Dozorce z Citadely (DN 4) je spojenec vo sfére velenia (leadership) za cenu 5 zdrojov. Jeho sila vôle je 1, sila útoku 0, sila obrany 1 a má 3 body zdravia. Má vlastnosť Gondor. Na karte nájdeme aj nasledovný text:

Sniž cenu vyložení Dozorce z citadely o 1 za každého spojence s vlastností Gondor ve hře.

Nie, nemýlite sa. Nejedná sa o žiadnu tlačovú chybu. Skutočne stojí spojenec Dozorce z Citadely (DN 4) 5 zdrojov, ak by sme ho chceli hrať klasickým spôsobom. To sa však vôbec neoplatí, lebo za tú cenu dostaneme veľmi málo. Nulová sila útoku a sila vôle spolu so silou obrany na hodnote 1 z neho nerobia žiadny zázrak. Trocha to zachraňuje počet bodov zdravia. S tým sa dá brániť slabší útok nepriateľa, alebo tam upraceme zranenia z Lukostřelby (Archery). Chýba mu aj nejaká aktívna akcia, alebo reakcia. Proste tento spojenec bol zrodený len pre hrací balík s tématikou Gondor. Ako hovorí text na karte, sme schopní znížiť cenu o 1 zdroj, za každého vyloženého spojenca s vlastnosťou Gondor v hre. Pokojne to môžu byť aj spojenci pod kontrolou spoluhráčov. Teoreticky tak stačí, ak bude hrať Gondorský hrací balík aj niekto iný. Ak je v hre dostatok spojencov s vlastnosťou Gondor, cena spojenca Dozorce z Citadely (DN 4) klesne až na nulu. Vtedy sa už javia jeho atribúty ako výborné. Zadarmo dostať do hry spojenca, najmä s 3 bodmi zdravia, sa vždy oplatí.

Pre základ Gondorského hracieho balíka nemusíme chodiť príliš ďaleko. V deluxe rozšírení Dědicové Númenoru vyšiel hrdina Boromir (DN 2) tiež vo sfére velenia. Ten, ak má vo svojej zásobe zdrojov aspoň 1 zdroj, spojenci s vlastnosťou Gondor získajú +1 silu útoku. Týmto sa stáva Dozorce z Citadely (DN 4) užitočný aj pri útočení na nepriateľov. Za rovnakých podmienok Boromir (DN 2) s doplnkom Prozíravé velení (MU 136) zaistí spojencom s vlastnosťou Gondor +1 silu vôle. A Dozorce z Citadely (DN4) je opäť o niečo užitočnejší. Teraz už je to veľmi pekný spojenec z pohľadu jeho nulovej ceny. Opisovaného spojenca by sme radi zahrali zadarmo, alebo za čo najmenej zdrojov, čím skôr. Sféra velenia nám k tomu pomôže niekoľkými spojencami s vlastnosťou Gondor, ktorých cena je 1 zdroj. Sú to Jízdní posel (DN 3) a Panoš z Citadely (KG 108, zatím není v CZ). Za určitých podmienok je to aj neutrálny spojenec Vyslanec Pelargiru (DN 18).

Vysoká vytlačená cena na karte spojenca bude výhodou pri hraní udalosti A Very Good Tale (OHaUH 14, zatím není v CZ). Umožní nám cez ňu dostať do hry zadarmo iného spojenca za vyššiu cenu. Dozorce z Citadely (DN4)  je karta, ktorú určite nechcete vidieť na úvodnej ruke. Na začiatok hry je to príliš drahá karta, ale s pribúdajúcimi Gondorskými spojencami je stále lacnejšia. Myslím, že do Gondorského hracieho balíka, prípadne do spolupráce s takýmto hracím balíkom pod kontrolou iného hráča, je to výborná voľba.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

DN – Dědicové Númenoru

MU – Morgulské údolí

KG – Krev Gondoru

OHaUH- The Hobbit: Over Hill and Under Hill


Pevnost na ostrově na řece Anduině

Cair Andros

Velký ostrov na řece Anduině tzv. Loď dlouhé pěny, mezi Anórienem a Severním Ithilienem. Sloužil jako pevnost Gondoru, která měla zabraňovat armádám z východu v překročení Velké řeky.
Ostrov byl dlouhý asi deset mil, úzký a na většině své plochy zalesněný. Na severním konci ze zvedal v ostrý útes, který dával ostrovu jeho jméno – voda se o něj tříštila jako o příď velké lodi.
Jeho velká strategická důležitost spočívala v tom, že se jednalo kromě Osgiliathského mostu o jediné místo, kde mohla nepřátelská armáda překročit řeku a ohrozit centrum Gondoru. Gondorští si byli této hrozby vědomi a právě proto byl zbudován maják a opevnění na Amon Dînu, aby mohla být Minas Tirith včas varována v případě prolomení obrany Cair Androsu.
Za války o Prsten padla obrana Cair Androsu 10. března 3019. Zatímco z Minas Morgul vyšlo vojsko Černokněžného krále do bitvy na Pelennorských polích, Sauron vyslal menší armádu (asi 6000 skřetů a lidí) z Morannonu. Ta překročila Anduinu přes Cair Andros a dostala se do Anórienu, kde měla zabránit vojsku Rohanu přijít na pomoc Gondorským. Rohirové ji však obešli přes Drúdanský hvozd a dostali se k Minas Tirith včas. Po vítězství na Pelennorských polích se část Rohirů vrátila a vytlačila Mordorskou armádu zpět přes Anduinu. Cair Andros byl ještě nějaký čas držen skřety, ale po pádu Saurona byl opět v rukou Gondorských.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Citadel Custodian
Type: Ally Sphere: Leadership
Cost: 5
Willpower: 1 Attack: 0 Defense: 1 Hit Points: 3
Gondor.
Lower the cost to play Citadel Custodian by 1 for each Gondor ally in play.

Set: HON Number: 4
Quantity: 3
Illustrator: Lorraine Schleter

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.