[RegUserOnly][/RegUserOnly]Hraní dobrodružství i čtení recenze si můžete zpříjemnit stylovým poslechem:

Příběh

Balíček dobrodružství nás zavádí do lesa Fangorn. Les se nachází na úpatí Mlžných hor, ty tvoří jeho západní hranici. Tímto směrem leží rovněž železný pas. Severně od Fangornu leží Lothlorién, východ a jih lesa ohraničuje země pánů koní – Rohan. O Fangornském lese se dočteme v druhém díle trilogie, ve Dvou věžích. Pipin si zde stýská: ,,Bojím se, že sluníčko jen vysvitlo, a zase bude šedivo. Je to ale škoda! Ten chundelatý starý les vypadal za sluníčka docela jinak. Málem se mi tu líbilo.“ Dobrodružství nám přináší karty, jenž nás vnesou do této chundelaté atmosféry. Tvůrce scénáře se navíc nechal inspirovat postavou Amrotha, a tak se nám temný Fangorn plný živých stromů prolne s historií vznešených elfů. Doufám, že i Vám se při hraní příběhu bude ve Fangornu alespoň ,,málem líbit“, stejně jako Pipinovi.

 

Scénář

1AB – Entering the Forest ( 9 progress tokens)

1A: Dozvídáme se, že nás vyslala paní Galadriel, abychom nalezli Amrotha. Amroth, potomek lesní říše, překrásný elfí princ, je synem právě paní Galadriel a Celeborna. V našem dobrodružství je však postavou ryze zápornou. Setkáme se s ním až ve scénáři 5B, nechám ho tedy na konec recenze.

1B: První karta scénáře slouží jako úvod k příběhu v dobrodružství, na 1B se již dozvídáme jak nachystat hru. Z balíčku dáme bokem Amrotha, nepřátele Black Hearted Huorn a lokaci Hollow Dale – vše ve všech kopiích. Poté umístíme Anger of the Forest do hry před balíček střetnutí. Les se na nás bude hněvat od začátku až do konce hry. Do oblasti odhalení přidáme Grasping Branches (jedna kopie na hráče) a jdeme na to.

 Anger of the Forest

Anger of the Forest (karta cíle ,,Hněv lesa“)

Není zapotřebí dalších karet, aby nám bylo hned od počátku jasné, že se nás les bude snažit zničit, co to půjde. Povinné: Pokud je na Hněvu lesa více než X žetonu zdrojů, dostává Archery X. X je dvojnásobek počtu hráčů. Akce: Každý hráč smí vyčerpat hrdinu, aby odstranil jeden žeton z Hněvu lesa (dva žetony, jedná-li se o hrdinu Noldor, Silvan nebo Ranger). Lze použít jednou za kolo. S mechanikou Archery se seznámíme na začátku cyklu Against the Shadow: Heirs of Numenor. Archery X znamená, že na začátku každé fáze boje rozdělíme našim postavám právě tolik zranění, kolik je X (v případě více hráčů rozdělují hráči X pouze jednou). Obrana postavy nehraje roli. A máme zde první mechaniku, kterou musíme celou hru střežit. Doslova budeme prosit les o milost. Zmíním se zde i o zradě, která může les pěkně rozhněvat.

 Memories of Destruction

Memories of destruction (karta zrady ,,Vzpomínky zničení“)

Při odhalení: Za každou zbraň a spojence trpaslíka přidej jeden žeton na hněv lesa. Pokud ve hře nic takového není, karta má nápor. A zde končí legrace, rozhněvaný les se stává vražedným. Bez zbraní a trpaslíků se bytosti jako Black Hearted Huorn a Amroth zabíjejí těžce. S nimi však roste hněv lesa. Jako jediný kompromis mě napadá nezbytné zařazení modré (zkouška vůle a Eleanor), nebo Denethora. Karta má bohudíky pouze dvě kopie. Je však třeba mít na mysli, že dobrodružství se skládá z 5 karet scénářů s celkovým počtem 43 žetonů postupu, jež musíme umístit, navíc, jak se dozvíme na 3B, musíme najít další kartu cíle (která je v balíčku pouze  o dvou kopiích). Dá se tak skoro s jistotou říct, že Vzpomínky zničení přijdou. Dobrodružství nám navíc přichystalo kombo v podobě kombinace 3 karet: Vzpomínek zničení (Memories of Destruction) , Chňápající větve (Grasping Branches) a Ukolébán k spánku (LLued to sleep).  Výsledkem kobinace těchto karet jsou všichni hrdinové nepoužitelní. Podívejme se tedy na další zradu.

 ,,Člověk měl pocit, že je za nimi obrovská studna plná věků vzpomínek a dlouhého, pomalého, vytrvalého přemýšlení, ale jejich hladina jiskřila přítomností, jako se slunce blyští na vnějších listech velikánského stromu nebo na vlnkách pořádně hlubokého jezera.“

(Dvě věže)

Lulled to Sleep

LLuled to sleep (karta zrady ,,Ukolébán k spánku“)

Při odhalení: Vyčerpej hrdinu s nejnižší sílou vůle a připoj k němu tuto kartu.  Ta se počítá jako doplněk s textem: Limit jednou na hrdinu. Hrdina se nepřipraví ve fázi zotavení a nemůže být připraven efekty  hráčských karet.   Akce:   Vyčerpej hrdinu , kterého kontroluješ, abys připravil očarovaného hrdinu. Limit jednou za kolo. Za starou známou Chycen v pavučině by zde byl jeden vděčný!

 Grasping Branches

Grasping Branches (nepřítel -strom ,,Chňápající větve“)

Jedná se o nepřítele s nepříjemným efektem skvěle vystihujícím Fangornský les. Pokud je postava označena jako obránce vůči větvím, je uzamčena v souboj s tímto nepřítelem. Takže ji na nic jiného nevyužijeme. Větve však mají nulovou obranu, tudíž se dají s trochou štěstí vyřídit jedním útokem.  Během hledání elfa se však do větví pravděpodobně zapletete častěji, v balíčku jsou 4 kopie. Větve mají také efekt stínu, který říká, že útočící nepřítel dostává +1 do útoku. A tak nás les hned přesvědčí o tom, že ke sčítání  a odečítání plánované obrany je třeba připočítávat jedničku navíc.

Potřebujeme vyčerpat hrdiny k boji nebo k výpravě. Ti jsou ovšem pochytáni ve větvích stromů nebo ukolébáni k spánku. To by samo o sobě stačilo na scénář o obtížnosti 6. Navíc však potřebujeme hrdiny k tomu, aby tišili hněv lesa. Najednou je trojka velmi nedostačující číslo. Nečekaná odvaha  a Aragornův efekt ,,připravenosti po výpravě“ jsou zde nad zlato. V expanzi Khazad-dum navíc přibyde ,,Cram“, fialový doplněk,  jenž za 0 zdrojů připraví hrdinu. Je však třeba stále hlídat, kterého hrdinu smíme vyčerpat, a to navíc obvykle jen jednou za kolo k dané kartě.

Kombinací těchto karet mi dobrodružství připomíná spíše Nightmare mode. V nightmare mode je časté, že pokud by zrada neměla efekt, má nápor. Zde také. Navíc se ve Fangornu jen těžko hledá karta, která nepředstavuje  bytelný problém. Vyjímku tvoří karta cíle Ent Guardian a lokace Mysterious trail, k nimž se však musíme prokousat. Práce s knihovnou vítaná (Denethor, Henamarth).

 

2AB – Into the Web (6 progress tokens)

2A: Po položení devátého žetonu na 1B se pod zdáním nalezení Amrothovy stopy dostáváme do léčky. Ocitli jsme se v pavučině a ze stínu se derou zlí pavouci. Na hráče přidáme do oblasti odhalení jednoho Fangornského pavouka.

 Fangorn Spider

Fangorn Spider (,,Fagornský pavouk“)

Má hned dvě nepříjemná překvapení. Jde z něj stále strach a tak i ve střetu s hráčem přispívá svým ohrožením (2) při vyhodnocení výpravy. Navíc je-li s hráčem ve střetu, postavy tohoto hráče mají mínus 1 do útoku. Pokud překonáme úroveň ohrožení 25, pavouk jde na nás. Balíček, který je složen převážně z postav o síle útoku 1 (např. mono blue), může vkládat naděje zatím jen do Gandalfa (pavouk má pouze 4 životy, což na vyřízení Gandalfem stačí). Dostat se do střetu s dvěma pavouky již znamená velmi vážný problém. Je dobré snažit se tedy pavouka vyřídit hned, třeba i na úkor růstu ohrožení.

 

3AB – Seeking the Ents (12 progress tokens)

3A: Sice jsme unikli pavoukům, ale po Amrothovi žádné stopy! Jedinou nadějí je vyhledat Enty a požádat je o pomoc.

3B: Refresh action: Vyčerpej Ent Guardian (Entí strážce), kterého kontroluješ, abys umístil tokeny postupu na 3B. Hráči nemohou postoupit do další fáze úkolu,  pokud kontrolují Ent Guardian jako spojence.

 

,,Ent?“ řekl Smíšek. ,,Co je to? Ale jak si říkáte? Jak se jmenujete doopravdy?“

(Dvě věže)

 Ent Guardian

Ent Guardian (karta cíle – Ent ,,Entí strážce“)

Při odhalení: Umísti kartu do oblasti odhalení. Ent Guardian má nápor.

Akce: Pokud má Anger of the Forest X tokenů zdrojů nebo méně, vyčerpej hrdinu, kterého kontroluješ, abys převzal kontrolu nad Ent Guardian. Pokud má Anger of the Forest kdykoliv více než X žetonů zdrojů, vrať Ent Guardian do oblasti odhalení. X je dvojnásob počtu hráčů.

A dostali jsme se k tomu, o čem Fangorn je: Entové. Bohužel jsou Entí strážci v balíčku pouze dva, tudíž zde hodně záleží na štěstí. Pokud přijdou při 1B-2B, hra je znatelně lehčí. Máte spojence, podle něhož je i Medděd (Střetnutí na Skalbalu) osika. Navíc si ho můžete nechat jako zálohu do obrany či boje, když nebude třeba jej využít, pomůžete si žetony na úkol. Pokud však strážce nepřijde a hra se začne natahovat, dostaneme se do úzkých. Téměř neřešitelná situace nastává, pokud se oba strážci ,,odemelou“ do odhazovací hromádky při přidělení karty stínu. Karta strážce se moc povedla, a odráží svou přítomností stejný rozdíl,jako když byli hobiti ve Fangornu sami, ztracení, a poté, co se jich doslova ujal Stromovous.

 

4AB – Chase through Darkness (15 progress tokens)

4A: Dozvídáme se, že Entové nám pomohou hledat.

4B: Při odhalení: Zamíchej všechny kopie Black-Hearted Huorn a Hollow Dale do balíčku setkání. Odhal jednu kartu na hráče. Povinné: Na začátku každé fáze úkolu, umísti jeden žeton zdroje na tento úkol. Po položení 4 žetonu Amroth utekl a hráči prohráli hru.

Na 4B potřebujeme umístit 15 žetonů ve třech kolech. Pokud máme připravenou armádu a navíc míru ohrožení do 35-36, máme dost velikou šanci na postup na konečnou etapu. Pokud máme ohrožení 38 nebo více, zřejmě se Huornům nevyhneme. Pojďme se na ně podívat.

Black-Hearted Huorn

Black-Hearted Huorn (nepřítel ,,Huorn se zčernalým srdcem“)

K Black-Hearted Huorn nelze připojit doplňky. Při odhalení: První hráč vybere 1 postavu vyslanou na výpravu a odstraní ji z výpravy. Efekt stínu: Přidej Black-Hearted Huorn do oblasti odhalení.

Nejen tedy, že máme naspěch, navíc nás od této části scénáře čekají nepříjemní nepřátele.

 

5AB – Showdown with Fallen (1 progress token) 

5A: Následuje lyrický popis Amrothovy přípravy na závěrečnou bitvu.

5B: Při odhalení: Přidej Amrotha do oblasti odhalení. Odstraň všechny Entí strážce ze hry. Povinné: Pokud je během fáze odhalení odhalena lokace, odhoď ji a odhal novou kartu.

Pokud je Amroth poražen a Hněv lesa nemá žádný token, hráči vyhráli hru.

Amroth

A dostáváme se do fáze, kdy je třeba nejen porazit Amrotha, ale také si udobřit les. ,,Dosavadní entové“ nám již nepomohou. S trochou štěstí se však může ještě jeden entí strážce z balíčku setkání přidat. Při souboji s Amrothem nám Gandalf pomůže svými hodnotami, nikoli však oblíbenými 4 zraněními. Amroth je totiž imunní vůči efektům karet hráčů. Podrobný popis Amrotha vynechám, ať máte při hře také nějaké to překvapení. Pro skalní příznivce dodám, že Amrotha ve dvou věžích najdete jen okrajově. Celý příběh o něm a Nimrodel, jeho veliké lásce, se ukrývá v Tolkienových ,,Nedokončených příbězích.“

,,Ať chrání je kruh kamenný, do Železného pasu jdem,

ať silný je a tvrdý je a těžký jako černá zem,

my jdem, my jdem, my válčit jdem, my kamennou hráz rozbijem,

vždyť hoří větev, hoří kmen a hučí pec –my válčit jdem!

Jdem na tu zemi ponurou, ať bubny duní, přijde soud,

Na železný pas přijde soud!

My jdem a s námi přijde soud!

(Dvě věže)

Hodnocení

Balíček dobrodružství kombinuje momenty, které již známe z cyklu Stíny temného hvozdu (hledání karet cílů jako požadavek při postupu na další etapu – viz Hon na Guma, přidání nepřátel při postupu ve scénáři – Dol Guldur), a zároveň přidává nové, jako je mechanika Archery z cyklu Heirs of Númenor. Každá etapa scénáře je rozmanitá, promyšlená a umí vykreslit atmosféru Fangornského lesa.  S Fangornem se setkáme v ,,klasických“ scénářích od FFG až ve čtvrtém cyklu Voice of Isengard, a tak nám to čekání toto neoficiální dobrodružství alespoň zpříjemní. Náročnost vnímám někde mezi 6-7 úrovní obtížnosti.

Recenzi k SOF1 – Into Fangorn pro vás sepsal  Jezdec na Soudku

Hodnocení tohoto dobrodružství – 90%

lotr-lcg-threatdial

 

Tip

Pokud hrajete balíček jen s kartami z prvního cyklu, doporučuji vyzkoušet zařadit třetí kopii Entího strážce a odebrat obě kopie Lulled to sleep, případně hrát navíc EASY MODE.

 Přeji příjemnou zábavu a těším se na to, s jakými hrdiny se do Fangornu vydáte!

 

,,Teď mi povězte svůj příběh, a nespěchejte“ řekl Stromovous.

(Dvě věže)

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.