V závere scenáre Správcovy obavy (3.cykl. Proti stínu) zmeriame svoje sily aj s jedným z 3 nepriateľov s vlastnosťou Padouch a Gondor. Prvý z nich má názov Castamirovi stoupenci (The Hand of Castamir). Jeho cena stretnutia je 30, sila vôle a obrany má hodnotu 3, sila útoku 4 a bodov zdravia je 6. Má dva povinné efekty. Hneď ako zaútočí odhalíme vrchnú kartu stretnutia, vyhodnotíme jej efekty a zahodíme ju. Ďalší povinný efekt nadväzuje na ten predchádzajúci. Potom ako je z balíka stretnutia odhalená karta zrady, Castamirovi stoupenci ihneď zaútočia na prvého hráča. Nielen že sa môže uskutočniť reťazový efekt útokov, ale ak sa tento nepriateľ zdrží v hre dlhšie, počas fáze úlohy môže zaútočiť. Druhým nepriateľom je Dcera Berúthiel (Daughter of Berúthiel) s cenou stretnutia 10, silu vôle a obrany má 3, silu útoku 5 a rovnaký má aj počet bodov zdravia. S Dcerou Berúthiel nie je možné stretnúť sa dobrovoľne. Povinný efekt hovorí, že keď zaútočí vráti sa do oblasti odhalenia. Hráč, ktorý je s ňou v stretnutí, si môže zdvihnúť svoje ohrozenie o 4 a zabrániť tomuto efektu. Nepriateľ je striktne zameraný na prvého hráča s ktorým sa stretne automaticky. Je dobré sa ho zbaviť čo najskôr, lebo zvýšenie ohrozenia o 4 je dosť veľká záťaž na hráča, ktorý sa ho rozhodol držať pri sebe. V opačnom prípade v úvodzovkách putuje so žetónom prvého hráča a pri tom zvyšuje silu ohrozenia v oblasti odhalenia. Posledným, tretím unikátnym nepriateľom je Telemnarova zhouba (Telemnar’s Bane) s cenou stretnutia 20, silou vôle a útoku 3, silou obrany 2 a 7 bodmi zdravia. Tiež má dva povinné efekty. Prvý hovorí, že keď zaútočí, každý hráč odhodí 3 karty z vrchu svojho hracieho balíka. Druhý efekt, potom ako hráč zahrá kartu udalosti, nepriateľ ihneď zaútočí na prvého hráča. Pomáha hráčom zbaviť sa kariet, čo nie je moc dobré a naviac sú potrestaní za použitie karty udalosti.
Všetci traja nepriatelia majú atribúty hodné záverečných šéfov scenárov, s výnimkou Telemnarovej zhouby, ale tam vidíme zase viac bodov zdravia. Ich hodnoty stretnutia sú celkom nízke a v závere hry už je problém sa vyhnúť stretnutiu s nimi. To ani nedoporučujem. Najlepšie je zbaviť sa ich čo najskôr z dôvodu previazania efektov a schopností na efekty karty Intrik. Ak sa na to spätne pozrieme zistíme, že nám akoby vznikli dvojice spoločne zamerané na rovnaký efekt. Telemnarova zhouba spolu s kartou V plamenech odhadzujú karty hráčov. Dcera BerúthielJedovatá slova zvýšujú hráčom ohrozenie. Castamirovi stoupenci a Bezbožné spojenectví sa snažia pripraviť hrdinu o život. Týmto spôsobom sa karty stretnutia snažia ukončiť hru pomocou podmienok na kartách Intrik.

Spísal pre vás pbch


 Castamir Uchvatitel

Castamir Uchvatitel byl vnuk Calimehtara, bratra krále Rómendacila II., pocházel tedy z gondorské královské rodiny. Když na trůn nastoupil Eldacar, na půl Seveřan, vyvolal Castamir vzpouru – Příbuzenský svár, protože lidem se nelíbilo, že král není z čisté númenorejské krve. V mžiku si podmanil velká území, oblehl Osgiliath a Eldacara vyhnal. Hned se ukázalo, že je velmi krutý, protože dal popravit Eldacarova syna Ornendila. Miloval lodě a chtěl přesunout hlavní město do přístavu Pelargiru. To se lidem nelíbilo a navíc po desetiletí Castamirovy vlády se vrátil Eldacar a v bitvě u Brodu Erui Castamirovce porazil a Castamira zabil. Jeho syny oblehl v Pelargiru, ale přesto se jim podařilo uprchnout do Umbaru. Stali se z nich Umbarští korzáři.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

The Hand of Castamir
Type: Enemy
Encounter Set: The Steward’s Fear
Threat Threshold: 30
Threat Strength: 3 Attack: 4 Defense: 3 Hit Points: 6
Gondor. Villain.
Forced: After The Hand of Castamir attacks, reveal the top card of the encounter deck, resolve its effects, and discard it.
Forced: After a treachery card is revealed from the encounter deck, The Hand of Castamir makes an immediate attack against the first player.

Set: TSF Number: 16
Quantity: 1
Illustrator: Tiziano Baracchi

Sdílej kartu s přáteli !

    2 thoughts on “Castamirovi stoupenci (SO 16)”

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.