Rating: 4.81/9. From 5 votes.
Please wait...

Panoš z Citadely (KG 108) je spojenec vo sfére velenia (leadership) za cenu 1 zdroja. Jeho atribúty sú: sila vôle 0, sila útoku 0, sila obrany 1 a 1 bod zdravia. Má vlastnosť Gondor. Na karte nájdeme nasledovný text:

Reakce: Poté, co Panoš z Citadely (Squire of the Citadel) opustí hru, přidej 1 zdroj do zásoby jednoho hrdiny s vlastností Gondor.

Prvý náhľad na tohto spojenca v nás nevyvolá pocit, že sa jedná o bojovníka rozhodujúceho dôležité súboje. Nulové hodnoty sily vôle a sily útoku z neho robia postavu neschopnú plniť úlohu, či útočiť na nepriateľa. Má síce minimálnu silu obrany, ale v kombinácii s najnižším možným počtom bodov zdravia nevydrží ani priemernú ranu nepriateľa. Úlohou spojenca nebude teda nič iné ako zahynúť pod čepeľou nepriateľovej zbrane. Potvrdí nám to aj jeho reakcia. Keď opustí hru, dáme 1 zdroj ľubovoľnému hrdinovi s vlastnosťou Gondor. Teda aj spoluhráčovi, ak kontroluje takého hrdinu.
Squire of the Citadel stojí 1 zdroj, čo sa v porovnaní s jeho atribútmi môže zdať veľa, na druhej strane zdroj sa nám, alebo spoluhráčovi, po odchode spojenca z hry vráti späť. Keď sa tak stane, spojenec je vlastne zadarmo a to plne zodpovedá príspevku jeho atribútov do hry. Možnosť ako dostať opisovaného spojenca do hry bez zaplatenia, nastane po vstupe spojenca Herald of Anórien (TT 57) do hry, ak sa hráč rozhodne zvýšiť svoje ohrozenie.

Dobrá správa je, že odchodom spojenca z hry nič nekončí. Práve naopak, spustia sa reakcie na rôznych postavách, ktoré len čakajú na túto príležitosť. Poďme si povedať čo všetko týmto odchodom získame. Potrebujeme potiahnuť kartu? Okamžite zahráme udalosť Valiant Sacrifice (Core 24), alebo zaplatíme zdrojmi od Gondorského hrdinu s doplnkom Rod of the Steward (FotS 2). Chceme pripraviť hrdinu? Atribúty Prince Imrahil (AJtR 50) využijeme v akcii naviac a hrdina s doplnkom Heir of Mardil (CS 113) sa po zisku zdroja pripraví. Je nutné navýšiť silu útoku? Hrdina Éomer (VoI 1) získa po odchode spojenca Squire of the Citadel z hry, plus 2 k sile útoku. Zdroj, vlastne až dva, získame pomocou starého-dobrého doplnku Horn of Gondor (Core 42). Nakoniec som si ponechal jednu zaujímavosť. Gondorského spojenca dokážeme zahrať aj opakovane. Udalosťou Rallying Cry (TWoE 3) si ho miesto zahodenia na odhadzovací balík vrátime späť na ruku.

Možností sa ponúka veľa a skvelé na tom je, že väčšina kariet je vo sfére velenia.

Spojenec Squire of the Citadel môže dať zdroj len hrdinovi s vlastnosťou Gondor, ktorú má aj on sám. Z tohto dôvodu si určite svoje miesto nájde v takto tematicky zameranom hracom balíku. Ako príklad poslúži hrdina Boromir (HoN 2), ktorý ak má aspoň 1 zdroj vo svojej zásobe zdrojov, zvýši silu útoku o 1 všetkým spojencom s vlastnosťou Gondor. Ak bude mať aj doplnok Visionary Leadership (TMV 136), pri rovnakej podmienke získajú všetky postavy s vlastnosťou Gondor plus 1 silu vôle. Na základe vyššie popísaného bude Squire of the Citadel užitočný pri plnení úlohy, či v útoku. Spojencova prítomnosť v hre zníži cenu iného spojenca s vlastnosťou Gondor, a to Citadel Custodian (HoN 4). Zvýšenie sily útoku a sily obrany do konca fáze zabezpečí udalosť For Gondor! (Core 22).
V tematicky zostavenom hracom balíku Squire of the Citadel získava na dôležitosti a stáva sa užitočnejším. Ak sa budeme držať len vo sfére velenia, a nebudeme brať do úvahy jeho vlastnosť, vieme mu zvýšiť silu vôle, aby ho brali vážne iní spojenci vo fáze úlohy. Stane sa tak kombináciou kariet: hrdina Aragorn (Core 1), doplnok Sword That Was Broken (TWitW 55) a spojenec Faramir (Core 14). Sila vôle sa dostane na hodnotu 2, čo je na spojenca za cenu 1 zdroja slušné číslo.

Pri bránení útokov nepriateľov treba byť pozorný, lebo niektorí majú efekt, ktorý trestá hráča za smrť obrancu. Ako príklad uvediem orka menom Uruk Soldier (AoO 93). Squire of the Citadel sa dá použiť ako kus pri udelení priamych zranení nepriateľovi do oblasti odhalenia pomocou udalosti Hail of Stones (RtR 32), či pri plnení úlohy s kľúčovým slovom Obléhání (Siege). Je to síce tá najnižšia hodnota, ale aj tá môže niekedy rozhodnúť o úspechu na úlohe.

Panoš z Citadely (BoG 108) vyzerá na prvý pohľad ako úplne obyčajný, základný spojenec, vhodný len na jeho obetovanie pri útoku nepriateľa. Jeho skutočná sila však spočíva v podpore iných kariet, alebo sa opiera o efekty kariet najmä z tematického hracieho balíka s vlastnosťou Gondor.

V skratke, je to veľmi šikovný spojenec vhodný do každého hracieho balíka.

Spísal pre Vás pbch

 

 


Panoš

Panoš, do 16. století také panoše, je označení nižšího šlechtice. Termín je odvozen od slova pán a původně označoval služebného šlechtice, pomocníka v boji, později podřízeného služebníka. Po polovině 15. století zůstal označením nezámožné nižší šlechty, klientů mocnějších a bohatších rodin, jimž náleželo oslovení urozený a slovutný.

Od poloviny 16. století titul označoval osoby obdařené vladyctvím a přijaté do rytířského stavu v prvních dvou generacích, aby tak byly odlišeny od starožitných rytířských rodin. Příslušelo jim oslovení slovutný panoše. Až ve třetí generaci se rod zařadil mezi starožitné a jeho členové mohli být oslovováni urozený vladyka. Tato praxe byla formálně zakotvena i v Obnovených zřízeních zemských, ale fakticky přestal být titul panoše podobně jako vladyka používán v průběhu 17. století, kdy splynul s prostým šlechtictvím, popřípadě s rytířským titulem.

Panoši byli často majitelé malých dvorů, mohlo se ale jednat i o významné finanční podnikatele (Václav Hrzán z Harasova). V 15. století se uplatnili zejména ve vojenství jako nižší nájemní velitelé (Mikuláš Španovský z Lisova, Vamberečtí, Leskovcové, Malovcové, Bechyňové z Lažan). V druhé polovině 15. století docházelo k pauperizaci panošů, kteří často odcházeli do měst.

Mezi panoše patřil i známý právník Albrecht Rendl z Oušavy.

Zdroj: WIKIPEDIA


Citadela

Citadela (z ital. citadella, malé město) je pevnost chránící město. Může být umístěna uvnitř ve městě nebo být součástí jeho hradeb a často využívá vhodné vyvýšené místo nebo skálu nad městem. Bývala sídlem vladaře a jeho dvora, ale také posledním místem odporu, kam se stahovala posádka města, případně i jeho obyvatelé, když městské hradby padly.

Od 16. století se název užívá i pro silně opevněná města a městské pevnosti bastionového typu.

Zdroj: WIKIPEDIA


Originální znění karty v EN

Squire of the Citadel
Type: Ally Sphere: Leadership
Cost: 1
Willpower: 0 Attack: 0 Defense: 1 Hit Points: 1
Gondor.
Response: After Squire of the Citadel leaves play, add 1 resource to a Gondor hero’s resource pool.

As he spoke he struck a small silver gong that stood near his footstool, and at once servants came forward.
–The Return of the King

Set: TBoG Number: 108
Quantity: 3
Illustrator: Anna Steinbauer

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.