[RegUserOnly][/RegUserOnly]Příběh

Poté, co jste zjistili osud trpasličí kolonie, chcete Morii co nejrychleji opustit, ale odejít možná nebude tak jednoduché, jako vstoupit. Vzduch po odchodu ze Sedmého podlaží jakoby zhoustl a z hlubin se ozvaly bubny. Na konci sálu se objevila zdánlivě lidská postava, ale mnohem větší, než by měl jakýkoliv člověk právo být, a zamířila přímo k vám…

1AB – Něco ve tmě (A Presence in the Dark – žádný žeton postupu)

Při přípravě hry se připraví balíček úkolů tak, že se náhodně zamíchají všechny karty úkolů s číslem dva stranou A nahoru a umístí se po kartu úkolu č. 1. Do oblasti odhalení umístíte kartu Bezejmenný strach. Z balíčku setkání se odstraní všechny karty s názvem Nepřítel za zády a za každého hráče se pak jedna tato karta zamíchá zpátky do balíčku setkání.

Po otočení karty se za každého hráče odhalí jedna karta a přidá do oblasti odhalení. Poté je karta úkolu Něco ve tmě umístěna do oblasti vítězství.

Scénář disponuje sedmi kartami úkolu s číslem 2, takže v tuhle chvíli asi nemá smysl vypisovat všechny tyto karty, které by si navíc zasloužily podrobnější vysvětlení vztažené k celé mechanice tohoto dobrodružství. K těm zajímavějším a zásadnějším se tak dostaneme později.

 

Mechanika

Hru bychom tedy měli připravenou tak, jak je popsáno výše, tedy v oblasti odhalení trůní Balrog v podobě karty s názvem Bezejmenný strach (The Nameless Fear) plus příslušný počet karet odpovídají počtu hráčů, a momentálně nemáme žádnou kartu úkolu. Tento scénář totiž využívá speciální pravidlo, že nová karta úkolu je odhalena až ve fázi úkolu, poté, co jsou postavy vyslány plnit úkol. Hráči tedy netuší, jakou kartu úkolu mají vlastně před sebou (a neexistuje ani žádný způsob, jak to určit, dokud už postavy nejsou v akci). První karta úkolu slouží jen pro postavení a odstartování hry a vzápětí poté se přesouvá do oblasti vítězství, kde vám už začátku zajistí 2 vítězné body.

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ59

To je důležitá věc ve vztahu ke kartě Bezejmenného strachu, jehož základní statistiky (ohrožení, útok i obrana) jsou rovny počtu vítězných bodů, které hráči nasbírali do oblasti vítězství. Bezejmenný strach je imunní vůči efektům karet hráčů, nemůže se s žádným hráčem střetnout a ani hráči se nemohou střetnout s ním. Nelze ho tedy zranit, zničit, odstranit z oblasti odhalení, ani žádným jiným způsobem ovlivnit. Pouze sedí v oblasti odhalení (na konci sálu) a stojí hráčům v cestě, zatímco ti se snaží najít tu správnou cestu, kterou se dostanou z Morie ven. Počet Balrogových životů 27 je tak jen kosmetickou záležitostí mající za úkol hráčům sdělit, jak silného a houževnatého nepřítele mají před sebou. Sám nikdy nezaútočí, ale může výrazně uškodit prostřednictvím karty zrady Nepřítel za zády (A Foe Beyond), která poslednímu hráči přikáže udělit tolik zranění nějakému hrdinovi, kolik je momentální hodnota Balrogova útoku. Tento efekt navíc nelze zrušit. Karta Nepřítel za zády se v balíčku setkání vyskytuje v takovém počtu kopií, kolik hráčů scénář hraje.

Balroga tedy máme, a nyní bychom se mohli podívat na již zmíněné pravidlo, které manipuluje s kartami úkolů. Už bylo řečeno, že nová karta úkolu se odhaluje v kroku odhalení ve fázi úkolu, takže tato karta bude vždy pro hráče překvapením. Ze sedmi karet úkolů jen dvě vedou na svobodu a ven z Morie a každá z těchto karet vede k tomuto cíli jinou cestou. Ostatní karty jsou vyloženě slepými uličkami nebo pomáhají se k vytouženému cíli alespoň přiblížit. Každá karta úkolu také disponuje vítěznými body, takže po svém splnění se přesouvá do oblasti vítězství a její hodnota se tak přidává k Balrogovým statistikám. Hráči však nemusí všechny karty úkolů splnit, v tomto scénáři je jim dána možnost tzv. obejít aktuální kartu úkolu. To znamená, že pokud kartu úkolu v dané fázi úkolu nesplní, na konci fáze boje může dojít k jejímu odstranění. Z karty úkolu se odstraní všechny žetony postupu a karta se umístí dospod balíčku úkolů. Nová karta je pak znovu odhalena až ve fázi plnění úkolu. Tímto způsobem hráči postupně procházejí jednotlivé úkoly a hledají ten správný, který je vyvede ven. Teoreticky tak v každém kole mohou odhalovat novou kartu úkolu, dokud nejsou spokojeni s tím, co na stole leží. Obejití úkolu je dobrovolné, hráči mohou na dané kartě úkolu setrvat tak dlouho, jak chtějí (za předpokladu, že ji tedy nesplní, pak se karta přesouvá do oblasti vítězství).

Podívejme se tedy na některé z karet úkolů, kterým budete muset čelit. Začal bych nejspíš od konce, a to kartou Únik z temnoty (Escape from Darkness).

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ26

Už název napovídá, že to je přesně ta karta, která vás nejjistěji dostane ven. Její text zní, že Opuštěné nářadí získává vlastnost: „Akce obnovení: Vyčerpej hrdinu s tímto doplňkem, abys na únik z temnoty přidal jeden žeton postupu.“ Pro její splnění jsou potřeba 4 žetony postupu, ale na kartu není možné umístit žetony postupu jinak, než právě prostřednictvím Opuštěného nářadí. Fáze úkolu tedy rozhoduje jen o tom, zda úkol byl nebo nebyl úspěšný a zda se tak navýší nebo nenavýší ohrožení hráčů, žádného pokroku jím dosáhnout nelze (kromě pokládání žetonů na aktivní lokaci). Časování ve fázi obnovení se většinou příliš neřeší, ale zde to význam má, takže pro jistotu. Ve fázi obnovení se nejdříve připraví všechny postavy, navýší se ohrožení o 1 a posune se žeton prvního hráče. Žádná z těchto činnosti podle pravidel (strana 31) nemůže být přerušena akcí hráče, takže teprve po všech těchto náležitostech můžete vyčerpat hrdinu s nářadím a umístit onen žeton. Hrdina tak na celé příští kolo zůstává vyčerpaný, protože příprava charakterů už proběhla. To vše samozřejmě za předpokladu, že nemáte jiný způsob, jak hrdinu připravit. Pokud ano, můžete to provést ještě ve fázi obnovení a sami si pak zvolit, zda si hrdinu ponecháte na příští kolo v pohotovosti nebo akci použijete ještě jednou a umístíte druhý žeton.

Samozřejmě vcelku logicky vyvstává otázka, co je to vlastně ono Opuštěné nářadí (Abandoned Tools) a jak se k němu máte dostat. Jedná se o kartu cíle, které je zamíchána v balíčku setkání.

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ70

Jedná se o střeženou kartu cíle, takže po jejím odhalení je jí přidělena karta z balíčku setkání. Opuštěného nářadí se lze zmocnit vyčerpáním hrdiny, ke kterému se cíl připojí, samozřejmě pouze v případě, že Opuštěné nářadí je již volné (zabitý nepřítel, prozkoumaná lokace, vyřešená zrada). K nářadí se dostanete tak, že máte štěstí a narazíte na něj náhodou jako na odhalenou kartu, nebo se vám odhalí karta úkolu s názvem Úzké chodby (Narrow paths).

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ20

Tento úkol má povinný efekt, kdy poté, co na Úzké chodby položíte první žeton postupu, vyhledáte v balíčku setkání nebo odhazovacím balíčku Opuštěné nářadí a přidáte jej do oblasti odhalení, pokud to je možné (možné to není v případě, že tam nářadí již je). Zároveň ale po odhalení Úzkých chodeb zvolí každý hráč jednu postavu plnící úkol, kterou kontroluje. Postavy, které nebyly zvoleny, nezapočítávají až do konce kola svoji sílu vůle. Na jednu stranu tedy kartu úkolu Úzké chodby potřebujete ke zdárnému úspěchu výpravy, ale na druhou stranu můžete po jejím odhalení počítat se skokovým nárůstem svého ohrožení.

Na začátku jsme se zmiňovali o dvou alternativních koncích celého scénáře. Tím druhým je karta úkolu Zastaveni stínem (Blocked by Shadow).

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ24

Při jejím odhalení zvolí první hráč jednu z následujících možností. Buď každý hráč odhodí 1 kartu z vrchu balíčku setkání, a pokud je tato karta zrada, daný hráč je vyřazen ze hry. Druhou možností je odhalení následující karty úkolu a vrácení karty Zastavení stínem dospod balíčku úkolů. Volba první možnosti je velkým rizikem (pokud tedy nemáte vrchní kartu nějakým způsobem ověřenu) a hráči ji nejspíš zvolí v okamžicích nejvyšší nouze nebo pokud na další prohledávání balíčku úkolů nemají čas. Pak se dá vše (doslova) vsadit na jednu kartu a zajistit si, že pro úspěšné dokončení hry postačí umístit 9 žetonů postupu na aktuální kartu úkolu. Splnění této etapy totiž znamená vítězství hráčů v tomto scénáři. Nemusíte tak ani čekat na objevení či získání nářadí či nalezení, ani na následné splnění karty Únik z temnoty.

Poslední kartou úkolu, u které bych se zastavil podrobněji, je Kvapná porada (Hasty Council). Po jejím odhalení jednak zamícháte všechny karty Nepřítel za zády z odhazovacího balíčku zpátky do balíčku setkání, což je ale jen vedlejší záležitost. Zároveň však odhalíte také 2 karty z vrchu balíčku úkolů. Zvolíte jednu, která se stane aktivním úkolem, a druhá se dá dospod balíčku úkolů. Kvapná porada se pak přidá do oblasti vítězství a navýší tak hodnotu vítězných bodů (A Balrogovu nebezpečnost) o další dva body. Jedná se tak o kartu, která umožňuje určitou filtraci balíčku úkolů a přiblížit se tomu úkolu, který aktuálně potřebujete, ale za určitou cenu.

LOTR_LCG_08_Quest_Final_CZ22

Další karty úkolů už nejsou nijak zásadní pro samotnou hru a v podstatě zahušťují balíček úkolů. Dva z nich nemají žádný efekt kromě toho, že po případném prozkoumání obratem opustí oblast vítězství a zamíchají se do balíčku úkolů. Tím změní jejich pořadí, což se dá využít i pozitivním způsobem v případě, že víte, že důležitý úkol se dostal dospod balíčku. Poslední úkol je zákeřnost v podobě toho, že po odhalení donutí výpravu odhalit další kartu z balíčku za každého hráče, a navíc má jen jeden žeton postupu nutný pro své splnění, takže se snadno může stát, že i navýší Balrogovy statistiky počínaje další kolem v případě, že úkol v dané kole splníte.

Co si tedy odnést z tohoto protáčení karet úkolů? V podstatě scénář velmi šikovným způsobem simuluje hledání té pravé cesty ven. Volíte jednu odbočku za druhou, jen abyste zjistili, že některé cesty nikam nevedou a že některé jsou nebezpečnější než jiné. Přitom při klasické hře potřebujete najít nejprve úkol Úzké chodby pro získání karty cíle, a teprve potom se pokusit najít kartu Únik z temnoty, kde se nějakou dobu zdržíte, než se vám povede skrze stěny prokopat ven.

Balíček střetnutí dělá všechno možné, aby vám to zkomplikoval, přičemž kartou, která dokáže spolehlivě otrávit, je karta Další čertovina (A New Devilry).

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ60

Pokud totiž nejste v etapě 1 (tzn. čertovina je odhalena v setupu dobrodružství), zamíchá se současná karta úkolu do balíčku úkolů a poté odhalíte novou kartu úkolu. Představte si tak situaci, kdy jste na čtvrtý nebo pátý pokud nalezli kartu Úzkých chodeb, ale v dalším kole, než na ni stihnete umístit potřebný žeton pro dohledání nářadí, je tato karta zamíchána zpět. Nebo již usilovně kopete stěnou, máte položené třeba dva žetony na Úniku z temnoty, už vidíte prosvítat denní světlo a najednou následuje Kvapná porada, jestli byste se neměli vydat do tunelů mířících do hlubin Morie či zpátky do Úzkých chodeb, jestli jste tam něco nezapomněli. Hra si s vámi tedy opravdu hraje a někdy se vám povede projít scénářem jako nůž máslem, když vše jde tak, jak potřebujete, a někdy se motáte v kruzích, naděje se střídá se zklamáním v několika opakováních a celou dobu se nad vámi tyčí Plamen a Stín

LOTR_LCG_08_Cards_Final_CZ102

A když už mluvíme o Bezejmenném strachu, mohli bychom se ještě závěrem zastavit u toho, jaké hodnoty u tohoto nepřítele můžete čekat. Startovní čísla tohoto nepřítele jsou vždy dva, protože tuto hodnotu obdrží díky první kartě úkolu, která se okamžitě po otočení a vyhodnocení svých efektů přesouvá do oblasti vítězství. Dále se jeho čísla navyšují díky splněným kartám úkolů, takže je lepší průzkum samotný nepřehnat a posílat postavy plnit úkol „tak akorát“, protože cílem tentokrát vlastně není karty úkolů plnit. Ve většině případů je stejně budete na konci soubojů obcházet. Vyplatí se mít v tomto případě přečtenou vrchní kartu balíčku setkání pomocí Henamartha Píseň řeky, hrdinou Denethorem nebo událostí Něco poví země či jinými, pozdějšími alternativami. Pouze úkol Kvapná porada vám 2 vítězné body vygeneruje automaticky, jakmile dojde k jeho odhalení. Jedinou kartou disponující nějakými vítěznými body kromě karet úkolů je jen Velký jeskynní obr (Great Cave Troll), respekt budící nepřítel, jehož poražení vám přinese další tři vítězné body. Hodnoty Bezejmenného strachu se tak ve většině her pohybují na hodnotách dva až čtyři, ale mohou se vyšplhat kamsi k hodnotám 7, 8 a podobně, ale to už se hra nejspíš nevyvíjí tak, jak byste potřebovali.

 

Jak na něj a závěrečné hodnocení

Zde si dovolím být trošku stručnější, než obvykle, protože nějaké speciální rady asi nejsou úplně důležité. Některé tipy se již objevily v předchozím textu (například čtení balíčku setkání). Pokud bych měl přece jen doporučit něco ve větší míře, tak možná karty, jak připravit hrdiny pro závěrečnou část, kdy se tak dá urychlit kopání skrze stěnu. Podle balíčku a užitých sfér to může být Nečekaná odvaha nebo (ať už je to tématické) Ereborský kronikář (Erebor Recordkeeper), pokud hrajete trpaslíky.

Jedná se o scénář ohodnocený obtížností 7, ale osobně mi nepřijde ani zdaleka tak divoký a náročný jako například Útěk z Dol Gulduru či Střetnutí na Skalbalu či dokonce Putování do Rhosgobelu a Návrat do Temného hvozdu. Někdy jej projdete, ani nevíte jak, a někdy si vás poddá v případě, že vám naroste Balrogovo ohrožení natolik, že ho prostě vůlí nepřekonáte, nebo vás zařízne pět nezrušitelných zranění do hrdiny. Nejnepříjemnější je, když vás opakující se čertoviny nutí neustále točit úkoly navzdory tomu, že máte situaci pevně pod kontrolou, na stole armádu spojenců, každé kolo někoho zabijete, něco prozkoumáte a jen čekáte, až konečně přijde ta karta, kterou potřebujete. Je tu tedy šance, že se některé hry změní v poměrně nudný způsob trávení volného času, ale zas tak často se to nestává. Nicméně i kvůli těmto popsaným zádrhelům, bych se trošku bránil nějakým absolutním číslům v kolonce hodnocení a zvolil bych oněch pod článkem uvedených 70%

Recenze pro KHAZAD-DUM Q3 pro vás sepsal Libor

Hodnocení tohoto dobrodružství: 70%

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

  6 thoughts on “RS12 Útěk z Morie”

  1. Jen 70%? Pro mě je asi tento scénář zatím nej z druhého rozšíření. 1. Útěk z Morie, 2. Do jámy, 3. Brána Rudohoru, 4. Sedmé podlaží, 5. Cesta do Rokliny. Už se těším na Pozorovatele ve vodě. Před chvíli mi psali že je na poště.

  2. Ohledně hodnocení…
   Hodnocení bych ignoroval, tohle je každýho pocit a v podstatě to o tom scénáři nic objektivního nevypovídá. Psal jsem to u prvního scénáře Do jámy, oproti první sérii jsem trošku zpřísnil (svoje) hodnocení, protože Khazad Dum a Dwarrowdelf je (zase pro mě) mnohonásobně lepší než 1. cyklus, takže kdybych měl jet podle laťky nastavené tam, bylo by zde vše za 100% (a v ságách a dalších cyklech rovněž), a pak by to číslo v podstatě ztrácelo smysl.

   Jinak díky za zajímavý nápad dobrodružství seřadit – budu to od příště (tzn. Pozorovatel, protože předchůdci už jsou napsaní) dávat přímo do recenzí – moje osobní pořadí dosud vyšlých scénářů.

   V tuhle chvíli bych to měl takhle:
   1. Sedmé podlaží (vidíš, u tebe až čtyřka), 2. Do jámy, 3. Útěk z Morie, 4. Caradhras, 5. Cesta do Roklinky (viz recenze, hodnoceno podle solo hry)

  3. Jo, a Pozorovatel je famózní, je na co se těšit. Během dneška / zítřka pošlu recenzi, uvidíme, kdy se dostane do edičního plánu. Jinak podle mě druhý nejtěžší scénář celého cyklu (po Stín a plamen)

  4. Včerejší zkušenost se scénářem:
   Balíky: Dáin, Thalin, Gloin a Bifur, Dvalin a Eleanor. Celková hrozba startovní 52.
   První hra (toho dne): V 1. fázi vytáhne tři za sebou jdoucí neškodné zrady (čertovinu, nepřítele za zády a ještě něco), tedy nic neudělali. V druhé fázi jsme vytáhli rychlou poradu a protože to bylo stále první kolo a bylo tam zastaveni stínem, pro srandu jsme ho vzali a rovnou zkontrolovali, prošli jsme a 9 bodů nadělali díky Dainovi a 2 událostem přidávající trpaslíkovi +2 vůle. Hotovo, finální skóre 48 bodů 😀

   Druhá hra, stejné balíky: páté kolo, v úzkých chodbách najdeme nářadí, na nářadí přijde zrada vracející nepřítele zpět do hry do střetu, a ano, byl to zlobr (původně jako vyplýtvaný stín). První nepřítel dostal stín s X poškozením od Stínu, první hrdina mrtvej… Tak jsme to riskli a utíkali na blokováni stínem, kde padl první balík na zradu a druhý to přežil, ale nepřežil příval nepřátel a nebyl schopen prolomit vítězný body stínu (7 díky prasklině, kterou recenzent zapomněl zmínit … taky pěkně hnusná karta).
   Celkově dvě naprosto rozdílné hry.
   Ještě nutno zmínit, že je scénář až krutě jednoduchý v jednom hráči s balíkem založeným na nízké hrozbě (elfové).

  5. Ahojte…

   pytal som sa nieco podobne pri rozbore karty Dalsi certovina, ale opytam sa aj tu 🙂 predsa je tu celkova diskusia k celemu dobrodruzstvu 🙂

   Chcem sa opytat ohladom kariet ako Dalsi certovina, Block by shadow (neviem ako to je v CZ), Kvapna porada apod. – mam na mysli tie karty, ktore prikazuju nejakym sposobom ODHALIT novu kartu ukolu. V pravidlách sa píše, že karty úkolu po odhalení nie su automatický “flipped” (otočené) na stranu 2B a ďalej podľa pravidiel je možné otáčať kartu ukolu na stranu 2B len na ZACIATKU odhalovania (cize po tom co su postavy poslane na ulohu ale este pred tym ako su odhalene karty z balicku stretnuti).

   Cize ja to chapem tak, ze ked dojde k tomu ze sme poslali postavy na ukol -> otocime aktualnu ukolovu kartu na stranu 2B a vyriesime pri odhaleni. Potom ak tam je napr. ako na karte Block by shadow, ze ju mozeme dat na spodok a odhalit novu ukolovu kartu, tak tu novu ukolovu kartu dame len na stranu 2A a uz ju NEOTACAME, az dalsie kolo (lebo jednak pravidla hovoria ze odhalit neznamena otocit na 2B a jednak pravidla hovoria ze karty uloh sa otacaju na 2B LEN na zaciatku odhalovania a my uz nie sme na zaciatku odhalovania).

   Dufam, ze som to napisal zrozumietelne 🙂 Pekny den prajem.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.