No votes yet.
Please wait...

Elfský uprchlík (DL 37) je spojenec zo sféry duchovnej (spirit) za cenu 1 zdroja. Jeho atribúty sú sila vôle 2, sila útoku 0 a sila obrany 0. Má 1 bod zdravia a vlastnosť Lesní elf (Silvan). Na karte nájdeme nasledovný text:

Povinné: Poté, co hru opustí postava, odhoď Elfského uprchlíka ze hry.

Elfský uprchlík výborne prezentuje sféru duchovnú, teda to v čom je najlepšia a to je sila vôle. Od tohto spojenca nečakajme nič iné. Jeho hlavnou úlohou bude pomáhať hráčom vo fáze úlohy, kde bude vyslaný v drvivej väčšine prípadov. Sila vôle na hodnote 2 je veľmi dobré číslo na spojenca, najmä ak jeho cena je len 1 zdroj. Týmto dostaneme rýchlu pomoc na výprave hneď od prvého kola za rozumnú cenu. Skvelé ak hráme len jedného hrdinu vo sfére duchovnej. Je množstvo spojencov v tejto sfére so silou vôle 2, ale ich cena je až 2 zdroje. To znamená, že ich zahráme najskôr až v druhom kole. V tomto vidím obrovskú výhodu práve opisovaného spojenca. Na druhú stranu Elfský uprchlík má, podľa mňa, najväčšiu slabinu ako väčšina spojencov vo sfére duchovnej a to je nízky počet bodov zdravia. Pri nulovej sile obrany je jediný bod zdravia naozaj málo. To znamená, že pri akomkoľvek stretnutí s nepriateľom zomiera. Hrozba však môže prísť aj v podobe karty stretnutia odhalenej počas fáze úlohy. Udelenie priamych zranení postavám nemôže v žiadnom prípade prežiť. Samozrejme spojenca môžeme v prípade potreby obetovať. Stál nás len 1 zdroj a text na jeho karte nás donúti pre túto činnosť zvoliť práve jeho. To už sa ale dostávame k povinnému efektu na karte. Keď akákoľvek postava opustí hru, musíme zahodiť aj Elfského uprchlíka. Majme na pamäti, že efekt sa spustí nielen keď postava zomiera, ale vždy keď postava opustí hru z akéhokoľvek dôvodu. Sem samozrejme patrí aj návrat spojenca na ruku. Preto sa nehodí do hracieho balíka zameraného na množstvo postáv opúšťajúcich hru. Napríklad tematické balíky ako Rohan či Lesní elf vo veľkej miere využívajú efekty, ktoré zahadzujú, alebo vracajú postavy na ruku. To nie je nič s čím by sa Elfský uprchlík stotožnil. V hre viacerých hráčov sa tiež na stole dlho neohreje, lebo strácame kontrolu nad tým, ktoré postavy pôjdu z hry. Logicky vyšší počet hráčov znamená viac postáv na stole a tým je väčšia šanca, že nejaká postava odíde z hry. Nechcem však povedať, že je to karta len pre sólo hru. Za 1 zdroj nám svojou silou vôle pomôže aj keby to boli len 2-3 kolá. Na rozbeh hry je to úplne postačujúce. Dovtedy by hráči mohli mať zabezpečený dostatok sily vôle pre správne fungovanie vo fáze úlohy. Naopak, v sólo hre máme my plnú kontrolu nad tým, ktorá postava a kedy opustí hru. Ľahšie si tak ustrážime, aby sa povinný efekt nespustil. Dôležité je správne pokryť obrannú činnosť a vybaviť sa udalosťou Zkouška vůle (ZS 50) na zrušenie efektov na kartách stretnutia, ktoré udeľujú priame zranenia.

Elfský uprchlík využije aj svoju vlastnosť Lesní elf. 4.cyklus kariet podstatne sfunkčnil a doplnil práve túto vlastnosť. Vďaka tomu nájde široké použitie v hracích balíkoch takto tematicky zameraných. Nájdeme tu špecifický efekt, ktorého cena je vrátenie spojenca s vlastnosťou Lesní elf späť na ruku. Nepoviem nič nové ak napíšem, že najrozumnejšie je zobrať späť do ruky spojenca s najnižšou cenou, aby nás jeho opätovné zahratie príliš nebolelo. Takto pomocou udalosti The Tree People (DT 9) nájdeme medzi vrchnými 5 kartami nášho balíka spojenca s vlastnosťou Lesní elf a dáme ho do hry. Udalosť Feigned Voices (TTT 27) zabráni vybranému nepriateľovi zaútočiť. A nakoniec tu máme udalosť Pursuing the Enemy (TT 60), ktorá udelí všetkým nepriateľom v stretnutí s vybraným hráčom 1 zranenie. Cena všetkých troch efektov na spomenutých kartách je odobratie spojenca s vlastnosťou Lesní elf z hry a jeho vrátenie do ruky. Na to sa perfektne hodí Elfský uprchlík za cenu 1 zdroja. Pre jednorazové zvýšenie sily vôle máme udalosť Děti moře (KG 113). Tá zvýši vybranému spojencovi hodnotu sily vôle o 2, ale následne na konci fáze ho musíme zamiešať späť do hracieho balíka. Vhodné ak potrebujeme pritlačiť na silu vôle v závere hry, alebo ak sa chceme vyhnúť nepríjemnému efektu na karte úlohy. Hrdina Celeborn (DT 1) jednorazovo zvýši všetky atribúty o 1 spojencovi s vlastnosťou Lesní elf, ktorého sme práve zahrali. Dobre kombinovateľné s udalosťami za ktoré platíme stiahnutím spojenca z hry. Týmto dostaneme opakovane za cenu 1 zdroja silu vôle na hodnote 3. Keď sme počas hry nejakým spôsobom prišli o spojenca Elfský uprchlík, jeho kolega, Orophin (CS 114) nám po vstupe do hry umožní vyhľadať v odhadzovacom balíku hráča jedného spojenca s vlastnosťou Lesní elf a dať ho späť do ruky.

Elfský uprchlík je šikovný spojenec aj keď veľmi zraniteľný. Myslím si, že za cenu jediného zdroja sa však oplatí do každého hracieho balíka kde potrebujeme na začiatku pomôcť so silou vôle. Snáď jedinou nevýhodou, ak pominiem 1 bod zdravia, je slabá schopnosť ktorou sa môže pochváliť, ale to je dôsledok jeho nízkej ceny. Veľmi dobre sa hodí do správne zloženého tematického balíka Lesní elf, s Celebornom a spomenutými udalosťami, ktoré vrátia vybraného spojenca späť do ruky. Neskôr, počas rozbehnutej hry, si treba dať pozor na viacero kópií v hre. Pri odchode akejkoľvek postavy z hry sa budú porúčať všetky. Pár krát sa mi stalo, že som si chcel pomôcť Gandalfom (ZS 73) a neuvedomil som si ako na to doplatia spojenci Elfský uprchlík na konci kola. Hráčom odporúčam vyskúšať tento diamant aj napriek mínusovému efektu. Netvrdím, že sa Elfský uprchlík musí udržať na stole až do konca hry. Určite však počas tých kôl, kedy sa zdrží v hre, odvedie svoju prácu na výbornú.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

DL – Drúadanský les

ZS – Základná sada

DT – The Dunland Trap

TTT – The Three Trials

TiT – Trouble in Tharbad

KG – Krev Gondoru

CS – Celebrimbor’s Secret


Středozem

Středozem je název té části světa, která byla obývána smrtelnými lidmi. Je to jeden nebo možná více kontinentů. Název vznikl tak, že v původním uspořádání světa ležela Středozem uprostřed světa mezi Amanem (který byl oddělen Velkým mořem) na západě a Prázdnými zeměmi (oddělenými Východním mořem na východě. Název Bližší země nebo Bližší břeh používali obyvatelé Středozemě v kontrastu k Amanu, ležícímu na druhé straně Velkého moře. Název Vnější země naopak používali obyvatelé Valinoru o smrtelných zemích ležících mimo Aman.
Ve Středozemi leželo původní sídlo Valar Almaren ve věku Lamp. Když byl Almaren zničen Melkorem, přesídlili ale Valar na západ do Amanu, kde zbudovali říši Valinor. Melkor na dalekém severu zbudoval své pevnosti Utumno a Angband.
Ve Středozemi poprvé procitli elfové, trpaslíci i lidé. Mnoho elfů odešlo na pozvání Valar do Valinoru, ale část se jich vrátila bojovat s Melkorem o ukradené silmarily. Svedli tak v Prvním slunečním věku slavné Beleriandské války ve spojenectví s lidmi. Ve Válce hněvu na konci věku byla Středozem těžce zasažena a velké části na severu a západě se potopily.
Věrní lidé pak na počátku Druhého věku odměnou získali velký ostrov Númenor mezi Středozemí a Amanem. Ve Středozemi se zatím novým Temným pánem stal Sauron. Ukoval Prsteny moci a pokusil se ovládnout Středozem, ale v cestě mu stáli elfové, které podpořili Númenorejci, a tak byla Sauronova nadvláda omezena na východní části Středozemě. Númenorejci ale později propadli vlastní pýše a Sauronovým úkladům a jejich země byla zničena zásahem samotného Ilúvatara. Tehdy byl celý svět proměněn, Aman byl vzat z okruhu světa a byly vytvořeny nové země. Středozem zůstala na svém místě, ale opět byla zasažena katastrofou a její pobřeží se proměnila. Ve Středozemi pak přeživší věrní Númenorejci pod vedením Elendila založili Říše ve vyhnanství a s pomocí elfů bojovali proti Sauronovi.
Známý je Elendilův výrok poté, co přistál na pobřeží Středozemě:

nosičtehta etinco nosičtehta enosičtehta arómentehta elambetehta zdvojenítehta o nosičtehta eandotehta orómentehta enúmentehta zdvojenítehta a nosičtehta utincotehta úlambetehta inosičtehta enúmen. silme nuquernatehta inúmentehta omaltatehta e maltatehta arómentehta uvalatehta anúmen nosičtehta aóre hyarmentehta ialdatehta inúmentehta ytehta aóre tincotehta enúmentehta zdvojení nosičtehta aumbartehta aóremaltatehta etincotehta zdvojenítehta a
Et Eärello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn’ Ambar-metta!
Z Velkého moře přicházím do Středozemě. Zde budu přebývat já i mí dědicové až do konce světa.

Na konci Druhého věku byl Sauron poražen ve válce Posledního spojenectví, ale jeho porážka nebyla úplná protože nebyl zničen Jeden prsten, takže ve Třetím věku opět povstal. Nejdříve budoval svou moc na východě Středozemě, kde pod svůj vliv dostal většinu lidí a poštvával je proti Gondoru, Na jihu Středozemě také využíval pomoci Černých Númenorejců. Na severu zatím pracoval jeho služebník Černokněžný král, který zničil severní království Arnor. Na konci Třetího věku Sauron opět otevřeně povstal a ve válce o Prsten se pokusil opět si celou Středozem podmanit, ale byl definitivně poražen, tentokrát ne silou zbraní, ale nečekaným zničením Prstenu.
Konec Třetího věku znamenal konec vlivu elfů ve Středozemi. Všichni zbývající mocní Eldar odpluli na Západ. Nastal Čtvrtý věk, na jehož začátku vzniklo Obnovené království Gondoru a Arnoru. Někteří elfové ještě načas ve Středozemi pobývali, ale později pravděpodobně většina z nich také odplula. Trpasličí království zažila ve Čtvrtém věku velkou prosperitu, ale dříve či později pravděpodobně také zanikla. Pouze lidí přibývalo, protože Čtvrtým věkem začal pro Středozem věk lidí.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Silvan Refugee
Type: Ally Sphere: Spirit
Cost: 1
Willpower: 2 Attack: 0 Defense: 0 Hit Points: 1
Silvan.
Forced: After a character leaves play, discard Silvan Refugee from play.

“The Elves have their own labours and their own sorrows…” – Gildor, The Fellowship of the Ring
Set: TDF Number: 37
Quantity: 3
Illustrator: Lorraine Schleter

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.