[RegUserOnly][/RegUserOnly]Opravdu náročný souboj ve scénáři Návrat do Temného hvozdu (poslední 6. balíček dobrodružství z prvního cyklu Stíny Temného hvozdu) probíhá vlastně ve třech rovinách. Jednak si musíte poradit s náročnými podmínkami, které vám ukládá karta cíle s názvem Glum (NdTh 130) tak, jak bude popsána níže. Díky ní nebude nikdy na nic dost času a budete opravdu hodně rychle spěchat do Thranduilova paláce (možná ještě rychleji, než do Rhosgobelu při zachraňování orla). Druhou rovinou jsou jednotlivé karty úkolů, které v každé etapě kromě rozjezdové první části představují výrazné omezení vašich možností nebo dokonce nebezpečí okamžitého neúspěšného konce vaší cesty. No a do třetice přináší scénář opravdu silné karty v balíčku střetnutí se skutečně vysokým potenciálem pro rozdrcení hrdinů během jednoho až dvou kol.

Pojďme začít od toho nejdůležitějšího, čímž je postava samotného Gluma.

Podobně jako v předchozím scénáři tj. Mrtvé močály je reprezentován kartou cíle (objective). Této karty  se hned na začátku v přípravě hry ujme jeden zvolený hráč, který je považován za hráče střežícího zajatce. Na konci každého kola si tento hráč zvýší své ohrožení o 3. Celkem tedy o 4, protože v tomto čísle není započítáno standardní zvýšení na konci každého kola. Poté má tento hráč možnost vybrat jiného hráče, který bude Gluma střežit i v příštím kole. Asi není problém uvěřit, že ohrožení tím pádem půjde strmě nahoru, a hráči se musí při střežení Gluma vhodně střídat a doplňovat nebo jednomu hráči ohrožení skutečně rapidně snižovat. Se střežením Gluma však souvisí i další omezení kladená na tohoto hráče, jako nemožnost vynášet karty ve třetí části scénáře, účinnost některých zrad nebo navázání nepřátel, takže ne vždy se Gluma ujme ten, pro něhož by to bylo za běžných podmínek nejvýhodnější.

Dále se musí brát na zřetel i poškození z útoků bez obrany, což znamená hráč, který je zrovna strážcem Gluma by měl dopředu s tím počítat a nechat si nějaké ty postavy připravené na bránění. Jinak totiž dle textu na kartě je hráč povinen udělit celé zranění Glumovi (nikoliv zabít spojence s jedním životem a zbytek dát na Gluma).

Příklad: Dejme to mu, že na našeho Aragorna (ZS 1) zaútočili Skřeti z Dol Gulduru (ZS 89) s útočnou silou +2. Aragorn, přestože má obranu +2 a v klidu by se ubránil. je však vyčerpaný při plnění fáze úkolu a hráč jinou postavu připravenou bránit nemá, je tak skřetí útok bez obrany, tedy 2-0= 2 zranění. Hráč musí přidělit toto celé zranění ne na Aragorna, ale na Gluma (viz povinný text na kartě).

Pokud Glum zemře nebo je eliminován ze hry hráč, který jej vlastní, dobrodružství pro vás končí neúspěchem.

Sepsal pro vás Libor


Bez názvu

Glum ve filmovém zpracování trilogie Pán prstenů

O bídném stvoření

Sméagol, později známý jako Glum byl jedním z prvních držitelů Sauronova Prstenu moci po jeho pádu. Jeho domovem se staly Mlžné hory (známé také jako Hithaeglir, což je jejich sindarské pojmenování), které ležely na území mezi západním Eriadorem a řekou Anduin, ležící na východě. Roku 2941 Třetího věku byl Glumovi odcizen prsten jedním z nejznámějších hobitů, kteří kdy pobývali ve Středozemi a to nechvalně známým Bilbem Pytlíkem. Po jeho odcizení zasvětil zbytek svého života znovu nalezení “svého” prstenu, se kterým by pravděpodobně trávil další stovky let v oné zapadlé jeskyni.

Osobnost

Sméagolovo “skutečné” jméno znělo “Trahald”, kterému je přisuzován význam “hrabat” či “hrabal”. Tvor tohoto jména byl vždy nejzvědavějším a nejvíce smýšlejícím hobitem své komunity. Během staletí osamělosti a pod vlivem prstenu si jako Glum vyvinul jaké si mnohočetné osobnosti.

Jeho zlá osobnost byla otrokem prstenu, která netoužila po ničem jiném, než po prstenu a vraždění všech, kteří by se ho o něj jen pokusili připravit. Toto zlé já se pokoušelo přemáhat Sméagolovo bývalé já, které mělo potíže s pamětí, zato však bylo plné přátelství a lásky. Z důvodu toho, že neměl nikoho blízkého a svůj život žil v osamění, se často hádal “sám” se “sebou”. Glum a jeho protějšek milovali a nenáviděli Prsten jako milovali a nenáviděli sami sebe. Oba dva často poukazovali na prsten jako na svého “miláška”, což prokazuje jaké si propojení (společný základ) obou identit.

Prsten v něm vyvolával i mnoho jiných osobností, mezi které patří například osobnost plná averze vůči všem živým tvorům a to převážně k elfům, které nenáviděl od jejich kultury po jejich kuchyni.

Sméagol měl jako hobit zřejmě dobré srdce, ale byl plný pochmurných myšlenek, což zapříčinilo jeho rychlejší propojení s prstenem a zlem, které se v něm ukrývalo. Byl poškozen rychleji než Bilbo, na kterého působil prsten mnohem pomaleji z toho důvodu, že začínal aktem milosrdenství, Sméagol aktem vraždy.

VZHLED
Glum trávil s prstenem dlouhá staletí ve tmě a vlhku, což se na něm podepsalo možná víc, než by si kdy sám představil. Osamělý tvor byl prstenem sražen na samé dno vlastní existence, jeho fyziologická stavba se den po dni měnila a jeho tělo, se tak ze svého původního stavu změnilo na vyzáblou a šlachovitou schránku s kýčovitým, bizarně vyhlížejícím krkem. Jeho kůže nabyla nezdravě šedého až černého odstínu, čímž jeho nepřirozený vývin ještě neskončil, protože jeho končetiny začali kostnatět. Pomyslnou korunku už tak ohavnému vzhledu nasadili právě jeho nepřirozeně velké oči, kterými je tak proslulý. Ne nadarmo je mu přisuzován vzhled jaké si vyhladovělé “žáby”.

 DOVEDNOSTI
Glum viděl velmi slabě, což nemění nic na faktu, že se mu díky této dispozici vyvinul velmi citlivý sluch. Byl velmi mrštný, rychlý a tichý, díky čemuž se dokázal pohybovat co nejúsporněji a nejefektivněji. Ačkoliv vlastnil jen šest zkažených zubů, dokázal vyvinout velmi silný stisk v ústech a hluboce kousat, což se ukázalo jako velmi účinná “zbraň”. Byl velmi zručným rybářem, který dokázal chytit rybu za jakýchkoliv podmínek. V rozporu s jeho tělesnou konstitucí dokonce vyvíjel neuvěřitelnou sílu, neústupnost a prokazatelnou bojeschopnost.

Ranné mládí

Datum Sméagolova narození je obestřeno tajemstvím. Mezi nalezením Prstenu roku 2463 a jeho zničením roku 3019 Třetího věku panuje rozpětí 556-ti let, což vede k domněnce, že společně s jeho věkem, který by se dal odhadovat na 40-50 let, by jeho život mohl přesáhnout úctyhodnou hranici šesti-set let, což je na tehdejšího hobita nezanedbatelně nezvyklé.

Tento hobit tedy po svém narození trávil poslední léta svého života se svou početnou rodinou pod Matriarchou svého rodu, velmi starou babičkou, jejíž jméno ani původ není znám. To se událo během tkzv. Bdělého míru, kdy se Sauron ukrýval na východě, kde čerpal většinu své ztracené síly. Kolem roku 2463 Třetího věku se společně se svým velmi blízkým příbuzným Déagolem(údajně by mělo jít o jeho bratrance) vydal na rybolov, který se odehrál v den jeho narozenin. Lovili na osamělé řece uprostřed Polí Gladden (sindarsky Loeg Ningloron), což byla velká bažina rozpínající se na západní straně Anduin, kde byla divočina ostrůvků plných rákosů, sítin a obrovských shluků žlutých kosatců, které dosahovali velikosti větší, než postava dospělého muže.

Při rybolovu byl Déagol neznámou rybou vtažen pod hladinu ledové řeky až na samotné dno, kde zahlédl nezvykle lesklý Prsten. Tehdy oba hobiti neměli ani tušení, jaký dopad bude mít Prsten na hobití osobnost. Sméagola při pohledu na překrásný šperk okamžitě přepadl neukojitelný chtíč a vyžadoval Prsten, jako svůj dlouho očekávaný dárek k narozeninám. Déagol však neviděl důvod, proč si ho neponechat, což nebylo ani trochu moudré a Sméagol tak vyvolal potyčku, která končí bratrancovou smrtí. Tehdy se tak Sméagol stal čtvrtým nositelem prstenu po Sauronovi. Předním tuto úlohu plnil númenorejský Král Isildur a jeho blízký “přítel” Déagol.

Po této události se navrátil zpět do svého domovského kraje, kde začal vydávat jakýsi bublavý až kloktavý hrdelní pazvuk, díky čemuž si od rodiny vysloužil přezdívku “Glum”. Sméagol se svou povahou začínal velmi vzdalovat od svých příbuzných, následkem čeho byl vyhnán z osady, díky čemuž si byl nucen najít nové útočiště v útrobách jaké si jeskyně, nacházející se v srdci Mlžných hor. Prsten na Gluma začal mít velmi zlý vliv, pokroutil hobitovi tělo i mysl, což nebylo všechno, protože mu začal prodlužovat život daleko za jeho přirozenou hranici. Tehdy tak onu “kulatou věc” začal nazývat svým miláčkem, svým “dárkem k narozeninám” a nedal na ni nikdy dopustit.

Roky plynuly a Glum i nadále pobýval v Mlžných horách díky prstenu, který mu neustále prodlužoval život, protože měl vlastní rozum a ze všeho nejvíce se toužil navrátit zpět na ruku svého pána. Toto stvoření tak žilo déle, než kterýkoliv jiný hobit a přes 400 dlouhých let přežíval jen na syrových rybách, které ho kupodivu nikdy neomrzely.

Ty chytal prostřednictvím malého, oprýskaného člunu, který zůstal na jezírku od dob poslední, skřetí výpravy. Ryby si oblíbil natolik, že jakékoliv ostatní jídlo považoval za odporné a pohrdal jím.

Pozor: Následující část textu může obsahovat vyzrazení děje a osudu postavy!

Gollum+Frode+Sam

Sam a Frodo kazí rybišku

Zcizení Prstenu

V červenci roku 2941 Třetího věku během výpravy na horu Erebor, narazil Bilbo Pytlík na podzemní jezero, u kterého Glum přebýval společně s prstenem několik staletí. Glumovi se tehdy podařilo v jeskyním systému potratit prsten, což bylo ve skutečnosti zapříčiněno vůlí samotného šperku, který urychleně hledal nového nositele, prostřednictvím kterého by mohl nalézt nový způsob, jak se opět dostat na ruku svého pána. Po velmi slavné hře na hádanky, při níž si Glum ještě neuvědomil ztrátu prstenu, odmítl Bilbovi ukázat zaslíbenou cestu z hory a pokoušel se ho nějak elegantně zmást.

Nakonec ho však propustil a když Bilbo odešel, všiml si, že je Prsten pryč. Najednou si uvědomil, že odpověď na Hobitovu hádanku “Co mám v kapse?” byla vlastně Prsten, a v tom okamžiku ho přepadl děsivý vztek. Bilbo tak bezděčně narazil na Prsten moci, který jej k jeho překvapení učinil neviditelným, když se pokusil uniknout ze sítě tunelů, což mu umožnilo sledovat Gluma ke vchodu do jeskyně.

Teprve na místě se odhodlal tvora odpravit, kvůli čemu opatrně povytáhl Žihadlo. Tehdy mu však ruku zastavil soucit, který Bilbovi znemožnil poslední máchnutí, prostřednictvím kterého by ukončil Glumův život. Proto se ho rozhodl přeskočit a upaloval pryč. Jak hobit utíkal, zaslechl nenávistný Glumův křik a kletby mířené na jeho jméno.

Jeho závislost na Prstenu byla tak velká, že překonala jeho nenávist a strach ze Slunce, Měsíce a jiných bytostí. Odvážil se tedy odejít po mnoha letech z jeskyně a následoval hobita přes hory. Mezitím zabloudil a našel tajnou cestičku do Mordoru, kde byl nešťastnou náhodou zajat Sauronovými skřety a přinucen odhalit vše, co věděl o Prstenu. Při mučení se Sauronovým špehům poštěstilo rozeznat mezi nekonečným kvílením a nesrozumitelným žvatláním dvě slova: “Kraj” – “Pytlík”. Roku 3017 Třetího věku byl zajat Aragornem, který ho předvedl před Gandalfa, řečeného “Olórina”.

Gandalfovi se ho podařilo vyslechnout a Glum jej musel poučit o části historie, která se vázala s Prstenem, historie která nikomu z přítomných nebyla dosud známa. Ještě toho dne byl předán do “péče” Silvanských elfů žijících v Thranduilově lesní říši, která se nacházela v Temném Hvozdu. V červnu roku 3018 Třetího věku vpadli mordorští skřeti do Temného Hvozdu, což bylo na jejich inteligenci považováno za skvěle koordinovaný útok, který umožnil Glumovi uniknout. Později se tedy odhodlal pokračovat v hledání Prstenu a přispěchal zpět do Morie, kde se mu nevedlo otevřít Durinovy dveře. S tímto problémem se zpočátku potýkalo i samotné Společenstvo.

Válka o Prsten

Glum o něco málo později zavětřil stopu nového nositele Prstenu, Froda Pytlíka, který cestoval společně se Společenstvem do Morie. Dne 15. ledna 3019 Třetího věku bylo Společenstvo rozděleno Gandalfem, který padl do temných zákoutí “nekonečně”, hluboké Morie, kde z posledních sil statečně odolával Durinově zhoubě. Glum tedy pokračoval v pronásledování zbývajících členů Společenstva. Do dnešního dne není jisté, jakým způsobem přešel most Khazad-dûm, ale dokázal to a vytrvale následoval výpravu bez jejich vědomí až do Lothlórienu.

Po jeho vyplutí z “přístavu” je Glum následoval na plovoucí kládě po řece Anduin k vodopádům Rauros, které se nacházeli u jezera Nen Hithoel, odkud voda klesala do mokřadů Nindalf. Po odchodu Froda a Sama od Společenstva je následně na to opět pronásledoval až do dne, kdy se s hobity dostal do konfrontace, při níž byl Frodem podmaněn. Frodo ho svázal elfským lanem kolem krku, což z něj učinilo kvílející zátěž. Samotné lano ho na pouhý dotek velmi pálilo, zřejmě trpěl jakou si averzí k elfským vymoženostem, a proto s ním Frodo udělal dohodu. Sám Hobit usoudil, že je lana na samotného, zuboženého tvora velká škoda, a proto ho přinutil přísahat, protože potřeboval jeho pomoc. Glum s přísahou souhlasil a učinil tak na Prsten, svého “miláška”, po čemž ho Frodo uvolnil. Všichni se tak vydali cestou k Černé Bráně Mordoru, která znemožňovala jakýkoliv vpád či invazi do Sauronovi země.

Frodova laskavost v Glumovi osvobodila Sméagolovu “původní” osobnost, která po mnoho let vyčkávala v zapomnění. Tehdy se mezi ním a hobitem vytvořilo velice zvláštní pouto už jen kvůli zkutečnosti, že byli oba dva nositelé Prstenu, kvůli čemu viděl hobit v Glumovi jedinou šanci na zbavení se Prstenu. Cítil morální povinnost zničit Prsten, a tím tak osvobodit Sméagola od navlády jeho kouzla, čímž by jeho duše konečně spočinula v klidu a míru.

Glum se naopak Froda obával a zároveň ho nenáviděl, protože věděl, že když mu dopomůže do Mordoru, zničí Prsten, což prostě neměl v povaze. Když dosáhli Černé Brány Mordoru, zjistili, že byla dobře střežena, čehož Glum zneužil a přesvědčil oba hobity, že by bylo moudřejší využít tajnou, temnější stezku vedoucí přímo k Hoře Osudu. Tehdy jim vzkázal, že je povede na jih a cestou, na již zmíněné místo byli oba hobiti zajati Faramirem, knížetem Ithilienu (sindarský název pro Zemi Měsíce).

Když se Faramirovi podařilo dopadnout i posledního společníka, Glum se cítil Frodem zrazen, a tak se projevila jeho démoničtější osobnost, díky které Faramir zjistil, co jsou záhadní cizinci opravdu zač. Po Faramirově procitnutí nakonec hobity propustil, a když zaslechl, že je to podivné stvoření povede do Cirith Ungol (též známý jako Morgulský průsmyk, byl průchod v západních horách Mordoru a jediný způsob, jak k se k zemi “temného pána” dostat ze západu), neváhal je varovat o cestě plné nástrah a nebezpečí.

Když dosáhli průsmyku Cirith Ungol v hraničním pohoří Duath Ephel (také známé jako “Hory Stínu”, které tvořily tvrdou hráz mezi západní a jižní hranicí Mordoru), neváhal Glum navštívit Odulu (zřejmě jednoho z posledního žijících potomků zlého ducha Ungoliant), aby s ní uzavřel dohodu. Chystal se zradit hobity, a proto jí nabídl jejich živé maso, výměnou za Prsten, který by si tak odcizil. Když se vrátil zpět, tak zjistil, že hobiti spí. Pohled na spícího Froda ho skoro donutil k pokání, což se změnilo ve chvíli Samova probuzení, který mu zdělil, že je šance na jeho napravení ztracena.

Po Glumově zradě a porušení přísahy, byl Frodo málem zabit nestvůrným pavoukem a hned po jeho zahnání, se společně se Samem vydal k Orodruin (sindarský název pro Horu Osudu), kam je naneštěstí opět pronásledovalo ono neústupné, pošetilé stvoření. Když hobiti téměř dosáhli svého cíle, stanuli tváří v tvář Sméagolovu temnému já, se kterým se na úbočí Hory Osudu dostali opět do potyčky. Jako předešlé pokusy i tento pro Gluma nedopadl nejlépe a polomrtvé stvoření, se tak válelo na zaprášené zemi plné popela a prachu. Tehdy se Sam pokoušel sám sebe přimět netvora zabít, ale jen s unaveným výrazem odvrátil zrak a otočil se zády. Mezitím pozoroval Froda jak neúnavně šplhá do “Pukliny Osudu” (Sammath Naur), což byl Sauronův tunel vedoucí do srdce Hory Osudu, kde byl prsten stvořen. Zde však prsten Froda nakonec ovládl a při rozhodujících chvílích války si jej nasadil na ruku. Plačící Sam pozoroval Frodovy šlápoty v prachu, dokud nebyl omráčen Glumem, který po Frodovi skočil a sváděl s ním klíčový boj.

Mezi nimi se nejednalo o zničení Prstenu, ale o to, kdo jej bude moci vlastnit až do konce věků. Po vyčerpávajícím boji nakonec Glum svému nepříteli ukousl prst a zmocnil se prstenu, přičemž se začal hlasitě smát a pohazovat si s ním. Krvácející Frodo mu ho nemohl jen tak nechat, a tak se z posledních sil rozhodl sebe i Gluma přehodit přes okraj “mostu”. Tehdy oba balancovali na okraji velké jámy plné roztavené horniny a burácejícího ohně.

Nakonec oba protivníci ztratili rovnováhu a přepadli přes okraj jámy, přičemž Glum dřímající prsten ve svém náručí raději vychutnával svou poslední chvíli s prstenem, než aby se pokoušel zachytit za nějaký kus kamene či výstupek. Tehdy spadl do probublávajícího magmatu a svíral prsten, dokud se úplně nerozplynul. V tu chvíli z Froda zmizel stín a kouzlo Prstenu bylo ty tam. Zlo bylo poraženo a osud jedné z nejtragičtějších postav celého příběhu byl zpečetěn.

Knižní a filmový konec Gluma se od sebe liší. V popisu je uveden filmový konec, avšak v knize se Glum zřítil do Pukliny osudu proto, že po získání Prstenu, v záchvěvu radosti a šílenství a ve snaze pokochat se svým úlovkem, udělal krok do prázdna a ztratil rovnováhu.

 

 

Autoři popisu: Bayy; Dagoth Ur; Soundwave; Cross

Zdroj: postavy.cz

 

Gollum_Render


Originální znění karty v EN:

Gollum
Type: Objective
Encounter Set: Return to Mirkwood
Creature.
Damage from undefended attacks against you must be dealt to Gollum. If Gollum is destroyed, or if the player guarding Gollum is eliminated, the players have lost the game.
Forced: At the end of each round, raise the threat of the player guarding Gollum by 3. Then, that player may choose a new player to guard Gollum.

Set: RtM Number: 130
Quantity: 1
Illustrator: Tiziano Baracchi

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.