[RegUserOnly][/RegUserOnly]Dalším podivným zjevem a Sauronovým přisluhovačem v balíčku střetnutí je Nazgûl z Dol Gulduru (ZS 102), kterého najdeme hned v Základní sadě (Core setu), ale pouze jen v 1 kopii. Na poměry Základní sady se jedná docela o velmi silného nepřítele, který nastupuje do hry v okamžiku, kdy se hráčova družina odhodlá vysvobodit svého druha z temných kobek pod strašidelnou pevností, v níž se ukrývá sám ještě nezhmotněný Sauron (viz Silmarillion). Jde o 3. a celkem obtížný scénář ze Základní sady (samozřejmě bez Saurona) s názvem Útěk z Dol Guldur, který pro začínající hráče obzvláště s malým cardpoolem bude oříškem. Spíše se dá říct, že i nehratelným, pokud nemáte opravdu velké štěstí. Časem s přibývajícími kartami však najdete tu správnou cestu – jak na něj. Na kartě našeho probíraného nepřítele, tedy Nazgûla z Dol Gulduru (ZS 102) kromě samotných statistik je nepříjemný i jeho Povinný efekt (Forced effect), který říká – pokud je při jeho útoku vyhodnocen efekt stínu, musí bránící hráč zahodit jeden charakter (tedy i hrdinu). Při omezení na vynášení spojenců není třeba připomínat, že charaktery jsou v druhé části scénáře poměrně nedostatkovým zbožím. Z hlediska pravidel je ale třeba upozornit na to, že pokud je tento efekt stínu zrušen, například kartou Ukvapený úder (Hasty stroke) nebo Hořící větev (Burning brand), povinný efekt se nespustí. Nazgûl z Dol Gulduru (ZS 102) zároveň dostal errata, že na něj nesmí být dány žádné attachmenty tedy doplňky, takže se nedá dočasně eliminovat kartou Lesní léčka (Forest snare). Je potřeba se ho zbavit co nejrychleji  – funguje například nadupaný Gimli se sekyrkami anebo Gandalf, ať už s kartou Zákeřný útok (Sneak attach) nebo bez ní, jinak jeho útoky s trochou smůly na efekty stíny nadělají opravdu velkou paseku.

Na Nazgûla je třeba se předem připravit, než zachráníte svého hrdinu a začnete utíkat z temných kobek.

nazgulofdolguldur_davidnash

Lépe, jak takticky postupovat v tomto nelehkém scénáři, vám ukáže třeba video od Laca v sekci NÁVOD.

Spísal pre vás Gandalf


lord-of-the-rings-hd-wallpapers-28

Temný pán na bezejmenné bestii

Nazgulové – Prstenové přízraky

Ve dvacátém třetím století Druhého slunečního věku se ve Středozemi objevilo devět mocných přízraků, kteří se v černé řeči skřetů nazývali nazgulové, totiž “Prstenové přízraky”. Tito nazgulové se prokázali jako největší ze všech zlých sluhů a generálů Pána prstenů, Saurona.

Říká se, že nazgulové byli kdysi mocnými lidskými králi a černokněžníky a každý dostal od Saurona Prsten moci. Bylo to devět z devatenácti kouzelných prstenů, jež se Sauronem ukoval Celebrimbor a eregionští kováři. Tito muži po staletí používali své prsteny k uskutečnění vlastních tužeb, přesto však byli ovládáni Jedním prstenem, který vyrobil Sauron. Třebaže tito vybraní muži mocí prstenů žili mnohem déle než obyčejní smrtelníci, jejich podoby vybledly. Ve třiadvacátém století již z nich byly pouhé přízraky a otroci, kteří mysleli jen na to, jak by mohli posloužit Pánu prstenů Sauronovi. Chodili tedy po světě a páchali strašné skutky. Nosili široké černé pláště s kápí, kroužkové brnění a stříbrné přilby, avšak pod nimi byla šedá roucha mrtvých a jejich těla byla neviditelná. Kdokoli jim pohlédl do tváře, zděšeně couval, protože přilbu a kápi jakoby ve vzduchu nedrželo vůbec nic. Avšak někdy se tam, kde měl být obličej, objevoval žár svítících hypnotických očí, nebo v zuřivosti a síle rudý pekelný plamen.Zbraně nazgulů byly četné: nosili ocelový a plamenný meč, černý palcát a dýku s kouzelnou otrávenou čepelí. Používali kouzla, jimiž lákali k sobě, a kouzla spalujícího čarodějného ohně, a prokletí jejich Černého dechu bylo jako mor zoufalství a jeho hrůza mrazila srdce jejich nepřátel. Smrtelník nemohl nazguly zasáhnout, protože zbraně jim neškodily, pokud nebyly požehnány elfským kouzlem, a každá zbraň, která zasáhla, shořela a zanikla.

Tak po tisíc let Druhého slunečního věku projížděli nazgulové na devíti černých koních po Středozemi jako hrůzný zlý sen. Celý ten čas rozněcovali války stejně jako sám Pán prstenů Sauron. Nezhynuli, dokud na konci toho věku nepadla Sauronova mordorská říše a Poslední spojenectví elfů a lidí nedobylo po sedmi letech obléhání bar3ad-dur. Isildur, syn Elednila, uťal Sauronovi z ruky Jeden prsten, a nazgulové byli i s Pánem prstenů smeteni do stínů a pustin ve východních končinách světa, kde neměli žádnou moc ani podobu.

Nazgulové byli beztvární a bezmocní třináct století Třetího slunečního věku. Jeden prsten však nebyl zničen a Sauron si dokázal opět vytvořit podobu. Ve čtrnáctém století tedy znovu vyvolal své velké služebníky nazguly ze stínů. Devět Černých jezdců povstalo na východě a největší z nich přijel na sever Eriadoru, kde vytvořil království Angmar a zbudoval velkou pevnost v Carn Dum. Povolal legie skřetů a zlé horaly z Obrovišť. Víc než šest set let se v Eriadoru ustavičně válčilo. Tento pán nazgulů, tehdy nazývaný Černokněžný král Angmaru, stále bojoval s arnorskými Dúnadany a z Carn Dum přišlo mnoho zlého. Velké provincie a města padali jedna po druhé až do roku 1974, kdy před bar3bar3skými hordami padla poslední – provincie Arthedain s městem Fornostem. Avšak vláda Černokněžného krále nad severním královstvím Dúnadanů byla krátká, protože v roce 1975 jeho vojsko rozprášili elfští páni Círdan a Glorfindel a gondorský král Eärnur v bitvě u Fornostu. Přesto to Černokněžný král a jeho pán Sauron považovali za velký úspěch, protože smrt skřetů a horalů je netrápila a zničení moci a království Dúnadanů Severu bylo vskutku velkým vítězstvím Temných mocností.

Černokněžný král Angmaru, nazývaný Velký nazgul, opustil zpustošené země Eriadoru a vrátil se do Mordoru. A přestože Sauron ještě nepřišel a skrýval se v Dol Gulduru ve tmě Temného hvozdu, v Mordoru bylo osm ostatních nazgulů, kteří tam tajně přišli o tři století dříve. Tou dobou pracně obnovovali zlou moc té země a shromažďovali k sobě skřetí tlupy.

V roce 2000 vyšli nazgulové z Mordoru do války s gondorskými Dúnadany z jihu a dva roky nato padla východní citadela Minas Ithil, Věž Měsíce”. Nazgulové se jí zmocnili a následně byla přejmenována na Minas Morgul, “Věž černých přízraků” neboli Černokněžnou věž a Mrtvé město. Velký nazgul, Černokněžný král Angmaru, se nyní nazýval Morgulským pánem a nosil ocelovou korunu. To on zabil posledního gondorského krále Eärnura a tisíc let vedl válku s Gondorskými jak kouzly, tak silou svých vojsk, nahlodával jejich moc, pustošil jejich města a ničil země.

Avšak teprve v roce 2951 se Temný pán Sauron otevřeně prohlásil a přišel do Mordoru. Říká se, že se Sauron nechtěl prohlásit dříve z obavy, že někdo vlastní jeho prsten, jímž by ho mohl zničit. A ani nejmoudřejší u lidí ještě dlouho nevěděli, že velí morgulským přízrakům a že jsou to nazgulové z Druhého věku.

V roce 3018 Třetího věku začala Válka o Prsten. V tom roce se totiž Sauron dozvěděl, kde se skrývá Jeden prsten, a jeho touha byla tak veliká, že pro něj poslal všech devět nazgulů. Jejich poslání však bylo zmařeno. Když přišli na hranici Roklinky, ztratili v Bruinenském brodu koně a byli zapuzeni elfskými mocnostmi, jež ovládali řeku.

Nazgulové se však znovu objevili v podobách ještě mocnějších na zvířatech stejně strašných jako oni sami. Byly to okřídlené stvůry, pro něž elfové neměli jména. Byly to prastaré bytosti, které přišli do světa dříve, než se začal počítat čas. Přestože měly zobák, pařáty a křídla, nebyli to ptáci ani netopýři: byli to plazi podobní drakům, ale starší. Vytvořil je Sauronův Mistr Melkor v nečistých jamách Utumna, kde povstali draci, Kraken a jiní ohavní netvoři skrytých míst. Okřídlené stvůry vykrmené lidožroutským masem skřetů přerostly všechny létající tvory a nosily nazguly vysoko nad zemí rychlostí větru. Ve Válce o Prsten byli nazgulové vzdor své síle a dravosti ve smrtelném nebezpečí, protože Jeden prsten byl v rukou jejich nepřátel. V bitvě na Pelennorských polích usmrtili rohanská štítonoška Éowyn a hobití bojovník Smělmír Brandorád Morgulského pána, jehož nebylo možno zabít rukou muže. Přestože zůstalo ještě osm nazgulů, i ti byli brzy zahubeni. Když se vznesli do boje s nepřítelem u Černé brány, vznikl veliký poplach v samotném Mordoru. Sauron přikázal nazgulům pospíšit k Ohnivé hoře Orodruině, jíž se říká Hora Osudu, protože tam stál hobit Frodo Pytlík s Vládnoucím prstenem. Nazgulové letěli na okřídlených stvůrách jako vítr Sauronovi na pomoc, ale marně, protože Prsten padl do ohně Hory Osudu a zanikl. Tím okamžitě vzal za své Sauron a celý jeho strašný svět. Černá brána se zhroutila, Temná věž zřítila a mocní nazgulové se uprostřed letu s jekem propadli do plamenů, jež s nimi nadobro skoncovaly.

Zdroj: pandora-navi.blog.cz

Přelet nad Mrtvými močály (film PP: Dvě věže)


Originální znění karty v EN:

Nazgul of Dol Guldur
Type: Enemy
Encounter Set: Escape from Dol Guldur
Threat Threshold: 40
Threat Strength: 5 Attack: 4 Defense: 3 Hit Points: 9
Nazgul.
Forced: When the prisoner is “rescued,” move Nazgul of Dol Guldur into the staging area.
Forced: After a shadow effect dealt to Nazgul of Dol Guldur resolves, the engaged player must choose and discard 1 character he controls.

Set: Core Number: 102
Quantity: 1
Illustrator: David A. Nash

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “Nazgûl z Dol Gulduru (ZS 102)”

    1. SOUTĚŽ – To by nebyla hra, aby Nazgul nebyl těžký nepřítel. Ilustrace se mi ale zdá taková nedodělaná.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.