[RegUserOnly][/RegUserOnly]Už samotný název napovídá, že to je přesně ta karta cíle, která vás nejjistěji dostane ven – viz při hraní 3. scénáře Khazaddûm Útěk z Morie. V balíku setkání ji najdeme pouze v jedné jediné kopii. Její text zní, že Opuštěné nářadí získává vlastnost: „Akce obnovení: Vyčerpej hrdinu s tímto doplňkem, abys na únik z temnoty přidal jeden žeton postupu.“ Pro splnění karty scénáře Únik z Temnoty (2B) jsou potřeba 4 žetony postupu, ale na kartu není možné umístit žetony postupu jinak, než právě prostřednictvím Opuštěného nářadí. Fáze úkolu tedy rozhoduje jen o tom, zda úkol byl nebo nebyl úspěšný a zda se tak navýší nebo nenavýší ohrožení hráčů, žádného pokroku jím dosáhnout nelze (kromě pokládání žetonů na aktivní lokaci). Časování ve fázi obnovení se většinou příliš neřeší, ale zde to význam má, takže pro jistotu. Ve fázi obnovení se nejdříve připraví všechny postavy, navýší se ohrožení o 1 a posune se žeton prvního hráče. Žádná z těchto činnosti podle pravidel (strana 31) nemůže být přerušena akcí hráče, takže teprve po všech těchto náležitostech můžete vyčerpat hrdinu s nářadím a umístit onen žeton. Hrdina tak na celé příští kolo zůstává vyčerpaný, protože příprava charakterů už proběhla. To vše samozřejmě za předpokladu, že nemáte jiný způsob, jak hrdinu připravit. Pokud ano, můžete to provést ještě ve fázi obnovení a sami si pak zvolit, zda si hrdinu ponecháte na příští kolo v pohotovosti nebo akci použijete ještě jednou a umístíte druhý žeton postupu.

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ26

Samozřejmě vcelku logicky vyvstává otázka, co je to vlastně ono Opuštěné nářadí (Abandoned Tools) a jak se k němu máte dostat. Jedná se o kartu cíle, které je zamíchána v balíčku setkání. Jedná se o střeženou kartu cíle, takže po jejím odhalení je jí přidělena karta z balíčku setkání. Opuštěného nářadí se lze zmocnit vyčerpáním hrdiny, ke kterému se cíl připojí, samozřejmě pouze v případě, že Opuštěné nářadí je již volné (zabitý nepřítel, prozkoumaná lokace, vyřešená zrada). K nářadí se dostanete tak, že máte štěstí a narazíte na něj náhodou jako na odhalenou kartu, nebo se vám odhalí karta úkolu s názvem Úzké chodby (Narrow paths).

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ20

Tento úkol (2B) má povinný efekt, kdy poté, co na Úzké chodby položíte první žeton postupu, vyhledáte v balíčku setkání nebo odhazovacím balíčku Opuštěné nářadí a přidáte jej do oblasti odhalení, pokud to je možné (možné to není v případě, že tam nářadí již je). Zároveň ale po odhalení Úzkých chodeb zvolí každý hráč jednu postavu plnící úkol, kterou kontroluje. Postavy, které nebyly zvoleny, nezapočítávají až do konce kola svoji sílu vůle. Na jednu stranu tedy kartu úkolu Úzké chodby potřebujete ke zdárnému úspěchu výpravy, ale na druhou stranu můžete po jejím odhalení počítat se skokovým nárůstem svého ohrožení.

Díky tedy nářadí si snadno prokopete cestu ven. Stačí jen hledat a kopat.

Sepsal pro vás Libor


Nástroje

Nástroj je jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (například soustružnický nůž). V přeneseném významu slova pak nástroj označuje třeba některé jednodušší součásti věd popřípadě i jiných dalších společenských systémů (kupř. právní nástroj resp. nástroj práva, administrativní nástroj apod.).

Nástroj – prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem).

Nářadí je pojem, který obvykle označuje sadu nástrojů nějaké řemeslné profese nebo jiné úzce specializované manuální činnosti (například pro kovoobráběcí práce či práce ve stavebnictví). Sadám nástrojů pro jiné neřemeslné profese a jiné specializované lidské činnosti se obvykle říká náčiní (kupř.tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.). Rozdíl spočívá v použití: Pracuje se nástroji v rukou, cvičí se na náčiní.

Poznámka: pojmy nářadí, náčiní a nástroj však v běžné neodborné hovorové mluvě velmi často navzájem splývají – ostatně obdobně je tomu tak i s pojmy nástroj, stroj a přístroj (kupř. tělocvičné nářadi i tělocvičné náčiní).

Zdroj: WIKIPEDIA

karty


Originální znění karty v EN:

Abandoned Tools
Type: Objective
Encounter Set: Flight from Moria
Tools.
Guarded. Restricted.
Action: Exhaust a her to claim this objective if it has no encounters attached. Then, attach Abandoned Tools to that hero. (If detached, return Abandoned Tools to the staging area.)


Set: KD Number: 29
Quantity: 1
Illustrator: Stu Barnes

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.