No votes yet.
Please wait...

Prudký zásah (ZK 105) je udalosť zo sféry taktiky (tactics) za cenu 1 zdroja. Text na karte znie nasledovne:

Reakce: Poté, co trpaslík udělí nepříteli v boji X poškození, uděl mu dalších X poškození. (Nejvýše jednou za kolo.)

Cyklus Trpasluj bol prevažne zameraný na trpaslíkov a táto karta udalosti je toho dôkazom. Z textu je každému jasné, že sa jedná o efekt udelenia priamych zranení. Reakcia sa spustí hneď ako nepriateľ obdrží nejaké zranenia. Následne mu rovnaký počet zranení udelíme znova. Efekt nájde uplatnenie najmä v boji so silnejšími nepriateľmi, ktorí majú veľa bodov zdravia a nie je jednoduché vyskladať dostatočnú silu útoku na ich zabitie jedným pokusom. Ako príklad uvediem každému dobre známeho nepriateľa zo základnej sady, obra menom Horský obr (ZS 82). Má 9 bodov zdravia a silu obrany 3. Nie je jednoduché zbaviť sa ho, a pritom je to pre naše ďalšie napredovanie scenárom nevyhnutné.

Základom fungovania efektu je položiť čo najviac priamych zranení po prekonaní nepriateľovej obrany. Ak berieme do úvahy bossov scenárov, dosiahnuť to nebude jednoché. Napríklad taký Pozorovatel (PvV 72) má silu obrany 7 a 9 bodov zdravia. Budeme teda potrebovať vysokú silu útoku. Ideálnym vzorom je hrdina Gimli (ZS 4). Ten by to mohol zvládnuť aj sám vďaka zvýšenej sile útoku za zranenia, ktoré utŕžil v boji. V správnom trpasličom balíku je použiteľný spojenec Ereborský mistr boje (DT 79). Jeho sila útoku závisí od počtu trpaslíkov, ktorých hráč kontroluje. V každom prípade si vieme pomôcť aj rôznymi efektami kariet. Pomôžu nám udalosti ako Khazád! Khazád! (KD 8), Durinova píseň (KD 4), Nenápadný úder (BR 4), alebo Pohřební mohyla (PvV 54). Jedná sa o zvýšenie útoku po splnení rôznych podmienok. K dispozícii sú aj zbrane, doplnok Trpasličí sekyra (ZS 41), alebo Sekera z Trpasluje (KD 7). Tu sa však nejedná o markantné zvýšenie sily útoku.

Dôležité je si uvedomiť, že reakcia udalosti Prudký zásah (ZK 105) je cielená len na jednu postavu s vlastnosťou Trpaslík (Dwarf). Ak útočíme viacerými postavami, nemôžeme použiť číslo, ktoré vzišlo ako rozdiel nášho celkového útoku a nepriateľovej obrany. Bude to chcieť viacej matematiky. Či už útočíme len trpaslíkmi, alebo útočiace postavy majú rôzne vlastnosti, vždy si musíme ponechať trpaslíka s najvyššou silou útoku ako posledného pri výpočte zranenia.

Všetko si vysvetlíme na názornom príklade. Ako cvičný terč nám poslúži už spomenutý Horský obr (ZS 82). Ten má silu obrany 3 a 9 bodov zdravia. Povedzme, že útočí Gimli (ZS 4) s 3 zraneniami, silou útoku 5, spolu s Legolasom (ZS 5) so silou útoku 3. V normálnom prípade by sme vyriešili útok odpočítaním sily obrany nepriateľa od sily útoku našich postáv. Výsledné číslo sa rovná zraneniam, ktoré obdrží Horský obr (ZS 82). Ak však plánujeme použiť udalosť Prudký zásah (ZK 105), musíme počítať trocha inak. K zraneniam, ktoré dostane nepriateľ sa prepracujeme postupným výpočtom. Gimliho sila útoku 5 prelomí obranu Horského obra s hodnotou 3. Gimli udelí 2 zranenia obrovi, zahráme Prudký zásah a vynásobíme ich 2. Ďalej útočí Legolas silou útoku 3. Obrana nepriateľa už bola prelomená, takže sa jedná o priame zranenia. Matematicky to vyzerá asi takto:

5 útok Gimli – 3 obrana obor = 2 zranenia x 2 (Prudký zásah) + 3 útok Legolas = 7 zranení

My však chceme dosiahnuť čo najvyššie číslo pomocou udalosti Prudký zásah (ZK 105), . V tom prípade použijeme na prekonanie nepriateľovej obrany útok Legolasa. Legolas útočí silou útoku 3, čo zruší kompletne obranu obra. Gimli útočí silou útoku 5 a keďže obor už má obranu vynulovanú, jedná sa o priame zranenia, ktoré ešte znásobíme udalosťou Prudký zásah. Matematicky to vyzerá nasledovne:

3 útok Legolas – 3 obrana obor = 0 zranení + 5 útok Gimli x 2 (Prudký zásah) = 10 zranení

V druhom prípade sme udelili Gimlim 10 zranení, čo je oproti prvému príkladu značný rozdiel. Preto je dobré použiť trpaslíka s najvyššou silu útoku až po prekonaní nepriateľovej obrany.

Prudký zásah (ZK 105)  je veľmi situačná karta. Nemusí byť nutne hraná len v trpasličom balíku, lebo taký Gimli (ZS 4) ju využije celkom sám. Porovnávať môžeme s udalosťou Khazad! Khazad!, ktorá navýši silu útoku trpaslíkovi o hodnotu 3. Keď však udelíme aspoň 2 zranenia, už má navrch udalosť Prudký zásah, ak pominieme drobný rozdiel v cene kariet. Opisovaná udalosť dokáže častokrát udeliť viac zranení ako je potrebné. Zdá sa to byť zbytočné, ale s pribúdajúcimi rozšíreniami sa budú stále častejšie objavovať nepriatelia s vyšším počtom zdravia. Vtedy naplno doceníme silu tejto karty.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

ZK – Základ kamene

PvV – Pozorovatel ve vodě

DT – Dlouhá tma

KD – Khazad-dum

BR – Brana Rudorohu


Dlouhovousáči

Dlouhovousáči je jeden ze sedmi původních skupin trpaslíků, jejich praotcem je Durin I.. Byli ze všech druhů trpaslíků nejvýznamnější, protože Durin byl nejstarším z praotců, a pravděpodobně také nejpočetnější (přinejmenším na severozápadě Středozemě).

Jejich hlavním sídlem bylo Khazad-dûm, neboli Moria, kde žili od jejícho založení králem Durinem dávno ve věku hvězd, až do poloviny Třetího věku. Ve Druhém věku načas rozvinuli velké přátelství s noldorskými elfy z Eregionu. Ve Třetím věku při jejich kopání v hlubinách Morie probudili balroga, který zabil jejich krále a vyhnal je. Poté jejich králové sídlili načas v Ereboru, později v Šedých horách a pak opět v Ereboru, zatímco vedlejší větev se usadila v Železných horách.

Z Ereboru byl král Thrór a jeho lid vyhnán drakem Šmakem, načež se Dlouhovousáči znovu rozptýlili. Thrór se svými věrnými se usadil na Vysočině, ale po čase se vydal prozkoumat Morii, kde byl zavražděn skřetem Azogem.

To vyvolalo válku trpaslíků a skřetů, neboť Thrórův syn Thráin svolal všechny Dlouhovousáče a na pomoc jim přišlo dokonce mnoho trpaslíků z jiných skupin, aby pomstili potupu krále Durinova lidu. Ve válce zvítězili, avšak jen za cenu velkých ztrát (hlavně při [[bitva v Azanulbizaru|bitvě v Azanulbizaru) a také se nemohli vrátit ani do Khazad-dûm, ani do Ereboru, a tak jich většina usadila v Modrých horách.

Teprve díky výpravě k Ereboru a smrti Šmaka se Dlouhovousáčům podařilo obnovit Erebor pod vládou krále Dáina II..

Koncem třetího věku podnikli pod vedením Balina ještě jeden pokus usadit se znovu v Morii, který však skončil tragicky.

Ve Čtvrtém věku založili někteří trpaslíci z Ereboru pod vedením Gimliho novou kolonii ve Třpytivých jeskyních.

Podle proroctví pak měl přijít jednoho dne král Durin VII., který konečně obnoví zašlou slávu Khazad-dûm.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Heavy Stroke
Type: Event Sphere: Tactics
Cost: 1

Response: After a Dwarf deals X damage to an enemy during combat, deal and additional X damage to that enemy. (Limit once per phase.)

“Beside them Gimli stood with his stout legs apart, wielding his dwarf-axe.” – The Fellowship of the Ring
Set: FoS Number: 105
Quantity: 3
Illustrator: Adam Schumpert

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.