Po nějaké době je zde znovu recenze na jedno z nových dobrodružství, a to Nebezpečí v Pelargiru (v orig. Peril in Pelargir) z rozšiřující expanze Dědicové Númenoru. Než se však do něj budete moci začíst, musím zmínit jednu drobnost a poprosit o shovívavost, protože jsem pro web Pána Prstenů LCG měsíce nic nenapsal. Také nemám k dispozici české karty (pozn. Gandalf již přeposlal), takže texty karet nebudou citovány přesně podle CZ verze (budou), ale spíš volným překladem. Totéž platí i pro názvy karet, ale doufám, že i tak bude poznat, o jaké karty se jedná. A nyní už se můžeme vrhnout do víru bitev kolem města Gondoru a do Ithlienu…


Byli jste vysláni Bílou radou do Gondoru, abyste pokračovali v boji s hrozbou Mordoru. Po vašem příjezdu do přístavního města Pelargilu jste uvítáni Pánem Alcaronem, který vás odvede do hostince „Skákající ryba“, kde si s vámi chce soukromě promluvit.

POPIS KARET PLÁNŮ

1AB – Skákající ryba (The Leaping Fish – 6 žetonů postupu)

V hostinci vám Pán Alcaron předá svitek s pečetí Gondoru a požádá vás, zda byste jej doručili Faramirovi do Ithilienu. Nervózně však pohlédne ke dveřím, které se právě otevřely, a v nichž stanulo několik banditů, kteří neváhali a vyrazili směrem k vám.

Příprava: Lokace Skákající ryba se stane aktivní lokací a Alcaronův svitek je umístěn na některého z hrdinů.

Karta úkolu má klíčové slovo „Bitva“ („Battle“)

Po odhalení musí každý hráč vyhledat jednoho banditu s názvem Přístavní zločinec (Harbor Thug) a umístit jej do oblasti odhalení.

 

2AB – Boj v ulicích (Fighting in the Streets – 13 žetonů postupu)

Během rvačky v hostinci se jednomu z nepřátel podařilo popadnout svitek a dostat se s ním ven. Vyběhnete za ním, ale jste obstoupeni skupinou jeho společníků. Musíte si probojovat cestu mezi nimi a získat svitek zpátky.

Bitva

Hráči nemohou postoupit do další etapy, pokud některý z hrdinů nemá svitek.

Po odhalení tohoto plánu přiložíte svitek k nepříteli s nejvyšším ohrožením. Pokud to není možné, umístíte svitek do oblasti odhalení.

 

3ÄB – Útěk na nábřeží (Escape to the Quays – 15 řetonů postupu)

Povedlo se vám získat svitek, ale stále jste přečísleni odhodlanými nepřáteli. Pán Alcaron na vás volá, abyste utekli a doručili svitek, než zavolá městskou stráž. Pokud se vám povede dostat na loď, podaří se vám uniknout i ze spárů zločinců.

Po odhalení karty plánu musí každý hráč najít pro oblast odhalení jednoho nepřítele. Nepřátelé následně nemohou být vzati dobrovolně do střetnutí s hráčem. První nepřítel odhalený z balíčku střetnutí podnikne okamžitý útok na hráče, který ovládá hrdinu se svitkem. Bez svitku nemůžete tuto etapu ukončit.


SCÉNÁŘ

Scénář je úvodním dobrodružstvím z cyklu Proti stínu (v orig. znění Against the Shadows) a přináší celou řadu novinek. První z nich je nové klíčové slovo „Bitva“ („Battle“), které se vyskytuje na prvních dvou kartách úkolů. Signalizuje to, že tentokrát nebudete hledat cestu podzemím nebo skrze staré ruiny, ale budete se muset probojovávat skrze své nepřátele. A je přitom úplně jedno, zda půjde o kolosální bitvy nebo rvačky v hostinci, což je právě případ tohoto scénáře. Klíčové slovo Bitva na kartě úkolu znamená, že pro potřeby plnění úkolu a zjištění toho, nakolik (a jestli vůbec) byli hráči úspěšní, se používá útok postav namísto jejich síly vůle. Výrazně to tak posiluje význam sféry taktiky a celkově postav s vyšším útokem, protože rázem tuto hodnotu potřebujete jak na boj, tak na průzkum, ale pozor. Síla vůle je důležitá rovněž, protože třetí karta úkolu již „bitvu“ neobsahuje a jedná se o klasický úkol tak, jak jej známe.

O čem je tedy toto dobrodružství? Vaším úkolem je dopravit svitek od Pána Alcarona Faramirovi do Ithilienu, přičemž hned ve městě Pelargilu se vám jej pokusí vyrvat z rukou horda přístavních zlosynů a hrdlořezů. K prvnímu setkání dojde v hostinci Skákající ryba (Leaping Fish), který začíná hru jako aktivní lokace. Tento hostinec je doslova hnízdištěm lupičů, protože pokud má některý z vašich hrdinů (a na začátky hry jej má) u sebe Alcaronův svitek, je na začátku fáze úkolu odhozeno tolik karet z balíčku střetnutí, kolik je hráčů, a každý nepřítel ihned naskakuje do hry. Cílem by tak mělo být co nejrychleji z hostince vypadnout na nějaké přehlednější místo, kde se to zlosyny tolik nehemží, nebo se pro začátek svitku rychle zbavit. Prostě popadnout nějakou zbraň nebo židli a pustit se do nich a nechat papír papírem, ten vám v boji nepomůže. Jak se dopisu zbavit? Tím se dostáváme ke kartě tohoto cíle, na níž je povinný efekt, že jakmile je dotyčný hrdina poraněn nějakým nepřítelem, o svitek přichází a tento je přiložen k nepříteli, který jej dokázal hrdinovi vyrvat z rukou. Ke svitku se dá dostat jedině tehdy, pokud není k nikomu připojen, tedy pokud byl nepřítel, který svitek ukradl, zabit (i když v tomto scénáři bych se spokojil s termínem zneškodněn, protože z celého děje doslova dýchá ta atmosféra hektického boje v taverně, při kterém létá vzduchem nábytek a korbele). Potom můžete jako akci pokleknout hrdinu a svitek sebrat.

Kromě rvačky s nepřáteli se musíte snažit probojovat nejprve z taverny ven a následně dal městem k troufalci, který vám nakonec s přechodem do druhé etapy svitek sebere. K tomu používáte klíčové slovo na kartě úkolu „bitva“, kdy postavy vyslané plnit úkol si nepočítají sílu vůle, ale svoji útočnou sílu. Drobným strategickým tipem je nedbat tolik na to, abyste svitek měli v rukou po celé dobrodružství, protože při přechodu do druhé etapy vám jej stejně nějaký nepřítel sebere a nutnou podmínkou k postupu je svitek až při přechodu do třetí části.

Tím už se dostáváme k tomu, kdo vám hodlá tuto cestu znepříjemnit. Předně je to hned několik hromotluků různého ražení, na něž se podíváme nejdříve. Znovu připomínám, názvy českých karet nemusí vůbec odpovídat české verzi (Gandalf doplnil), ale snad nebudou další řádky moc matoucí. Nejčastějším soupeřem bude Přístavní hráč (Harbor Thug), obyčejný rabiát, který jakmile si hráč se svitkem zvýší ohrožení, tak se na něj obratem naváže. Statistiky má poměrně neškodné, ale pokud si s nimi neporadíte hned a sejde se jich více najednou (zejména ve hře více hráčů), půjdou po nositeli svitku jako vzteklí a mohou napáchat hodně velkou škodu. Nepříjemným, ale stále ještě snesitelným zlosynem, je Kapsář (Pickpocket). Číselně to je doslova zákusek, který si podá i ten nejslabší hrdina, ale nepříjemný je hlavně svojí reakcí po svém útoku, kdy vám jednak sebere zdroj z některého hrdiny a k tomu ještě náhodnou kartu z ruky.

Od těchto malých zlodějíčků a rváčů se dostáváme k mnohem drsnější chásce, kterou představují Lupiči (samostatný set karet pro doplnění tohoto scénáře, takže s nimi se ještě setkáte i později ve snad nejdrsnějším scénáři cyklu – Steward´s fear). Všichni mají své schopnosti odstupňované podle toho, zda se s nimi setkáte dobrovolně nebo zda se na vás naváží oni sami. Tady je třeba podotknout, že i když jejich hodnota pro střetnutí s hráčem může být nízká (nižší než vaše ohrožení), i tak máte možnost si takového nepřítele dobrovolně přitáhnout a vyhnout se tak brutálnější verzi jejich schopností. Můžete tak ale dobrovolně přivést jen jednoho nepřítele, další už k vám přijdou sami a potom vám nezbývá, než doufat, že střet s nimi přežijete. Bandita z Lossarnachu (Lassarnach Bandit) ještě jde. Sice má vcelku vysokou obranu, ale „jen“ bere žetony hrdinům. Odhodíte jeden zdroj z každého hrdiny v případě dobrovolného střetu, a dokonce dva, pokud přijde sám od sebe. Z následující trojice je tím nejméně nebezpečným. To Umbarský vrah (Umbar Assassin) je tvrdší oříšek. Jeho navázání vám dá 3 zranění do hrdiny a k tomu má drsný útok na hodnotě 5. Pokud přijde sám a nejedná se o dobrovolné střetnutí, hrdinu rovnou odhazujete. Takže tady pozor, tady končí hospodská rvačka s ním a následujícím zrádcem (Zealous Traitor) jde do tuhého. Začínají se totiž blýskat dýky. Pokud si říkáte, že s hodnotou pro kontrolu střetnutí 40 jej necháte klidně v oblasti odhalení, pak vězte, že ohrožení na čísle 4 vám bude dlouhodobě vadit úplně stejně jako nové klíčové slovo Lukostřelba 2 (Archery), které znamená, že na začátku fáze boje si budete muset mezi své postavy rozdělit každé kolo 2 zranění, dokud se Umbarský vraha nezbavíte (a k tomu potřebujete buď nějaký trik, nebo navázání a tím pádem ony 3 zranění). Fanatický zrádce (Zealous Traitor) je snad ještě horší, protože navázání znamená jedno zranění (2, pokud nejde dobrovolně) do všech spojenců daného hráče, čímž má potenciál dokonale vyčistit stůl. Ve stejném „setu“ najdete ještě zradu Skryti ve stínech (Lurking in the Shadow), která všechny Lupiče odvelí zpět do oblasti odhalení, aby své špinavé triky mohli v dalším kole spustit ještě jednou. Takže pobíjet, tlouct je, nenechat je utéct, jinak vám své otrávené dýky vrazí do zad.

Pokud si vzhledem k výše uvedenému myslíte, že duchovní sféru nebudete potřebovat a vystačíte si jen s nejdrsnějšími hrdiny a spojenci, jste tak trochu na omylu. Kromě hospodské rvačky pracuje balíček střetnutí i na vašem ohrožení, a to tak, že opravdu výrazně. Nejhorší je v tomto hledisku zrada Vedlejší škody (Collateral Damage), která odhodí 2 karty z balíčku střetnutí a následně další dvě za každou další kopii karty Vedlejší škody (Collateral Damage) v odhazovacím balíčku. Vtip je v tom, že za každou odhozenou lokaci si navyšujete svoje ohrožení o 2. Celkem jsou v balíčku střetnutí čtyři kopie, které mohou ve hrách s vaším ohrožením pěkně zacloumat, pokud jej nemáte jak snížit nebo zradu jak zrušit. Podobným stylem pracuje zrada Místní potíž (Local Trouble), což je zrada z rodiny Okolností, která se přichytí na hrdinu s nejvyšší hodnotou počátečního ohrožení, a každé jeho kleknutí, stoupnutí či spuštění jeho schopnosti odmění jedním bodem k ohrožení navíc.

Vzhledem k prostředí, kde se celá honička odehrává – tj. v ulicích Pelargilu, najdete ve hře široké spektrum lokací s určením Město, které tomu všemu dodají patřičné kulisy. Budete se prohánět Přístavními skladištěm (Harbor Storehouse), které násobí efekt karty Vedlejší škody (Collateral Damage) a za každou lokaci odhozenou z balíčku střetnutí zvyšují ohrožení o jeden další bod, a Pelargirské doky, v nichž se nepřátelé cítí bezpečněji než v ulicích, a poznáte to na jejich útoku i obraně.

Městské ulice (City Streets) a Tržiště (Market Square) toho pro hru samotného nedělají tolik, spíš vše jen drobně komplikují – přívalem, imunitou nebo kradením zdrojů hrdinům. I během zběsilé honičky se čas od času některý z hrdinů zasekne u krámku zlákán nějakou tou zářivou cetkou nebo lákavým pokrmem. Městské lokace doplňuje ještě zrada Ztraceni ve městě (Lost in the City), která přinutí každého hráče jednu z lokací Město vyhledat v balíčku setkání a vložit do hry.

Jak tedy bude tento scénář ve většině případů vypadat? Na začátku dostanete svitek, a dokud jej budete mít v rukách, budou se na vás ze všech stran rojit nepřátelé a snažit se jej od vás získat. Ať už se budete snažit sebevíc, při přechodu do druhé části o něj tak jako tak přijdete (scénář je scénář, to se nedá nic dělat) a budete se jej snažit získat zpět. Obě první etapy budou ve znamení klíčového slova Bitva. Ve třetí etapě už Lupiči vědí, že jim teče do bot, a jakmile první z nich vyleze z balíčku setkání, hned spouští svůj útok na hráče se svitkem. Bitva se mění v tradiční hledání cesty k lodi, takže místo síly hraje znovu hlavní roli síla vaší vůle. Třetí etapa Útěk na nábřeží pro vás má ale ještě jednu třešničku schovanou, a to fakt, že v této fázi se nesmíte s nepřáteli dobrovolně střetnout a všechno je tím pádem na nich. Vzhledem k jejich (většinou) nižším hodnotám pro kontrolu střetnutí a navyšování vaší hrozby po vás půjdou a jejich povinné efekty budou dopadat s neztenčenou silou. Pokud i tak uniknete, loď je vaše a můžete doufat, že zbytek vaší cesty za Faramirem bude klidnější než její začátek…


Závěrečné slovo

U recenzí v předchozích dvou cyklech bylo zvykem, že jsem se pokoušel dát i nějaké rady, jak na ten který scénář, ale do toho bych se nyní úplně nepouštěl. Poslední dobou jsem Pána prstenů LCG nehrál tolik (což jste nejspíš poznali, že jsem trochu zrezivěl, co se týče pojmů používaných v české verzi, a někde se jim zuřivě vyhýbám, jak to jen jde). Když válčím na polích Středozemě, většinou někde v pozdějších cyklech a Dědice Númenoru jsem už nějakou dobu nehrál, takže objevovat budete muset sami. Co mohu z hlubin paměti vydolovat, osvědčil se mi trochu posekaný Gimli, který pak srážel nepřátele jednou ranou a zároveň mohl obstarat i roli postavy, která vás neskutečně posouvá, co se plnění úkolu týče. Hodně vděčné je chytání Fanatického zrádce (Zealous Traitor) do pastí, což je ale myslím karta, která se objeví až v balíčcích dobrodružství, takže se samotnými Dědici Númenoru se na ni zatím spolehnout ještě nemůžete. A zbytek už si budete muset ve hře objevit a vymyslet sami…

Recenzi ke HEIRS OF NUMENOR Q1 pro vás sepsal Libor

 

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

  5 thoughts on “RS19 Nebezpečí v Pelargiru”

  1. Jestliže karta úkolu obsahuje klíčové slovo Bitva (útočná síla místo síly vůle) a já pošlu plnit úkol Vazala Pána větru (3 sekery) který má Povinné:Poté co je vyhodnocen útok Vazala Pána větru,odhoď ho ze hry.Bere se to jako útok a já ho po vyhodnocení úkolu odhodím nebo si ho můžu nechat do dalších kol protože jsem s ním nebojoval.

   1. Orla posielaš na úlohu, teda ho nemusíš odhodiť z hry. Neútočíš s ním aj keď na úlohu použiješ jeho silu útoku.

  2. Díky,myslel jsem si to.Zatím máme sehrány tento a další scénář jak sólo tak ve dvou hráčích. V sólo hře po vyladění balíčku žádný problém, avšak ve dvou je to pořádný maso.Někdy skončíme už po třetím kole.

  3. Ahoj. Jak je to myšleno “vyhledej v balíčku setkání a odhazovacím balíčku 1 nepřítele”? Mám vzít 1 z toho a 1 z toho, tedy celkem 2 nepřátele do oblasti odhalení? Pokud jen jednoho jaký balíček mám preferovat – aktivní setkání nebo odhazovací, abych vybral toho 1 nepřítele? To je jedno jakého si vyberu? Logicky si vezmu toho nejslabšího. Nebo to mám projiždět balíčkem kartu po kartě dokud na nějakého nenarazim? Není mi to jasné. Díky za osvětlení 🙂

   1. Je na tebe ktorého nepriateľa si vyberieš a tiež je tvoja voľba, či ho budeš hľadať v balíku stretnutia, alebo v odhadzovacom balíku stretnutia. A vyberáš len jedného nepriateľa.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.