[RegUserOnly][/RegUserOnly]Khazad! Khazad! (K-D 8) je karta udalosti zo sféry taktiky (tactics) za cenu 0 zdrojov. Text na karte hovorí za všetko.

Akce: Zvol postavu Trpaslíka. Až do konce fáze získává tato postava +3 sílu ůtoku.

Dnešný stav kariet ponúka pre každú vlastnosť, či sú to elfovia, orly, Rohan, trpaslíkov nevynímajúc, možnosť navýšenia útočnej sily pre jednotlivca, alebo celú skupinu. Presne toto je úlohou opisovanej udalosti. Tá môže byť použitá len na 1 postavu. Podľa nášho výberu to môže byť hrdina, ale aj spojenec. Medzi trpaslíkmi je z čoho vyberať a nie je žiadny problém naboostovať jedného z nich, a spraviť z neho útočníka. Zkušený sekerník (ZS 28) zo sféry taktiky je tu už samotného vzniku hry, a jeho útočná sila je 2. Ak hráte vy, alebo váš spoluhráč hrdinu Dáina Železnou nohu (NdTh 116) získa bonus +1 k útoku. Po zahraní udalosti Khazad! Khazad! získa tento spojenec do konca fáze silu útoku 6. To už je pekné číslo pomocou ktorého sa dá upratať väčšina nepriateľov na onen svet. Samozrejme nemusíme sa obmedzovať, a v prípade potreby môžeme hrať viac kópií udalosti Khazad! Khazad! v jednom momente. Tým získame markantné navýšenie sily útoku.

Postava má modifikovaný útok až do konca fáze. Automaticky sa nám ponúka viacnásobné využitie tohto bonusu za predpokladu, že dokážeme danú postavu pripraviť k opätovnému použitiu. Pri trpaslíkoch netreba chodiť pre riešenie ďaleko. Spojenec Ereborský kronikář (K-D 11) po vyčerpaní a zaplatení 1 zdroja zo sféry poznania (lore) pripraví vybraného trpaslíka. Ďalšie možnosti ponúkajú doplnky Nečekaná odvaha (ZS 57) a původně nepřel. z EN Cram (cyklus Hobbit – OHaUH 11), ktoré pripravia len hrdinov. Udalosť Stále ostražití (ZS 20) po zaplatení 1 zdroja pripraví spojenca.

Khazad! Khazad! je možné teoreticky hrať aj z odhadzovacej kopy. Pomocou doplnku Book of Eldacar (EaAD 59) sa dá hrať udalosť zo sféry taktiky na odhadzovacej kope, akoby bola na vašej ruke. Doplnok stojí 4 zdroje s tým, že za každého hrdinu zo sféry taktiky, ktorého kontrolujete vy, je možné získať zľavu 1 zdroj. Pri taktickom mono balíku teda cena bude 1 zdroj. Dnes sú k dispozícii presne traja hrdinovia – trpaslíci v tejto sfére, a tento balík nie je nereálny.

Udalosť Khazad! Khazad! by som nenazval nutnosťou pre každý trpasličí balík, lebo armáda trpaslíkov si dokáže pomôcť aj sama. Ale ak sa chystáte hrať sféru taktiky, pokojne si ho zoberte. Možnosť zbaviť sa nepriateľa už v prvých kolách, keď ešte nie je k dispozícii dostatok postáv na útočenie, môže pomôcť následnému úspešnému vývoju hry.

Spísal pre vás pbch

Použité skratky:

K-D – Khazad-dûm

ZS – Základná sada

NdTh – Návrat do Temného hvozdu

OHaUH- Hobbit: Over Hill and Under Hill

EaAD – Encounter at Amon Dîn


69064ecdd7865bb939954487286616e7

Moria

Moria bývala nejbohatším a největším z trpasličích království. Jako na jediném místě ve Středozemi se zde těžil vzácný kov mithril. Moria byla známa svou obrovskou rozlehlostí, nádhernými sály a hlubokou důlní propastí, podle které dostala své jméno (Moria znamená Černá propast), a přes kterou vedla jen jediná cesta – můstek Khazad-dum.

Název Khazad-dum (v lidské řeči volně přeloženo jako Trpasluj) původně neslo celé město-království, ale postupem času u trpaslíků převládlo jméno Moria a Khazad-dum začalo být využíváno čistě ve spojitosti s můstkem. Elfsky se Moria řekne Hadhodrond.

Se vznikem Morie se pojí vznik samotné trpasličí rasy. Ta byla stvořena Valou Aulëm, který na rozdíl od ostatních bohů nenalezl zálibu ani v elfech, ani v lidech. Aulë vytvořil sedm trpasličích praotců a právě jeden z nich – Durin – se zabydlel v budoucí Morii, kterou tehdy nazval Kheled-zaram – Kamenným jezerem. Město vybudoval pod třemi největšími štíty Mlžných hor – Caradhrasem, Celebdilem a Fanuidholem. Na východní a západní straně města byly postaveny brány. Na Západní bráně bylo později v Druhém věku kouzelným elfským písmem tengwar (vynálezem samotného Fëanora, druhého velekrále Noldor) napsán známý text:

Ennyn Durin aran Moria. Pedo mellon a minno. Im Narvi hain echant, Celebrimbor o Eregion teithant i thiw hin.

Což se dá přeložit jako:

Dveře Durina, pána Morie. Promluv, příteli, a vejdi. Já, Narvi, jsem je vyrobil, Celebrimbor z Eregionu napsal tyto runy.

Když byl na konci Prvního věku poražen Morgoth a jeho pevnost Angband společně s celým Beleriandem pohltila voda, stala se Moria hlavním sídlem trpasličí rasy – mířily zde davy uprchlíků ze zničených beleriandských měst, z nichž nejvýznamnější byly království Belegost a Nogrod. Na západ od Morie se v oblasti Eregion usídlilo mnoho elfů Noldor, kteří, stejně jako uprchlí trpaslíci, hledali nový domov. Trpaslíci a elfové udržovali dobré vztahy a národy mezi sebou často obchodovaly.dwarf2

Ve Druhém věku – po ukování Prstenů moci – se rozhořela válka mezi elfy a Sauronem. Ta byla velmi zničující a celý Eregion byl zničen (stejně jako většina z Noldorim). Tehdy bylo rozhodnuto, že brány Morie budou zavřeny. Od té doby žili tamní trpaslíci bez kontaktu s okolním světem.

Roku 1980 Třetího věku probudili nenasytně dolující trpaslíci prastarou stvůru Balroga. V boji s ním padl král Durin IV. (podle této události dostal Balrog jméno Durinova zhouba) i jeho následovník Náín I.. Když bylo jasné, že trpaslíci nedokáži Balrogovi vzdorovat, rozhodli se Morii opustit. Většina trpaslíků pak našla nový domov v Ereboru a v Železných horách.

První pokus o znovuosídlení Morie trpaslíky se udál v roce 2790 Třetího věku. Tehdy se dědic Durinovy koruny Thrór společně se svým přítelem Nárem odvážně vydal k jejím branám a snažil se zjistit, jestli se v okolí města neusídlili skřeti. Když venku dvojice neshledala nic podezřelého, vydal se Thrór – bez Nára, který zůstal před branou – dovnitř. Ven se však už jako živý nevrátil – skřeti jej vyhodili ve dvou kusech, zvlášť hlavu, zvlášť tělo. Na trpaslíkově hlavě bylo vypáleno jméno skřetího náčelníka Azoga. Nár se okamžitě vydal o této tragédii povědět trpaslíkům na Erebor. Ty to tak rozlítilo, že neváhali a ihned svolali vojsko, které proti skřetům vyrazilo.

Došlo tak ke krvavé Bitvě v Azanulbizaru. I když byl Azog a společně s ním i většina skřetů zabita, ztráty trpaslíků byly obrovské. V čele svých družin zemřeli například i slavní náčelníci Frérin, Fundin nebo Náín. Thráin, který v bitvě přišel o jedno oko a byl vážně zraněn na noze, byl i navzdory ztrátě syna Frérina a bratrance Náína odhodlán pokračovat do nitra Morie. Ostatní trpaslíci byli však jasně proti. Mezi nimi například i Thorin (budoucí člen výpravy za pokladem z Hobita) nebo mladičký Náinův syn Dáín, který zabil Azoga. Bylo tak rozhodnuto, že trpaslíci se vrátí na Erebor a Morii ponechají svému osudu.

Trvalo bezmála 200 let, než se trpaslíci znovu rozhodli Morii obsadit. Tentokrát v čele výpravy stanul odvážný Balin, veterán z Bitvy v Azanulbizaru, v níž zemřel jeho otec Fundin. Balinova výprava byla zpočátku velmi úspěšná – skřeti byli zahnáni a obnovování Morie započalo. Povzbuzen snadným vítězstvím se Balin prohlásil za Pána Morie. Avšak počáteční úspěchy vystřídal zmar a zklamání. Balin byl zabit skřetím šípem v roce 2994 Třetího věku. Obrovská přesila skřetů brzy povraždila i zbylé členy výpravy a Morie tak byla znovu pod nadvládou Sauronových stvůr – zbytek světa o tom však neměl ani tušení.Dwarf Mail-Magali Villeneuve

V roce 3019 Třetího věku Morií procházelo Společenstvo prstenu. Nejprve se výprava nedokázala dostat přes Západní bránu, protože neznala heslo. Pak si však Gandalf uvědomil, že nápis špatně přeložil a místo věty „Promluv, příteli, a vejdi.“ má překlad znít „Řekni přítel a vejdi.“. Když pak řekl elfsky „přítel“ – mellon – tak se brána otevřela. Výprava si myslela, že uvnitř prastarého trpasličího města na ně bude čekat Balinova výprava. Avšak místo vřelého přivítání trpaslíků je čekala bitva se skřety a hrozivým Balrogem.

Obzvlášť Gimli, jehož otec Glóin byl bratrancem Balinova otce Fundina, nesl zjištění, že všichni trpaslíci byli zahubeni, velice těžce. Společenstvu se nakonec podařilo dostat k můstku Khazad-dum, který vedl ven z města. Na poslední chvíli však výpravu přepadl Balrog. Proti němu se postavil čaroděj Gandalf, který se stvůrou svedl vyrovnaný boj, na jehož konci se Balrog i Gandalf propadli do hlubin Černé propasti.

Společenstvem ztráta milovaného společníka velice otřásla, ale i tak muselo pokračovat. Mezitím probíhal uvnitř Morie jeden z největších soubojů všech dob. Gandalf Balroga mnohokrát zranil, ale ten navzdory tomu neustále odolával. Bojovali spolu několik dnů, na Nekonečných schodech i na Durinově věži. A právě na ní, na nejvyšším bodu celé Morie, nakonec Gandalf svého protivníka svrhl z hory a tím jej zabil.

Po ukončení Války o Prsten a poražení Saurona byla Morie konečně od skřetů očištěna a jejím králem se stal Durin VII..

Zdroj: EDNA

ring


Originální znění karty v EN:

Khazad! Khazad!
Type: Event Sphere: Tactics
Cost: 0

Action: Choose a Dwarf character. Until the end of the phase, that character gets +3 [Attack].

Down from the wall leapt Gimli with a fierce cry that echoed in the cliffs. “Khazad! Khazad!” he soon had work enough. -The Two Towers
Set: KD Number: 8
Quantity: 3
Illustrator: Igor Kieryluk

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “Khazad! Khazad! (K-D 8)”

    1. Jedna z nejlepších událostí pro posílení útoku trpaslíkům a navíc zadarmo. Pro procházení skrze doly Khazad-dûm anebo likvidaci trollů na Carrocku (nepočítaje Drsmeda starrého) ideální řešení, jak zlikvidovat co nejdříve silné nepřátele… když nemáte po kupě samotnou armádu trpaslíků. 😎

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.