No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Ostří z Roklinky (CdR 31) je doplnok zo sféry taktiky (tactics), ktorého cena je 1 zdroj. Vlastnosti karty sú předmět (Item), a zbraň (weapon). Text na karte znie nasledovne:

Připoj k postavě Noldor nebo Lesní elf. Omezení.

Když postava s tímto doplňkem zaútočí na nepřítele, má tento nepřítel -2 sílu obrany až do konce fáze.

Prvá veta na karte jasne hovorí pre koho je táto zbraň určená. Sú to elfovia, konkrétne postavy s vlastnosťou Noldor a Lesní elf (Silvan). S touto zbraňou v ruke teda môžu bojovať hrdinovia aj spojenci. To je dobrá správa, lebo nie ste nútený hrať elfského hrdinu jako útočníka. Noldor spojenci disponujúci útočnou silou sú napríklad Gildor Inglorion (KEM 79), Zvěd z Obrovišť (ZK 104), Harbor Master (TDF 39). Spojenci s vlastnosťou Lesní elf schopní útoku sú Haldir z Lórienu (PdR 57), Běžec z Temného hvozdu (NdTH 123), Lučištník od Stříberky (ZS 17), aj Legolas (ToS 5) ktorý vyšiel v jednom zo sága rozšírení. Táto vlastnosť poskytuje oveľa viac vhodných spojencov dostupných v neskôr vydaných cykloch. Netreba zabúdať, že doplnok má obmedzenie (restricted). Takéto doplnky je zakázané pripájať na niektoré karty.

Druhá veta textu na karte hovorí, že postava útočiaca s týmto doplnkom zníži nepriateľovi silu obrany o 2 až do konca fáze. V hre viacerých hráčov to dokážu využiť aj spoluhráči, za predpokladu, že hráč kontrolujúci postavu s doplnkom Ostří z Roklinky útočí ako prvý. Výborný príklad je nepriateľ Durinova zhouba (SaP 150) z dobrodružstva Stín a plamen, sediaci celú hru v oblasti odhalenia, a pritom je akoby v stretnutí so všetkými hráčmi. Pasívny efekt Ostří z Roklinky sa sčítava. Ak sa vám podarí dať do hry všetky 3 kópie tejto karty, prípadne viac, ak ich hrá aj iný hráč, môžete znížiť nepriateľovi obranu o viac ako 2. Počítajú sa len tie doplnky, ktorých postavy sa zúčastnia útoku. Tento efekt by som nazval ako nepriame globálne navýšenie útoku. Nie vždy je však vhodný. Pracuje so znížením obrany, a nie so zvýšením útoku ako napríklad doplnok Sekera z trpasluje (KD 7). Logicky z toho vyplýva, že pri útoku na nepriateľov s nulovou obranou nebude mať žiadny efekt. Ak má nepriateľ silu obrany 1, efekt zbrane bude len polovičný.

Nie vždy máme kartu, ktorú potrebujeme hneď na ruke. Niekedy sa stane, že to čo nám nutne chýba pre správne fungovanie hracieho balíka sa počas celej hry ani raz neukáže. Tu môžu pomôcť spojenci zameraní na vyhľadávanie určitého typu kariet. Vo sfére poznania (lore) je tu spojenec Mistr Hutě (SaP 134) na vyhľadanie doplnkov medzi vrchnými 5 kartami. Udalosť Velitelské slovo (DT 84) z rovnakej sféry pracuje so spojencom Gandalfom. Po jeho vyčerpaní si môžete nájsť vo svojom hracom balíku 1 kartu a dať si ju na ruku. Odporúčam použiť vo fáze obnovenia, tesne pred koncom kola. Viac nás bude zaujímať spojenec Bofur (OHaUH 8), pretože je zo sféry taktiky, ktorú v súvislosti s doplnkom Ostří z Roklinky budeme hrať určite. Tiež hľadá medzi vrchnými 5 kartami, ale jeho cieľom je doplnok s vlastnosťou zbraň, ktorá poputuje do našej ruky.

Nesmiem opomenúť hrdinov, ktorí sú schopní bojovať so zbraňou z Roklinky. S vlastnosťou Lesní elf je ich pomenej. Momentálne je v českej verzii dostupný len Legolas (ZS 5) zo základnej sady. Neskôr pribudnú Mirlonde (TDF 32), Celeborn (TDT 1), Haldir of Lórien (TiT 56), a Rossiel (EfMG 28). Vlastnosť Noldor je na tom podstatne lepšie. Pre väčší počet hrdinov spomeniem len tých, ktorí sú už dostupní v českej verzii. Glorfindel (ZK 101) je, ako vieme, v 2 sférach. Používanejší je ten zo sféry duchovnej (spirit), avšak proti gustu žiaden dišputát. Ďalej sú tu bratia Elrohir (BR 1) a Elladan (CdR 28), a ich otec Elrond (SaP 128) pán Roklinky. K dnešnému dňu je k dispozícii ešte 5 hrdinov s vlastnosťou Noldor vo sfére duchovnej a poznania.

Ostří z Roklinky stojí len 1 zdroj, je vo sfére ktorá zvláda boj na výbornú, a nemá s ním žiadny problém. Ak plánujete hrať elfský hrací balík, je to skvelý doplnok na vylepšenie útočnej sily. Len si treba vždy dopredu pozrieť, akú majú nepriatelia v dobrodružstve, ktoré sa chystáte hrať silu obrany, aby ste nevyšli naprázdno.

Spísal pre vás pbch

Použité skratky:

CdR – Cesta do Roklinky

KEM – Kopce Emyn Muil

ZK – Základ kamene

TDF – The Drúadan Forest

PdR – Putování do Rhosgobelu

NdTH – Návrat do Temného hvozdu

ZS – Základná sada

ToS – Treason of Saruman

SaP – Stín a plamen

KD – Khazád dúm

DT – Dlouhá tma

OHaUH – Over Hill and Under Hill

TDT – The Dunland Trap

TiT – Trouble in Tharbad

EfMG – Escape from Mount Gram

BR – Brána Rudorohu

Roklinka

Roklinka byla domovem Elronda Půlelfa. Během Třetího věku to bylo jedno z posledních míst elfů ve Středozemi. Roklinka byla také místem, kde bylo zachováno mnoho elfských tradic a hodnot. Bylo to místo klidu a krásy.
 Geografie:
Roklinka byla umístěna na okraji úzké rokle na východu Eriadoru na úpatí Mlžných hor. Dolů do údolí vedla strmá klikatá cesta. Ve vyšších místech údolí rostly jedle, v těch nižších zase buky a duby. Do údolí také zasahují dvě řeky Mšená a Bouřná (Bruinen). K Poslednímu domáckém domu, jak se Roklince také mnohdy říkalo, pak vedl úzký kamenný most.
Kolem domu byly zahrady a terasa s výhledem na řeku.
Historie:
Elrond založil Roklinku v roce 1697 Druhého věku poté, co Sauron zničil Eregion (Cesmínie), kde byly zhotoveny prsteny moci. O dva roky později Sauronovy síly vtrhly i do Eriadoru. Roklinka byla nějakou dobu obléhána, ale Sauron si ji nikdy nepodmanil. Z Ediadoru byl vyhnán ale až v roce 1701 Druhého věku.
Ten stejný rok se v Roklince konala i rada, které se zúčastnil Gil-galad, Elrond, Galadriel a další. Bylo rozhodnuto, že se Roklinka stane pevností elfů ve východním Eriadoru. Elrond se stal nositelem prsteny Vilja a pomocí něj zachovával krásu a bezpečí tohoto místa.
Na konci Druhého věku v roce 3431 se v Roklince shromáždily armády Posledního spojenectví elfů a lidí pod vedením Gil-galada a Elendila. Z Roklinky pak pochodovaly k Mordoru, kde se utkaly se Sauronem a porazily jej. Isildur byl zabit krátce po válce a Jeden Prsten nadlouho ztracen. Isildurův rod byl však v bezpečí. Jeho žena i syn Valandil zůstali v bezpečí v Roklince. Elrond měl ale v Roklince také například úlomky meče Narsilu a Barahirův prsten.
Kolem roku 1300 Třetího věku do Eriadoru přišel pán Nazgúlů a založil říši Angmar. Roklinka byla najednou obležená nepřátelskými silami. V roce 1409 Angmarské síly napadly království Dúnadánů. Na pomoc Dúnadánům se vypravil Elrond, ale také síly z Lothlórienu, spojené s pomocí Círdana z Šedých přístavů. Pán Nazgúlů byl nakonec z Eriadoru vyhnán po bitvě u Fornostu.
V roce 2933 Třetího věku umírá Arathorn II. a Gilraen bere Aragorna do Roklinky. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje). Aragorn žil v Roklince poměrně dlouhou dobu, jednoho dne zde potkal Elrondovu dceru Arwen a zamiloval se do ní. Nějakou dobu putoval po Středozemi, ale do Roklinky se vždy vracel.
V roce 2941 Třetího věku do Roklinky přišel Gandalf s Thorinem, Bilbem a ostatními trpaslíky. Zde si společníci na nějakou dobu odpočinuli. Gandalf měl velký strach, že by drak Šmak mohl být použit jako nástroj Saurona k rozpoutání pekla. Po získání Osamělé hory se Gandalf s Bilbem v Roklince zastavili na zpáteční cestě. Bilbo Pytlík si Roklinku velice oblíbil a usadil se zde v roce 3002. Žil zde až do roku 3021 Třetího věku.
Dalším návštěvníkem Roklinky byl Frodo Pytlík, který sem donesl Jeden Prsten v září roku 3018. Jeho příchod však nebyl slavný, protože jej stíhali Nazgúlové, ti však byli smeteni vlnou u Brodu, kterou vytvořil Elrond s Gandalfem. Dne 25. října se v Roklince konala Elrondova rada, na které se rozhodlo, co se bude dále dít s Prstenem. Rady se účastnilo mnoho elfů, trpaslíků a lidí. Frodo Pytlík se rozhodl, že do Mordoru Prsten odnese, a tak bylo na radě založeno i Společenstvo Prstenu, které Froda doprovázelo. Meč Narsil byl v Roklince pro Aragorna skut a dostal jméno Andúril. Společenstvo toto místo opustilo 25. prosince.
Po porážce Saurona si Elrond uvědomil, že jeho čas také nastal. Rozhodl se opustit Středozemi. V září roku 3021 odešel z Roklinky a odplul na západ. Smělmír Brandorád čas od času Roklinku navštívil, když sháněl informace.
Elrondovy synové, Elladan a Elrohir v Roklince ještě nějakou dobu zůstali. Nějakou dobu tam s nimi zůstal i jejich dědeček Celeborn, ale ten také odplul. Není známo, jestli Elladan a Elrohir také Středozemi opustili, jeden ze zdrojů ale říká, že Roklinka byla v době Aragornovi smrti v roce 120 Čtvrtého věku, opuštěná.
zdroj: lotr.wikia.com a blog lefigaro

Originální znění karty v EN:

Rivendell Blade
Type: Attachment Sphere: Tactics
Cost: 1
Item. Weapon.
Attach to a Noldor or Silvan character.
Restricted.
When attached character attacks an enemy, that enemy gets -2 [Defense] until the end of the phase.Set: RtR Number: 31
Quantity: 3
Illustrator: Sara Biddle
Sdílej kartu s přáteli !

  3 thoughts on “Ostří z Roklinky (CdR 31)”

   1. Pýtaš sa na sólo hrací balík, alebo budeš hrať s iným hráčom?
    Nejaké možnosti sa ponúkajú. Za elfov berme postavy s vlastnosťou Noldor a Lesní elf. K dispozícii sú hrdinovia: Legolas, Elladan, Elrohir, Elrond, a Glorfindel v 2 sférach. Do hry viacerých hráčov by som videl dobrý bojový balík Elladan, Elrohir, Legolas. Správca Gondoru na Elrohira pre opakované bránenie, Dúnedain Warning na zvýšenie obrany. Od druhého hráča sa očakáva hranie spojenca Arwen pre možnosť dať Elrohirovi sentinel (obránce). Útočná sila je zaručená. Naviac Rivendell Bow pre Elladana zaručí vysoký útok aj na inú stranu stola.
    Pre sólo hru je fajn zloženie Glorfindel (sf.duchovná), Elrond+Vilya+vybraný hrdina mimo elfov. Ponúka sa možnosť priradiť Legolasa, ale ja väčšinou volím hrdinu s nižším ohrozením, napr.Frodo (viď môj článok), Bifur, lebo Elrond ma ohrozenie 13. S Legolasom je celkové štartovné ohrozenie 27, čo nie je vôbec zlé. Aj keď sa jedná o 3 farebný balík s platiť za spojencov nie je problém vďaka Elrondovej schopnosti.
    Sólo je hratelný aj balík Elladan, Elrohir, Glorfindel (sf.duchovná), ale tu môže byť problém so silou vôle. Glorfindel to sám neutiahne a chvíľu potrvá pokiaľ vyložíš spojencov, ktorí by mu pomohli. Ak nechceš mať potiaže s nepriateľmi, Správcuu Gondoru hráš na Elrohira.
    Elfských spojencov je najviac vo sfére poznania, ktorá je známa tým, že je drahá. Pri skladaní balíkov ich bude treba doplniť aj spojencami mimo tému.
    V blízkej budúcnosti určite napíšem nejaký článok o elfskom hracom balíku. Už som o tom premýšľal, ale momentálne nemám moc voľného času.

    1. Preferuji nucene zatim spise solo hru. Diky moc za tipy. Samozrejme jsem Tvuj clanek Najmocnejsi spomedzi troch cetl a balik i vyzkousel, ale neprijde mi to jako uplne cisty elfsky balik.
     Elladan, Elrohir a Glorfindel me taky napadlo, nutna Pisen moudrosti. Elfskych spojencu je ve hre docela dost, ale chybi mi nejake zasadnejsi komba.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.