ostatní členy skupiny. Pozdě. Poslední slova směřoval k Aragornovi, který mírnil jeho bolest z nesčetných zranění. Prosil jej, aby zachránil Gondor a Minas Tirith, když on sám v tomto ohledu selhal. Aragorn mu to slíbil. Krátce nato Boromir zemřel.

Hrdinův konec

Aragorn, Legolas a Gimli se rozhodli poctít Borimira jak se patří a naložili tělo padlého hrdiny na jednu z loděk. Vedle něj položili jeho meč, štít, zlatý opasek, elfský plášť, zlomený roh a také zbraně nepřátel, které zabil. Loďka s Boromirovým tělem vplula do Raurorských vodopádů.

Po třech dnech ji na řece Anduině našel jeho bratr Faramir.

Postava v knize

Tolkien hrdinu ukázal jako rozporuplného muže s neutuchající touhou získat Prsten pro sebe – ne však pro svůj vlastní užitek, ale jako záchranu pro všechny lidi Středozemě.

Ve filmu

Se svým typickým charismatem Boromira ztvárnil britský herec Sean Bean. Mistrně dokázal znázornit jak touhu získat Prsten, tak také hrdinovo prozření, když zjistil, že vše o co se snažil, bylo v režii vyšší – zlé – moci.

Zdroj: EDNA.CZ

Statečná smrt (ukázka z filmu PP: Společenstvo prstenu)

 Zdroj: EDNA.CZ


Originální znění karty v EN:

Boromir
Type: Hero Sphere: Leadership
Threat Threshold: 11
Willpower: 1 Attack: 3 Defense: 2 Hit Points: 5
Gondor. Warrior. Noble.
While Boromir has at least 1 resource in his resource pool, Gondor allies get +1 [Attack].

“By our valour the wild fold of the East are still restrained, and the terror of Morgul kept at bay…” – The Fellowship of the Ring
Set: HON Number: 2
Quantity: 1
Illustrator: Magali Villeneuve

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.