No votes yet.
Please wait...

V závere scenáre Správcovy obavy (3.cykl. Proti stínu) zmeriame svoje sily aj s jedným z 3 nepriateľov s vlastnosťou Padouch a Gondor. Prvý z nich má názov Castamirovi stoupenci (The Hand of Castamir). Jeho cena stretnutia je 30, sila vôle a obrany má hodnotu 3, sila útoku 4 a bodov zdravia je 6. Má dva povinné efekty. Hneď ako zaútočí odhalíme vrchnú kartu stretnutia, vyhodnotíme jej efekty a zahodíme ju. Ďalší povinný efekt nadväzuje na ten predchádzajúci. Potom ako je z balíka stretnutia odhalená karta zrady, Castamirovi stoupenci ihneď zaútočia na prvého hráča. Nielen že sa môže uskutočniť reťazový efekt útokov, ale ak sa tento nepriateľ zdrží v hre dlhšie, počas fáze úlohy môže zaútočiť. Druhým nepriateľom je Dcera Berúthiel (Daughter of Berúthiel) s cenou stretnutia 10, silu vôle a obrany má 3, silu útoku 5 a rovnaký má aj počet bodov zdravia. S Dcerou Berúthiel nie je možné stretnúť sa dobrovoľne. Povinný efekt hovorí, že keď zaútočí vráti sa do oblasti odhalenia. Hráč, ktorý je s ňou v stretnutí, si môže zdvihnúť svoje ohrozenie o 4 a zabrániť tomuto efektu. Nepriateľ je striktne zameraný na prvého hráča s ktorým sa stretne automaticky. Je dobré sa ho zbaviť čo najskôr, lebo zvýšenie ohrozenia o 4 je dosť veľká záťaž na hráča, ktorý sa ho rozhodol držať pri sebe. V opačnom prípade v úvodzovkách putuje so žetónom prvého hráča a pri tom zvyšuje silu ohrozenia v oblasti odhalenia. Posledným, tretím unikátnym nepriateľom je Telemnarova zhouba (Telemnar’s Bane) s cenou stretnutia 20, silou vôle a útoku 3, silou obrany 2 a 7 bodmi zdravia. Tiež má dva povinné efekty. Prvý hovorí, že keď zaútočí, každý hráč odhodí 3 karty z vrchu svojho hracieho balíka. Druhý efekt, potom ako hráč zahrá kartu udalosti, nepriateľ ihneď zaútočí na prvého hráča. Pomáha hráčom zbaviť sa kariet, čo nie je moc dobré a naviac sú potrestaní za použitie karty udalosti.
Všetci traja nepriatelia majú atribúty hodné záverečných šéfov scenárov, s výnimkou Telemnarovej zhouby, ale tam vidíme zase viac bodov zdravia. Ich hodnoty stretnutia sú celkom nízke a v závere hry už je problém sa vyhnúť stretnutiu s nimi. To ani nedoporučujem. Najlepšie je zbaviť sa ich čo najskôr z dôvodu previazania efektov a schopností na efekty karty Intrik. Ak sa na to spätne pozrieme zistíme, že nám akoby vznikli dvojice spoločne zamerané na rovnaký efekt. Telemnarova zhouba spolu s kartou V plamenech odhadzujú karty hráčov. Dcera BerúthielJedovatá slova zvýšujú hráčom ohrozenie. Castamirovi stoupenci a Bezbožné spojenectví sa snažia pripraviť hrdinu o život. Týmto spôsobom sa karty stretnutia snažia ukončiť hru pomocou podmienok na kartách Intrik.

Spísal pre vás pbch


Kočky královny Berúthiel

První zmínka o kočkách královny Berúthiel je v Pánu prstenů když devět pěších prochází Morií. Aragorn tam říká o Gandalfovi: „Najde si cestu domů v černé noci jistěji než kočky královny Berúthiel“. Kdo je ale ona Královna a proč se její kočky dostali do přirovnání? Královna Berúthiel byla manželkou Tarannona Falastura, 12. krále Númenoru a byla jedna z těch, kterým se říká „Černí Númenorejci.“ Jejich sňatek byl čistě politický a bylo mezi nimi pramálo lásky a z jejich vztahu nikdy nevzešlo potomstvo. Královna měla 10 koček, 9 černých a jednu bílou. Dokázala číst v jejich paměti a tak černé kočky posílala špehovat lidi a získávat jejich tajemství a bílou kočku posílala špehovat ty černé. Nikdo se jich neopovážil dotknout, protože se jich každý bál, ale každý je proklínal když šly kolem. Nakonec král Falastur nechal svou manželku vyhostit a posadil jí na loď i s jejími kočkami a poslal jí na volné moře směrem ke Středozemi. Berúthiel byla naposledy byla spatřena když na lodi proplouvala kolem Umbaru pod srpkem ubývajícího měsíce s kočkou na přídí lodi. Podle všeho se ale vrátila zpět do své země a znovu přijala kulturu a praktiky padlých Númenorejců. Její další osudy nejsou známé.

Zdroj: GAMEPARK


Originální znění karty v EN:

 Daughter of Beruthiel
Type: Enemy
Encounter Set: The Steward’s Fear
Threat Threshold: 10
Threat Strength: 3 Attack: 5 Defense: 3 Hit Points: 5
Gondor. Villain.
Daughter of Beruthiel cannot be optionally engaged.
Forced: After Daughter of Beruthiel attacks, return her to the staging area. The engaged player may raise his threat by 4 to prevent this effect.

Set: TSF Number: 15
Quantity: 1
Illustrator: Anna Steinbauer

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.