No votes yet.
Please wait...

Ako som spomínal vo svom tématickém balíku Jeden za všetkých, všetci za jedného (Venkov) v MENU na týchto web stránkách, kostru hracieho balíka tvoria spojenci. Každí zvyšuje jeden z atribútov, alebo body zdravia. Zvýšenie sa vzťahuje na všetky postavy s vlastnosťou Venkov pod kontrolou rovnakého hráča. Navýšenie dokonca platí aj na samotnú postavu, ktorá tento bonus poskytuje. Je preto logické, že čím viac spojencov bude v hre, tým silnejší budú. Keďže títo spojenci, až na jednu výnimku, majú len 1 bod zdravia, najdôležitejšou postavou bude Pastýř z Anfalasu. Všetky postavy s vlastnosťou Venkov získajú 1 bod zdravia naviac a nebudú tak zraniteľné pred efektami kariet stretnutia. Šermíř z Ethiru zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu vôle o 1. Válečník z Losarnachu zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu obrany o 1. Rytíři Labutě zvýšia postavám s vlastnosťou Venkov silu útoku o 1. Ak bude v hre z každého druhu spojenca po 3 kópie, tak postavy majú bonus plus 3 k svojim atribútom, alebo bodom zdravia. A práve v tom sa ukrýva ich sila. Jediný spojenec s vlastnosťou Venkov, ktorý má 3 body zdravia je Forlong. Ten má schopnosť pripraviť sa na konci každej fáze, ak kontrolujem spojencov s vlastnosťou Venkov v štyroch rozdielnych sférach. Vyššie spomenuté postavy spĺňajú presne túto podmienku. Forlong je neskutočný spojenec, aj keď nie je možné jeho schopnosť využiť hneď od začiatku hry. Samozrejme tiež profituje s vyššie opísaných bonusov. Pošlem ho na úlohu, na konci fáze sa pripraví. Treba pri cestovaní do lokácie vyčerpať postavu? Spravím to s Forlongom, veď na konci fáze cestovania sa pripraví. Pokojne s ním môžem útočiť, alebo brániť. Na konci fáze boja sa pripraví a prípadne ho ešte viem použiť vo fáze obnovenia pre efekt nejakej hráčskej karty. Posledným zástupcom dnes hodne omielanej vlastnosti je Lovec z Lamedonu. Samotný nevyniká, ale v skupine s ostatnými naberie na sile. Ako plus má reakciu, kedy po jeho zahraní odhalím vrchnú kartu môjho hracieho balíka. Keď je to karta s vlastnosťou Venkov dám si ju do ruky. V opačnom prípade ju zahodím. Je to menšia pomoc s ťahaním kariet pre hrací balík. Dozorčí Domů uzdravování slúži na liečenie pri prechode ťažkými scenármi. Vyslanec Pelargiru je obetný baránok za jeden zdroj. Nemôžem si dovoliť stratu žiadneho venkovana. Faramir je zaujímavá a veľmi užitočná postava. Vo fáze úlohy dokáže nakloniť misku váh na moju stranu použitím svojej akcie. Má celkom pekné atribúty s ktorými mi pomôže aj v boji. Naviac mám pre neho jeden pekný doplnok. Ako vždy posledný mi zostal Gandalf. V kombinácii s udalosťou Zákeřný útok vyrieši nejednu neočakávanú situáciu.

Spísal pre vás pbch


Pastevec

Pastevec, někdy nazývaný též pastýř, má na starosti pastvu užitkových zvířat, především skotu, ovcí a koz, popř. další práce s tím související. Pastva je příjem potravy býložravců přímou konzumací rostlin na pastvinách, což jsou v našich podmínkách převážně louky. Období pastvy je určeno vegetačním obdobím zelených rostlin.

Zdroj: WIKIPEDIA


Výsledek obrázku pro Anfalas

Anfalas

Země na pobřeží Gondoru, mezi ústími řek Lefnui a Morthondy. Pobřeží bylo často sužováno nájezdy umbarských korzárů. Byla to periférie Gondoru, jeden z krajů nejvzdálenějších od Minas Tirith. Směrem na sever, do vnitrozemí od Anfalasu ležely Zelené hřbety, Pinnath Gelin.

V době Války o Prsten byl pánem Anfalasu Golasgil. Na obranu Minas Tirith přišla odtud pestrá směsice mužů, lovců, pastevců a vesničanů, většinou s chabou výzbrojí, s výjimkou Golasgilovy domácnosti.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Anfalas Herdsman
Type: Ally Sphere: Lore
Cost: 1
Willpower: 0 Attack: 0 Defense: 0 Hit Points: 1
Outlands.
Each Outlands character you control gets +1 hit point.

From the Anfalas, the Langstrand far away, a long line of men of many sorts, hunters and herdsmen and men of little villages… – The Return of the King
Set: TSF Number: 8
Quantity: 3
Illustrator: Blake Henriksen

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.