Damrod (DN 10) je unikátny spojenec zo sféry duchovnej (spirit) za cenu 4 zdrojov. Vystupuje s nasledovnými atribútmi: sila vôle 1, sila útoku 2, sila obrany 2 a 2 body zdravia. Jeho vlastnosti sú Gondor a Hraničář (Ranger). Text na karte hovorí:

Akce: Odhoď Damroda ze hry, abys snížil své ohrožení o 1 za každého nepřítele v oblasti odhalení.

Damrod na spojenca disponuje decentnými atribútmi. Sila útoku a obrany s hodnotou 2 je číslo, ktoré celkom dobre využijeme v boji. Porovnanie znesie so spojencami ako Stopař ze severu (ZS 45) a Elfhelm (MM 100). Obaja sú zo sféry duchovnej, stoja tiež 4 zdroje, ale majú o jeden bod zdravia viac. Damrodove 2 body zdravia má v rovnakej sfére hocaký iný spojenec za oveľa nižšiu cenu. To je trocha jeho slabinou, lebo cena je vysoká a všetci dobre vieme, že zdroje nie sú silnou stránkou sféry duchovnej. Poznáme však zopár spôsobov ako takmer zadarmo dostať Damroda do hry. V prvom rade je to udalosť Zákeřný útok (ZS 23). Tu však bude Damrod (DN 10) po použití svojej akcie zahodený a nevráti sa na ruku hráča. Udalosť Včasná pomoc (BR 3) je v móde Utajení (Secrecy) viac ako vhodná pre hranie drahých spojencov. Pomôcť môže aj doplnok Elf-stone (TBR 16) na aktívnej lokácii. Po jej preskúmaní si prvý hráč dá do hry zadarmo jedného spojenca. V neposlednom rade bude nápomocný aj hrdina Elrond (SaP 128) so svojím prsteňom Vilya (SaP 137). Na záver spomeniem podľa mňa najlepšiu a najefektívnejšiu možnosť ako dostať Damroda do hry úplne zadarmo. Hrdina Caldara (KG 107) umožňuje po svojom zahodení dať do hry z odhadzovacieho balíka hráča 1 spojenca zo sféry duchovnej za každého hrdinu, ktorého hráč kontroluje s vytlačenou ikonou sféry duchovnej.

Samotná akcia Damroda (DN 10) je tak povediac bolestivá. Dobrovoľne ho zahodiť z hry, aby sme si znížili svoje ohrozenie za počet nepriateľov v oblasti odhalenia nemusí byť pre hráča jednoduché. Predsa len na zahranie bolo treba zaplatiť až 4 zdroje, čo už je celkom vysoká suma. Naše ohrozenie bude síce nižšie, ale nepriatelia v hre stále zostávajú a logicky nás o pár kôl stretnutie s nimi neminie. Preto považujem v sólo hre túto akciu za ťažšie hrateľnú. Po nej máme o spojenca menej a nepriateľov sme sa nezbavili. Naopak v hre viacerých hráčov si spoluhráči rozoberú nepriateľov a my sa na nich usmievame s nižším ohrozením. Obetovanie Damroda (DN 10) v správnu chvíľu nám umožní udržať sa v móde Utajení a ďalej tak využívať zvolenú stratégiu.

Všetci vieme, že nepriatelia zostanú v oblasti odhalenia ak je ich cena stretnutia vyššia ako naše ohrozenie. Sú však určité špecifické scenáre, kde na základe karty úlohy, alebo nejakého efektu karty stretnutia sa v jednu chvíľu nahromadí v oblasti odhalenia množstvo nepriateľov. Ako príklad môžem uviesť scenár Po proudu Anduiny (Journey Along the Anduin) zo základnej sady, či Over the Misty Mountains Grim z prvej ságy o Hobitovi. Vtedy nastáva ta pravá chvíľa pre Damroda (DN 10). Čo však s nepriateľmi, ktorí majú nízku cenu stretnutia? Tých si v oblasti odhalenia podržíme, alebo ich tam vrátime na základe rôznych efektov hracích kariet. Doplnok Hraničářské bodce (DN 17) podrží v pasci v oblasti odhalenia nepriateľa spoľahlivo. Udalosť Světlo ve tmě (ZS 52) vráti do oblasti odhalenia nepriateľa, ktorý je v stretnutí s hráčom. Výborným spojencom s dokonalým efektom kontroly stretnutia je Mablung (TLS 5) zo sféry poznania (lore). Je to síce len reakcia, ktorú využijeme pri jeho vstupe do hry, ale vieme si nepriateľa z oblasti odhalenia stiahnuť, alebo ho poslať naspäť. Ak spojenec Lučištník z Ithilienu (SnAD 63) pri útoku zraní nepriateľa, tento sa vráti do oblasti odhalenia.

Damrod (DN 10) môže využiť aj svoju vlastnosť Gondor. Hrdina Boromir (DN 2) zvýši silu útoku všetkým spojencom s touto vlastnosťou. Spolu s doplnkom Prozíravé velení (MU 136) za rovnakých podmienok dokonca zvyšuje aj silu vôle. Spojencovi s vlastnosťou Gondor môže byť zahraný doplnok Meč z Morthondy (UnO 82). Tak získa vlastnosť Venkov (Outland) ktorého bude ďalej profitovať. To je na samostatný článok, lebo tematický hrací balík zameraný práve na túto vlastnosť je považovaný za jeden z najsilnejších v hre. Určite si o ňom ešte napíšeme. Damrod (DN 10) má tiež vlastnosť Hraničář. Tá v dobe vydania rozšírenia Dědicové Númenoru zatiaľ nie je moc rozpracovaná a nedá sa na nej zatiaľ postaviť nejaký hrací balík. Bude sa však postupne rozvíjať práve v 3.cykle Proti stínu (Against the Shadow). Samotné zahodenie Damroda (DN 10) spúšťa efekt opustenia postavy z hry, a logicky môžu byť zapracované do hracieho balíka rôzne efekty z toho profitujúce. Hrdina Princ Imrahil (PdR 50) sa pripraví, alebo hrdina Éomer (VoI 1) získa +2 silu útoku až do konca kola. Udalosťou Pohřební mohyla (PvV 54) pripočítame silu útoku práve odchádzajúceho Damroda (DN 10) k sile útoku inej postavy. Zaujímavá je udalosť Rallying Cry (WoE 3) za 3 zdroje. Miesto zahodenia spojenca si ho môžeme dať späť do ruky. Ak by sme chceli opätovne použiť Damroda v hre, vieme si ho vrátiť na ruku, alebo zahrať priamo do hry z odhadzovacieho balíka hráča. Máme na to udalosti ako Stát a bojovat (ZS 51) a Trpasličí hrobka (ZS 53).

Nie každý sa ztotožní s Damrodovou akciou. Predsa len 4 zdroje nie sú zrovna málo, aby boli neskôr zahodené výmenou za zníženie ohrozenia. To už sa viac oplatí udalosť Uvítání Galadhrim (ZS 46). Je lacnejšia a hráč si zníži ohrozenie o šesť. Podľa môjho názoru až Caldara (KG 107) dostane Damroda (DN 10) poriadne do hry.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

DN – Dědicové Númenoru

MM – Mrtvé močály

BR – Brána Rudorohu

TBR – The Black Riders

SaP – Stín a plamen

KG – Krev Gondoru

TLS – The Land of Shadow

SnAD – Střetnutí na Amon Dínu

MU – Morgulské údolí

UnO – Útok na Osgiliath

PdR – Putování do Rhosgobelu

VoI – The Voice of Isengard

PvV – Pozorovatel ve vodě

WoE – The Wastes of Eriador


Něco málo o postavě

Hraničář z Ithilienu. Damrod sloužil ve skupině u Faramira. Oblékal se do zelené a hnědé a uměl řeči elfů. Damrod hlídal hobity, když ostatní členové skupiny přepadli Haradské a také je hlídal  na cestě k Zapovězenému jezírku.

Zdroj: YHWIKI.COM

Originální znění karty v EN:

Damrod
Type: Ally Sphere: Spirit
Cost: 4
Willpower: 1 Attack: 2 Defense: 2 Hit Points: 2
Gondor. Ranger.
Action: Discard Damrod from play to lower your threat by 1 for each enemy in the staging area.

“Aye, curse the Southrons!” – The Two Towers
Set: HON Number: 10
Quantity: 3
Illustrator: Magali Villeneuve

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.