[RegUserOnly][/RegUserOnly]V tomto článku sa bližšie pozriem na print on demand scenár The Stone of Erech. Ten vyšiel ako tretí v poradí na Gen Con akcii v auguste roku 2013. Považujem ho za najjednoduchší a najviac zvládnuteľný spomedzi 3 scenárov Gen Conu, ktoré v tom čase vyšli. Napriek tomu dokáže potrápiť a na jeho zvládnutie si treba osvojiť určitú stratégiu.

V tomto dobrodružstve budem konfrontovaný s mŕtvymi zo Šeré Brázdy, ktorí boli za porušenie prísahy prekliaty a nebolo dovolené im spočinúť. Toto vojsko prízrakov obchádzalo časť Dwinmorbergu, nazývanú Stezky mrtvých. Až po príchode Aragorna mohli splniť prísahu a nájsť svoj pokoj.
Hrdinovia majú za úlohu zachrániť Derufina, syna Duinhira, pána Lamedonu. O Derufinovi dlhšiu dobu nikto nič nepočul. Jeho otec sa obáva, že sa odvážil na západ do kopcov Erechu, kde prežívajú duchovia mŕtvych. Ako sa slnko skláňa k zemi, hrdinovia sa musia ponáhľať smerom k Tarlangovej šíji. Majú málo času nazvyš, a kopce Erechu sú domovom mŕtvych mužov zo Šerej Brázdy, ktorí nemajú radi hostí.

Derufin

Scenár ponúka zaujímavú mechaniku, aj nové kľúčové slovo. V hre sa vždy bude nachádzať jedna z troch kariet cieľa (objective) s vlastnosťou Night. Tá sleduje plynutie času dňa od západu slnka až po polnoc. S pribúdajúcou tmou bude hra náročnejšia vďaka kartám stretnutia, ktoré majú svoje efekty vystupňované od večera až po polnoc. Spectral je nové kľúčové slovo na kartách nepriateľov, ktoré vyžaduje pri útoku na nich použitie sily vôle namiesto sily útoku. Znie to logicky, lebo poraziť ducha zbraňou v ruke nie je možné.

Hlavná stratégia

Teraz sa pozriem na to, čo nám pripravil balík stretnutia.

Pred polnocou je lepšie ležať v posteli, ako byť v kopcoch Erechu:
V hre sa postupne ocitnú 3 karty cieľa s vlastnosťou Night. Sú to Eventide, Dusk a Midnight (voľne preložené večerná doba, súmrak a polnoc). Každá reprezentuje určitú časť dňa, a vždy na konci kola na ňu položím žetón, ktorý zobrazuje plynutie času. Ak sa na aktuálnej karte cieľa ocitnú 4 žetóny, odchádza z hry a nahradí ju nasledujúca. Toto je veľmi dôležité, lebo mnoho kariet stretnutia sa stane horšími s tým ako sa blíži koniec dňa. Akonáhle nastane polnoc, už to so mnou pôjde len dolu kopcom. Poslednú kartu cieľa už nie je čím nahradiť, a tak si na konci každého kola musím naviac zvýšiť svoje ohrozenie o počet žetónov na nej. To zaručuje s pribúdajúcimi kolami rýchlu prehru z dôvodu vysokého ohrozenia. Preto je lepšie vyhnúť sa polnoci a pokúsiť sa úspešne ukončiť hru predtým ako nastane koniec dňa. Niektoré karty stretnutia cez efekt pri odhalení, alebo efekt tieňa prikazujú zvýšiť počet žetónov na karte cieľa. V časovom poňatí to znamená stratu celého kola. Na zamedzenie tejto situácie môžu prísť vhod karty ako A Test of Will(Core 50) a Hasty Stroke (Core 48), A Burning Brand (CatC 33), Dúnedain Watcher (TDM 96).

Dusk

Základ úspechu bude množstvo sily vôle:
V tomto scenári, tak ako v mnohých ďalších je veľké množstvo sily vôle potrebné na úspešné plnenie úloh, čo je väčšinou základom každej hry. Tu to nebude žiadna výnimka. Nájdem tu zopár lokácií a nepriateľov s ohrozením 3 a viac. Viem, že s blížiacou sa polnocou sa budú efekty kariet stretnutia len zhoršovať , a tak najlepšie bude čo najrýchlejšie položiť žetóny postupu na jednotlivé karty úloh. To sa mi podarí samozrejme s dostatočným množstvom sile vôle.
Akoby to nestačilo, tento atribút je veľmi dôležitý aj vo fáze boja. Vďaka kľúčovému slovuspectral využijem silu vôle aj pri útokoch na nepriateľov. Medzi kartami stretnutia je aj karta cieľa Relic from the Dark Years, ktorá umožní hrdinovi zrušiť nepriateľovi na ktorého útočí kľúčové slovo spectral do konca fáze. Nie je však isté či sa k tejto karte dostanem. Ak počítam s tým, že silu vôle budem používať v 2 rozdielnych fázach kola, musím mať hrdinov a spojencov s dostatočne vysokou silou vôle. Prípadne tieto postavy použiť viackrát za kolo cez Unexpected Courage, Miruvor, Fast Hitch, či Cram. Logicky z tohto vyplýva, že excelovať by mal hrací balík vo sfére duchovnej (tzv.mono spirit), alebo balík silne zameraný na silu vôle. Informačne spomeniem hrdinov Éowyn a Glorfindela, ktorý s doplnkom Light of Valinor poslúži veľmi dobre v tomto scenári. V mono duchovnom balíku sa uplatní spojenec Pelargir Shipwright, ktorého sila vôle je odvodená od počtu hrdinov duchovnej sféry. Nesmiem opomenúť rôzne doplnky na zvýšenie sily vôle, ktoré určite nájdu v tomto scenári svoje uplatnenie.
Ja som sa však rozhodol ísť trocha inou cestou, a zložiť zaujímavý hrací balík len vo sfére velenia (mono leadership). Viac sa o ňom dočítate nižšie v článku.

Vyvarujte sa nepríjemných zrád a efektov pri odhalení:
Karty tieňa v podobe zrád sa nám vždy snažia znepríjemniť a sťažiť hru samotnú. Aj tu nájdeme zopár pekných kúskov, ale nad všetkými kraľuje zrada Driven by Fear. Táto sa pripojí k hrdinovi ktorému zredukuje silu vôle na 0, a úplne vymaže text na jeho karte. V scenári ako je The Stone of Erech je tento atribút veľmi dôležitý a hrdina s takýmto doplnkom je prakticky mimo hru. Odporúčam efekt zrady zrušiť pomocou udalosti A Test of Will, alebo neskôr ju z hrdinu odstrániť spojencom Miner of the Iron Hills. Uľahčí vám to v mnohom ďalšie hranie, lebo niektoré efekty kariet stretnutia pôsobiace na silu vôle postáv môžu byť oveľa horšie. Napríklad karta stretnutia The Dead Ride Behind udelí zranenie každej postave so silou vôle menšou ako 2. Ak je aktívna lokácia The Stone of Erech, postavy so silou vôle menšou ako 2 nemôžu byť nijakým spôsobom pripravené.
Zrada Groping Horror núti hráčov aby svoje karty na ruke posunuli hráčom po svojej pravici. V sólo hre musí hráč zahodiť všetky karty z ruky. Toto je absolútne zdrvujúci efekt, ktorý zaručene zruinuje celú hru. Našťastie samotná zrada ponúka možnosť nesplniť tento efekt ak sa rozhodnem preskočiť nasledujúcu fázu cestovania. Je to lepšia voľba, ale v hre viacerých hráčov tiež nepríjemná. Vtedy je cestovanie každé kolo nutnosť, aby neprišlo v oblasti odhalenia k zahlteniu lokáciami. A Test of Will môže byť riešením tohto problému.
Ešte spomeniem efekt pri odhalení, ktorý vráti nepriateľa s vlastnosťou Undead z odhadzovacieho balíka stretnutia do oblasti odhalenia. Nutnosť bojovať s nepriateľom naviac nepoteší určite ani jedného z nás.
S blížiacou sa polnocou niektoré efekty pri odhalení nie je možné zrušiť.

Driven-by-Fear

Správa lokácií:
V sólo hre žiadny problém, ale v hre viacerých hráčov vám môžu pekne znepríjemniť hranie. V tomto scenári je niekoľko lokácií, ktoré stoja za pozornosť. Pozrime sa na ne:

  • Haunted Valley (2 ohrozenie, 3 žetóny postupu): táto nepredstaviteľne hrozná lokácia odoberie pripraveným hrdinom ikony všetkých sfér, ak sa nachádza v oblasti odhalenia. Obísť tento efekt je možné vyčerpaním hrdinov vo fáze plánovania, čo je priam diabolská podmienka, lebo tak stratím možnosť využiť ich ďalej počas kola. Navyše ak sa táto karta odhalí v samotnom setupe, ktorý určuje aj aktívnu lokáciuTarlang’s Neck (3 ohrozenie, 6 žetónov postupu), je to takmer nezvládnuteľný začiatok hry. Bez spojencov, prípadne s vyčerpanými hrdinami je veľmi ťažké preskúmať aktívnu lokáciu, aby sa dalo cestovať do Haunted Valley. Je potrebné zbaviť sa jej zlého efektu iným spôsobom. Odporúčam hrať doplnky ako Asfaloth, Thrór’s Key, alebo spojencov The Riddermark’s Finest, West Road Traveler.
  • Blackroot Graves (4 ohrozenie, 1 žetón postupu): ak je táto lokácia preskúmaná, vráti nepriateľa s vlastnosťou Undead, ktorý sa nachádza najvyššie v odhadzovacom balíku stretnutia. Záludnosťou tejto karty je, že musí byť preskúmaná čo najskôr, lebo má vysoké ohrozenie, a nemala by ležať dlho v oblasti odhalenia. Následne musí prvý hráč očakávať stretnutie s jedným z nepriateľov. Thrór’s Key mi pomôže vyhnúť sa tomuto efektu. Lokácia potrebuje na svoje preskúmanie len 1 žetón postupu. Teda môže byť “zostrelená” aj v oblasti odhalenia kartami ako AsfalothThe Riddermark’s Finest, čiSnowbourn Scout. Stále však prvý hráč bude čeliť jej efektu.
  • Vale of Shadows (1 ohrozenie, 3 žetóny postupu): pri odhalení tejto lokácie musíte do nej okamžite vycestovať. Ak je iná lokácia aktívna, vrátite ju naspäť do oblasti odhalenia. Vo väčšine prípadov je tento efekt neškodný, ale sú situácie kedy vám kompletne zničí vaše plány. Hlavne ak sa do oblasti odhalenia vráti už vyššie spomínaná lokácia Haunted Valley, alebo lokácie Tarlang’s Neck a The Stone of Erech, ktorých preskúmanie je dôležité pre ďalší postup v scenári.
  • The Stone of Erech (X=2x počet hráčov ohrozenie, 6 žetónov postupu): táto lokácia je imúnna na hráčske karty, preto je najlepšie ju čo najrýchlejšie preskúmať klasickým spôsobom. Keď do nej vycestujeme, nájdeme Derufina, postavu dôležitú pre úspešné ukončenie scenára. Nepríjemné je, že musíme vyčerpať všetky postavy, ktorých sila vôle je menšia ako 2. Postavy s takouto silou vôle sa nemôžu nijakým spôsobom pripraviť pokiaľ je The Stone of Erech aktívna. Rozumné je cestovať sem až keď je isté, že preskúmať lokáciu v 1 kole nie je žiadny problém.

Blackroot_Vale_on_map

Nedovolte nepriateľom vybudovať obranu:
Nepriatelia v tomto scenári majú priemerné ohrozenie (zhruba 2-3), a mierne vyššiu silu útoku (3 a viac). Tieto atribúty môžu dosiahnuť vyšších hodnôt v závislosti na tom, aká časť dňa práve je. Znamená to, že budete potrebovať silného obrancu, a veľmi dôležité bude zbaviť sa nepriateľa čo najskôr, najlepšie okamžite. Niektoré efekty kariet stretnutia vrátia nepriateľov naspäť do hry, a tak sa môže stať, že nebudete v stretnutí s nikým a o chvíľu budete čeliť celej armáde. Problém je, že silu vôle si musíte rozložiť do fáze úlohy, a do fáze boja. To zaistia vyššie spomenuté doplnky na pripravenie postáv. Ďalšou možnosťou je poslať na úlohu len toľko postáv, aby sila vôle výrazným rozdielom neprevýšila ohrozenie v oblasti odhalenia. Ťažko sa to odhaduje bez kariet na kontrolu balíka stretnutia, ale ak sa vám to podarí, zostane viac postáv pripravených na boj s nepriateľom.
Netreba zabudnúť na to, že záverečná fáza scenára prinesie do hry 1 nepriateľa podľa vlastného výberu za hráča, a ako bonus vstúpi do hry odstrašujúci boss scenára, samotnýThe Lord of the Dead. To je protivník viac ako schopný. Sila útoku 6, sila obrany 3 a 9 bodov zdravia. Preto je lepšie si záver hry dobre naplánovať a najprv si vyčistiť stôl od nepriateľov. Boss scenára má zaujímavú vlastnosť, ak je v stretnutí s hráčom, postavy tohto hráča majú kompletne zmazaný text. To vám znemožní využiť rôzne akcie a schopnosti postáv, ktoré môžete postrádať v boji s nepriateľmi. Ako príklad uvediem akciu spojenca Faramira, ktorý dokáže zvýšiť všetkým postavám vybraného hráča silu vôle. Zlá správa je, že keď je The Lord of the Dead v stretnutí s hráčom, a vy sa chystáte dať do hryGandalfa cez Sneak Attack, tak nemôžete použiť je reakciu na vstup do hry. Naopak, ak si vstup Gandalfa normálnym spôsobom dobre naplánujete, a na konci kola ste stále v stretnutí s bossom scenára, čarodej nemusí opustiť hru. Dobrá správa je aj to, že Derufin nemá zníženú silu vôle, ktorá mu inak klesá s tým ako sa blíži deň ku koncu.
Spomeniem, že Lorda netreba zabiť na víťazstvo v hre. Ak sa na to cítite, môžete hru ukončiť položením žetónov postupu na kartu úlohy.

The-Lord-of-the-Dead

Bez peňazí žiadna armáda:
Scenár si v druhej časti úlohy pripravil pre hráčov zaujímavé, a náročné rozhodnutie. Karta úlohy 2B Terror of the Dead hovorí, že na začiatku kola si musia hráči vybrať, buď všetci hráči preskočia nasledovnú fázu plánovania, alebo hrdinovia nedostanú zdroj vo fáze zdrojov v tomto kole. V sólo hre ťažké rozhodnutie, ale pomyslite na hru viacerých hráčov. Viete si predstaviť ako sa skoordinujú a dohodnú, povedzme 3-4 hráči? Ak bude chcieť niekto vykladať karty vo fáze plánovania, nikto nedostane zdroje a tým pádom ďalší hráči nenašetria na vyloženie svojich kariet. Musím povedať, že je to záludný efekt karty úlohy, ktorý pocítia najmä hráči v počte 3-4.
Pripraviť sa na túto situáciu je možné vybudovaním armády spojencov a vyzbrojením sa doplnkami už v prvej časti úlohy, a hlavne sa nikam zbytočne neponáhľať. Ďalšia možnosť je použiť karty na produkciu zdrojov ako Steward of Gondor, a spustiť ju mimo fáze zdrojov, keďže sa efekt vzťahuje len na túto fázu. Uplatnia sa aj efekty, ktoré umožnia hrať karty mimo fázu plánovania. Sú to udalosti a doplnky ako A Very Good Tale, Elf-stone,Sneak Attack, Stand and Fight, Vilya, The Tree People.

Budte pripravený na možný “battle” v tretej časti scenára:
Celý čas som písal aká je potrebná sila vôle pre tento scenár, a pozrite sa čoho sa dočkáme v závere dobrodružstva. Kľúčové slovo battle znamená, že miesto sily vôle budeme vo fáze úlohy používať silu útoku. Pekné prekvapenie, však? Už keď si myslíme, že sme na dobrej ceste k víťazstvu, scenár nám uštedrí takúto zákernú ranu.
K tejto situácii môže prísť v tretej časti scenára, len ak je práve posledná časť dňa, polnoc. V každom prípade treba byť pripravený, že nastane aj táto možnosť počas hry. Dobrá voľba je hrdina, ktorý má vyrovnané atribúty sily vôle a útoku. Pekný príklad je Glorfindel, aleboAragorn. Odporúčam zaradiť zopár spojencov, ktorí majú aspoň silu útoku 1, prípadne viac. Zbytočne to však netreba prehánať, lebo sila útoku je nutná len pre túto jednu situáciu v hre, ktorá môže, ale aj nemusí nastať. Ak sa rozhodnete ísť záver pomocou sily útoku, bude to príjemné spestrenie hry, lebo inak to bude len festival sily vôle.


Hrací balík

Gondor deck

Hrdinovia: (štartovné ohrozenie 32)
Aragorn (Core Set)
Balin (On the Doorstep)
Boromir (Heirs of Númenor)

Aragorn zo základnej sady je hlavná postava môjho hracieho balíka. Pomocou doplnkov The Sword that was Broken a Celebrían’s Stone mu zvýšim silu vôle na 5, čo je pre tento scenár nutnosť. Jeho schopnosť, kedy ho za zdroj pripravím, mi príde veľmi vhod. Vďaka tomu ho použijem aj na úlohe, aj v boji. Každé ďalšie jeho pripravenie cez efekt karty je plus. Balin bude vyslaný vždy na úlohu, a pomocou jeho schopnosti zruším nevhodný efekt tieňa, a pomôže mi aj s ťahaním kariet. Boromir je môj obranca. Spolu s doplnkami na zvýšenie obrany by nemal mať väčšie problémy. Jeho schopnosť zvyšuje silu útoku o 1 všetkým Gondorským spojencom. To mi pomôže položiť žetóny postupu na kartu úlohy v závere hry, ak by nastala polnoc.
Zradu Driven by Fear pripojím vždy k Balinovi. Každý hrdina má schopnosť na ktorú sa spolieham, a nerád by som o ňu prišiel. Balin je podľa mňa najrozumnejšie rozhodnutie.

Spojenci: (23)
2x Faramira (Core Set)
2x Galadriel (The Road Darkens)
3x Guard of the Citadel (Core Set)
2x Herald of Anórien (Trouble in Tharbad)
2x Pelargir Ship Captain (The Morgul Vale)
3x Snowbourn Scout (Core Set)
3x Squire of the Citadel (The Blood of Gondor)
3x Envoy of Pelargir (Heirs of Númenor)
3x Gandalf (Core Set)

Až na pár výnimok majú spojenci vlastnosť Gondor, čo ocením pri battle vo fáze úlohy. Faramir zvýši všetkým postavám silu vôle o 1. Čo viac dodať, hodí sa mi to perfektne. Galadriel tématicky nezapadá do môjho balíka, ale pomôže mi dať zadarmo do hry doplnok, ktorého cena sú 3 zdroje a menej. Považujem to za veľmi dôležité pre zrýchlenie hry a naviac ušetrím zdroje. Herald of Anórien by sám o sebe nič neznamenal, ale jeho schopnosť mi za zvýšenie ohrozenia umožní dať z ruky do hry spojenca s cenou až 2 zdroje. Tými spojencami môžu byť Guard of the Citadel, Pelargir Ship Captain, Envoy of Pelargir (tu si vrátim zdroj). Dá sa povedať, že sú to všetko podpriemerné postavy, ale ja som schopný im zvýšiť silu vôle aj útoku o 1. V ich veľkom počte to už nie sú zanedbateľné hodnoty. Mám aj lacných spojencov pre prípad, že by Boromir ešte nebol vyzbrojený. Snowbourn Scout a Squire of the Citadel, obaja mi poskytnú aj vedľajšiu službu položením žetónu postupu na lokáciu, či zdrojom pre Gondorského hrdinu. Gandalf je výborný spojenec, ktorý nesmie chýbať v žiadnom hracom balíku.

Doplnky: (18)
2x Celebrían’s Stone (Core Set)
2x Cram (Over Hill and Under Hill)
3x Dúnedain Warning (Conflict at the Carrock)
2x Heir of Mardil (Celebrimbor’s Secret)
3x King Under the Mountain (On the Doorstep)
3x Steward of Gondor (Core Set)
3x Sword that was Broken (The Watcher in the Water)

Doplnky považujem za základný kameň tohto hracieho balíka. Najdôležitejší je Sword that was Broken, ktorý ponesie Aragorn. Každá moja postava bude mať plus 1 silu vôle. To je životne dôležité pre tento scenár. Zvyšovaním sily vôle budem pokračovať, a Aragornovi dám aj Celebrían’s Stone. Teraz, keď je vybavený, budem ho potrebovať využiť viackrát za kolo. Zaistí mi to Cram a Heir of Mardil. Druhá menovaná karta spustí svoj efekt keď jej vlastník dostane zdroje z efektu karty ako napríklad Steward of Gondor. Z toho dôvodu jeho použitie nechám až do fáze boja. Samozrejme množstvo zdrojov mi zaistí pravidelný príchod spojencov do hry. Dúnedain Warning zlepší Boromirovu obranu. Na ťahanie kariet mám doplnok King Under the Mountain. Zahadzovať karty nebude problém, lebo v hracom balíku je veľa unikátnych doplnkov.

Udalosti: (9)
3x Sneak Attack (Core Set)
2x Strength of Arms (The Drúadan Forest)
2x Valiant Sacrifice (Core Set)
2x Wealth of Gondor (Heirs of Númenor)

Udalosť Sneak Attack sprevádza sféru velenia nech sa vyberiete kamkoľvek. 4 z 5 hráčov doporučujú použiť v spojení s Gandalfom. V prípade núdze so spojencov, ktorý je práve na ruke. Valiant Sacrifice je malá odmena v podobe ťahanie kariet za lacného spojenca opúšťajúceho hru. Strength of Arms pripraví všetkých spojencov v hre. Hodí sa v momente keď ešte nemám dostatočné množstvo sily vôle, aby som bol aktívny vo fáze úlohy aj vo fáze boja počas jedného kola. Wealth of Gondor v prípade nutnosti nakŕmi doplnok Heir of Mardil, alebo Boromirovu schopnosť na zvýšenie sily útoku.

Počet kariet: 50

the dead men of dunharrow

Záverečné slovo:

Scenár je ako robený pre sféru duchovnú, ale ja som sa rozhodol vyskúšať sféru velenia. Musím povedať, že Aragorn s doplnkom Sword that was Broken a zopár spojencami sa takmer vyrovnajú silou vôle sfére duchovnej. Sword je najdôležitejšou kartou hracieho balíka, a vždy sa pokúsim o mulligan keď ho nenájdem na úvodnej ruke. Ak sa tak nestane, pomôže mi Galadriel, alebo King Under the Mountain. Od začiatku by som rád mal aj Steward of Gondor, nejakých spojencov, a poteší ma aj karta s efektom na pripravenie postavy.
Počas hry mi nerobili výraznejšie problémy ani fáza úlohy, ani fáza boja. Skôr, ak som sa zdržal s vykladaním spojencov na začiatku hry, tak prišla polnoc rýchlo do hry a ja som prehral na vysoké ohrozenie.
Scenár je veľmi zaujímavý, a spája rôzne mechaniky do jedného funkčného celku. Všetko vás predurčuje sústrediť sa a maximalizovať silu vôle, ale neviete, či v závere hry nebudete musieť nakoniec potrebovať silu útoku.

Nech sa páči, pozrite si video z hrania s reálnymi kartami. V akcii Gondorský mono hrací balík vo sfére velenia.


 

 

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke hře PP LCG zde)

 


Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.