No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Dnes se podíváme na hodně zajímavou kartu spojence náležící do sféry taktiky s názvem Ereborský mistr boje (Erebor Battle Master), která je hráčům dostupná v pořadí 4. balíčku dobrodružství z cyklu Trpasluj s názvem  Dlouhá tma (The Long Dark). Nejedná se zrovna o kartu, která by byla nějak mimořádná svým potenciálem pro zajímavé interakce či nějak originální svým designem, to vůbec ne. Jde o naprosto obyčejnou kartu, jejíž brutální síla a efektivnost se naprosto vymykají tomu, co je pro kartu spojence v této karetní hře PP LCG běžné.

Cena tohoto zoceleného trpaslíka je 3 žetony zdrojů, což jej řadí mezi dražší spojence. Nicméně zejména mezi orly najdeme i dražší exempláře a řada z nich na stůl zdaleka nepřináší takovou sílu jako zrovna tento trpaslík. Předně se může těšit ze synergií s ostatními trpaslíky ve hře, což je téma, které je snad nejlépe provázané a podporované ze všech dosavadních témat (vydaných cyklů). Trpaslíci i dnes tvoří jednu z nejsilnějších možných kombinací, která vám umožní poradit si i s těmi náročnějšími scénáři. Myslím, že by již bylo nošením dříví do lesa psát zde o jejich králi Dainovi Železné noze, ale učiňme zadost povinnosti a alespoň jej krátce zmiňme, protože jeho jméno se musí objevit alespoň jednou v každém článku, který se třeba jen letmo dotýká trpaslíků.

Tak to bychom měli. A teď čím že je tedy ten Ereborský mistr boje tak efektivní?! Je to jeho prostý a krátký text na kartě, který mu navyšuje jeho hodnotu útoku o 1 za každého dalšího spojence trpaslíka pod vaší kontrolou. Sám sobě tedy nepomůže. Musí jít o jiné trpaslíky. Jedná se pouze o trpaslíky pod vaší kontrolou, takže na rozdíl od některých jiných karet zde nepůsobí navyšování síly od karet, které leží na vedlejší straně stolu, tedy před vaším spoluhráčem.Musí se opravdu jednat o trpaslíky vašeho vlastního balíčku. Je tedy jen otázkou, kolik podobných dokážete do balíčku a do hry nastřádat. Pokud hrajete sféru taktiky, máte jistě Zkušeného sekerníka (Veteran Axehand) ve třech kopiích. Nehrát sféru velení pro Daina Železnou nohu je těžkým hříchem, nicméně zrovna ta příliš použitelných spojenců neposkytuje, v podstatě jen hodně drahého Dlouhovouse skřetobijce (Longbeard Orcslayer) a nějaké podobně naceněné unikátní spojence ze sága expanzí Hobbita. Největší množství trpaslíků najdete ve sféře vědění, univerzální Kovkop z Železných hor (Miner of the Iron Hills), Ereborský kronikář (Erebor Recordkeeper) a Ereborský kovář (Erebor Hammersmith). Pomocí nich velmi rychle zalidníte celý stůl a učiníte z mistra boje skutečného bijce. Osobně se mi hodně osvědčila kombinace velení – vědění – taktika s některým ze Songů (písně) a Správcem Gondoru, aby nebyl problém všechny trpaslíky rychle dostat do hry. Od druhého, nejpozději třetího kola jede tento balíček nezastavitelně ke svému cíli.

Samozřejmě tím vynecháváte na sílu vůle velice silnou sféru duchovní, což si v některých scénářích s hodně drsnými zradami nemůžete úplně dovolit, ale duchovní sféra podobně jako sféra velení postrádá dostatek trpaslíků. To platí hlavně zatím pro české vydání, v originále se už objevili další trpaslíci i v pozdějších cyklech. Nicméně postrádají mimořádně silné schopnosti svých vzdělanějších spojenců.

Za zmínku rozhodně stojí, že na české verzi karty stojí napsáno, že bonus poskytuje každý spojenec – trpaslík. Originální karta v angličtině má zase uvedeno, že bonus poskytuje každý trpaslík, tedy i hrdinové, které máte ve svojí sestavě. Takto fungovala původně, ale za předpokladu, že máte 3 trpasličí hrdiny, vstupoval Ereborský mistr boje do hry již se základní silou 4 (5 pokud máte připraveného Daina Železnou nohu), což z něj dělalo spojence, který zastiňoval většinu hrdinů a ukázal se zkrátka jako příliš silný. V tuhle chvíli si myslím, že je tak akorát vyvážený a jeho význam klesá s tím, že ve hře jednoho hráče jakožto spojenec vyžaduje pro svoji maximální efektivitu určitou volbou sfér, která nemusí být výhodná, a nebo již nedosahuje takových nepředstavitelných hodnot útoku. Jinak jakožto trpaslík určený primárně k útoku může klidně nést Sekeru z Trpasluje (Dwarrowdelf Axe), která není určená jen pro hrdiny a výrazně navýší jeho schopnost drtivého zásahu. Dle mého názoru je Ereborský mistr boje pořád dostatečně silný spojenec, aby si zasloužil vaši pozornost, byť už zdaleka není takovým monstrem, jakým býval.

Sepsal pro vás Libor

mistr

Mistr

Titul mistr v minulosti označoval majitele a vedoucího řemeslnické dílny. Základní součástí této funkce bylo vždy také pedagogické vedení učňů. V tomto významu se už ve středověku titul objevuje i u neřemeslnických vzdělávacích organizací (univerzita). V současnosti titul znamená vedoucího řemeslnického kolektivu, vedoucího dalších, například uměleckých kolektivů (koncertní mistr), je sportovním titulem a má i další přenesené významy.

 

Historie

Ve středověku a raném novověku byl mistr též majitelem řemeslnické dílny a musel být organizován v cechu. K založení či převzetí řemeslnické dílny musel mistr složit mistrovské zkoušky a zaplatit příspěvek do cechovní poklady. Mistr byl též odpovědný za školení učňů.

Ve středověku bylo ovšem použití slova širší než dnes. Slovo mistr, latinsky magister bylo též označením vysokoškolského učitele (titul se psal před jméno, např. mistr Jan Husnebo zkratkou M. Jan Hus, což byl rektor Karlovy univerzity). Dnes se používá pro vysokoškolský titul latinská podoba „magistr“.

 

Současnost

Současné použití titulu je značně různorodé a dosti nepřehledné. V různých podobách přitom vychází z původního použití slova.

 

Obecné užití slova

Obecně slovo mistr označuje jakéhokoliv člověka, jenž dosáhl mimořádné zručnosti či dokonalosti (nebo se k ní blíží) v nějakém oboru lidské činnosti respektive mistrovství ve svém oboru (a to zpravidla bez ohledu na jeho formální vzdělání, funkční zařazení či jeho společenské postavení). Ženskou variantou tohoto slova je buďto mistrová (obvykle v případě povolání či řemesla) nebo mistryně (nejčastěji v případě sportu či umění).

 

Řemeslo, učňovské školství

Dnes tento titul označuje vedoucího řemeslnického kolektivu, vedoucího řemeslnické dílny nebo pedagoga v učňovském školství. Původní význam slova se v tomto případě v podstatě rozdvojil na dvě samostatné, i když podobné funkce.

Od středověkých kameníků a stavitelů katedrál se odvozuje označení mistr v lóžích svobodných zednářů ve dvojím smyslu: a) jako třetí stupeň členství (po učni a tovaryšovi) a b) jako stoliční mistr nebo mistr lóže, což je jeden z mistrů zvolený na funkční období do čela lóže. Velký mistr stojí v čele vyššího útvaru sdružujícího lóže, který se označuje obvykle jako velká lóže nebo velký orient.

 

Umění

V uměleckých kolektivech se slovo mistr používáno jako oficiálního titulu i jako zdvořilostního, čestného oslovení (v těchto případech se slovo zapisuje s velkým písmenem na začátku: „…děkuji Vám, Mistře“), které nemá oficiální podobu a charakter.

Součástí oficiálního titulu označujícího funkci je titul, taneční mistrkoncertní mistr (např. koncertní mistr České filharmonie), atp.

Jako zdvořilostního, čestného oslovení je dnes slovo mistr používáno k titulování herců a hudebníků atp. Ve výtvarném umění či v hudbě také běžné používáme sousloví umění starých mistrů. V tomto smyslu je slovo užíváno i jako součást označení významných anonymních umělců (Mistr vyšebrodského oltáře, Mistr třeboňského oltáře)

 

Doprava

Souslovím lodní mistr (neboli loďmistr) označujeme starší funkci dnes již méně užívanou v námořní dopravě (např. na plachetnicích). Jednalo se o kvalifikovaného pracovníka zodpovídajícího za technický stav plavidla, dnes bychom asi takovouto funkci označovali jako vedoucího lodní údržby či hlavního údržbáře.

Obdobně v železniční dopravě traťmistr a vozmistr, v oblasti pozemních komunikací cestmistr.

 

Divadlo

Souslovím jevištní mistr označujeme odpovědného vedoucího provozu divadelní techniky.

 

Sport

Obecně je slovo užíváno jako synonymum slova šampion, tj. vítěz nějaké sportovní soutěže.

Zdroj: WIKIPEDIA

ring


Originální znění karty v EN:

Erebor Battle Master
Type: Ally Sphere: Tactics
Cost: 3
Willpower: 0 Attack: 1 Defense: 1 Hit Points: 2
Dwarf. Warrior.
Erebor Battle Master gets +1 [Attack] for each other Dwarf character you control.

Set: TLD Number: 79
Quantity: 3
Illustrator: Rafal Hrynkiewicz

Sdílej kartu s přáteli !

  4 thoughts on “Ereborský mistr boje (DT 79)”

  1. Pred úpravou to bola veľmi silná karta, ale stále sa dá po vybudovaní armády trpaslíkov hrať. Ja Erebor Battle Mastera beriem do balíku v 1-2 kópiach. Stačí keď vojde do hry neskôr, tak je čas na jeho potiahnutie. V iných prípadoch, keď mám množstvo trpaslíkov v hre, už nie je niekedy ani potreba. 🙂

  2. Pravda. Nicméně jeho role roste například ve scénáři “We must away, …” (ten krkolomný název si nepamatuju přesně – 1. sága Hobbit), kdy na obra může útočit jen jedna postava a je potřeba mít někoho opravdu úderného. Tam je to buď hrdina nebo Battle master…

  3. SOUTEZ: Velmi si užívam ked hrám staré scenáre napr z ZS a nepriatelia pri ktorych som omdlieval padnu na jednu supu pretoze parta trpaslikov a boostami nacucany Ereborsky mistr boje ich zlozia na jednu supu viz kvarteto zlobrov v scenari SnS

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.