[RegUserOnly][/RegUserOnly]Podobně jako v případě prvního scénáře Do jámy v rozšíření Khazad-dum máte ve druhém scénáři s názvem Sedmé podlaží k dispozici něco jako Pochodeň, zde se také už od přípravy objevuje jedna pomocná karta cíle, a tou je Kniha Mazarbul (Book of Mazarbul). Text na kartě cíle s omezením zní:

Akce: Vyčerpej hrdinu, abys získal tento cíl. Poté připoj knihu Mazarbul k danému hrdinovi. (Pokud je kniha odpojena, vrať ji do oblasti odhalení.)

Hrdina s tímto doplňkem nesmí útočit a nevyčerpá se, aby plnil úkol.

Na začátku hry ji připojíte k jednomu ze svých hrdinů. Kniha má akci, která říká, že za vyčerpání hrdiny si můžete knihu vzít na tohoto hrdinu (po odpojení se Kniha vrací do oblasti odhalení). Takto si mohou hrdinové Knihu podávat mezi sebou nebo se jí zmocnit v případě, že ji jeden z hrdinů ztratí. Kromě toho, že má karta knihy opravdu perfektní ilustraci a je na ní příjemné jen tak koukat, má i příjemný efekt pro hru. Její nositel se nevyčerpává, pokud ho pošlete plnit úkol, výměnou za omezení, že s ním nemůžete útočit (což se s knihou v ruce dá opravdu těžko a nejedná se o tak rozsáhlý manuskript, abyste s ním utloukli byť i jen toho nejmenšího skřeta). Tato karta vám umožní vyšetřit si jednu postavu na plnění úkolu i obranu zároveň, ale jen po čas první karty úkolu. Po otočení druhé karty úkolu se Kniha  Mazarbul (K-D 24) odstraní ze hry (poněvadž ji necháváte odloženou u Balinova náhrobku).

Sepsal pro vás Libor

book 1

Věc: Kniha Mazarbul
Další názvy: Kniha Záznamů (zápisů) 
Tvůrce: Balin a jeho druhové, kteří se s ním vydali do Morie
Vlastníci: Balin a jeho druhové; později Gimli, syn Glóinův, který jí vzal k sobě a po skončení Války o Prsten donesl svým příbuzným do Ereboru
Doba vzniku: Třetí Sluneční věk (od roku 2989 do r. 2994)
Popis: Našly se jen její zbytky. Kniha byla rozsekána a rozbodána a zčásti spálena a bylo na ní tolik černých a jiných temných skvrn připomínajících uschlou krev, že se skoro nedala číst. Při manipulaci s ní její listy praskaly a lámaly se. Stránky byly popsány různými písmy, runami, jak morijskými, tak dolskými, a tu a tam elfským písmem. Stejně tak rukopis nebyl tentýž, ale střídaly se v ní různé styly svědčící o tom, že “písařů” bylo víc, a některé odstavce byly psány ve velkém spěchu.
Osudy: Tuto knihu zde zmiňuji proto, neboť pro trpaslíky z Ereboru, i pro Společenstvo prstenu, byla opravdu cenným artefaktem, vypovídajícím o osudech Balina a jeho druhů, kteří se rozhodli vstoupit do dávného sídla trpaslíků Durinova rodu a pokusili se o jeho znovudobytí, ač to byl pokus poąetilý a předem odsouzený k nezdaru.

Když Balin a jeho druhové přišli do Morie, vyhnali odtud a pobili mnoho skřetů. Balin se poté prohlásil Pánem Morie, obsadil 21. sál ze severu a komnatu Mazarbul. Tam začali trpaslíci psát svojí vlastní kroniku, která se pak stala svědkem jejich statečného, ale marného boje o udržení Morie. V psaní se střídali a snažili se zachytit vše, co se jim od jejich příchodu podařilo vykonat, včetně zpráv o šarvátkách, které museli se skřety neustále podnikat. Tak se dozvídáme, že trpaslíci našli horní zbrojnice a doly na pravostříbro (čili mithril) a prošli až k západní bráně Cesmínie, kde však narazili na Pozorovatele ve vodě. Dozvídáme se i smutnou novinu, že 10. listopadu 2994 padl Balin poblíž Zrcadlového jezera v Rmutném dole, a že zbytek jeho lidu byl přesilou skřetů zahnán do nitra Morie a obklíčen bez naděje na únik. Kniha pokračuje až do hořkého konce, kdy přišel konečný útok…
Kniha v této poslední bitvě utrpěla značné poškození zbraněmi a ohněm, takže mnoho stránek zůstalo nečitelných nebo zcela chybělo. I tak ale poskytla mnoho cenných informací o Balinově pokusu dobýt Morii.
Knihu pak nalezl Gandalf s Gimlim při pochodu Společenstva napříč Morií v zimě r. 3018 T.V. Nalezli jí v komnatě Mazarbul, kde před lety poslední obránci čelili konečnému útoku, a kde nyní Společenstvo na své cestě odpočívalo. Tam jí Gandalf spěšně pročetl a tak se členové družiny stali prvními, kdo se o Balinovi a jeho osudu dozvěděli. Trpaslík Gimli, člen Společenstva prstenu jí pak vzal a střežil ji až do konce Války o Prsten a nakonec jí přinesl svým příbuzným do Ereboru. Tak skončily osudy této, pro trpaslíky velmi cenné, knihy – Knihy Mazarbul.

Zdroj: imladris.7x.cz

Originální znění karty v EN:

Book of Mazarbul
Type: Objective
Encounter Set: The Seventh Level
Item. Artifact.
Restricted.
Action: Exhaust a hero to claim this objective. Then, attach Book of Mazarbul to that hero. (If detached, return Book of Mazarbul to the staging area.)
Attached hero cannot attack and does not exhaust to commit to a quest.


Set: KD Number: 24
Quantity: 1
Illustrator: Sara Biddle


Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “Kniha Mazarbul (K-D 24)”

    1. Kniha Mazarbul je výborná napríklad v spojení s Beravor, alebo Dáinom Ironfootom. Obaja su vyslaní plniť úlohu bez nutnosti vyčerpania hrdinu a s Beravor môžete ťahať karty, alebo brániť útok nepriateľa. Dáin musí byť pripravený vždy, aby zvýšil silu vôle trpaslíkom. S knihou sa naviac započíta aj jeho sila vôle. Samozrejme tiež zvýšená. Kniha je vlastne akoby Nečekaná odvaha.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.