No votes yet.
Please wait...

„Žijeme teraz na ostrove medzi mnohými nebezpečenstvami a ruky máme častejšie na tetive ako na strunách harfy.“

-Haldir, Spoločenstvo prsteňa

Karta Ruce na tětivě (SaP 131) je udalosť zo sféry taktiky, stojí 1 zdroj a použiť sa dá len na postavu s kľúčovým slovom střelec. Presné znenie jej akcie si môžete prečítať nižšie.

Akce: Vyčerpej střeleckou postavu pod svou kontrolou, abys ji okamžitě vyhlásil jako útočníka (a proveď útok) proti nepříteli v oblasti odhalení. Táto postava má v tomto útoku +1 k síle útoku.

Táto karta má veľmi šikovné využitie. Predstavte si, že sa pokúšate na „posledný záťah“ dokončiť scenár, a všetko čo k tomu potrebujete sú žetóny postupu na aktívnej karte úlohy. Zdá sa to byť jednoduché. Stačí len úspešne splniť úlohu a prevýšiť ohrozenie v oblasti odhalenia silou vôle vašich postáv vyslaných na úlohu. Neúspech si nemôžete dovoliť. Už by ste nemali kým brániť útoky nepriateľov. Všetko ide podľa plánu, keď tu zrazu odhalí sa z balíka stretnutia nepriateľ s vysokým ohrozením, ale relatívne žiadna prekážka pre vášho útočníka. Ešte pred vypočítaním úlohy sa rozhodnete zahrať udalosť Ruce na tětivě na hrdinu, zaútočíte do oblasti odhalenia a znesiete ho z povrchu zemského. Tým získate potrebné žetóny postupu a víťazstvo je vaše.

Ďalšie vhodné použitie sa núka v prípade, ak sa nechcete stretnúť s nepriateľom pre jeho nepríjemný povinný efekt, alebo ho chcete „zostreliť“ z oblasti odhalenia, ak ho nie je možné dostať do stretnutia s hráčom normálnym spôsobom. Cyklus Trpasluj má takýchto kariet stretnutia dostatok. Uvediem pár príkladov: Skřetí nájezdníci (CdR 50), po stretnutí musí hráč zahodiť 2 doplnky, ktoré kontroluje. Goblin dohlížitel (CdR 49), po stretnutí hráč pridelí 2 zranenia 1 svojej postave. Nepriatelia s vlastnosťou „chapadlo“ zo scenára Pozorovatel ve vodě majú nepríjemný efekt keď útočia na vás, alebo opačne. Výborným príkladom nepriateľa sediaceho v oblasti odhalenia je Střelec ze zálohy (ZS 83), alebo Gobliní zvěd (KD 60). Tých príkladov by bolo samozrejme oveľa viac, ale to už si musíte odsledovať v príprave na hraný scenár.

Už viete na čo je dobrá udalosť Ruce na tětivě a teraz sa bližšie pozrieme ako funguje. Dobrá správa je, že udalosť je možné použiť na hrdinov aj spojencov s kľúčový slovom střelec. Zo svojich skúseností však viem, že v drvivej väčšine dáte prednosť hrdinovi, lebo ten je v hre hneď od začiatku. Naopak dostať spojenca do hry nemusí byť vždy jednoduché, a býva podmienené viacerými faktormi, ako sú napríklad cena, stratégia, karty na ruke a podobne. Ďalšia vec je, že zvyšovať útok rôznymi doplnkami budete hlavne hrdinom, aby boli schopnejší v boji. Na druhú stranu, 2 cykly kariet preložené do češtiny ponúkajú iba 2 hrdinov, ktorí majú toto kľúčové slovo. Celkovo vo všetkých kartách ich je 7. Z tohto pohľadu môžete využiť aj spojencov, aj keď sila útoku je väčšinou vyššia u hrdinov.

Samotná karta zvýši útok vybranej postavy o1, čo je ďalšie plus. Povedzme si, že klasický útočiaci hrdina, by mal mať silu útoku minimálne 3. Po zahraní Ruce na tětivě to bude 4. Vtedy dokáže zabiť nepriateľa, ktorého súčet obrany a zostávajúcich bodov zdravia je práve rovný číslu 4.

Ak chcete útočiť na silnejších protivníkov, musíte hrdinovi zvýšiť jeho silu útoku. Sféra taktiky ponúka dostatok doplnkov a udalostí vhodných na tento účel. Podľa ich funkčnosti by sa dali rozdeliť do viacerých skupín. Sú to Mistr meče (ZS 32), Čepel z Gondolinu (ZS 39) ak útočíte na orka, Black Arrow (OtD 15), a zo sféry velenia Dúnadanská značka (HnG 2). Všetko karty, ktoré stabilne zvyšujú útok. Za povšimnutie stojí najmä Black Arrow, doplnok na jedno použitie, ktorý zvýši silu útoku o 5. Týmto spôsobom útočíte do oblasti odhalenia útokom 9 a to už si bude robiť starosti aj boss scenára. Ďalšia skupina sú karty, ktorých výška útoku závisí od porovnania hráčovho ohrozenia s cenou stretnutia nepriateľa, na ktorého budete útočiť. Patria sem Nenápadný úder (BR 4) a Dagger of Westernesse (TBR 14). Ďalej tu je Ostří z Roklinky (CdR 31), ktoré znižuje obranu nepriateľa o 2 a Bow of the Galadhrim (NiE 88), ktorý zaručuje +2 silu útoku hrdinovi s vlastnosťou Lesní Elf, ak útočíte na nepriateľa, ktorý nie je s vami v stretnutí, teda aj v oblasti odhalenia. Ako vidíte možností je veľa, stačí si len vybrať.

Musím poznamenať, že útok cez Ruce na tětivě sa nepovažuje za střelecký útok. V tomto prípade vám doplnok Luk z Roklinky (PvV 57) nepomôže, ale na druhej strane, hrdina s vlastnosťou Noldor, alebo Lesní Elf, alebo samotný Aragorn, získa kľúčové slovo střelec. Toto môžete hrdinovi zabezpečiť aj pomocou starého, dobrého doplnku Dúnadanská skrýš (MM 97) zo sféry velenia, za cenu 2 zdrojov.

Udalosť Ruce na tětivě rozhodne nie je nutnosť pre hráča, ktorý hrá sféru taktiky. Jedná sa o situačnú kartu, ktorej zaradenie vám môže hru spraviť ľahšou a jednoduchšou. Podľa kľúčového slova střelec si pomyslíte, že je to skôr karta do hry viac hráčov, ale aj v sólo hre sa dá hrať takýto hrdina. Hlavne ak vám vyhovujú jeho atribúty a schopnosti. Potom útok do oblasti odhalenia je už len bonus na viac. Ako príklad spomeniem Legolasa (ZS 5), ktorého reakcie je výborná.

Spísal pre vás pbch

Niektoré použité skratky:

ZS – Základní sada

HnG – Hon na Gluma

MM – Mŕtvé Močály

KD – Khazád-dúm

BR – Brána Rudorohu

CdR – Cesta do Roklinky

PvV – Pozorovatel ve Vodě

SaP – Stín a Plamen

OtD – On the Doorstep

TBR – The Black Riders

NiE – The Nin-in-Eilph

Legolas

Tětiva (luk)

Tětiva je šňůra, spojující oba konce luku; její funkce spočívá v tom, aby energii napjatého luku převedla na co největší urychlení šípu.

Popis

Tětiva je nejčastěji kroucená šňůra z přírodního nebo umělého materiálu, na obou koncích opatřená očky, která se zavěšují do zářezů na koncích luku. Očka podléhají značnému opotřebení a proto se různě zpevňují. Užívají se také „nekonečné“ tětivy, tvořící kruh. Střed tětivy bývá označen jako místo, kam se zakládá šíp; aby se zmenšilo opotřebení tětivy, může být uprostřed tětivy navázána malá smyčka (D-loop), která slouží k napínání tětivy. U závodních luků mohou být na tětivě ještě další pomocná zařízení, která omezují kmitání nebo svištivý zvuk při výstřelu.

Funkce

Při napínání luku slouží tětiva jako zesilovač tahu: síla střelce působí při téměř napjaté tětivě podstatně větší silou na konce luku. Při výstřelu se luk snaží tětivu opět napnout a tento převod působí opačně: i poměrně pomalý pohyb konců luku způsobí velmi rychlý pohyb středu tětivy směrem do klidové polohy. Zrychlení středu tětivy, které je i zrychlením šípu, je tím větší, čím větší silou na ni působí luk, ale zejména také tím větší, čím menší je hmotnost soustavy tětiva – šíp.

Tětiva tedy má splňovat následující požadavky:

  • Být pevná a tuhá, aby vydržela tah a nepodléhala pružnému prodloužení, které by znamenalo ztrátu energie.
  • Mít co nejmenší vlastní hmotnost v poměru k pevnosti.
  • Být odolná proti opotřebení, vodě a podobně.
Materiály

Luk je prastará zbraň, kterou užívaly mnohé kultury. Tradiční materiál na tětivy byl buď živočišného (kůže, šlachy) nebo rostlinného původu (konopílenhedvábí). Moderní tětivy se zhotovují z umělých a kompozitních vláken (DakronKevlar), která mají délkové prodloužení i méně než 1 % při velmi nízké hmotnosti. Některá jsou tak tuhá, že se nedají použít pro dřevěné luky: zastaví totiž rozpínání luku tak prudce, že by se jeho konce mohly ulomit.

Zdroj: WIKIPEDIA


Originální znění karty v EN:

Hands Upon the Bow
Type: Event Sphere: Tactics
Cost: 1

Action: Exhaust a character you control with ranged to immediately declare it as an attacker (and resolve its attack) against an enemy in the staging area. It gets +1 [Attack] during this attack.

“We live now upon an island amid many perils, and our hands are more often upon the bowstring than upon the harp.” -Haldir, The Fellowship of the Ring
Set: SaF Number: 131
Quantity: 3
Illustrator: Magali Villeneuve

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.