Dorazili jste do Ithlienu se zapečetěnou zprávou pro Faramira, jen abyste zjistili, že odešel na sever, aby se postaral o obranu Cair Andros.


POPIS KARET PLÁNŮ

1AB – Přepadení v Ithilienu (Ambush in Ithilien – 15 žetonů postupu)

Faramir v Ithilienu zanechal skupinu hraničářů s rozkazem přepadnout Jižany pochodující na Cair Andros. Jejich kapitán Celador vám nabídl doprovod, jakmile budou blížící se nepřátelé zničeni.

Příprava: Umístěte Celadora do oblasti odhalení. Ithilienská cesta se stane aktivní lokací a každý hráč umístí do oblasti odhalení jednu kopii Oddílu Jižanů.

Bitva.

Pokud hráči dokončí tuto etapu s Celadorem v oblasti odhalení, postoupí do etapy 3A (přeskočí etapu 2)

 

2AB – Jižanský protiútok (Southron Counter-attack – 9 žetonů postupu)

Armáda Jižanů se ukázala být mnohem větší a lépe vybavená, než hraničáři očekávali, a tak teď vaše zmenšující se družina čelí bolestné převaze. Vaší jedinou možností je spěšný ústup do Cair Andros, než budete zcela přemoženi posilami, které se rychle blíží po cestě, nedočkavé vrhnout se do boje.

Obléhání. Lukostřelba X (X je počet hráčů)

Při splnění této etapy hráči postoupí do etapy 4A (přeskočí etapu 3)

 

3AB Skrytá stezka (The Hidden Way – 12 žetonů postupu)

Jakmile pomohl svým hraničářům rozprášit první vlnu haradských útočníků, vede vás Celador po skryté pěšině napříč Ithilienem na sever. Ovšem po stejné cestě pochoduje i početná síla Jižanů. Teď je třeba rychlých nohou, abyste dosáhli Cair Androsu před nepřítelem.

Při odhalení: první hráč převezme kontrolu nad všemi kartami cíle s vlastností Hraničář v oblasti odhalení.

Hráči se nemohou dobrovolně střetnout s nepřítelem, ani neprovádějí zkoušku střetnutí.

 

4AB – Dosažení Cair Andros (Approaching Cair Andros – 15 žetonů postupu)

Ostrovní pevnost Cair Andros se zvedá nad řekou Anduinou. Z dálky působí klidně, ale jak se přibližujete k ostrovu, ve větru zaslechnete chraptivý pokřik. V odpověď mu zní mordorské rohy. Nepřítel se blíží ke Cair Androsu a útok brzy začne. Musíte se tam dostat dříve, než budou veškeré naděje ztraceny.

Má-li některý hráč ohrožení 37 nebo vyšší, získává tato karta Obléhání.

Na konci kola si každý hráč zvýší ohrožení o 2 povinným efektem.


SCÉNÁŘ

Pokud jste se úspěšně vymotali z nástrah pelargilských hostinců a nábřeží, můžete se směle pustit do dalšího dobrodružství, které vás tentokrát zavede hluboko do ithilienských lesů. Obecně má tento scénář hodně drtivý nástup, o což se postará lokace Ithilienská cesta, která začíná hru jako aktivní lokace. Její efekt totiž způsobuje, že všichni nepřátelé v oblasti střetnutí mají svoji hodnotu pro kontrolu střetnutí 0, takže není šance, že byste se jim mohli v úvodu vyhnout a alespoň trochu se na střetnutí s nimi připravit. Spojenci, výzbroj či jiné vybavení, na nic není čas a rovnou jdete do střetu. Ono co se taky dá čekat, když pochodujete Ithilienem prostředkem cesty, tam vás nepřátelé přehlédnout nemohou. Navíc nepřátele máte ve hře hned od začátku – jeden Oddíl Jižanů za každého hráče. Tito haradští nepřátelé mají útok i ohrožení vylepšené o 2, pokud je aktuální karta úkolů „bitvou“ (což je), takže přestát jejich útoky není nic jednoduchého, protože od samého začátku útočí za 5. Oni a každý další nepřítel, který bude odhalen v prvním kole, na vás bez váhání skočí, takže úvodní kolo je hodně náročnou zátěžovou zkouškou. Již zaznělo, že první karta úkolu má klíčové slovo „bitva“, tudíž jakýkoliv pokrok hodláte udělat, musíte jej dosáhnout prostřednictvím zbraní, tedy hodnotou útoku namísto síly vůle.

V tom vám kromě mnoha nástrah pomáhá i karta cíle – spojence se jménem Celador. Podobně jako výše zmíněné karty, i Celador je od začátku ve hře. Jedná se o gondorského hraničáře, který vám slíbil, že vás odvede do Cair Androsu za Faramirem, ale nejdřív musí zastavit a zničit oddíl haradských. Celador je hodně obstojným bojovníkem, který je v úvodu v oblasti střetnutí a dokud je zde, účastní se aktuálního plnění úkolu. Poté co jsou hráči při plnění úkolu neúspěšní či hru opustí nějaká postava, musíte mu udělit jedno zranění. Pokud by měl opustit hru, padl a ze hry jej trvale odstraníte. Není tedy šance, že byste na něj narazili, ani pokud byste zamíchávali odhazovací balíček do balíčku střetnutí. Celador má přitom pro pokračování scénáře klíčovou úlohu, protože pokud je ve hře, když splníte 1. kartu úkolu, můžete přeskočit úkol číslo 2 a přejít rovnou do třetí etapy. To byste ale do té doby nesměli v součtu celkem třikrát mít neúspěšné plnění úkolu nebo nepřijít o 3 postavy. Jak bylo řečeno, každý tento počin odstartuje jeho vlastní povinný efekt, který jej zraní. Pokud se zdárně dostanete na konec „jedničky“ a Celador je naživu, přechází pod kontrolu prvního hráče společně se všemi ostatními hraničáři, kteří se v oblasti odhalení vyskytují. V balíčku střetnutí jsou totiž ještě další dva Ochránci Ithilienu, kteří po odhalení naskočí do oblasti střetnutí (kde se podobně jako Celador účastní plnění úkolu) a dostanou „nápor“, který je nahradí jinou kartou. Také tito hraničáři pak na konci „jedničky“ přecházejí k prvnímu hráči jako jeho postava, se kterou již může zacházet, jak uzná za vhodné. Zajímavé je, že Ochránce Ithilienu má i efekt stínu, který zraní útočící postavu, takže tuhle kartu budete vídat opravdu hodně rádi.

Už jsme si řekli, že Celador je pro pokračování dobrodružství důležitou postavou. Udržet jej ve hře je poměrně složité, protože při útocích za hodnotu 5 od Oddílu Jižanů a při plnění úkolu prostřednictvím útoku se jeho reakce spustí vcelku snadno. Pokud se nakonec dokážete první „bitvou“ prokousat a Celador je na vaší straně, může vás odvést po tajných stezkách do Cair Andros a zcela vynecháváte etapu 2. Pokud Celador hrdinně padl, jste zatlačeni nečekanou přesilou haradských a musíte se zoufale bránit drtivým úderům během jejich protiútoku. V této části scénáře se poprvé setkáváte s klíčovým slovem „obležení“, kdy pokrok scénářem představuje vaše obrana a započítává se pro plnění úkolu namísto síly vůle. K tomu má samotný úkol Lukostřelbu X (X je počet hráčů), kdy každé kolo musíte mezi svoje postavy dle svého výběru distribuovat X zranění. Zranění se tak množí a obrana je skutečně přetížená, protože ji potřebujete jak na odolávání útokům nepřátel, tak pro postup scénářem. Pokud tuto etapu udoláte a obstojíte proti hordám nepřátel, nevydáváte se křivolakými stezkami Ithilienu, ale směřujete co nejpřímější cestou ke Cair Androsu (vynecháváte etapu 3 a jdete rovnou do čtyřky).

Pozor, ona ale ani třetí etapa není ničím odpočinkovým. Nejedná se ani o bitvu, ani o obležení, takže plnění úkolu má standardní pravidla, ale karta úkolu zakazuje střetnout se s nepřáteli dobrovolně i povinně, zkátka nekonají se žádné kontroly a nepřátelé se hromadí v oblasti střetnutí. Touto částí to chce opravdu proletět, protože při pomalém postupu se může nahromadit tolik nepřátel, že jejich úder ve čtvrté části by mohl být opravdu zdrcující. Ať už jste šli po tajné cestě nebo se potýkali s plnou silou Jižanů, nakonec (doufejte) dosáhnete ostrovní pevnosti Cair Andros, kde vše vyvrcholí v závěrečném střetu. Na pevnost se totiž valí hordy nepřátel a hrozí, že zůstanete odříznuti venku i se svitkem, pro jehož doručení jste již tolik vytrpěli. V tuto chvíli začíná závod s časem. Jakmile se ohrožení alespoň jednoho hráče dostane na hranice 37 a vyšší, standardní karta úkolu se mění v obležení, protože nepřátelé očividně dosáhli hradeb. 37 není nijak nízké číslo, ale v tomto scénáři se blíží závratně rychle, protože karta čtvrtého úkolu povinně navyšuje ohrožení každého hráče o dva bonusové body na konci kola, takže se musíte v každém kole vypořádat s celkovým navýšením hned o tři body. A nezbývá, než doufat, že máte ještě dost sil se do pevnosti dostat a ubránit se dotírajícím divochům…

Tak co tomu říkáte? Docela dřina. Ne náhodou je tento scénář pokládán za jeden z nejnáročnějších vůbec. Podle mne problém nastává hlavně ve fázi plnění úkolu, protože v různých etapách se vystřídají různá klíčová slova, která se pro účely postupu používají. První úkol – bitva. Druhá část a pravděpodobně i čtvrtá je obležním, kde je postup nejtěžší, protože obrana bývá všeobecně asi nejnižší charakteristikou hrdinů i spojenců. Nevyhnete se ale ani klasické síle vůle, kterou potřebujete ve třetí části, a to tak, že skutečně výraznou, protože nepřátelé se v oblasti odhalení hromadí a ohrožení, které překonáváte, není zrovna nejnižší. A do toho vám to komplikují další karty, o nichž jsme si toho zatím příliš neřekli, takže pojďme ještě na ně.

Z nepřátel už byl zmíněn Oddíl Jižanů, ale to nejsou zdaleka jediní haradští. Haradští žoldnéři jsou statisticky poměrně neškodní, ale nepřejte si je v druhé části, kde se jejich lukostřelba sčítá s lukostřelbou karty úkolu, nebo ve třetí části, kde se na ně nemůžete dostat a oni vás zákeřně ostřelují ze zálohy. Haradská elita už má statistiky o něco vyšší (útok 4) a navíc na vás útočí ihned po příchodu do hry už z oblasti odhalení a jejich jeden bonusový útok může kartami nepříjemně zamíchat. Jako vrchol se můžete setkat s Mumakem, což už je pořádná bestie (útok 7), a hlavně skolit takovouhle obrněnou potvoru není jen tak, protože mu nemůžete dát víc než tři zranění za kolo. S počtem životů na dvanásti bude trvat přinejmenším čtyři kola, než jej konečně udoláte a skolíte k zemi. Rozhodně jeden z nejděsivějších nepřátel, kteří se ve hře do dnešních dnů objevili.

Nejen s haradskými se ale setkáte v ithilienském lese, takže pozor i na Morgulského pavouka, který je problémem hlavně v tom kole, kdy dojde do hry. Dostává bonus +1 za každou postavu, která se v danou chvíli neúčastní výzvy, takže jeho prvotní útok může být skutečně zničující. Toho pro změnu ve třetí etapě uvidíte vcelku rádi, protože v tomto případě na vás ve stejném kole útočit nebude. To netopýři jsou v pohodě nepřítel, jen kdyby neměli svoji reakci na odhalení v podobě dvou zranění do hrdiny plnícího úkol.

Lokace? Veskrze nic speciálního. Zarostlá pěsina má impozantní statistiky, ale pokud už se zaseknete, můžete použít její akci, která tentokrát překvapivě pomáhá. Můžete pokleknout hraničáře, abyste na lokaci umístili 3 žetony postupu, což je dobrá polovina potřebná k jejímu prozkoumání.  Odlehlý palouk pak už přináší opravdu jen čísla (3 – 3) s dodatkem imunity proti hráčským kartám.

Co je v tomto scénáři hodně nepříjemné, to jsou zrady. Například Podpora Jižanů s neskutečným zatracením na čísle 3 a ukládající každému hráči povinnost dohledat si nějakého Harada v balíčku a přinést jej do oblasti odhalení. O náročnosti tohoto scénáře pro plnění úkolu již byla řeč a zrada Ztracený společník přinusí každého hráče jednu z postav plnících úkol z úkolu odstranit. Jako dodatek stejná karta říká, že pokud poté některý z hráčů nemá na úkolu žádnou postavu, jsou odstraněny všechny postavy. Tahle zakéřnost je tedy schopná vám odebrat z úkolu úplně všechny postavy, pokud neposlal každý hráč alespoň dvě postavy, což je skutečně hodně přísná podmínka, pokud se ve skupině specializujete na role bojovník – průzkumník. Co to udělá s vaším ohrožením, to vám asi nemusím vysvětlovat, že?

Že je tedy dobře poslat postav více? O omylu tohoto předpokladu vás přesvědčí Pozorovatel v lese, který navýší hrozbu všech hráčů o počet postav poslaných plnit úkol a ještě navíc přihodí nápor, pokud jste zrovna v „bitvě“ nebo „obležení“. Poslední zradou je pak záležitost Vrrci v cestě dávající jedno zranění všem postavám plnícím úkol a „nápor“ jen tak mimochodem také.


 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Tím je přehled nepřátelských karet kompletní. Dát nějaké tipy na dobrý balík je těžké. Už jsem říkal minule, že to je nějaký pátek, co jsem tyhle scénáře hrál, a tak si nepřijdu zrovna „ve formě“ s něčím radit, tudíž jen několik obecných doporučení, která můžete do svého balíčku zakomponovat. Náročnost tohoto scénáře nespočívá ani tak v kartách z balíčku, sami vidíte, že až na Mumaka jsou nepřátelé přece jen v normě, ale problém je v různorodosti požadavků na postup scénářem (bitva – obležení – klasika) a také v požadavcích, které scénář v podstatě vyžaduje. Musíte být totiž připraveni na tařka všechno. Jakmile se sejde lukostřelba a nějaké ty zraňující zrady, jste bez léčení prakticky nahraní. V určitých částech scénář neskutečně tlačí na rychlost (stačí, aby vám přišlo zatracení 3 v poslední etapě, a budete vědět, o čem mluvím). Určitě je dobré mít nějaké způsoby, jak likvidovat nepřátele v oblasti odhalení (Legolas s událostí umožňující střílet na nepřátele, Dunhere, Gandalfova reakce a podobně) pro třetí etapu. Jako alternativa mohou fungovat pasti do oblasti odhalení, které najdete právě v tomto cyklu a jsou skvělou a čerstvou novinkou. Rušení přijde vhod, několik zrad má potenciál zkazit vám celou nadějně se vyvíjející hru, a snižování ohrožení může být také klíčovým aspektem. Jenže to už je zatraceně hodně věcí, co do balíčku vměstnat. Potřebujete totiž prakticky všechno. Při hře jednoho hráče budete mít co dělat, abyste měli postavu na průzkum pro každou ze tří statistik. Pak už se možná vyplatí obětovat Celadora, vyškrtnout třetí etapu jako jednu ze dvou alternativ a vsadit všechno na bitevní a obranné úkoly. Dva hráči už na tom budou o něco lépe, protože si mohou vše mnohem výhodněji rozvrhnout a připravit se na leccos. Pokud disponujete kompletní sbírkou karet, v pozdějších cyklech se objevily hráčské karty úkolů, takže nahrazení stávajícího úkoly nějakým vlastním hned od prvního kola může zpomalit razantní nástup Oddílů Jižanů, kteří s útokem 3 a ohrožením 1 už nejsou tak náročným sokem.

To by bylo pro dnešek všechno. Upřímně vám přeji, ať se z Ithilienu dostanete ve zdraví, protože scénář je to mimořádně složitý, a pak se budeme moci shledat v Cair Andros…

Recenzi ke HEIRS OF NUMENOR Q2 pro vás sepsal Libor

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “RS20 Do Ithilienu”

    1. Tak ako sa vám darí zdolávať tento scenár len s kartami, ktoré vyšli v češtine? Máte nejaký osvedčený hrací balík s vyššou úspešnosťou?

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.