[RegUserOnly][/RegUserOnly]Legolas bol synom Thranduila, kráľa elfov, ktorí žili v Temnom hvozde. Bol vybraný ako jediný zástupca elfov v Spoločenstve prsteňa. Vedel výborne narábať s lukom a to sa premietlo aj do jeho schopností na karte hrdinu. Patrí do sféry taktiky (tactics) s ohrozením 9, silou vôle 1, silou útoku 3 a silou obrany 1. Má 4 životy a vlastnosti Vznešený, Lesní elf (Silvan) a Válečník, kľúčové slovo je střelec (ranged) a jeho Reakcia znie:

Když se Legolas účastní útoku a zabije nepřítele, umísti poté na současný úkol 2 žetony postupu.

Na prvý pohľad je jasné, že Legolas má v tejto hre úlohu presne určenú. Je to rodený útočník. Poslať ho na úlohu, alebo ním brániť, odporúčam len vo výnimočných prípadoch. Nie je na to stavaný. Zaujímavá je jeho sila útoku 3. Podľa mojich merítok je toto minimálna hodnota na to, aby sa dalo hovoriť o postave, ako o útočníkovi. Poďme sa teraz pozrieť na to, akým spôsobom sa dá útok ešte vylepšiť.

Už v základnej sade nájdeme pár kariet, ktoré zlepšia Legolasovu schopnosť zabíjať. Jeden doplnok, ktorý stojí za podrobnejší opis je Čepel z Gondolinu (ZS 39). Hrdina s týmto doplnkom získa +1 k sile útoku ak útočí na Orka a reakciu, ktorá znie: “Potom, čo hrdina s týmto doplnkom zaútočí a zabije nepriateľa, polož 1 žetón postupu na kartu úlohy”. Jedná sa o rovnakú reakciu ako má Legolas. Práve preto sa táto čepeľ pre neho výborne hodí. Aj keď zvýšenie útoku nefunguje na všetkých nepriateľov, kvôli reakcii je tento doplnok skvelý. Legolas po zabití nepriateľa položí až 3 žetóny postupu. Je to určitá kompenzácia slabej sily vôle sféry taktiky.

V rýchlosti spomeniem pár kariet, ktorými sa dá zvýšiť sila útoku o 1. Zo sféry taktiky (tactics) je to Mistr meče (ZS 32), a zo sféry velení (leadership) to sú Za Gondor! (ZS 22) a Dúnadanská značka (HnG 2). Keď už je Legolas takto vyzbrojený môžeme na neho zahrať Rychlý úder (ZS 35), vyčerpať ho a zaútočiť na nepriateľa ešte predtým, ako zaútočí on sám. Nemusíme určiť obrancu a ušetríme 1 postavu na inú akciu.

Legolas-MagaliVilleneuve

Sféra taktiky dokáže udeliť nepriateľom aj priame zranenie (direct damage). Funguje to ako pri Gandalfovej (ZS 73) reakcii, teda zranenia obchádzajú obranu. V spojení s Legolasom je to karta udalosti Déšť šípů (ZS 33). Vyčerpám postavu ktorú kontrolujem s kľúčovým slovom střelec a vyberiem hráča. Udelím 1 zranenie každému nepriateľovi, ktorý je v stretnutí s týmto hráčom. Využitie tejto karty záleží na dobrodružstve ktoré hráte, lebo nie každý nepriateľ má 1 život, alebo mu chýba 1 zranenie k tomu, aby zomrel. V určitých situáciách, ale môže byť užitočná.

Blíži sa české vydanie deluxe rozšírenia Khazad-dum a 2.cyklu s názvom Trpasluj. Spomeniem karty, ktoré môžeme očakávať a nájdu svoje využitie v spojení s Legolasom. Začnem jeho obľúbenou zbraňou, lukom. Luk z Roklinky (Pvv 57) je možné hrať na elfov, alebo Aragorna. Postava získa kľúčové slovo střelec, ale nás zaujíma ďalšia časť vety. Ak postava už slovo střelec má, získa +1 k sile útoku, počas útoku na nepriateľa, ktorý je v stretnutí s iným hráčom (ranged attack). V sólo hre takmer nepoužiteľné. V hre viacerých hráčov, dá sa povedať, nahradzuje Dúnadanskou značku (HnG 2), lebo sa dá zaplatiť zdrojom zo sféry taktiky. Najväčšia výhoda tohto doplnku je, že ho možno zahrať aj na spojencov a to iba za 1 zdroj.

Oveľa radšej mám doplnok Ostří z Roklinky (CdR 31), ktorý môžu používať len elfovia. Ak postava s týmto doplnkom zaútočí na nepriateľa, tento nepriateľ si odpočíta 2 zo svojej sily obrany až do konca fáze. Výborný doplnok za cenu 1 zdroja použiteľný na hrdinov aj spojencov. Napríklad Legolas s 2 týmito zbraňami dokáže zabiť nepriateľa s obranou 4 (zníži mu ju na 0) a 3 životmi. Ak útočíte na silného nepriateľa, zníženie obrany platí pre všetkých hráčov, ktorí útočia po vás.

Karta udalosti Ruce na tětivě (SaP 131) umožňuje postave s kľúčovým slovom střelec okamžite zaútočiť na nepriateľa v oblasti odhalenia. Počas tohto útoku postava získa +1 k sile útoku. Veľmi šikovná karta, pomocou ktorej sa zbavíme nepriateľa ešte pred vypočítaním úlohy, alebo vhodná, ak sa s niektorým nepriateľom nechceme stretnúť v boji. Na rovnakom princípe pracuje udalosť Velký tisový luk (OtD 14), s tým rozdielom, že je možné ho použiť iba vo fáze boja a nie na nepriateľov, ktorí sú imúnny na hráčske karty. Na druhej strane, doplnok nám ostáva do konca hry, alebo do doby pokiaľ o neho neprídeme na základe efektu karty stretnutia. To už som zabehol do jedného z dvoch saga rozšírení Hobit. Nájdeme tam aj kartu Černý šíp (OtD 15) ktorá má limit 1 do balíka kariet. Pripája sa k hrdinovi so slovom střelec. Po určení hrdinu ako útočníka, môžeme pridať tento doplnok na víťaznú kopu a hrdina s týmto doplnkom získa +5 k sile útoku počas trvania tohto útoku. Doplnok na 1 použitie, ale výrazne nám zvýši útok.

Legolas_MagaliVilleneuve

Ešte sa vrátim k Legolasovmu ohrozeniu, ktoré je vzhľadom na sféru taktiky výborné. V tejto bojovej sfére majú hrdinovia väčšinou ohrozenie 10-11. To je ďalšie plus pre nás pri stavaní hráčskeho balíka kariet. Keď už som pri tejto téme, napadá mi udalosť Nenápadný úder (BR 4) za cenu 0 zdrojov. Pomocou nej získa postava +3 k sile útoku, pokiaľ útočí na nepriateľa s vyššou cenou stretnutia ako je naše momentálne ohrozenie. V kombinácii so sférou duchovní (spirit), kedy si môžeme znížiť ohrozenie, nájde svoje uplatnenie.

Zabehnem aj do 4.cyklu s názvom The Ring Maker a saga rozšírenia The Black Riders, kde nájdeme 2 šikovné doplnky na Legolasa. Prvý z nich je Luk Galadhrim (NiE 88), ktorý je určený pre elfov (Silvan) s kľúčovým slovom střelec, teda presne pre nášho bojovníka. Týmto doplnkom získa +1 k sile útoku stabilne, a +2 ak útočí na nepriateľa, ktorý je v stretnutí s iným hráčom. Druhým doplnkom je Dagger of Westernesse (TBR 14), ktorý pracuje opäť s výškou nášho ohrozenia. Ak útočíme na nepriateľa, ktorý má vyššiu cenu stretnutia ako je naše ohrozenie, tak získame +2 k sile útoku. Ak táto podmienka nie je splnená, tak je Legolasov útok navýšený len o 1.

Legolasova reakcia funguje presne rovnako, ako píšem vyššie v článku, pri doplnku Čepel z Gondolinu (ZS 39). Samozrejme, ak je aktívna lokácia, idú najprv žetóny postupu na ňu, miesto na kartu úlohy. Reakcie na Legolasovi a na doplnkoch BoG môžu byť spúšťané postupne, v poradí aké si zvolíme. Uvediem jeden príklad:

Dajme tomu, že nám chýba na aktuálnej karte úlohy 1 žetón postupu k tomu, aby sme sa pohli do ďalšej fáze. Legolas (má 2x čepel z Gondolinu) zabije nepriateľa. Spúšťajú sa reakcie a ja volím poradie, v akom sa vykonajú. Najprv dáme na kartu úlohy chýbajúci žetón postupu za čepel, a ideme do ďalšej časti scenára, odhalíme kartu úlohy, na ktorú je potrebné dať 2 žetóny postupu, to je Legolasova reakcia. Splnili sme podmienky na karte úlohy a hneď ideme do 3.časti scenára. Odhalíme opäť kartu úlohy a položíme žetón postupu za druhou čepel z Gondolinu. Znie to zložito, ale v 1.scenári základnej sady je to možné.

Vlastnosť Lesní elf (Silvan) bude posilnená v 2. a 4. cykle. Vidíme, že Legolas má veľa možností ako ešte zlepšiť svoju útočnú silu. Prevažná časť kariet, ktoré som tu opísal, je zo sféry taktiky. Nie je teda potrebný song na zaplatenie týchto kariet. Legolas si ich dokáže zaplatiť sám, keďže ich cena je 0, alebo 1 zdroj. Takmer všetky doplnky majú obmedzenie (restricted), preto treba vyberať podľa toho, aké karty máme k dispozícii a aký scenár budeme hrať.

Na záver by som chcel povedať, že aj keď je Legolas zo základnej sady, od ktorej vydania už uplynul dlhý čas, stále je u hráčov obľúbený a často používaný. Snáď tento článok odhalí Legolasove možnosti, o ktorých ste ešte nevedeli a budete si ich chcieť skúsiť pri hraní tejto výbornej hry.

Spísal pre Vás pbch

legolas_by_jow3ew0l-d73nm4e

Legolas, Zelený lísteček

Legolas byl synem Thranduila, krále elfské říše v severním Temném hvozdu. S Thranduilem se setkali trpaslíci z Thorinovy výpravy a Bilbo Pytlík na své cestě k Ereboru a byli načas uvězněni v jeho sídle. Ačkoli většina obyvatel té říše byli lesní elfové (Nandor), Legolas sám k nim nepatřil. Jeho otec sem s částí lidu přišel z Lindonu a patřili původem k Sindar, tedy Šedým elfům, kteří se po zkáze Beleriandu přestěhovali na východ, usídlili se mezi prostými lesními elfy a z velké části přejali jejich způsob života. Legolas byl roku 3018 svým otcem vyslán do Imladris, aby se poradil s Elrondem o hrozícím nebezpečí z Mordoru a informoval ho o úniku Gluma z elfského zajetí, kam ho předtím byl dopravil Aragorn. Legolas byl vybrán jako zástupce elfů ve Společenstvu prstenu. Bl vynikajícím lučištníkem, což uplatnil při mnoha střetnutích. Při pokusu o překonání Průsmyku Caradhrasu zase Legolas využil svou elfskou schopnost lehké chůze a vydal se na průzkum přes zdánlivě neproniknutelnou sněhovou závěj, aby mohl ostatním sdělit, že o pár metrů dál končí. V podhůří Mlžných hor v Cesmínii pomohl odrazit útok Sauronových vlků. V Morii Legolas svými šípy odrážel útok skřetů a na Můstku rozpoznal Durinovu zhoubu jako starodávného balroga. Když družina dorazila do Lothlórienu, Legolas posloužil jako její mluvčí pro Galadhrim, které považoval za své příbuzné. Zpočátku bylo ve Společenstvu napětí mezi Legolasem a trpaslíkem Gimlim, které pramenilo z dávné hořkosti mezi dvěma rasami od zničení Doriathu v Prvním věku a bylo posílené incidentem, kdy král Thranduil uvěznil Gimliho otce Glóina. Z Legolase a Gimliho se ale stali dobří přátelé poté, co Gimli vyjádřil svůj obdiv k Paní Galadriel. Při odchodu z Lothlórienu dostal Legolas nový dlouhý luk a lórienský plášť. Během cesty po Velké řece sestřelil Legolas svým novým lukem jednu okřídlenou stvůru. Po zabití Boromira a unesení Pipina a Smíška skřety se Legolas vydal spolu s Aragornem a Gimlim po stopách skřetího oddílu s nadějí na osvobození hobitů. Hobity nakonec nenašli, ale místo toho se na kraji Fangornu setkali se zmrtvýchvstalým čarodějem Gandalfem. Později trojice společníků dorazila do Edorasu a zůčastnila se bitvy o Hlásku. Tam se mezi Gimlim a Legolasem rozvinula soutěž o to, kdo zabije více skřetů. Legolas prohrál s počtem čtyřicet jedna proti Gimliho čtyřiceti dvěma. V Železném pase se Legolas opět nakrátko shledal s Pipinem a Smíškem, ale brzy se přidal k Šedé družině, která se pod vedením Aragorna vydala Stezkami Mrtvých do Gondoru. Zúčastnil se bitvy o Pelargir proti umbarským korzárům a následně na korzárské lodi připlul do Bitvy na Pelennorských polích. Poté opět jako zástupce elfů pochodoval s armádou Pánů Západu k Černé bráně Mordoru, kde se zúčastnil bitvy u Morannonu a byl svědkem Sauronovy porážky a pádu Barad-dûr. Po skončení války zůstal Legolas nějaký čas se svými společníky v Minas Tirith, kde se zúčastnil korunovace krále Elessara a jeho svatby s Arwen Undómiel. Později s Gimlim splnili vzájemnou dohodu: Gimli ukázal Legolasovi Třpytivé jeskyně a Legolas ho zase provedl po Fangornském lese. Po nějakém čase přišel Legolas s částí svého lidu ze severu do Ithilienu, kde vytvořili elfskou kolonii a přičinili se o obnovení krásy této země. Po smrti krále Elessara roku 120 Č. v. Legolas postavil šedou loď a odplul na ní ze Středozemě do Valinoru. S ním jel i trpaslík Gimli.

Zdroj: www.angrenost.cz

Blonďatý frajer z trilogie

Originální znění karty v EN:

Legolas
Type: Hero Sphere: Tactics
Threat Threshold: 9
Willpower: 1 Attack: 3 Defense: 1 Hit Points: 4
Noble. Silvan. Warrior.
Ranged.
Response: After Legolas participates in an attack that destroys an enemy, place 2 progress tokens on the current quest.
“I can walk this path, but others have not this skill.” – The Fellowship of the Ring.

Set: Core Number: 5
Quantity: 1
Illustrator: Magali Villeneuve

Sdílej kartu s přáteli !

  5 thoughts on “Legolas (ZS 5)”

  1. Soutěž
   Po připojení čepele z gondolinu a sekery se z něj stane docela slušnej bijec, ale hlavně když zabíjí postupují hráči v úkolu o 2 body.Když je nepřítel skřet ,dokonce 3 body.+střelba do jinych řad.super když jse slabá vůle.ikdyž jen na úkol.

  2. Soutěž
   Legolas je dobrá karta pre útok, aj na podporu pre ostatných hráčov. Mojej hre som ho vylepšila doplnkami, ako napríklad… bonusový DMG pri útoku na škreta a + 4 životy. Keďže som ho mala viac menej krytého voči útokom, vďaka bonusovým životom, dal sa využívať efektívne na útok. Tým pádom som využila aj jeho pasívnu schopnosť, vďaka ktorej som získavala bonusové body k postupu úkolu. Takže sa Legolas stal kľúčovou postavou k víťaznemu koncu mojej hry. 🙂
   Jediné, čo sa mi na tej kartičke nepáči je vzhľad. Prečo je zobrazený s tmavými vlasmi, keď pravý Legolas mal vždy svetlé. Ale, to je len menšia chybička, ktorá mi trhá oko. 😀

  3. Legolas je hrdina u kterého jsem dlouho nevěděl jak ho použít (což mě strašně štvalo) a v začátcích mi do balíčku vůbec nešel. Dnes po všech CZ rozšíření je mým stabilním hrdinou. Naučil jsem se jak ho naplno využít s čepelí z gondolinu, a ze základní sady i mistr meče (po rozšíření už je daleko lepší používat zbraně z Roklinky). V sólo hře je asi více hrdinů kteří jsou lepší, ale obliba elfů mi přikazuje hrát právě Legolase (v rozšíření s Glorfindel-duch a Elrond). Ve hře více hráčů si myslím že je povinnost mýt Legolase v balíčku, už kvůli klíčovému slovu střelec.

  4. Soutěž – Střelec v základní sadě, ještě když je posílen Čepelí z Gondolinu a po zabití může dát 2 žetony postupu je ve hře dvou hráčů hodně velké závaží na misce vah.

  5. SOUTĚŽ Můj nejoblíbenější hrdina i v této karetní hře. Snažím se pro něj vždy najít místo v sestavě hrdinů. S doplňky, kterých se něj hodí spoustu, mu zvýším útok a postup vpřed na úloze za zabití je skvělou odměnou za usmrcení nepřítele. Ve hře 2 hráčů jej také neváhám použít pro jeho schopnost střelec. Skvělý útočník.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.