Ostrovní pevnost Cair Andros střežící severní přístup do Gondoru je v obložení! Obléhací stroje a čluny naložené skřety míří přes řeku ke slabě bráněným severním břehům ostrova.

Nějakým zázrakem se vám podařilo dosáhnout Cair Androsu a proniknout za jeho zdi předtím, než byla pevnost oblehnuta silami Mordoru, ale tím všechny problémy teprve začínají. Hordy skřetů a haradských se chystají vzít hradby města ztečí a nezastaví se před ničím, a tak nezbývá, než připojit se k zoufalé obraně v rámci vyvrcholení trojice scénářů Dědiců Numenoru. Jak už název dobrodružství napovídá, půjde o pěkně epickou bitvu, kde to budou nepřátelé, na jejichž straně je iniciativa, a vaším úkolem bude bránit různé části opevnění. Tomu odpovídá klíčové slovo obležení na prvním úkolu a také trojice lokací v oblasti odhalení – Citadela (The Citadel), Břehy (The Banks) a Přístupová cesta (The Approach). Celá mechanika scénáře se točí kolem toho, zda dokážete tyto pevnosti udržet, než se přes ně převalí nepřítel.

Všechny tři lokace mají jako jediné ve hře určení Bojiště, čehož největší význam spočívá v tom, že jim může být přidělováno poškození. Jednou z možností je karta úkolu Obrana, jejíž text způsobuje, že nebráněné útoky tentokrát nejdou do vašich hrdinů, ale právě do lokací s tímto určením. Jakmile některá z lokací nasbírá počet poškození rovný počtu žetonů nutných k jejímu prozkoumání, je tato lokace odstraněna ze hry. Nemáte přitom kontrolu nad tím, jak zranění distribuujete, ale zranění jde do lokace s nejmenším ohrožením. První na řadě jsou tak Břehy, následuje Přístupová cesta a jako poslední je na řadě Citadela. Stejné je také pořadí lokací podle jejich křehkosti, takže pro vylodění se na březích Anduiny stačí pouhé tři žetony, Přístupová cesta je již těžší oříšek a potřebuje sedm žetonů poškození představujících prolomení se skrze její bránu a nejdéle odolává Citadela s jednácti „životy“. Cílem tak je postupně tyto lokace prozkoumat (vzhledem k typu úkolu Obrana tedy ubránit a zabezpečit), než se nepřátelé probijí skrz. Jakmile jsou všechny lokace s tímto určením mimo oblast odhalení (tedy „ubráněné“=prozkoumané nebo zničené), rovnou pokračujete do další etapy.

Vtip je v tom, že všechny tři lokace mají podobnou reakci na své prozkoumání v podobě toho, že vyřadíte z balíčku úkolů odpovídající kartu úkolu dva až čtyři. Zabezpečením toho kterého místa si tak výrazně zjednodušujete a zkracujete hru, protože každý z oněch úkolů představuje náročnou snahu vytlačit nepřítele z dotyčných prostor. V druhé etapě se vám nepřátelé vylodí na břehu řeky a hrnou se na vás, takže v této fázi odhalujete z balíčku střetnutí kartu navíc, ve třetí prolomí bránu a vy je musíte vytlačit zpět v úkolu s klíčovým slovem Bitva, přičemž prohra při plnění úkolu znamená zabitou postavu, a ve čtvrté etapě už jde o samotnou Citadelu. Čtvrtá část je opět obležením, kde karta úkolu přidává pět bodů ohrožení k celkovému ohrožení, což činí obranu pekelně složitou. Každé této etapě máte možnost se vyhnout prozkoumáním příslušné lokace, ale není to nic jednoduchého, na to můžete vzít jed.

Sepsal pro vás Libor


Cair Andros

Loď dlouhé pěny.

Velký ostrov na řece Anduině, mezi Anórienem a Severním Ithilienem. Sloužil jako pevnost Gondoru, která měla zabraňovat armádám z východu v překročení Velké řeky. Ostrov byl dlouhý asi deset mil, úzký a na většině své plochy zalesněný. Na severním konci ze zvedal v ostrý útes, který dával ostrovu jeho jméno – voda se o něj tříštila jako o příď velké lodi.

Jeho velká strategická důležitost spočívala v tom, že se jednalo kromě Osgiliathského mostu o jediné místo, kde mohla nepřátelská armáda překročit řeku a ohrozit centrum Gondoru. Gondorští si byli této hrozby vědomi a právě proto byl zbudován maják a opevnění na Amon Dînu, aby mohla být Minas Tirith včas varována v případě prolomení obrany Cair Androsu.

Za války o Prsten padla obrana Cair Androsu 10. března 3019. Zatímco z Minas Morgul vyšlo vojsko Černokněžného krále do bitvy na Pelennorských polích, Sauron vyslal menší armádu (asi 6000 skřetů a lidí) z Morannonu. Ta překročila Anduinu přes Cair Andros a dostala se do Anórienu, kde měla zabránit vojsku Rohanu přijít na pomoc Gondorským. Rohirové ji však obešli přes Drúdanský hvozd a dostali se k Minas Tirith včas. Po vítězství na Pelennorských polích se část Rohirů vrátila a vytlačila Mordorskou armádu zpět přes Anduinu. Cair Andros byl ještě nějaký čas držen skřety, ale po pádu Saurona byl opět v rukou Gondorských.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

The Citadel
Type: Location
Encounter Set: The Siege of Cair Andros
Threat Threshold:
Threat Strength: 3 Quest Points: 11
Cair Andros. Battleground.
If The Citadel has 11 or more damage, remove it from the game (do not collect its victory points).
Response: After The Citadel leaves play as an explored location, remove stage 4 from the quest deck, if able.
Victory 3.

Set: HON Number: 33
Quantity: 1
Illustrator: Michael Rasmussen

 

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.