[RegUserOnly][/RegUserOnly]Při bloudění v temnotách Khazad-dȗm nám bude od počátku nápomocna karta cíle s názvem Pochodeň (Cave Torch), se kterou jsme se setkali už v příběhu Do jámy (Into the Pit), později i ve scénářích Dlouhá tma (The Long Dark) či Základ kamene (Foundations of Stone). Zároveň se jedná o poměrně stěžejní kartu, takže s vaším dovolením bych sem zkopíroval lehce zestručněnou pasáž z recenze a můžeme se posunout dál. Pochodeň při přípravě hry připojíte ke zvolenému hrdinovi, ale nezapomeňte, že se jedná o doplněk s vlastností Omezení. Postava tím pádem nemůže nést pochodeň a k tomu třeba ještě dvě sekery. Karta cíle pak má následující akci: Vyčerpej Pochodeň, abys umístil až 3 žetony postupu na lokaci s vlastností Tma (Dark). Věc však má jeden háček. Následuje totiž ještě Povinný efekt, kdy po vyčerpání pochodně je odhozena vrchní karta z balíčku setkání, a pokud se jedná o nepřítele, je tento nepřítel přidán do oblasti odhalení. Jiné druhy karet končí na odhazovacím balíčku. Můžete tak stát před vskutku zajímavými dilematy, a to jestli použít pochodeň a posvítit si do temných zákoutí chodeb a postupovat jimi rychleji, ale za cenu toho, že si světla pochodně může někdo všimnout a vy tak k sobě přilákáte nějakého nepřítele. Velkou pomocí mohou být v tomto směru karty, které vám umožňují nahlédnout na vrchní kartu balíčku setkání. Nejvíce jich má k dispozici sféra vědění a jednou z nejjednodušších možností je spojenec dostupný už v základní sadě – Henamarth Píseň řeky (Henamarth Riversong). Díky jeho schopnosti, kdy se po jeho vyčerpání podíváte právě na onu vrchní kartu z balíčku, zjistíte, zda je použití pochodně bezpečné nebo nikoliv. Další variantou je třeba hrdina Denethor, kdy si můžete dokonce rozmyslet, jestli odhalenou kartu z vrchu balíčku dáte dospod anebo zase nahoru. Pokud dospod, tak samozřejmě riskujete, že další kartou může být nějaká zrůdička, která skočí do oblasti odhalení.

Např. ve scénáři Dlouhá tma – po přidělení Pochodně k hrdinovi následuje další část přípravy hry, a to odhazování karet, dokud nenarazíte na odpovídající počet lokací – počet hráčů mínus jedna, ale minimálně jednu. Tato lokace startuje v oblasti odhalení, všechny ostatní karty odhozené při přípravě se zamíchají zpátky do balíčku a bloudění může začít. Zejména nezapomeňte na onen trvalý bonus +1 k ohrožení všech lokací, který jim poskytuje karta úkolu v první etapě scénáře. Přiznám se, že to je věc, kterou občas opomenu, když se ke scénáři po nějaké době vracím. Jinak je scénář takovým standardním průchodem podzemím s velkým množstvím lokací, takže se vyplatí mít nějaké způsoby, jak se s nimi vypořádat (vysoké hodnoty síly vůle, nějaké ty triky s lokacemi v oblasti odhalení, však to znáte). Kromě občasného boje s nemnohými nepřáteli vás čas od času potká nějaký ten test umístění a rozhodně to nechce nechat si nahromadit ve hře efekty Ztraceni. Jejich spuštění všech najednou může nadělat pořádnou paseku a na jednotlivé karty se podíváme za chvilku.

Sepsal pro vás Libor

O předmětu

Pochodeň někdy také fakule (z něm. die Fackel, z lat. facula) je přenosná svítilna ve tvaru tyče, na horním konci zapálené. Původně se pochodně dělaly z borového nebo podobného dřeva napuštěného smolou nebo olejem. Na horním konci tyče mohl být také namotán hadr napuštěný hořlavou látkou. Pozdější armády užívaly také trubky, naplněné hořlavinou. Moderní pochodně mají na horním konci tyče schránku s voskem nebo petrolejem.

Jak naznačuje české slovo „pochodeň“ (původně „pochodní“), užívaly se pochodně na cestách a ve válce, jednak jako svítilny, jednak k zapalování a zakládání požárů. Když šel zámožnější člověk v noci po městě, šel před ním sluha s pochodní. Než vstoupili do domu, museli pochodeň uhasit o kamenný patník s jamkou u vchodu (Fackelstein). Pochodně se užívaly i jako louče, nasazené do držáku na zdi, například v chodbách a průjezdech.

Pochodně se užívaly už ve starověku při nočních bohoslužbách a průvodech, v křesťanské bohoslužbě je později nahradily svícny a svíčky. Zkřížené a uhašené obrácené pochodně se často vyskytují na starověkých náhrobcích jako symboly smrti. Pochodeň byla také symbolem války, proto ji hojně využívali nacisté při nočních pochodech a demonstracích.

Od 18. století se ale pochodeň stala také symbolem světla a osvěty: Socha svobody v New Yorku drží v jedné ruce pochodeň a ve druhé knihu. Podobný význam má i olympijská pochodeň. V současnosti se pochodně, obvykle napuštěné naftou, užívají k zábavním účelům, k osvětlování pouličních restaurací, zahradních slavností a podobně. Speciální pochodně užívají žongléři a polykači ohně v cirkuse.

Zdroj: WIKIPEDIA

Píseň: Ed Sheeran – I See Fire


Originální znění karty v EN:

Cave Torch
Type: Objective
Encounter Set: Twists and Turns
Light.
Attach to a hero. Restricted.
Action: Exhaust Cave Torch to place up to 3 progress tokens on a Dark location.
Forced: After Cave Torch exhausts, discard the top card of the encounter deck. If that card is an enemy, add it to the staging area.

Set: KD Number: 41
Quantity: 1
Illustrator: David Lecossu

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.