Hirluin Sličný (SO 1) je hrdina vo sfére velenia (leadership) s ohrozením 8. Jeho atribúty sú sila vôle 1, sila útoku 1 a sila obrany 1. Má 4 body zdravia a vlastnosť Venkov (Outlands). Na karte nájdeme nasledujúci text:

Střelec

Za zdroje ze zásoby Hirluina Sličného smíš vykládat karty spojenců s vlastností Venkov z libovolné sféry.

Pohľadom na hrdinove atribúty moc nadšení nebudeme, ale nemusíme sa obávať. Hirluin Sličný (SO 1) vstupuje do hry slabý, avšak s každým vyloženým spojencom s vlastnosťou Venkov pod vašou kontrolou jeho sila rastie. V tom správnom hracom balíku bude vynikať nad všetkými hrdinami. Naopak v inom ako tematickom hracom balíku sa hrať vôbec neoplatí. Je to jasné z jeho schopnosti, kedy je možné platiť zdrojmi z jeho zásoby zdrojov za spojencov s vlastnosťou Venkov v akejkoľvek sfére. Na túto činnosť bude potrebovať množstvo zdrojov. Pravdepodobne z tohto dôvodu ho autori zaradili do sféry velenia, ktorá s produkciou zdrojov nemá vôbec problém. Pravidelný príjem pre Hirluina zaručí každému dobre známy doplnok Správce Gondoru (ZS 26). Potom už nič nebráni tomu, aby sme z ruky hrali jedného spojenca za druhým. Možno ste si všimli, že jeho hodnota ohrozenia nezodpovedá súčtu jeho atribútov a bodov zdravia. Autori ju mierne nadhodnotili a aké mali na to dôvody vám hneď objasním.

Povedzme si ako získa Hirluin Sličný (SO 1) tú sľubovanú silu. Podstatné nám napovedá už jeho schopnosť. Dokáže platiť za všetkých spojencov s vlastnosťou Venkov. Práve tí prinášajú do hry bonus z ktorého ťažia všetky postavy s rovnakou vlastnosťou. V každej sfére nájdeme jedného spojenca zvyšujúceho jeden z atribútov, či body zdravia o hodnotu 1. Vo sfére velenia Válečník z Lossarnachu (SO 2) zvyšuje silu obrany. Vo sfére taktiky (tactics) Rytíři Labutě (SO 4) zvyšuje silu útoku. Vo sfére duchovnej (spirit) Šermíř z Ethiru (SO 6) zvyšuje silu vôle. Vo sfére poznania (lore) Pastýř z Anfalasu (SO 8) zvyšuje body zdravia. Samozrejme zisk bonusov platí vždy iba pre hráča, ktorý tieto postavy kontroluje. Takže Hirluin získava na sile s každým spojencom vstupujúcim do hry. Teoreticky v najlepšom rozostavení môže získať všetky atribúty na hodnote 4 a dostane sa až na 7 bodov zdravia.

Na to, aby sme dostali spomenuté postavy do hry potrebujeme množstvo zdrojov. Ako sa k nim dostať píšem vyššie. Pridám ešte zopár funkčných možností. Dobrá voľba vo sfére velenia môže byť hrdina Théodred (ZS 2), či udalosť Nabíráme síly (SO 3). Zdroje nám však budú zbytočné ak sa žiadny zo spojencov skoro neobjaví medzi kartami na ruke. Nebudeme na nich čakať so založenými rukami. Vyriešime si ťahanie kariet napríklad hrdinami ako Beravor (ZS 12), Bilbo Pytlík (HnG 1), či spojencom Gléowine (ZS 62), všetko vo sfére poznania. Duchovná sféra ponúka doplnok Stará pamětina (PdR 56). Domáca sféra velenia pozná udalosti Statečná oběť (ZS 24) a Povídky k táboráku (HnG 3). Máme rozbehnutý 3. cyklus kariet, teda vybrať si vhodný efekt na ťahanie kariet by nemal byť žiadny problém. A v tomto momente máme všetko pripravené na to, aby mohol Hirluin Sličný (SO 1) správne fungovať. Počkať, ešte ma napadla jedna vec. Keď sa rozhodneme hrať mono hrací balík vo sfére velenia, máme k dispozícii doplnok Lord Morthondy (SnAD 58). Po pripojení k hrdinovi s vlastnosťou Gondor, alebo Venkov, získa tento reakciu v ktorej po zahratí spojenca v inej ako sfére velenia môže potiahnuť jednu kartu. Je to drobná náhrada za iné efekty na ťahanie kariet.

Hirluin Sličný (SO 1) má aj kľúčové slovo Střelec (Ranged) a to z dôvodu, aby mu ostatní hráči nezávideli jeho parádne atribúty. Takto vie svoju silu útoku použiť po celom stole a pomôcť tak s nepriateľmi v stretnutí s inými hráčmi. Stal sa vlastne prvým hrdinom s týmto kľúčovým slovom mimo sféru taktiky.

Výborný hrdina, ale len vo svojom tematickom hracom balíku o ktorom sa hovorí ako o príliš silnom v porovnaní s inými. Neobávajte sa však, neskoršie scenáre si dokážu poradiť aj s ním.

Spísal pre vás pbch

 

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

SO – Správcovy obavy

HnG – Hon na Gluma

PdR – Putování do Rhosgobelu

SnAD – Střetnutí na Amon Dínu


O postavě

Hirluin, známý také jako Hirluin Sličný nebo-li Hirluin ze Zelených hřbetů byl člověk z Gondoru a údajně tamní Pán Pinnath Gelin, který při válce Prstenu přišel na pomoc Minas Tirith.

Hirluinova přesná historie není známa. Jen to, že byl člověk nějakého významu v oblasti Pinnath Gelin, tj. kraj na západě Gondoru, mezi Anfalasem a Bílými horami, na západě ohraničené řekou Lefnui. Patrně to byl Pán této oblasti. Byl velitelem tří stovek galantně do zeleně oblečených a dobře vyzbrojených mužů, kteří byli posláni na pomoc do bitvy na Pelennorských polích.

Přišel z Lebenninu se třemi stovkami mužů, kteří nesli zástavy žlutých hvězd. Vysoký a pyšný, byl před očima svých mužů a nosil helmu z ušlechtilé oceli, jež odpovídala těm, které nosili Strážci fontány (Fountain Guards) v Minas Tirith. Hirluin během obléhání zabil mnoho orků, ale přesto padl, když byl ohromen skřetí přesilou při dobývání dveří. Hirluin byl pohřben před branou, ve které padl po boku Forlona v bitvě na Pelennorských polích. Poté byla vzpomínka na jeho smrt jako u ostatních zmíněna v žalozpěvu.

Zdroj: INTERNET

Píseň o mohylách u Mundburgu

Zahučely rohy, rozlehly se v horách, míhaly se meče v poli pod městem. Klusali koně do Kamenné země jak vítr s jitrem. Válka jiskřila. Tam padl Théoden, proslulý Thengelovec; do zlaté síně, do zelených luk, na pláně severní on nepojede zpět, vojska velitel. Harding a Guthláf, Dúnhere a Déorwine, Horn a Fastred krev dali kraji dalekému: v Mohylách u Mundburgu mlčky práchnivějí s pobratimy svými, pány z Gondoru. Nevrátí se Hirluin nazpět do svých hor; ani starý Forlong do svých světlých planin, tam do Arnachu, do své domoviny ve slávě; ani statní lučištníci Derufin a Duilin k vodám dumavým hluboké Morthondy, do které hledí hory. Smrt za jitra i za soumraku přijali páni jako poddaní. Spí sladce v Gondoru u Velké řeky šedé jak slzy, stříbrem svítící. Rděla se tenkrát ryčná její voda: do pěn a krve slunce klesalo, hory jak majáky hořely za večera, rudá padala rosa v Rammas Echoru.

Zdroj: básně z Návratu krále


Originální znění karty v EN:

Hirluin the Fair
Type: Hero Sphere: Leadership
Threat Threshold: 8
Willpower: 1 Attack: 1 Defense: 1 Hit Points: 4
Outlands.
Ranged.
You may use resources from Hirluin the Fair’s resource pool to pay for Outlands ally cards of any sphere.

Hirluin the Fair of the Green Hills from Pinnath Gelin… – The Return of the King
Set: TSF Number: 1
Quantity: 1
Illustrator: Tony Foti

 

 

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.