No votes yet.
Please wait...

Gondorský štít (SO 5) je doplnok vo sfére taktiky (tactics) za cenu 1 zdroja. Má vlastnosti Zbroj (Armor) a Předmět (Item). Na karte nájdeme text nasledovného znenia:

Připoj k hrdinovi. Omezení. (Restricted.)

Nejvýše 1 Gondorský štít na hrdinu.

Hrdina s tímto doplňkem získá +1 k síle obrany. (Jestliže má vlastnost Gondor, získá místo toho +2 sílu obrany.)

Gondorský štít je snáď najlepšie brnenie pre hrdinu v hre. Zodpovedne môžem prehlásiť, že to je Beregondov (DN 1) „milášek“. Beregond má vlastnosť Gondor, teda obranu si zvýši o hodnotu 2 a vďaka jeho schopnosti k nemu pripojíme štít úplne zadarmo. Toto mi príde ako najlepšie využitie Gondorského štítu, lebo Beregond so silou obrany 4 v základe, bude mať spolu so štítom celkovo silu obrany na hodnote 6. Stáva sa tak najsilnejším brániacim hrdinom v hre, z dôvodu jednoduchosti hrania doplnku. Ten v tomto prípade nevyžaduje žiadne zdroje a je v rovnakej sfére ako samotný hrdina. Máme však viac hrdinov s vlastnosťou Gondor, ktorí sú dobrými adeptmi pre používanie tohto štítu. A vôbec nevadí, že je nutné za neho zaplatiť. Cena 1 zdroj je viac ako výborná. Je to napríklad Boromir (MM 95) vo sfére taktiky, ale aj jeho „dvojča“ Boromir (DN 2) vo sfére velenia (leadership). Najmä prvý menovaný si vďaka svojej schopnosti za zvýšenie hráčovho ohrozenia kedy sa opäť pripraví, užije štít do sýtosti. Hrdina Denethor (ZS 10) vo sfére poznania (lore) sa dostane so silou obrany na hodnotu 5. Naviac má priamy prístup k doplnku Hořící větev (SnS 33), ktorý ignoruje efekty tieňa útočiaceho nepriateľa. Bránenie je tak pohodové a bez zbytočných prekvapení. Eleanor (ZS 8), ďalší hrdina zo základnej sady tiež môže využiť štít. Získame tak vo sfére duchovnej (spirit) slušného obrancu s nadpriemernou silou obrany. To plne postačuje pre akési náhradné bránenie, keď vezmeme do úvahy, že Eleanor môže byť použitá na výmenu zrady odhalenej vo fáze úlohy. Podobne na tom bude po pripojení štítu aj hrdina Kníže Imrahil (PdR 50). Síce sa skôr hodí na útok, ale ako záložný obranca je tiež dobrý. Samozrejme medzi neskôr vydanými kartami nájdeme viac hrdinov s vlastnosťou Gondor, ale nie všetci sú schopní brániť. Hráči ich vďaka ich schopnostiam používajú na inú činnosť.

Čo však v prípade kedy hrdina nemá vlastnosť Gondor, aby získal lepší bonus z doplnku Gondorský štít? Môžeme ho skúsiť pripojiť aj napriek tomu, že hrdina dostane len +1 silu obrany. Oplatí sa to pri hrdinoch so silou obrany aspoň na hodnote 3. Vtedy nám aj minimálne zvýšenie prinesie nejaký osoh, lebo tú postavu používame pravidelne na bránenie nepriateľských útokov. Za všetkých spomeniem len zopár príkladov. Sú to hrdinovia Dáin železná noha (NdTH 116), Elrond (SaP 128), Erkenbrand (TaC 137), či Amarthiúl (TBoCD 115). Nemusíme však zúfať. Sú možnosti ako jednoducho dať hrdinovi vlastnosť Gondor. Tú najčastejšie používanú poznáme už od základnej sady. Je to doplnok Správce Gondoru (ZS 26), takže hrdinovia zo sféry velenia majú ľahkú výhodu. Každý v tom doplnku vidí len prostriedok na produkovanie zdrojov, ale koľkí z vás si všimli možnosť získať aj vlastnosť Gondor? Neskôr sa objaví doplnok In Service of the Steward (FotS 3), ktorý slúži len na pridanie spomínanej vlastnosti postave.

Gondorský štít na správnom hrdinovi (Beregond, Denethor) je veľmi vhodný na Obléhání (Siege). Teda na úlohu, kde sa miesto sily vôle používa sila obrany. S takou vysokou hodnotou nemusíme posielať plniť úlohu veľký počet postáv. Problém môže nastať s kľúčovým slovom Omezení (Restricted). Mať len 2 takéto doplnky na hrdinovi býva dosť obmedzujúce, lebo práve sféra taktiky poskytuje veľké množstvo výborných doplnkov (brnenie, zbrane), ktoré majú takéto kľúčové slovo.

Gondorský štít je vlastne vo svojej podstate niečo ako Dúnadanská výstraha (SnS 26) len vo sfére taktiky. Rozdiel je v bonuse po pripojení na správneho hrdinu. Ako píšem vyššie, niektorí hrdinovia sú so štítom pekne silný. Z tohto pohľadu by mohol stáť doplnok pokojne aj 2 zdroje. Hrdina s doplnkom Gondorský štít môže vytvoriť pevnú stenu cez ktorú majú nepriatelia v určitých scenároch problém preniknúť. Ak hrdinovi pridáme ešte doplnok Zbroj z citadely (ZS 40) na zvýšenie bodov zdravia, stvoríme mocného obrancu.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

DN – Dědicové Númenoru

SnS – Střetnutí na Skalbalu

PdR – Putování do Rhosgobelu

SO – Správcovy obavy

MM – Mrtvé močály

NdTH – Návrat do Temného hvozdu

SaP – Stín a plamen

TAC – The Antlered Crown

TBoCD- The Battle of Carn Dúm

FotS – Flight of the Stormcaller


Beregond

Náhled repliky

 

Licencovaný štít vojáků Gondoru s Bílým Gondorským Stromem.
Rozměry: 130x63cm!

Zdroj: YOUTUBE.COM


Originální znění karty v EN:

Gondorian Shield
Type: Attachment Sphere: Tactics
Cost: 1
Armor. Item.
Attach to a hero. Restricted.
Limit 1 per hero.
Attached hero gains +1 [Defense]. (+2 [Defense] instead if attached hero has the Gondor trait.)

There flowered a White Tree, and that was for Gondor… – The Return of the King
Set: TSF Number: 5
Quantity: 3
Illustrator: Owen Weber

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.