No votes yet.
Please wait...

Ako som spomínal vo svom tématickém balíku Jeden za všetkých, všetci za jedného (Venkov) v MENU na týchto web stránkách, kostru hracieho balíka tvoria spojenci. Každí zvyšuje jeden z atribútov, alebo body zdravia. Zvýšenie sa vzťahuje na všetky postavy s vlastnosťou Venkov pod kontrolou rovnakého hráča. Navýšenie dokonca platí aj na samotnú postavu, ktorá tento bonus poskytuje. Je preto logické, že čím viac spojencov bude v hre, tým silnejší budú. Keďže títo spojenci, až na jednu výnimku, majú len 1 bod zdravia, najdôležitejšou postavou bude Pastýř z Anfalasu. Všetky postavy s vlastnosťou Venkov získajú 1 bod zdravia naviac a nebudú tak zraniteľné pred efektami kariet stretnutia. Šermíř z Ethiru zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu vôle o 1. Válečník z Losarnachu zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu obrany o 1. Rytíři Labutě zvýšia postavám s vlastnosťou Venkov silu útoku o 1. Ak bude v hre z každého druhu spojenca po 3 kópie, tak postavy majú bonus plus 3 k svojim atribútom, alebo bodom zdravia. A práve v tom sa ukrýva ich sila. Jediný spojenec s vlastnosťou Venkov, ktorý má 3 body zdravia je Forlong. Ten má schopnosť pripraviť sa na konci každej fáze, ak kontrolujem spojencov s vlastnosťou Venkov v štyroch rozdielnych sférach. Vyššie spomenuté postavy spĺňajú presne túto podmienku. Forlong je neskutočný spojenec, aj keď nie je možné jeho schopnosť využiť hneď od začiatku hry. Samozrejme tiež profituje s vyššie opísaných bonusov. Pošlem ho na úlohu, na konci fáze sa pripraví. Treba pri cestovaní do lokácie vyčerpať postavu? Spravím to s Forlongom, veď na konci fáze cestovania sa pripraví. Pokojne s ním môžem útočiť, alebo brániť. Na konci fáze boja sa pripraví a prípadne ho ešte viem použiť vo fáze obnovenia pre efekt nejakej hráčskej karty. Posledným zástupcom dnes hodne omielanej vlastnosti je Lovec z Lamedonu. Samotný nevyniká, ale v skupine s ostatnými naberie na sile. Ako plus má reakciu, kedy po jeho zahraní odhalím vrchnú kartu môjho hracieho balíka. Keď je to karta s vlastnosťou Venkov dám si ju do ruky. V opačnom prípade ju zahodím. Je to menšia pomoc s ťahaním kariet pre hrací balík. Dozorčí Domů uzdravování slúži na liečenie pri prechode ťažkými scenármi. Vyslanec Pelargiru je obetný baránok za jeden zdroj. Nemôžem si dovoliť stratu žiadneho venkovana. Faramir je zaujímavá a veľmi užitočná postava. Vo fáze úlohy dokáže nakloniť misku váh na moju stranu použitím svojej akcie. Má celkom pekné atribúty s ktorými mi pomôže aj v boji. Naviac mám pre neho jeden pekný doplnok. Ako vždy posledný mi zostal Gandalf. V kombinácii s udalosťou Zákeřný útok vyrieši nejednu neočakávanú situáciu.

Spísal pre vás pbch

Výsledek obrázku pro swordsman art


Šerm

Šerm je technika boje mečem proti jednomu či více protivníkům, kteří mají také meč a nebo jinou zbraň při pěším či jízdním souboji.

Historie šermu počíná už ve starověku, v průběhu staletí s postupným technologickým pokrokem. Šerm se vyvíjel v různých zemích jinak a vypracovalo se několik různorodých technik. Mezi největší hybatele šermu na světě patří na prvním místě Evropa a následně Japonsko, Čína a další země, kde se v boji používaly meče. Z původního boje se postupně vypracovaly i moderní sportovní disciplíny. Z evropského stylu boje vznikl sportovní šerm, nazývaný jen obecným slovem šerm. V Japonsku to je především iaidó, které zahrnuje různé druhy japonského šermu, a dále kendó, které je japonským bojovým uměním s mečem a zároveň sportovně bojovou disciplinou. Hlavně v Japonsku se pak původní boj s mečem transformoval do různých bojových umění. Z evropské techniky šermu se nejvíce prosazuje právě sportovní šerm, který je primárně sportovní disciplinou. Kromě toho různé spolky udržují tradici šermu v podobě historického šermu či sportovně bojové disciplíny, která má zkratku HMB a pořádá se v ní mistrovství světa pod zkratkou BotN (Battle of the Nations). K dalším formám šermu moderní doby patří boj s dřevěným mečem v rámci většinou fantasy prostředí – tzv. dřevárny.

Zdroj: WIKIPEDIA


Výsledek obrázku pro ETHIR ANDUIN

Ethir, ústí Anduiny

Ústí Velké řeky v Belfalaské zátoce v Gondoru. Anduina se tu větvila do mnoha ramen a vytvářela tak velkou deltu. Proplouvali tudy všechny lodě, které pluly dál na sever proti proudu řeky do Pelargiru, Minas Tirith nebo Osgiliathu.

Zdroj: ANGRENOST

Výsledek obrázku pro ETHIR ANDUIN


Originální znění karty v EN:

Ethir Swordsman
Type: Ally Sphere: Spirit
Cost: 2
Willpower: 1 Attack: 1 Defense: 1 Hit Points: 1
Outlands.
Each Outlands character you control gets +1 [Willpower].

We heard of the horns in the hills ringing, the swords shining in the South-kingdom – The Return of the King
Set: TSF Number: 6
Quantity: 3
Illustrator: Adam Schumpert

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.