No votes yet.
Please wait...

Luk z Roklinky (Pvv 57) je doplnok zo sféry taktiky (tactics) za cenu 1 zdroja. Má vlastnosti Předmět (Item) a Zbraň (Weapon). Na karte nájdeme nasledovný text:

Připoj k postavě Noldor nebo Lesní elf (Silvan) nebo k Aragornovi. Nejvýše 1 Luk z Roklinky (Rivendell Bow) na postavu.

Postava s tímto doplňkem získá klíčové slovo Střelec (Ranged).

Pokud má postava s tímto doplňkem na kartě natištěno klíčové slovo Střelec, získá při střeleckém útoku +1 sílu útoku.

Dnes sa bližšie pozrieme na doplnok, ktorý si nájde svoje miesto iba v hracích balíkoch v hrách pri počte dvoch a viacerých hráčov. Jeho prvoradou úlohou je pridelenie kľúčového slova Střelec vybranej postave. Až na ďalšom mieste je zvýšenie sily útoku postave, ktorá už takéto kľúčové slovo vytlačené má. To nás privádza k zaujímavej situácii, kedy môže byť splnený iba jeden z týchto efektov. Nikdy nie obidva naraz. Luk z Roklinky je určený pre postavy s vlastnosťou Noldor a Lesní elf, alebo ho môžeme pripojiť k Aragornovi. Dobrá správa je, že doplnok môžu mať aj spojenci. Výhodné je pripájať ho na spojencov s kľúčovým slovom Střelec s aspoň priemerným útokom. Ako príklad môžem uviesť nasledovných spojencov. Haldir z Lórienu (PdR 57), Lučištník od Stříberky (ZS 17), či Zvěd z Obrovišť (ZK 104), ktorý sa tak dostanú na silu útoku 3, použiteľnú len pri streleckom útoku. Zaujímavú možnosť nám poskytne spojenec Běžec z Temného hvozdu (NdTH 123). Ten, ak útočí sám, nepriateľ si nepočíta silu obrany. S pripojeným doplnkom môže tento spojenec útočiť aj na nepriateľov, ktorí sú v stretnutí s iným hráčom. Luk z Roklinky je výhodné pripojiť k hrdinom, ak majú silu útoku aspoň 3. Ideálny príklad je Glorfindel (ZK 101) a už spomenutý Aragorn v akejkoľvek sfére. Netreba však zabúdať ani na Elladana (CdR 28). Ten sa za zdroj môže po útoku pripraviť a je tak opäť k dispozícii pripojiť sa k útoku akéhokoľvek hráča. Získame tak peknú útočnú silu použiteľnú na strane spoluhráčovho stola. Pre zvýšenie sily streleckého útoku použijeme hrdinov s vytlačeným kľúčovým slovom Střelec. Tu vidím len zopár možností. Ako Legolas (ZS 5), ktorý je vo sfére taktiky (tactics), alebo Haldir z Lórienu (TiT 56) vo sfére poznania (lore). Tí sa tak dostanú na silu útoku 4.

Hlavný prínos doplnku Luk z Roklinky vidím jedine pre hru viacerých hráčov. Získanie kľúčového slova Střelec pre vyhláseného útočníka, schopného pozdvihnúť zbraň proti nepriateľovi, nech sa nachádza kdekoľvek na stole, je veľká výhoda. Bohužiaľ obmedzenie na pripojenie doplnku k určeným postavám prudko znižuje jeho použiteľnosť. Tá ešte viac klesá ak by som chcel navýšiť postave len silu útoku. Nájsť postavu s potrebnou vlastnosťou a vytlačeným kľúčovým slovom Střelec a aspoň so silou útoku 2, už dá trocha zabrať. Môžem povedať, že týchto postáva nebude viac ako prstov na dvoch rukách. Sféra taktiky má mnoho iných doplnkov vo forme zbraní, ktorými zvýšime útok postavám s rozličnými vlastnosťami. Dobrá správa však je, že doplnok nemá kľúčové slovo Omezení (Restricted) a nezaberá tak miesto iným doplnkom, väčšinou zbraniam. Istým spôsobom Luk z Roklinky nahrádza doplnky Dúnadanská značka (HnG 2) a Dúnadanská skrýš (MM 97) vo sfére velenia (leadership). Jeden zvyšuje silu útoku o 1, druhý pridá kľúčové slovo Střelec. Dajú sa pripojiť len k hrdinom, ale ďalej sú bez ďalších obmedzení. Aj napriek tomu sa pre hráčov zdajú výhodnejšie.

Doplnok Luk z Roklinky by som úplne nezatracoval. Ako píšem vyššie, do hry viacerých hráčov je to výborná vec. Lacnejší ako doplnok Dúnadanská skrýš a naviac vo sfére taktiky. Zaradenie do hracieho balíka tak ostatne len na samotnom hráčovi.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

PvV – Pozorovatel ve vodě

PdR – Putování do Rhosgobelu

ZS – Základná sada

ZK – Základ kamene

NdTH – Návrat do Temného hvozdu

TiT – Troble in Tharbad

CdR – Cesta do Roklinky

HnG – Hon na Gluma

MM – Mrtvé močály


 

Legolas

Tětiva (luk)

Tětiva je šňůra, spojující oba konce luku; její funkce spočívá v tom, aby energii napjatého luku převedla na co největší urychlení šípu.

Popis

Tětiva je nejčastěji kroucená šňůra z přírodního nebo umělého materiálu, na obou koncích opatřená očky, která se zavěšují do zářezů na koncích luku. Očka podléhají značnému opotřebení a proto se různě zpevňují. Užívají se také „nekonečné“ tětivy, tvořící kruh. Střed tětivy bývá označen jako místo, kam se zakládá šíp; aby se zmenšilo opotřebení tětivy, může být uprostřed tětivy navázána malá smyčka (D-loop), která slouží k napínání tětivy. U závodních luků mohou být na tětivě ještě další pomocná zařízení, která omezují kmitání nebo svištivý zvuk při výstřelu.

Funkce

Při napínání luku slouží tětiva jako zesilovač tahu: síla střelce působí při téměř napjaté tětivě podstatně větší silou na konce luku. Při výstřelu se luk snaží tětivu opět napnout a tento převod působí opačně: i poměrně pomalý pohyb konců luku způsobí velmi rychlý pohyb středu tětivy směrem do klidové polohy. Zrychlení středu tětivy, které je i zrychlením šípu, je tím větší, čím větší silou na ni působí luk, ale zejména také tím větší, čím menší je hmotnost soustavy tětiva – šíp.

Tětiva tedy má splňovat následující požadavky:

  • Být pevná a tuhá, aby vydržela tah a nepodléhala pružnému prodloužení, které by znamenalo ztrátu energie.
  • Mít co nejmenší vlastní hmotnost v poměru k pevnosti.
  • Být odolná proti opotřebení, vodě a podobně.
Materiály

Luk je prastará zbraň, kterou užívaly mnohé kultury. Tradiční materiál na tětivy byl buď živočišného (kůže, šlachy) nebo rostlinného původu (konopílenhedvábí). Moderní tětivy se zhotovují z umělých a kompozitních vláken (DakronKevlar), která mají délkové prodloužení i méně než 1 % při velmi nízké hmotnosti. Některá jsou tak tuhá, že se nedají použít pro dřevěné luky: zastaví totiž rozpínání luku tak prudce, že by se jeho konce mohly ulomit.

Zdroj: WIKIPEDIA


Originální znění karty v EN:

Rivendell Bow
Type: Attachment Sphere: Tactics
Cost: 1
Item. Weapon.
Attach to a Noldor or Silvan character, or to Aragorn, Limit 1 per character
Attached character gains ranged.
If attached character has a printed ranged keyword, it gets +1 [Attack] during a ranged attack.

Set: TWitW Number: 57
Quantity: 3
Illustrator: Sara Biddle

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.