No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Boromir je jedna z nejvýznamnějších postav celého příběhu, která se zatím (jaro 2015) dočkala vydání hned tří verzí karet. První z nich vyšla již v cyklu Stíny Temného hvozdu, konkrétně v balíčku Mrtvé močály. Představuje Boromira v pozici hrdinného a silného válečníka, bitevní stroj vrhající se do bitevní vřavy, kde čelí vždy největšímu množství nepřátel, takže vcelku logicky je zařazen do sféry taktiky. Jeho pozdější verze ze sféry velení (Heirs of Numenor) jej pak představuje zřejmě v mladší verzi jakožto vůdce ozbrojeného gondorského lidu, přirozeného velitele a nástupce Denethorova. Třetí verzi pak obdržel v rozšíření Road Darkens, ale zde se již nejedná o hrdinu, ale nýbrž o spojence.

Dnes se zaměříme na herně nejstaršího Boromira taktického. Jeho vlastnost Gondor je jasnou záležitostí, Vznešený je vlastnost, která se svého (lehkého) rozvoje dočkala v pozdějších cyklech (Numenor), a Válečník je spíše příběhovou záležitostí nebo zatím neprobádanou designérskou uličkou, byť si z dosud odhalených spoilerů na novější balíčky dobrodružství vybavuji některé karty, které se vázaly k této vlastnosti.

Síla vůle je 1, pro taktickou sféru vcelku nepodstatná záležitost, byť v Boromirově případě by se z hlediska knižní předlohy dala uhájit jak nižší, tak i vyšší hodnota, podle toho, na kterou jeho úlohu ve Společenstvu prstenu bychom se zaměřili. Zajímavější jsou bitevní hodnoty – útok 3, obrana 2 a 5 životů. Jako jeden z mála hrdinů disponuje hned dvěma akcemi. První umožňuje hráči zvýšit svou úroveň ohrožení o 1, aby Boromira pak připravil. Vybaven rozličnými zbraněmi (Gondorian Shield přidávající +2 k obraně) či Dúnadanskými značkami (+1 k útoku), skrýšemi (+1 k obraně) či signály (vlastnost stráž) se stává bitevním strojem rozsévajícím zkázu na všechny strany. Samozřejmě to chce mít ve svém balíčku nebo v balíčku spoluhráče nějaké prostředky pro snižování ohrožení, ale to už v dnešní době není problém, a můžete pak mít obranu i útok vyřešeny v podstatě jen Boromirem. Navíc pokud jej dokážete vybavit klíčovým slovem Stráž, může výrazně sekundovat i při obraně vašich spoluhráčů. Samozřejmě to chce s touto akcí nakládat rozumně, aby vám vaše ohrožení nepřerostlo přes hlavu, nebo jej spojit s duchovní sférou a jejími triky, či jej vyslat na výpravu s novým (českým) Aragornem ze sféry vědění, který vám jednou za hru sníží ohrožení na počáteční hodnotu.

Scénáře, v nichž by mohl najít uplatnění, se nabízejí zejména z cyklu Heirs of Numenor a Against the Shadow. Zde se často jako hodnoty pro plnění úkolu počítají útok či obrana, takže Boromir může takto plnit jak úkol, tak bojovat za využití svých silnějších stránek. Ideálním „Boromirovým“ scénářem by mohlo být třeba Sedmé podlaží z rozšíření Khazad-dum, kde se to nepřáteli jen hemží a zároveň zde nejsou tak silní, abyste si nemohli dovolit je opakovaně bránit hrdinou. Navíc na ohrožení se zde příliš nehraje, scénář většinou končí rychle, ať úspěchem či prohrou, ale z úplně jiných důvodů, než je ohrožení na čísle 50.

Pomalu se dostáváme k druhé akci, která už je o dost podivnější. Odhoď Boromira, abys udělil každému nepříteli ve střetnutí s jedním hráčem 2 poškození. Dobrovolné zahození hrdiny je dost drakonickou cenou a asi nestavíte balíček s tím, že dobrovolně nějakého hrdinu obětujete. Berte tedy Boromira primárně jako hrdinu s výše popsanou vlastností umožňující v podstatě neomezené využití k mnoha činnostem za jistou cenu, kterou ale můžete vhodným balíčkem výrazně eliminovat, a sebezničující akci berte jako takový malý bonus. Ne, že by se tato akce nemohla hodit, ale bude to asi nejkrajnější řešení v okamžiku, kdy už vám pořádně teče do bot. Špatně rozehranou hru v počáteční nebo střední fázi vám tato akce jistě nezachrání, protože bez jednoho hrdiny se asi dlouhodobě neobejdete, ale může být rozhodující v poslední části. Využitelná je zejména při hře více hráčů, kde ztráta jednoho hrdiny není až tak fatální jako v sólo hře. Povšimněte si také, že vybíráte nepřátele ve střetnutí s jedním hráčem, nikoliv tedy „vaše“ nepřátele, což také může být aspekt v Boromirův prospěch. V souvislosti s druhou akcí se samozřejmě nabízí i možnosti, jak Boromira využít i po zahození, a to jmenovitě událost  Štěstí nebo Osud (Fortune or Fate) z duchovní sféry, která vrátí hrdinu z odhazovacího balíčku zpět do hry. Její cena 5 žetonů ji činí ale velmi obtížně hratelnou. Například Landroval z taktické sféry nepomůže, protože vrací zničeného hrdinu (destroyed), zatímco zde byl Boromir dobrovolně zahozen (discarded). Takže ano, dá se kolem Boromirovy druhé vlastnosti něco postavit, ale otázka je, zda to stojí za tu námahu, a jedná se spíš o úkol pro ty, kteří rádi dělají věci složité a většina z nás jej vezme prostě jako takového zajímavě designovaného bijce, který se rozhodně dá využít.

Věc, která v tomto článku zůstala tak trošku nepovšimnuta, je perfektní vystižení podstaty charakteru z příběhu. Lehkovážný, sebevědomý, vrhající se do největší řeže, kde se to černá nepřáteli bez ohledu na ohrožení a také ochota se obětovat pro ostatní tak, jak ji Boromir předvedl v posledních okamžicích svého knižního života. Jedna z karet, která hodně věrně odpovídá své knižní předloze.

Upřímně musím říct, že jsem Boromira příliš hrát nezkoušel (možná dokonce vůbec), nicméně práce na tomhle článku mě trošku postrčila a navnadila a určitě se o něco s ním pokusím, už jen proto, že se nejedná o hrdinu z kategorie nehratelných a je určitě škoda nechat podobné hrdiny odpočívat v obalech, aniž by je člověk alespoň několikrát vyzkoušel v akci. Vy už máte možná nějaké hry za sebou, takže třeba se nějaké dobré tipy objeví v komentářích.

Sepsal pro vás Libor

The+Horn+of+Boromir

 

O gondorském hrdinovi

Mládí prožité na bojištích, komplikovaný vztah s bratrem, tvrdohlavý odpor vůči rozhodnutí zničit Prsten moci a nakonec hrdinné obětování se pro záchranu přátel. To vše zažil Boromir, syn Denethora, správce Gondoru.

 

Základní informace

Rasa: člověk z Gondoru
Narozen: 2978 Třetího věku
Zemřel: 26. února 3019 Třetího věku

 

Začátky

Boromir se narodil v roce 2978 Třetího věku. Bylo to krátce předtím, než se jeho otec stal správcem Gondoru. Jeho matkou byla žena jménem Finduilas, která pocházela z blíže neurčitého významného rodu. O pět let později – v roce 2983 – se narodil Boromirův mladší bratr Faramir.

Krátce poté, co Boromir dosáhl deseti let, Finduilas zemřela. Z Denethora se stal zahořklý a chladný muž. Po této smutné události si najednou malí bratři museli s mnoha věcmi poradit sami. Díky tomu se z nich stali věrní druhové a přátelé a to navzdory faktu, že Denethor vždy upřednostňoval Boromira.

Borimir vzal Faramira pod svá ochranná křídla a naučil jej mnoha věcem. V době, kdy oba bratři dospívali, se válka mezi Gondorem a Mordorem začala nebezpečně stupňovat. Už to nebyly jen občasné akce menších skřetích družin u Osgiliathu, ale také velké frontální útoky po celém obvodu hranic. Boromir a Faramir se tak logicky zapojili do bojů. Boromir byl obecně mezi lidmi uznávanější bojovník a to zejména kvůli svým hrdinským činům – mnohokrát dokázal sám pobít mnoho nepřátel. Ale i Faramir nezahanbil svého bratra – v boji byl vždy odvážný a stál hrdě v prvních liniích.

 

Roklinka a Společenstvo Prstenu

Když byla gondorská strana vyzvána k tomu, aby se také zúčastnila sněmu v Roklince, oběma bratrům se najednou v noci zdál prorocký sen, ve kterém byl následujícího dne jako zástupce pro Gondor vybrán Boromir. Bratři se rozhodli řídit se tímto znamením a Boromir sám vyrazil na cestu.

Cesta z Minas Tirith mu trvala neuvěřitelných 110 dní. Délka byla zapříčiněna hlavně tím, že jel po cestách, které neznal a také nevěděl, kde Roklinku hledat. Mnoho gondorských totiž ani nevědělo, že elfské město existuje. Přesto dokázal dorazit včas a zúčastnit se rady. Zde nejprve předložil nejčerstvější informace z Gondoru a pak se také – když se začalo jednat o samotném osudu Prstenu – snažil ostatní přesvědčit o tom, že by Prsten mohl být použit jako zbraň proti Sauronovi. Gandalf i Aragorn mu sice vysvětlili, že Prsten nelze použít proti jeho stvořiteli, ale on navzdory tomu nepřestal ve skrytu duše doufat, že se mu ostatní podaří přesvědčit o opaku.

Možná právě proto se tedy nakonec připojil ke Společenstvu Prstenu, které mělo za úkol zničit Sauronův výtvor v nitru Hory osudu. Když se výprava chystala k odchodu, Boromir hlasitě zatroubil na svůj Gondorský roh. Když ostatní nechápali, proč tak činí, odvětil, že „neodejde jako zloděj, který se plíží nocí“. Elrond jej poté varoval, ať to už nezkouší do doby, nežli překročí hranice Gondoru.

Po tragickém rozhodnutí jít přes Morii a ztrátě Gandalfa v boji s Balrogem se Borimir podvolil novému vůdci Společenstva – Aragornovi. Nepřestal však ostatní přesvědčovat, aby mu Prsten dali a on jej mohl odnést do Minas Tirith, kde by byl použit jako zbraň proti Sauronovi.

V překrásném Lórienu mu Galadriel – aniž by se mohl bránit – zkoumala mysl. Vycítila v něm totiž touho vlastnit Prsten. Nakonec však Boromira shledala čestným a nechala jej pokračovat se Společenstvem. Když se výprava vydala z Lórienu, obdržel Boromir od hostitelů vzácné dary – elfský plášť a zlatý opasek.

 

Zkáza

Právě tehdy dosáhlo jeho snažení získat pro své lidi Prsten vrcholu. Nepřestával přesvědčovat ostatní členy výpravy o své pravdě. Aragorn – ke kterému Boromir nejvíce upínal své naděje – byl však tvrdě proti jeho domněnkám, že by Prsten dokázal něco dobrého, natož aby pomohl porazit Saurona. A tak se Boromir, při táboření u trosek Amon Hen, rozhodl k zoufalému činu. Vyhledal kolem se potulujícího Froda, jenž byl nositelem Prstenu, a pokusil se mu ho ukrást. Frodo se však zachránil tím, že si Prsten nasadil a učinil se tak neviditelným.

Teprve po této události si Boromir uvědomil, co jej dohnalo k tomu, že se pokusil o něco tak strašného a co jej celou dobu výpravy přesvědčovalo, aby Prsten vzal – nebylo to nic jiného, než Sauronova zlovolná moc, která jej začala ovládat. Boromir si tuto věc bohužel uvědomil až příliš pozdě.

Věděl, že ztratil čest, a že by jej Společenstvo ze svých řad okamžitě vyloučilo. V té chvíli však na celou výpravu zaútočily stovky Skurut-Hai, vyslaných zlým čarodějem Sarumanem, aby pro něj získaly Prsten. Boromir se zapojil do bitvy, ve které bojoval jako lev. Snažil se tak odčinit své předešlé hříchy.

Nakonec byl smrtelně zraněn sprškou šípů, když se snažil ochránit hobity Smíška a Pipina. Krátce předtím však ještě stačil zatroubit svým gondorským rohem. Přivolal tak Aragorna i ostatní členy skupiny. Pozdě. Poslední slova směřoval k Aragornovi, který mírnil jeho bolest z nesčetných zranění. Prosil jej, aby zachránil Gondor a Minas Tirith, když on sám v tomto ohledu selhal. Aragorn mu to slíbil. Krátce nato Boromir zemřel.

 

Hrdinův konec

Aragorn, Legolas a Gimli se rozhodli poctít Borimira jak se patří a naložili tělo padlého hrdiny na jednu z loděk. Vedle něj položili jeho meč, štít, zlatý opasek, elfský plášť, zlomený roh a také zbraně nepřátel, které zabil. Loďka s Boromirovým tělem vplula do Raurorských vodopádů.

Po třech dnech ji na řece Anduině našel jeho bratr Faramir.

 

Postava v knize

Tolkien hrdinu ukázal jako rozporuplného muže s neutuchající touhou získat Prsten pro sebe – ne však pro svůj vlastní užitek, ale jako záchranu pro všechny lidi Středozemě.

 

Ve filmu

Se svým typickým charismatem Boromira ztvárnil britský herec Sean Bean. Mistrně dokázal znázornit jak touhu získat Prsten, tak také hrdinovo prozření, když zjistil, že vše o co se snažil, bylo v režii vyšší – zlé – moci.

Zdroj: EDNA.CZ

Statečná smrt (ukázka z filmu PP: Společenstvo prstenu)
 

Originální znění karty v EN:

Boromir
Type: Hero Sphere: Tactics
Threat Threshold: 11
Willpower: 1 Attack: 3 Defense: 2 Hit Points: 5
Gondor. Noble. Warrior.
Action: Raise your threat by 1 to ready Boromir.
Action: Discard Boromir to deal 2 damage to each enemy engaged with a single player.

“…in Gondor we must trust to such weapons as we have.” – The Fellowship of the Ring
Set: TDM Number: 95
Quantity: 1
Illustrator: Tiziano Baracchi

Sdílej kartu s přáteli !

  10 thoughts on “Boromir (MM 95)”

   1. Boromir je perfektný do balíkov kde sa hneď od začiatku bojuje. S doplnkami na boost útoku a obrany, ktoré prídu neskôr a možnosťou ho použiť niekoľko krát za kolo, sa stáva veľmi silným hrdinom.

  1. Pěkné napsaný článek. Akorát mě překvapuje, že jako matkou byla Finduilas, která žila v prvním věku a tam i tragicky zahynula. Je to popsáno v knize Hurinovy děti. Já jej občas využívám. Proti hordě skřetů v kombinaci s Dwalinem je to ideál.

  2. Je to tak. Finduilas byla jeho matkou a bratr Faramir. Potvrzeno z pěti zdrojů včetně wikipedie ;–)

  3. Je to jednoduche. Su dve zeny s menom Finduilas. Rovnako ako bolo vias ludi s menom napriklad Denethor – jeden z nich je elf ktory zalozil Lindon.

  4. Vyborny hrdina aspon z tych co vlastnim. Vyuzivam ho presne ako si popisoval, v kombinácii so sferou vedenia (spirit). Druhu jeho akciu som zatial ale nevyuzil. Ale to hlavne preto, ze hram vacsinou solo. Libor, podla mna ho urcite vyskusaj ! 🙂

  5. Prvně jsem vnímal tohoto hrdinu spíše negativně a ani jeho akce mi nepřipadaly zvlášt úžasné. Ale musím uznat, že perfektně kooperuje se sférou duchovní, kde můžete jeho první akce hojně využívat v případě, že máte v ruce události Uvítání Galadhrim za 3 zdroje a v sólo hře si hned odečtete 6 bodů z ohrožení, což jsou další tři kola k dobru. Dokonce se mi podařilo využít i jeho druhé akce, kdy jsem měl v ruce již zmiňovanou událost ze sf. duchovní Štěstí nebo Osud, neboť jsem se dostal do střetu se čtyřmi nepřáteli (dva nepřátele jsem měl před tím), přičemž jsem měl v ruce i Gandalfa, ale volba byla jasná, neboť se mi povedlo zbavit třech nepřátel a posledního jsem vyřídil pomoci události ze sf. taktiky Pohřební mohyla za 1 zdroj, kdy jsem za Boromira přičetl 3 k útoku hrdinovy ze sf. taktiky, potom jsem si tedy za 5 zdrojů koupil zpět Boromira. Tohle řešení mi pomohlo vyhrát hru. Bylo to poprvé, co jsem dal 5 zdrojů za jinou postavu než Gandalfa, ke kterému né a né přijít zákeřný útok. Další nezbytnou výhodu jsem měl v tom, že jsem měl na Eowin doplněk Píseň Králů z důvodu přiděleného Správce Gondorů ze sf. velení, který se mi postaral o zdroje pro sféru Duchovní. Píseň Králů jsem dostal na ruku hned po opakovaném rozdání 6ti karet na začátku hry společně se Správcem Gondoru.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.