[RegUserOnly][/RegUserOnly]Příběh

Prohledáváte sedmé podlaží Morie a pátráte po Komnatě záznamů nebo jakékoliv jiné stopě po Balinově kolonii. V jedné síni objevíte trpasličí kostru pevně svírající tlustou knihu, o které doufáte, že v ní konečně objevíte nějaké odpovědi.

1AB – Pátrání po komnatě (Searching the Chamber – 15 žetonů postupu)

Při přípravě hry vyhledáte v balíčku setkání Knihu Mazarbul a první hráč ji připojí k některému ze svých hrdinů. Jinak nemá karta tohoto úkolu žádný efekt, a to ani poté, co ji otočíte. Jen po odhalení odhalíte 1 kartu za hráče.

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ10

2AB – Balinův osud (Balin´s Fate – 17 žetonů postupu)

Našli jste komnatu a v ní jste zjistili Balinův osud. Před vámi leží poslední místo jeho odpočinku a závěrečné odstavce knihy vyprávějí jeho smutný příběh. Balin byl zabit v Rmutném údolí a zbývající trpaslíci byli uvězněni v podzemí. Zdá se, že nikdo nepřežil. Tiše stojíte před náhrobkem, ale už slyšíte křik a bubnování rozléhající se z okolních chodeb. Nemůžete se zdržovat, musíte si probojovat cestu ven, jinak vás stihne stejný osud jako Balina a jeho společníky.

Po otočení karty 2B musíte odhodit Knihu Mazarbul. Navíc má karta Povinný efekt: na konci kroku odhalení odhoďte z balíčku setkání tolik karet, jako je počet hráčů. Všichni nepřátelé jsou přidáni do oblasti odhalení a ostatní karty jsou zahozeny na odhazovací balíček.

 

Mechanika

Je to hloupé to takhle říct natvrdo, ale v tomhle scénáři vlastně není příliš o čem psát. Zapomeňte na nějaké jemné finesy, důmyslně propracovaná komba z balíčku střetnutí, zajímavě a dlouze rozepsané efekty karet úkolů nebo pozoruhodné karty cílů, ke kterým se musíte nějakým zapeklitým způsobem dostat. Nic takového tady nenajdete a přesto je tento scénář tím nejvíce atmosférickým z trojice dobrodružství v Khazad-Dûm. Nad čím bych se možná lehce pozastavil, je hodnocení jeho složitosti stupněm 3, což by teoreticky měl být podprůměrně obtížný scénář. Chyba, velká chyba a rozhodně nepropadejte depresím, že vás bude nekompromisně likvidovat pouhá „trojka“. Můj pocit je naopak ten, že se jedná o nejtěžší scénář v deluxe expanzi uvedené trojice, a řada příspěvků, které jsem četl na různých fórech, nasvědčuje tomu, že nejspíš nejsem sám. Přitom se na něj dá vyzrát vcelku hladce, jak si nakonec prozradíme, ale to prvotní oťukávání a poznávání je poměrně bolestivé.

Hodně o povaze dobrodružství vypovídá prostý poměr jednotlivých typů karet v balíčku střetnutí. Z celkového počtu 34 karet se jedná o 19 nepřátel, 8 zrad a 7 lokací. Tento scénář je zkrátka o boji od začátku do konce, ale jedná se o něco naprosto jiného, než třeba v případě Střetnutí na Skalbalu z první série balíčků. Nebude se potýkat se supersilnými monstry, ale nejčastěji budete narážet na takovouto drobotinu, jakou jsou například Gobliní kopiník (Goblin Spearman) a Gobliní šermíř (Goblin Swordsman).

goblin

Jedná se o jediný scénář z celého cyklu, kde se dohromady spojí oba sety, ve kterých jsou tito skřeti zastoupeni. V podstatě se jedná o identické karty. Oba je třeba bránit, protože v opačném případě, kdy si jich příliš nevšímáte, dodají si tihle zbabělci odvahu a seknou s o to větší chutí do nechráněných zad. Jejich útočná síla 2 (nebo 3) vyšplhá v případě nebráněného útoku na 4 (nebo 6). Oba mají identický efekt stínu, a to pokud jsou odhaleni jako karta stínu, přidají se jako nový nepřítel do oblasti odhalení. Vzhledem k jejich nízké obraně i počtu životů (oba mají pouhé dva) se jich dá snadno zbavit, ale to musíte mít někoho, kdo se o to postará, protože jak bylo řečeno, bránit se v jejich případě prostě musíte. Jak šermíř, tak kopiník jsou ve svojí sadě celkem pětkrát, takže je budete potkávat poměrně často a zrovna tak často se vám budou nezváni zjevovat jako nový nečekaný nepřítel v oblasti odhalení a zajistí tak neustálý příval nepřátel.

A to je vlastně veškerá mechanika tohoto dobrodružství. Jak jsem říkal, žádný monstózní nepřítel (až na jednu výjimku), ale neustálý příval těchhle malých potvor, které na vás skáčou zpoza každého rohu. Jste tak nepřáteli doslova obklopeni, hrnou se na vás ze všech stran, vy se nestačíte ani bránit a odrážet jejich útoky, natož abyste se pokoušeli někudy najít cestu z tohoto proklatého podzemí pryč. Designérům se tady skutečně perfektně podařilo vystihnout podstatu celého dobrodružství.

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ150

Kromě výše zmíněných nepřátel pomáhá množení se jiných karet velmi zákeřná událost Bdělé oči (Watchful eyes). Jedná se o zradu z kategorie zrad měnících se po svém odhalení v doplněk typu Okolnost, která se připojí na jednoho z hrdinů kontrolovaného prvním hráčem. Tato Okolnost pak má povinný efekt, že pokud je hrdina s tímto doplňkem na konci fáze boje vyčerpán, odhalíte jednu kartu z balíčku setkání a přidáte ji do oblasti odhalení.

Podobně nepříjemné setkání vás čeká například se Skřetím trubačem (Orc Hornblower), který kromě vlastnosti nápor přinášející jednu bonusovou kartu z balíčku setkání zavolá (odhalí) další kartu svou schopností po odhalení. S jeho příchodem tak namísto jedné karty získáte nové karty tři.

Je tedy vidět, že se vás celý scénář očividně snaží zaplavit kartami, s nimiž si pak musíte poradit a také že většina těchto karet jsou nepřátelé. V druhé části scénáře je pak tato skutečnost ještě umocněna tím, že ke klasickým kartám, jak jsme si je popsali výše, se přidává povinný efekt karty úkolu, kdy na konci kroku odhalení je odhaleno ještě tolik dalších karet navíc, kolik je hráčů ve hře, a všichni nepřátelé jsou rovněž přidáni do oblasti odhalení. Ostatní karty (lokace a zrady) jsou odhozeny na odhazovací balíček. Nápor nepřátel tak ještě více kulminuje a nějakou tu dobu se s nimi skutečně budete muset potýkat, protože pro výhru v tomto scénáři a splnění druhé karty úkolu potřebujete celkem 17 žetonů postupu. Ty se nejspíš nepovede nasbírat během jednoho dvou kol. I ty ostatní karty, ty, kterým já osobně říkám „podpůrné“, protože podporují tu hlavní mechaniku toho kterého dobrodružství, se aktivují vstupem nepřítele do hry. Tak jako třeba Gobliní tunely (dokud jsou v oblasti odhalení, dojde po odhalení Goblina k odstranění jednoho žetonu postupu z karty úkolu) nebo Gobliní lučištník (který rozsévá zranění za každého odhaleného nepřítele).

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ58

Podobně jako v případě prvního scénáře Do jámy máte k dispozici Pochodeň, zde se také už od přípravy objevuje jedna pomocná karta cíle, a tou je Kniha Mazarbul (Book of Mazarbul). Na začátku hry ji připojíte k jednomu ze svých hrdinů. Kniha má akci, která říká, že za vyčerpání hrdiny si můžete knihu vzít na tohoto hrdinu (po odpojení se Kniha vrací do oblasti odhalení). Takto si mohou hrdinové Knihu podávat mezi sebou nebo se jí zmocnit v případě, že ji jeden z hrdinů ztratí. Kromě toho, že má karta knihy opravdu perfektní ilustraci a je na ní příjemné jen tak koukat, má i příjemný efekt pro hru. Její nositel se nevyčerpává, pokud ho pošlete plnit úkol, výměnou za omezení, že s ním nemůžete útočit (což se s knihou v ruce dá opravdu těžko a nejedná se o tak rozsáhlý manuskript, abyste s ním utloukli byť i jen toho nejmenšího skřeta). Tato karta vám umožní vyšetřit si jednu postavu na plnění úkolu i obranu zároveň, ale jen po čas první karty úkolu. Po otočení druhé karty úkolu se Kniha odstraní ze hry (poněvadž ji necháváte odloženou u Balinova náhrobku).

Poslední zastávka u některé z karet bude u Jeskynního obra (Cave-Troll). Vedle všelijaké drobné skřetí havěti totiž můžete narazit i na tohoto opravdu působivého drobečka. Vcelku zaslouženě je ohodnocen dvěma vítěznými body, takže se s ním budete moci setkat v průběhu hry nejvýše dvakrát, ale i jedno setkání může být osudové. Má totiž schopnost, že každý bod poškození navíc, který přesáhne počet životů zničené postavy, je třeba přidělit dalšímu charakteru pod kontrolou bránícího se hráče. Trošku jsem tuhle kartu pravidlově konzultoval a s těmi přebytečnými zraněními se to má tak, že všechno, co projde přes obranu a počet životů obránce musíte rozdělit mezi své ostatní postavy. Není třeba vše umístit na jednu postavu, ale mohou se o zranění podělit podle vůle hráče, protože každý přebytečný bod zranění je vyhodnocen zvlášť, nicméně pokud je třeba zabita postava druhá, schytává přebytečná zranění postava třetí a tak dále. Prostě obr má pořádné rozpětí rukou a to jeho rozmáchnutí skosí klidně několik postav najednou (však to znáte z filmů, jak od podobných monster létají jejich protivníci na všechny strany).

 

Jak na něj?

U tohoto scénáře se připravte na opravdu relativně vysoký počet neúspěchů, protože ono se všechno může vyvíjet poměrně příznivě, ale přijde nějaká nevhodná kombinace karet, vyskočí vám třeba 3 nepřátelé za kolo, které bránit prostě musíte, a už se to na vás sesype, aniž byste měli volné ruce k tomu, abyste nepřátelům vraceli jejich útoky. Nicméně jak jsou skřeti silní ve svých počtech a hrnou se na vás v nekonečných lavinách relativně slabých bojovníků, skrývá se v této jejich síle i jejich slabina, kterou nemusí být až tak složité odhalit.

Pokud se podíváme na všechny nepřátele, kteří na nás číhají, zjistíme, že pouze dva obři, Velitel jámy (v počtu jedné karty) a v boji jinak neškodný trubač mají více než dva životy. Velmi lákavou možností tak je oprášit starého dobrého Thalina, který dokud je vyslán plnit úkol, přidělí 1 poškození každému nepříteli, který je během fáze úkolu odhalen z balíčku střetnutí. Tím se vypořádá s jinak velmi nepříjemnými lukostřelci, jejichž povinný efekt je velmi, ale velmi zničující vzhledem k tomu, že se s nimi nemůžete dobrovolně střetnout. Zároveň ale Thalin „načne“ i všechny ty kopiníky a zvědy a šermíře, takže jim zbyde jen jeden život. Druhou kartou do velice slibného komba tak je Gondorský kopiník (Gondorian Spearman), jehož reakce zní, že jakmile je označen za obránce, přidělí útočícímu nepříteli 1 poškození. A to je přesně to druhé zranění, které většinu skřetů pošle do věčných lovišť (nebo v jaká temná místa to vlastně věří) dřív, než se k vám dostanou. Důležitá část kopiníkovy reakce totiž říká, že zranění je přiděleno v okamžiku, kdy je kopiník označen za obránce. V tu chvíli souboj s nepřítelem s nula životy končí, nepřítel je poražen ještě předtím, než je vyhodnocen jeho útok i karta stínu, tudíž ani její efekt, který by třeba přihodil dalšího nepřítele, se nevyhodnotí, a je hotovo. Díky malé houževnatosti nepřátel je tak kopiník schopen přežít většinu soubojů, což se tomuto jinak vcelku křehkému spojenci příliš často nestává. Navíc má vlastnost Ochránce, tudíž jej můžete použít i pro krytí útoků na vašeho spoluhráče, pokud hrajete ve dvou lidech.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ7

Osobně se mi nejvíce osvědčila kombinace dvou hrdinů ze sféry taktiky, z nichž jeden by měl být velký bijec, který si bude schopen poradit co nejrychleji s obrem, pokud přijde, a druhý už zmíněný Thalin. Jako třetího hrdinu bych volil někoho ze sféry duchovna, protože na jeho bedrech bude postarat se o postup na úkolu. V tomto směru totiž taktika nijak neexceluje. Jistě se hodí i všelijaké rušení nebo třeba Neočekávaná odvaha (Unexpected Courage), kterou budete moci pokrýt více útoků jednou postavou nebo eliminovat nepříjemný efekt Bdělých očí. Tradiční Zkoušku vůle (Test of will) bych určitě zařadil, byť zrad není příliš, ale výše uvedené Bdělé oči jsou natolik velkou komplikací, že se tato událost vyplatí už kvůli nim. Nicméně větší důraz bych tentokrát kladl na Ukvapený úder (Hasty stoke) kvůli efektům stínu Gobliního šermíře i kopiníka, protože použitím této události se trvale zbavíte jednoho nepřítele, který by vás zaručeně hodně obtěžoval a který by ani nedostal zranění od Thalina, protože do hry nevstupuje ve fázi úkolu.

Jistě je možné použít celou řadu balíčků, ale tahle sestava se mně osobně osvědčila nejvíce. Mám s nimi pocit, že hra je nejvíce pod kontrolou, a pokud se karty trošku sejdou, je to příjemný pocit projít bez větších problémů tímto scénářem, který skutečně není (navzdory své v pravidlech uvedené obtížnosti) z nejlehčích.

 

Celkové hodnocení:

Vždycky hodně dám na atmosféru a to, jak dokáže daná hra navodit dojem, že skutečně nehrajete jen hru, ale prožíváte opravdový příběh. V případě Sedmého podlaží je tohle kritérium kvality splněno na jedničku, a když k tomu přidáme ne zrovna nízkou obtížnost i to, že mne tenhle scénář donutí vytáhnout i karty, které bych jinak nepoužil a prášilo by se na ně v pořadači (Thalin, Gondorský kopiník), dovolím si vytáhnout číselné hodnocení těsně pod vrcholem – tedy na krásných 90%.

Recenzi ke KHAZAD-DUM Q2 pro vás sepsal Libor

Hodnocení tohoto dobrodružství: 90 %

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “RS11 Sedmé podlaží”

    1. Zatím jsem hrál sedmé podlaží jen dvakrát. Poprvé jsem spíše zjišťoval jaký balíček si mám přichystat a hned v druhé hře jsem vyhrál se závěrečným skórem 107 bodů (sólo hra). Možná jsem měl trochu štěstí, protože jsem nenarazil na jeskynního obra ani na trubače, ale stejně si myslím, že tento balíček stojí za zmínku. HRDINOVÉ: ARAGORN (Bude vysílán a po zaplacení zdroje se může přpravit k obraně nebo útoku. Doporučuji přiložit k němu nebo k legolasovi( podle barvy karet v ruce) SPRÁVCE GONDORU. Také lze použít samozřejmě CELEBRÍANIN KÁMEN a poté i NEČEKANOU ODVAHU), LEGOLAS (Bude samozřejmě útočit a svou schopností získávat žetony postupu na daný úkol. Doporučuji přiložit obě ČEPELE Z GONDOLINU. Díky jeho vlastnosti střelec může použít událost DÉŠŤ ŠÍPŮ a taky střílet do oblasti odhalení na GOBLINÍHO LUČIŠNÍKA), BERAVOR (ta dostane knihu MAZARBUL- vždy bude vyslána. V případě potřeby může i bránit, ale lepší je využívat její akci na získání karet. Také doporučuji přiložit doplněk-OCHRÁNCE LÓRIENU- pro zvýšení síly vůle nebo obrany.) DOPLŇKY: Nečekaná odvaha 1x………Celebríanin kámen 1x………..Správce Gondoru 2x………..Čepel z Gondolinu 2x………….Lesní léčka 2x……………Ochránce Lorienu 2x…………Temné vědění 1x….. SPOJENCI: Gandalf 3x………Medděd 1x……….Zkušený sekerník 3x………….Gondorský kopiník 3x………….Veterán z Nanduhirionu 1x……………Dcera Nimrodel 2x……………Kovkop ze Železných hor 2x…………Henamarth Píseň řeky 1x………….Zvěd od Sněžné 2x………….Strážce citadely 1x…. UDÁLOSTI: Zákeřný útok 2x…………….Společný cíl 2x………………Stále ostražití 1x……………..Společný odpor 1x………………Rychlá rána 1x…………….Khazad-Khazad 1x……………..déšť šípů 2x…………….Paráda 2x…………..Rychlý úder 2x…………….Mistr meče 3x……………Tajné ztezky 2x…………Radagastova mazanost 2x…… Tak to je vše. Zkoušel jsem to jen jednou, takže to není jistý, ale stejně to zkuste. Jde tady hlavně o to, že čím víc budete mít karet v ruce kvůli Beravor, tím víc budete připraveni na nepřátele. Dost důležitý je také Kovkop ze Železných hor, díky kterému budete moct odhodit Bdělé oči ze hry. Určitě zkuste. PS: Prosím autora článku, aby napsal jeho nejlepší skóre s těmi hrdiny co navrhl. Díky.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.