No votes yet.
Please wait...

Obránce z Rammas (DN 7) je spojenec zo sféry taktiky (tactics) za cenu 2 zdrojov. Má nasledovné atribúty: sila vôle 0, sila útoku 1, sila obrany 4 a 1 bod zdravia. Na karte nájdeme vlastnosti Gondor a Válečník (Warrior).

Nie je moc postáv, ktoré sa môžu pochváliť takto vysokou silou obrany. Obránce z Rammas (DN 7) je jednou z nich. S ním si bez starostí dovolíme brániť aj útok silnejšieho nepriateľa. Porovnanie znesie so spojencom Okřídlený strážce (HnG 4), ktorý má presne rovnakú silu obrany aj počet bodov zdravia. Za orla však treba zaplatiť zdroj, aby zostal po úspešne vykrytom útoku v hre. Spojenec sa tak spolu s dĺžkou hry predražuje. Obránce z Rammas (DN 7) vychádza z tohto duelu lepšie. Nielen že má silu útoku 1, ale po zaplatení 2 zdrojov ho môžeme spokojne využívať v boji bez ďalších poplatkov. Avšak chýba mu kľúčové slovo Stráž (Sentinel), čo zase Okřídlený strážce má. Napraviť sa to dá použitím spojenca Arwen Undómiel (Pvv 58). Po jej vyčerpaní získa spojenec plus 1 silu obrany a kľúčové slovo Stráž. Takto stúpne jeho sila a bude použiteľný aj v hre viacerých hráčov.

Obránce z Rammas (DN 7) vykryje veľa útokov, o tom niet pochýb. Obavy mám skôr z efektov tieňa, ktorým čelí obranca vo fáze boja. Jediný bod zdravia ho v tomto smere robí neskutočne zraniteľným. Nemáme žiadnu rezervu v prípade, že bude sila útoku nepriateľa zvýšená efektom tieňa. Najväčšie nebezpečenstvo však hrozí z efektu tieňa, ktorý udeľuje priame zranenie obrancovi. To by znamenalo okamžitú smrť pre spojenca a následný útok sa tak stáva nebráneným. Sú to napríklad karty stretnutia Vrrci v cestě (DN 29), či zrada Temné a děsivé (K-D 50). Ak sa objavia ako karty tieňa, Obránce z Rammas (DN 7) odchádza z hry ešte pred vyriešením útoku. Sféra taktiky nemá veľa možností zrušiť efekt tieňa, preto sa pozrime ako inak tomuto spojencovi pomôcť. Navýšiť body zdravia môžeme cez doplnok Ent Draught (ToS 9, zatím není v CZ) za predpokladu, že je v hre aspoň jedna postava s vlastnosťou Ent. Doplnok Raiment of War (TTitD 34, zatím není v CZ) zvýši postave s vlastnosťou Válečník body zdravia o hodnotu 2.

Ak sme v stretnutí s viacerými nepriateľmi, vieme opisovanú postavu opätovne pripraviť cez udalosť Za pevné hradby (DN 8). Môžeme tak urobiť hneď potom ako je postava určená za obrancu. Musí mať vlastnosť Gondor a získa plus 1 silu obrany. Jednorazové zvýšenie sily obrany a útoku o hodnotu 1 získame po zahraní udalosti Mistr meče (ZS 32). Obránce z Rammas (DN 7) dokáže pri obrane útokov rozdávať aj zranenia. S doplnkom Kopí z citadely (DN 9) tak zníži celkovú silu útoku potrebnú na zneškodnenie nepriateľa. Doplnok Meč z Morthondy (UnO 82) pridá postave s vlastnosťou Gondor, vlastnosť Venkov (Outlands). To je vlastnosť z ktorej sa dá postaviť jeden z najsilnejších hracích balíkov. Táto vlastnosť bude predstavená práve v cykle Proti stínu (Against the Shadow). Vďaka vlastnosti Venkov získa spojenec Obránce z Rammas (DN 7) mohutné navýšenie všetkých atribútov a tiež bodov zdravia.

V 3.cykle Proti stínu (Against the Shadow) bude predstavený nový mechanizmus, kedy sa vo fáze úlohy používa sila útoku, alebo sila obrany, miesto sily vôle. Práve tu nájde nové uplatnenie spojenec Obránce z Rammas (DN 7). So svojou vysokou silou obrany je vhodný práve na Obléhání (Siege). Preto si nájde svoje miesto aj v hracích balíkoch, ktoré nie sú zamerané len na boj.

Obránce z Rammas (DN 7) je za 2 zdroje výborný spojenec, aj keď v dnešnej dobe, kedy je vonku veľké množstvo kariet, už v skutočnosti nevyzerá tak silný. V čase základnej sady a prvého cyklu by sme ho brali všetkými desiatimi, ale teraz sú v hre oveľa tvrdší nepriatelia, ktorí si ho vo väčšine prípadov hravo podajú. Skrátka jeden bod zdravia je málo a za stabilního obrancu si radšej zvolíme hrdinu Beregonda (DN 1). Obránce z Rammas (DN 7) tak bude plniť funkciu akéhosi záskoku v prípade neočakávaného útoku nepriateľa. Na druhej strane, ak vo fáze úlohy bude aktívne kľúčové slovo Obléhání, bude spojenec doslova žiariť. Vďaka tomu sú určité scenáre hrateľné iba pomocou sféry taktiky.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

DN – Dědicové Númenoru

HnG – Hon na Gluma

Pvv – Pozorovatel ve vodě

K-D – Khazad-dúm

ToS – The Treason of Saruman

TTiD – The Thing in the Depths

ZS – Základná sada

UnO – Útok na Osgiliath

Náhled zdi

Rammas Echor

Zeď, obkružující Pelennorská pole, zbudovaná Gondorskými pro ochranu Minas Tirith, když padl Ithilien do stínu Nepřítele.

Táhla se v déli třiceti a více mil od úpatí hor a zase zpátky a ohrazovala Pelennorská pole, krásné a úrodné příměstí na dlouhých svazích a terasách spadajících hluboko k rovině Anduiny. Od Velké brány Města byla vzdálena nejvýše dvanáct mil. Tam z mračného břehu shlížela na dlouhou rovinu u řeky a muži ji postavili vysokou a silnou; tudy totiž přicházela obezděná silnice od brodů a mostů Osgiliathu a vedla přes střeženou bránu mezi opevněnými věžemi. Nejblíže byla zeď k Městu asi tři míle, a to bylo na jihovýchodě. Tam Anduina zeširoka obkružovala vrchy Emyn Arnen v jižním Ithilienu, prudce zahýbala na západ a vnější zeď se zvedala přímo nad jejím okrajem; dole ležela mola a přístaviště Harlondu, kam z jižních lenních krajů připlouvaly proti proudu lodě. LotR III 16

Zdroj: ANGRENOST

Mapka se zdí 

Originální znění karty v EN:

Defender of Rammas
Type: Ally Sphere: Tactics
Cost: 2
Willpower: 0 Attack: 1 Defense: 4 Hit Points: 1
Gondor. Warrior.“And the Enemy must pay dearly for the crossing of the River.” – Denethor, The Return of the King
Set: HON Number: 7
Quantity: 3
Illustrator: Marica George-Begdan
Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “Obránce z Rammas (DN 7)”

    1. Celkom fajn spojenec len má jeden život tak by som mu pridal doplnok Kopí z Citadeli, a hral naňho udalosťi na zvýšenie obrany: Mistr Meče a Za pevné Hradby.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.