[RegUserOnly][/RegUserOnly]Jednoduchá karetní hra ve stylu Prší na motivu vydané hry Milostný dopis od Mindoku.

Rohan je na spadnutí. Saruman posílá Skuruty a divoké lidi,  aby plenili a pálili vesnice Rohanu. Udatní Rohirové brání svou zem ale víceméně neúspěšně. I ty můžeš být mečem a štítem Rohanských obyvatel, dokud nezazní roh Éomera naposledy. Théodenova mysl je zastíněna čarodějovou magií a jen hrstka udatných hrdinů jej může navrátit zase do bdělého stavu. Jestli se jim to podaří, mohou se přisluhovači Temného pána blížící se k Edorasu těšit na králův meč  a jeho parádní jízdu s pány koní.

Rohan

CÍL HRY
Ty představuješ jednoho z těchto hrdinů a snažíš se králi Théodenovi doručit svoji varovnou zprávu před blížícím se zlem. Bohužel je král Rohanu proklet Bílým čarodějem a hlídán nohsledy, takže se při doručování zprávy musíš spoléhat na prostředníky v Edorasu. V průběhu hry máš v ruce jednu kartu. Na kartě je rohanská osobnost, která právě nese tvoji varovnou zprávu králi. Ujisti se, že na konci dne nese tvůj dopis prostředník, která je králi co možná nejbližší, aby bylo zaručeno, že tvé varování dostane jako první.

HERNÍ KOMPONENTY
Hra Rohanská depeše by měla obsahovat následující komponenty. Pokud je neobsahuje, kontaktuje podporu na pan-prstenu-lcg@email.cz.

• 16 herních karet
• 4 referenční karty
• žetony zotavení

HERNÍ KARTY
Ve hře je 16 karet. Každá různě pojmenovaná karta představuje někoho v Edorasu. Každá karta má v levém horním rohu uvedenou hodnotu – čím vyšší číslo, tím je osoba blíž ke králi. Dole na kartě je rámeček s textem, který popisuje účinek při odhození karty.

REFERENČNÍ KARTY
Na těchto kartách je soupis herních karet, stejně jako popis jejich účinku a kolik jich je ve hře. Tyto karty se nepoužívají při hře, slouží jen jako nápověda.

ŽETONY ZOTAVENÍ
Ke hře jsou přiloženy také žetony zotavení. Tyto žetony se používají na sledování králova zdravotního stavu, kdy odeznívají účinky prokleté magie od Sarumana, díky hrdinům, jejichž zprávy o blížícím se nebezpečí přišli do Zlaté síně Meduseld jako první.

PŘÍPRAVA HRY
Zamíchejte 16 herních karet, položte je rubem nahoru a vytvořte z nich dobírací balíček. Vrchní kartu z balíčku odložte stranou, ale nedívejte se na ni. Pokud hrajete jen ve dvou hráčích, vezměte z balíčku ještě horní tři karty a položte je lícem nahoru vedle balíčku. V průběhu kola nebudou použity. Každý hráč si z balíčku dobere jednu kartu, kterou drží v ruce tak, aby ji protihráči neviděli.
Začíná ten hráč, který měl jako poslední sezení u krále (v případě shody začíná mladší hráč).

JAK HRÁT
Hra Rohanská depeše se hraje v sérii kol. Každé kolo představuje jeden den. Na konci každého kola je zpráva jednoho hráče doručena k trůnu krále Théodena  a tam si ji přečte. Když král přečte od jednoho hrdiny dostatek varovných zpráv, jeho mysl se plně uzdraví a on popadne zase meč do svých rukou. Tento hráč tak získá královu přízeň a vyhraje také hru.

PRŮBĚH TAHU
Ve svém tahu si doberte svrchní kartu z balíčku a vezměte si ji do ruky. Poté si vyberte jednu ze svých dvou karet a odhoďte ji před sebe lícem nahoru. Proveďte účinek právě odhozené karty. Účinek musíte aplikovat dokonce, i když je to pro vás nevýhodné. Účinky jednotlivých karet prostředníků jsou popsány níže. Pokud byste měli ohledně zvláštního účinku nějaké otázky, odpovědi najdete také tam. Všechny odhozené karty zůstávají ležet před hráčem, který je odhodil. Karty překrývejte tak, aby bylo jasné, v jakém pořadí byly odhozeny. To pomáhá hráči odhadnout, jaké karty mohou mít ostatní hráči. Jakmile provedete účinek karty, začíná tah hráč po vaší levici.

SKONČENÍ V KOLE
Pokud musí hráč v kole skončit, odhodí před sebe svou kartu lícem nahoru (její účinek se neuplatní) a až do začátku dalšího kola neprovádí další tahy.

POCTIVOST
Když je hráč vybrán Ostrahou Rohanu (1)  nebo když má v ruce Eowyn (7) a současně Éoméra (5) nebo Théodrada (6), může podvádět. Navrhuji, abyste nehráli s takovými ničemy, kteří podvádí u této zábavné a lehké hry.

KONEC KOLA
Pokud je na konci tahu dobírací balíček prázdný, končí kolo. Zlatá síň Meduseld se na noc uzavře, prostředník nejblíže k trůnu doručí dopis a král se odebere do svých komnat, aby si jej přečetl. Všichni hráči, kteří v kole neskončili, odkryjí karty v rukou. Kolo vyhraje ten hráč, který má prostředníka s nejvyšším číslem. V případě remízy vyhraje ten hráč, který vyložil osoby s vyšším součtem hodnot.
Kolo končí také v tom případě, že všichni hráči kromě jednoho v kole skončí. V takovém případě vyhrává poslední hráč.
Vítěz dostane jeden žeton zotavení. Zamíchejte 16 karet a pokračujte dále podle pravidel o přípravě hry.
Protože si začarovaný král přečetl jeho dopis, začíná v novém kole vítěz minulého kola.

VÝHRA
Hráč vyhraje hru poté, co získá určitý počet žetonů zotavení. Král se tak uzdravil. Počet žetonů je závislý na počtu hráčů ve hře:

• 2 hráči 7 žetonů
• 3 hráči 5 žetonů
• 4 hráči 4 žetony

OSOBY
Osoby jsou doplněny dle známých J.R.R. Tolkienových děl obzvláště inspirovaný Pánem prstenů a fotky jsou použity ze zfilmované trilogie, které jsou volně ke stažení na netu bez autorského práva. Zde pak najdete stručné profily osob ze hry.

8: THÉODEN

Theodén byl sedmnáctým králem Rohanu. Byl zprvu dobrým králem, ale později, poté co začal naslouchat Grímu Červivci, jej jeho funkce unavila a Théoden předčasně zestárl. Byl poté znám jako Théoden Starý. Théodred zemřel v Bitvě u Brodů Želíze roku 3019 (stár 41 let) a Théodenovým dědicem se stal synovec Éomer. Théoden však syna přežil jen o pár týdnů. Díky Gandalfovi se Théoden krátce poté uzdravil a byl znám jako Théoden Obnovený. Théoden pak vedl Rohiry do bitvy na Pelennorských polích, kde zemřel v souboji s Pánem Nazgúlů.

Pokud odhodíte kartu Théodena (8) – bez ohledu na to proč nebo jak (včetně odhození pomocí Éomera*) – král  tím pádem zahodí váš dopis do ohně, aniž by si vaši varovnou zprávu vůbec přečetl. Kolo pak pro vás končí.

7: ÉOWYN

Známá také jako Rohanská štítonoška, Bílá paní z Rohanu, je neobvykle krásná světlovlasá dívka, vdaná za Faramira, kapitána Gondoru. Jediná dcera Éomunda a Théodwyn, sestra Éomera Šťastného. Je Dcerou králů, možná proto se jeví jako chladná, vážná a nepřístupná. Éowyn byla stejně jako její bratr Éomer pojmenována po prvním králi Rohanské marky, Eorlu Mladém. Toužila po volnosti, po rovnosti s muži a po hrdinských činech. Nebála se smrti ani bolesti, ale klece, kterou pro ni představovala výchova dětí, starost a péče o nemocné. Když byla šance k boji, poslali ji s lidmi do bezpečí, aby se o ně postarala. Vše se změnilo po bitvě u Helmova Žlebu. Odjela s vojskem Rohirů v mužském převlečení, pod přezdívkou Dernhelm do Gondoru k Minas Tirith a po boku Smíška se zúčastnila bitvy, kde zabila Pána nazgûlů. Později byla v Marce známá také jako “Paní štítové ruky” (paže, jíž nesla štít, byla totiž zlomena palcátem Černokněžného krále.

Na rozdíl od ostatních karet, jejichž účinek se uplatní při odhození, text Éowyn se použije, dokud je karta v ruce. Při odhození nemá ve skutečnosti žádný účinek. Pokud máte v ruce současně Éowyn (7) a Éoméra (5) nebo Théodreda (6), musíte odhodit Éowyn. Druhou kartu nemusíte ukazovat. Samozřejmě Éowyn (7) nemusíte odhazovat, jen když máte v ruce současně člena královské rodiny.

Éowyn si ráda hraje s mečem…

6: THÉODRED

Theodred, mladý rohanský princ, syn Theodénův, byl přepaden skuruty, když se vracel zpět do Edorasu. Skuruti byli v přesile a Theodredovy muže pobili. Theodred byl zraněný převezen do Edorasu. Jedné noci zemřel a nebo ho otrávil Gríma. V tu dobu byl Theodén pod vlivem Sarumana. Měl otrávenou mysl a vše mu bylo jedno. Až když ho vyléčil, tedy spíše vyhnal Sarumana z jeho mysli, Gandalf Bílý, tak se hned ptal po Theodredovi, ale on byl už mrtev.

Když odhodíte kartu Théodreda (6), vyměňte si kartu v ruce s kartou jiného hráče, kterého si vyberete. Nesmíte si vyměnit kartu s hráčem, který už v kole skončil, ani s hráčem, který je chráněn Královským strážcem (4) – tedy Hámou či Gamlingem. Pokud jsou všichni hráči ve hře chráněni Královým strážcem, nemá karta Théodreda (6) žádný účinek.

5: ÉOMER

Éomer, syn Théodwyn byl za vlády svého strýce krále Théodena kapitánem své družiny, která byla i po ovladnutí Théodena Červivcem a Sarumanem věrná Rohanu a jeho králi. Éomer měl sestru Éowyn, za kterou takzvaně “dolézal” Červivec a pořád jí něco namlouval a urážel jí svými slovy “jako jed”. Po nějaké době si toho Éomer začal všímat a Červivce si podal. Červivec naneštěstí dal pokyn vojákům Rohanu, aby Éomera popravili. Ten však se svou družinou unikl a na své cestě z města Edoras nevědomě zachránil dva hobity ze zajetí skřetů Uruk-Hai, zatím co se hobiti spojili s Entem Stromovousem a jeho lesem (Ent byl strom)a poté porazili Sarumana, Éomer se setkal se zbytkem společenstva prstenu (Aragornem, Legolasem a Gimlim), kteří se snažili zachránit tytéž hobity, které nevědomky zachránil Éomer. Když Aragorn zjistí, že nikdo ze Uruk-Hai nepřežil vydají se na místo, kde Éomer nechal spálit mrtvoly a tam zjistí, že hobiti vůbec nebyli zabiti, ale že unikli do Fangorského hvozdu. Éomer naštěstí řekne Aragornovi, kde se svou družinou jede což při bitvě o Helmův Žleb bude Gandalfovi moc užitečnou informací. Nakonec se Éomer se svou družinou a spolu s Gandalfem vrácí, aby dokončili už téměř vyhranou bitvu.

Když odhodíte kartu Éomera, vyberte hráče, který ještě v kole neskončil (včetně sebe). Hráč odhodí kartu z ruky (její účinek se neuplatní) a dobere si jinou kartu. Pokud je dobírací balíček prázdný, hráč si dobere kartu, která byla při přípravě hry odložena.
Pokud ostatní hráči v kole skončili nebo jsou chráněni Královským strážcem (4) – tedy Hámou či Gamlingem, musíte vybrat sebe.

4: KRÁLŮV STRÁŽCE –  tedy HÁMA nebo GAMLING

Byli dveřníky v Theodenově paláci a kapitáni rohanských stráží.

Po odhození Králova strážce (4) budete až do začátku svého příštího tahu imunní vůči účinkům karet ostatních hráčů. Pokud jsou všichni ostatní hráči, kteří v kole neskončili, chráněni Královým strážcem (4), hráč, jehož tah právě probíhá, musí, pokud je to možné, jako svůj cíl vybrat sebe.

3: JEZDCI Z JÍZDMARKY

Koňáci z rohanských plání doprovázející krále do bitev o Helmův žleb a Minas Tirith.

Když odhodíte Jezdce z Jízdmarky (3), vyberte si jiného hráče, který ještě v kole neskončil. Vy a vybraný hráč si tajně porovnáte karty v ruce. Hráč s nižší hodnotou karty v kole končí. V případě remízy se nic neděje. Pokud jsou všichni ostatní hráči chráněni Královým strážcem (4), tato karta nemá žádný účinek.

2: GRÍMA ČERVIVEC

Gríma Červivec byl slídivý služebník Sarumana. V době kdy byl Théoden král Rohanu proklet Sarumanem, mu Gríma našeptával a postupně na Théodenem získával kontrolu. Když však přijel Gandalf byl Gríma vyhnán. Vrátil se za Sarumanem do Železného pasu a radil je armádě jak dobít Helmův Žleb. Když však Saruman neuspěl ztratil svou moc a Železný pas byl zničen. Gríma mu i přesto sloužil a společně uprchli a dlouho se skrývali. V době kdy se odehrála velká válka o Minas Tirit a kdy byl zničen prsten moci,Saruman se s Grímou vydali do Karje(rodiště hobitů).Saruman je vinil ze své porážky. Terorizoval a ničil Kraj až do příjezdu 4 hobitích hrdinů(Smíška, Pipina, Froda a Sama). Odehrála se bitva vzbouřených hobitů vedených hlavně Smíškem a Pipinem proti Sarumanovým poskokům.Znovu byl Saruman poražen a prosil o život a hobiti mu život darovali, ale při odchodu z Kraje Saruman hobitům na Grímu prozradil hrozné věci a urazil ho.Gríma se rozzuřil a zabil Sarumana svou dýkou. V té chvíli ho hobití lučištníci zastřelili a Gríma zemřel.

Když odhodíte kartu Grímu Červivce (2), můžete se podívat na kartu jiného hráče. Kartu neukazujte ostatním.

1: OSTRAHA ROHANU

Věrní kopiníci střežící hradby v Edorasu.

Když odhodíte Ostrahu Rohanu (1), vyberte jiného hráče a jmenujte kartu (kromě Ostrahy Rohanu). Pokud má vybraný hráč jmenovanou kartu, v kole končí. Pokud jsou ostatní hráči, kteří v kole neskončili, chráněni Královým strážcem (4), tato karta nemá žádný účinek.

Náhled karet:

Théoden-Front-Face-16

Éomer-Front-Face-13

Karty ke stažení:

lord_of_the_rings_icon

https://sdilej.cz/6805151/Rohansk%C3%A1+depe%C5%A1e.rar

http://ulozto.cz/xcbGX55Y/rohanska-depese-rar

Původní hru upravil a přepsal pro Vás pravidla Gandalf

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.