Lokace, Základní sada

Kosatcová pole (ZS 114)

Za starých časů to bylo jezero v hluboké propadlině, do níž od severu vtékala Anduina v nejrychlejší partii svého toku, spádem dlouhým asi sedmdesát mil, a slévala se tam s prudkou Kosatcovou řekou, ženoucí se z hor. Jezero bylo západně od Anduiny širší, protože východní strana údolí byla strmější. Z jezera se stal velký močál, kde řeka putovala bludištěm ostrůvků a rozsáhlých porostů rákosí, sítin a houfů žlutých kosatců, které byly vyšší než člověk a daly jméno celému kraji i řece z hor, na jejímž dolním toku rostly nejhustěji. Nechvalně známá Kosatcová pole (v angličtině Loeg Ningloron), kdysi překrásná krajina obývaná elfy, dnes plná bažin a mokřadů. Bylo to právě zde, v roce 2 Třetího věku (TV), kde byla napadena družina Isildura, jeho tří synů a asi dvou stovek dalších mužů. Jediným, komu se podařilo boj přežít, byl Isildurův syn Ohtar, který ochraňoval i úlomky meče Narsilu (Ten meč, jenž byl zlomen – TWitW 18). Sám Isildur se i s Prstenem pokusil utéct přes řeku, jenže Prsten jej zradil a Isildur padl po salvě skřetích šípů. Bylo to zde,… Číst dále