[RegUserOnly][/RegUserOnly]„Dlouhá léte však uzdravovatelé už jen záplatují trhliny, které nadělali muži s mečem.“

J.R.R.Tolkien, Návrat Krále

Spojenec Dozorčí Domů uzdravování (DT 83) je zo sféry poznania a na jeho vyloženie budete potrebovať 2 zdroje. Má nasledovné atribúty: sila vôle 1, sila útoku 0, sila obrany 1 a 1 bod zdravia. Vlastnosti Gondor a Uzdravitel. Jeho abilita znie:

Akce: Vyčerpej Dozorčího Domů uzdravování, abys vyléčil 1 zranění až dvěma postavám. Poté můžeš zaplatiť 2 zdroje ze sféry vědení, abys Dozorčího Domů uzdravování připravil.

Liečením možno nazvať efekty kariet, ktoré odstraňujú zranenia z postáv. Žiadna iná sféra sa tomuto nevenuje týmto spôsobom. Jedine sféra poznania, ktorá sa na liečenie špecializuje.

Dozorčí Domů uzdravování ako možnosť liečenia má pár výhod, ktoré určite radi využijete počas hry. V prvom rade ide o opakovateľný efekt použitelný dovtedy, kým bude spojenec v hre. Zahráte ho za relatívne nízku cenu 2 zdroje, dokáže liečiť všetky postavy, nie iba hrdinov a môže liečiť 2 postavy naraz. V porovnaní s Dcerou Nimrodel (ZS 58), ktorej cena je 3 zdroje a lieči len hrdinov, má navrch. Samozrejme jeho efekt nie je tak silný ako Dceri Nimrodel (1 vyliečené zranenie vs. 2 vyliečené zranenia), ale v dlhodobom horizonte je viac univerzálny a flexibilný.

Ďalej môže Dozorčí Domů uzdravování liečiť viac krát za kolo, stačí ak zaplatíte 2 zdroje zo sféry poznania a okamžite ho pripravíte. Toto umožňuje mnohonásobné využitie jeho efektu liečenia. Všetko závisí len od množstva vašich zdrojov. V tomto je dobrý hrdina Bifur (KD 2), priamo vo sfére poznania, ktorý si vďaka svojej akcii dokáže zobrať každé kolo 1 zdroj od iného hrdinu. Ďalšie spôsoby produkcie zdrojov rieši sféra velenia. Ako príklad uvediem doplnok Správce Gondoru (ZS 26), alebo presúvanie zdrojov pomocou Dárků na Rozloučenou (PdR 52), či Errand-ridera (Heirs of Numenor 3).

Spolu s hrdinom Elrondom (SaP 128), ktorý je v rovnakej sfére, vylieči tento uzdraviteľ až 2 zranenia 2 rôznym postavám. V prípade potreby ho pošlete plniť úlohu, kde prispeje svojou silou vôle 1. Nevýhoda je jeho zranitelnosť. Má len 1 bod zdravia, a nemusí prežiť odhalenú kartu stretnutia, ktorá udeľuje postavám priame zranenia.

Dozorčí Domů Uzdravování je podľa mňa jedna z najlepších možností liečenia. Je síce zraniteľný, ale za nízku cenu získate výborný efekt. Vhodné uplatnenie nájde v scenároch s množstvom archery (pozn. až v dalším cyklu) a priamych zranení z balíka stretnutia, ktoré sa rozdeľujú medzi rôzne postavy.

Archery je nové kľúčové slovo (dosud nepřeložené do CZ), po prvý krát predstavené v deluxe rozšírení Heirs of Númenor (úvod do 3.cyklu kariet). Pokiaľ je karta s týmto slovom v hre, hráči musia udeliť zranenia postavám nachádzajúcim sa v hre, rovné presne hodnote archery, na začiatku každej fáze boja. Tieto zranenia môžu byť pridelené postavám pod kontrolou ľubovolného hráča, a môžu byť rozdelené medzi postavy, aj po 1 bode, podľa rozhodnutia hráčov. Pamätajte, že sila obrany neblokuje archery zranenia.

Spísal pre vás pbch

Použité skratky:

DT – Dlouhá tma

ZS – Zakladní sada

KD – Khazad-dům

PdR – Putování do Rhosgobelu

HoN – Heirs of Númenor

SaP – Stín a Plamen

Doktor medicíny

Doktor medicíny (medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný po šestiletém studiu oboru „všeobecné lékařství“ na lékařské fakultě a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. V mnoha státech je získání obdobného titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání lékařského povolání.

Podle českého zákona o vysokých školách je slovním vyjádřením titulu MUDr. doktor medicíny, dříve se užívalo označení doktor veškerého lékařství, resp. doktor všeobecné medicíny. V anglosaských zemích lékaři získávají titul M.D. (angl. Medical Doctor, lat. medicinæ doctor). Tento titul se píše za jménem. V Německu lékaři používají titul Dr. med., který se píše před jménem. K jeho přiznání je nutné obhájit disertační práci.

Zdroj: WIKIPEDIA

Aragorn-in-houses-of-healing

Éowyn ve středozemské nemocnici

Domy uzdravování

Místo v Minas Tirith, které sloužilo jako lazaret. Nacházela se tam, na hradbách, jediná větší zahrada ve městě.
Během bitvy na Pelennorských polích se tam ze svých zranění léčili Smíšek, Éowyn a Faramir.

Zdroj: ANGRENOST

 

Domy Uzdravování po bitvě v Návratu krále

Zdroj: YOUTUBE


Originální znění karty v EN:

Warden of Healing
Type: Ally Sphere: Lore
Cost: 2
Willpower: 1 Attack: 0 Defense: 1 Hit Points: 1
Gondor. Healer.
Action: Exhaust Warden of Healing to heal 1 damage on up to 2 different characters. Then, you may pay 2 [Lore] resources to ready Warden of Healing.

“But for long years we healers have only sought to patch the rents made by the men of swords.” – Return of the King
Set: TLD Number: 83
Quantity: 3
Illustrator: Paulo Peggini

Sdílej kartu s přáteli !

    3 thoughts on “Dozorčí Domů uzdravování (DT 83)”

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.