Zatímco u nás v České republice a na Slovensku se tato kooperativní karetní hra na motivu slavné knižní série Pána prstenů a Hobita: Cesta tam a zase zpátky teprve rozbíhá, ve světě je již několik  vydaných větších rozšíření (tzv. DELUXE či SAGA EXPENSIONS) a navazujících menších balíčků dobrodružství (ADVENTURE PACKS) či dotisků samostatných scénářů (POD) k této základní verzi hry (CORE). Samozřejmě jak jinak než v angličtině je prozatím neseženeme, a tudíž nám nezbývá nic než doufat, že tato skvělá karetní hra bude mít úspěch i u nás, aby distributor v ČR (společnost ADC Blackfire Entertainment s.r.o.) pokryl prodejem veškeré své výdaje za překlad do CZ a následný tisk v Číně a mohl tak těšit  nás skalní fanoušky na další léta.

Níže si můžete přečíst názvy velkých či malých rozšíření k Pánovi prstenu LCG vydaných od roku 2010 společností Fantasy Flight Games. Názvy jsou v původním znění, tedy v angličtině / doplněn CZ překlad.

* – neoficiální překlad do CZ


Lord of the Rings: The Card game / Pán prstenů: Karetní hra

 

obalení 1

 1. cyklus Shadows of Mirkwood / Stíny Temného hvozdu:

00. Lord of the Rings: The Card Game (Core Set) 
Pán prstenů: Karetní hra (Základní hra)
01. The Hunt for Gollum (Adventure Pack) 
       Hon na Gluma (Balíček dobrodružství)
02. Conflict at Carrock (Adventure Pack)
       Střetnutí na Skalbalu (Balíček dobrodružství)
03. A Journey to Rhosgobel (Adventure Pack)
      Putování do Rhosgobelu (Balíček dobrodružství)
04. The Hills of Emyn Muil (Adventure Pack)
      Kopce Emyn Muil (Balíček dobrodružství)
05. The Dead Marshes (Adventure Pack)
      Mrtvé močály (Balíček dobrodružství)
06. Return to Mirkwood (Adventure Pack)
     Návrat do Temného hvozdu (Balíček dobrodružství)

07. Massing at Osgiliath (GenCon 2011 POD Expansion)
    Shromáždění v Osgiliathu* (POD rozšíření)

 

Khazad-dum

2. cyklus Dwarrowdelf / Trpasluj:

08. Khazad-dûm (Deluxe Expansion
      Khazad-dûm (Rozšiřovací sada)
09. The Redhorn Gate (Adventure Pack)
      Brána Rudohoru (Balíček dobrodružství)
10. Road to Rivendell (Adventure Pack)
       Cesta do Roklinky (Balíček dobrodružství)
11. The Watcher in the Water (Adventure Pack)
       Pozorovatel ve vodě (Balíček dobrodružství)
12. The Long Dark (Adventure Pack)
       Dlouhá tma (Balíček dobrodružství)
13. Foundations of Stone (Adventure Pack)
      Základ kamene (Balíček dobrodružství)
14. Shadow and Flame (Adventure Pack)
      Stín a plamen (Balíček dobrodružství)

15. The Battle of Lake-town (GenCon 2012 POD Expansion)
      Bitva o Jezerní město* (POD rozšíření)

16. The Hobbit: Over Hill and Under Hill (1/2 Original Saga Expansion)
      Hobit: Přes kopec a pod kopec* (Sága rozšíření)
17. The Hobbit: On the doorstep (2/2 Original Saga Expansion)
     Hobit: Na prahu* (Sága rozšíření)
 

heirs-of-numenor_box

 

 

3. cyklus Against the Shadow / Proti stínu:

18. Heirs of Númenor (Deluxe Expansion)
      Dědicové Númenoru (Rozšiřovací sada)
19. The Steward’s Fear (Adventure Pack)
      Správcovy obavy (Balíček dobrodružství)
20. The Drúadan Forest (Adventure Pack)
      Drúadanský les (Balíček dobrodružství)
21. Encounter at Amon Dîn (Adventure Pack)
      Střetnutí na Amon Dînu (Balíček dobrodružství)
22. Assault on Osgiliath (Adventure Pack)
      Útok na Osgiliath (Balíček dobrodružství)
23. The Blood of Gondor (Adventure Pack)
      Krev Gondoru (Balíček dobrodružství)
24. The Morgul Vale (Adventure Pack)
      Morgulské údolí (Balíček dobrodružství)

25. The Stone of Erech (GenCon 2013 POD Expansion)
      Kámen Erech* (POD rozšíření)

26. The Black Riders (Original Saga Expansion)
      Černí jezdci* (Sága rozšíření)

 

Voice of Isengard

4. cyklus Ring-maker / Tvůrce prstenu*:

27. The Voice of Isengard (Deluxe Expansion)
      Hlas ze Železného pasu* (Rozšiřovací sada) 
28. The Dunland Trap (Adventure Pack)
      Léčka na Vrchovině* (Balíček dobrodružství)
29. The Three Trials (Adventure Pack)
      Tři zkoušky* (Balíček dobrodružství)
30. Trouble in Tharbad (Adventure Pack)
      Potíže v Tharbadu* (Balíček dobrodružství)
31. The Nin-in-Eilph (Adventure Pack)
       Vodní kraj labutí* (Balíček dobrodružství)
32. Celebrimbor’s Secret (Adventure Pack)
      Celebrimborovo tajemství* (Balíček dobrodružství)
33. The Antlered Crown (Adventure Pack)
      Koruna z parohu* (Balíček dobrodružství)
34. The Old Forest (GenCon 2014 POD Expansion)
       Starý hvozd* (POD rozšíření)

35. Fog on the Barrow-downs (Fellowship 2014 POD Expansion)
                                                                     Mlha na Mohylových vrchách* (POD rozšíření)
 
                                                                36. The Road Darkens (Original Saga Expansion)
         Cesta temnot* (Sága rozšíření)
 
 
 
lost-realm_swarrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. cyklus Angmar Awakened / Vzestup Angmaru*:

37. The Lost Realm (Deluxe Expansion)
       Ztracená říše* (Rozšiřovací sada)
38. The Wastes of Eriador (Adventure Pack)
      Pustiny Eriadoru* (Balíček dobrodružství)
39. Escape from Mount Gram (Adventure Pack)
      Útěk z hory Gram* (Balíček dobrodružství)
40. Across the Ettenmoors (Adventure Pack)
      Přes Obroviště* (Balíček dobrodružství)
41. The Treachery of Rhudaur (Adventure Pack)
      Zrada Rhudauru* (Balíček dobrodružství)
42. The Battle of Carn Dûm (Adventure Pack)
     Bitva o Carn Dûm* (Balíček dobrodružství)
43. The Dread Realm (Adventure Pack)
     Říše děsu* (Balíček dobrodružství)

44. The Ruins of Belegost (GenCon 2015 POD Expansion)
     Ruiny Belegostu* (POD rozšíření)
                                                              —
 45. Murder at the Prancing Pony (Fellowship 2015 POD Expansion)
                                                                    Vražda U Skákavého poníka* (POD rozšíření)
                                                                —
46. The Treason of Saruman (Original Saga Expansion)
        Sarumanova zrada* (Sága rozšíření)
     —
 47. The Land of Shadow (Original Saga Expansion)
         Země stínu* (Sága rozšíření)
 
 

mec47-box-left

6. cyklus Dream-chaser / Lapač snů*:

48. The Grey Havens (Deluxe Expansion)
                                                                    Šedé přístavy* (Rozšiřovací sada)
 
49. Flight of the Stormcaller (Adventure Pack)
                                                                  Let Hromobouře* (Balíček dobrodružství)
                                                              50. The Thing in the Depths (Adventure Pack)
    Věc v hlubinách* (Balíček dobrodružství)
51. Temple of the Deceived (Adventure Pack)
    Chrám klamu* (Balíček dobrodružství)
52. The Drowned Ruins (Adventure Pack)
   Zatopené ruiny* (Balíček dobrodružství)
53. A Storm on Cobas Haven (Adventure Pack)
   Bouře na Cobas Haven* (Balíček dobrodružství)
54. The City of Corsairs (Adventure Pack)
   Město korzárů* (Balíček dobrodružství)
 
                                                                  —
55. The Siege of Annuminas (Fellowship 2016 POD Expansion)
                                                                    Obléhání Annúminas* (POD rozšíření)

                                                                             —

 56. The Flame of the West (Original Saga Expansion)
   Oheň západu*  (Originální sága)
 
mec55_box_left
 
 
7. cyklus Haradrim/ Haradrim*:
 
57. The Sands of Harad (Deluxe Expansion)
                                                                    Písky Haradu* (Rozšiřovací sada)
 
58. The Mûmakil (Adventure Pack)
                                                                      Mûmakové* (Balíček dobrodružství)
                                                              59. Race Across Harad  (Adventure Pack)
                                                                       Štvanice přes Harad* (Balíček dobrodružství)
                                                              60. Beneath the Sands (Adventure Pack)
                                                                         Pod pískem* (Balíček dobrodružství)
                                                              61. The Black Serpent (Adventure Pack)
                                                                         Černý had* (Balíček dobrodružství)
                                                              62. The Dungeons of Cirith Gurat (Adventure Pack)
                                                                           Kobky Cirith Guratu* (Balíček dobrodružství)
                                                              63. The Crossings of Poros (Adventure Pack)
                                                                           Přechod Porosu* (Balíček dobrodružství)
                                                              —
                                                              64. The Mountain of fire (Original Saga Expansion)
                                                                            Ohňová hora*  (Originální sága)

Aktualizace ke dni 28.10.2017
 
 
Sdílej kartu s přáteli !