Strážci Citadely byla elitní skupina vojáků, sloužících jako osobní ochránci krále či správce. Jako jediní směli nosit černou uniformu s bíle vyšitým stromem pod korunou a hvězdami – symbol Elendilových dědiců a králů Gondoru. Jejich zbroj a přilbice s bílými křídly mořských ptáků byly vyrobeny z mithrilu, nejspíše trpaslíky, tak aby se co možná nejvíce podobaly původním Númenorským. Jejich velitelem je Boromir, syn nynějšího Správce Denethora II.

S ohledem na výše uvedený popis člověk předpokládá, že tak úzká elitní skupina několika nejlepších mužů Západu bude zastoupena opravdu silnou kartou. Pohled na ni však nastoluje otázku: To jako vážně? Vážně jsou nejlepší z nejlepších, jimž se z lidí můžou rovnat snad jen Labutí rytíři z Dol Amrothu, kteří to ovšem jako karta odskákali ještě mnohem více, zastoupeni ve hře takovou kartou? Bohužel, nezbývá než se s tím smířit a pokusit se osvětlit, jak se dají ve hře využít.

 
Helmy

Helmice gondorských strážců.

Za velmi nízkou cenu (2), zvláště pro sféru Velení, dostaneme univerzálního spojence s nízkými staty, použitelného při všech situacích, ale bez jakékoli přidané hodnoty. Nejocenitelnější na této kartě jsou tedy její 2 životy, což může kartu Strážce Citadely udržet ve hře i přes karty Zrady jako např. V dosahu Nekromanta (Necromancer’s reach, ZS 93) a poskytuje mu tedy určitou výhodu nad levnějšími, ale zranitelnějšími spojenci, např. Zvěd od Sněžné (Snowbourn Scout, ZS 16). Ti ale většinou mívají ve vínku alespoň nějakou zajímavou schopnost, kterou mohou hru okořenit. Musím konstatovat, že až do nejnovější Deluxe expanze Heirs of Númenor a cyklu Against the Shadows, které se do určité míry soustředí na vlastnost Gondor, nemá tato karta mnoho co nabídnout. A tak tedy stojí za zvážení, zda tak „vanillovou“ kartu, jakou Strážce Citadely bezesporu je, vůbec v balíčku mít. Čím větší karetní sbírku máte, tím hůře se pro něj místo hledá. Snad jen v balících postrádajících dostatečnou Sílu Vůle (především sféry Velení a Taktiky) najde určité uplatnění, společně s Faramirem (ZS 14) pak jsou schopni utvořit zajímavější skupinu. Díky kartě Za Gondor (ZS 22) mohou určitě pomoci i v boji, ať už jako decentní útočník či obránce, kterému by ovšem určitě jeden bodík v obraně slušel mnohem více než nula. Celkově je ale síla této karty spíše v počtu a snaze těžit s hromadně posilovacích karet (viz zmíněné karty Faramir a Za Gondor).

Sepsal pro vás Speedy

Pozn.: Díky zmiňovaným pozdějším rozšířením se z této karty stává základní stavební kámen gondorských balíků. Nicméně na jejich počeštění si ještě nějaký čas počkáme.

Gondor.svgZnak Gondoru

Gondor

Království Dúnadanů; byl založen společně s Arnorem roku 3320 D.v. Elendilem Věrným a jeho syny po Pádu Númenoru. Říše byla za dnů své největší slávy tvořena zeměmi mezi Lefnui a Anduinou včetně ostrova Tolfalas, Enedwaithem, Calenardhonem a Anórienem, pláněmi mezi Temným hvozdem a Ered Lithui až k jezeru Rhûn, Ithilienem, Harondorem a Umbarem. Hranice Gondoru představovaly řeky Gwathló a Glanduina, Hithaeglir, les Fangorn, Lipava, Anduina, Hnědé země, jezero Rhûn, pohoří Ered Lithui a Ephel Dúath, řeka Harnen a pobřežní kraje okolo Umbaru. V pozdějších dobách však měl Gondor moc jen nad zeměmi na jih od Bílých hor, Ithilienem a Anórienem.

Největšími městy Gondoru bylo staré hlavní město Osgiliath, Minas Anor a Minas Ithil. 2002 T.v. však byla Minas Ithil obsazena nazguly a nazvána Minas Morgul a Osgiliath byl pzději pobořen a opuštěn. Tak na konci Třetího věku byla metropolí Gondoru Minas Anor, nazývaná v té době již Minas Tirith.

Prvním králem Gondoru byl Anárion a po něm vládl jeho syn Meneldil. V roce 1640 bylo královské sídlo přeneseno do Minas Anor. Do roku 2050 T.v. vládli Gondoru králové z Anárionova rodu. Poslední král Eärnur byl zavražděn Černokněžným králem – pánem nazgulů z Minas Morgul. Od té vládli Gondoru ve jménu krále správci. V roce 2510 daroval správce Cirion zemi Calenardhon králi Seveřanů z Éothéodu, Eorlovi Mladému, za pomoc v bitvě (viz Amon Anwar). Posledním vládnoucím sprácvem byl Denethor II. a po jeho smrti roku 3019 nastoupil na trůn Gondoru opět král – Elessar (Aragorn) z Isildurova rodu, který se stal vládcem Obnoveného království.

Přehled významných událostí v průběhu dějin týkajících se Gondoru:
2350 D.v. Založení Pelargiru jako hlavního přístavu Věrných Númenorejců ve Středozemi.
3319 Pád Númenoru. Elendil a jeho synové Isildur a Anárion spolu s Věrnými unikají do Středozemě.
3320 Založení Gondoru a Arnoru. V Gondoru vládnou společně Isildur a Anárion. Hlavním městem je Osgiliath. Isildur zakládá město Minas Ithil na východě v Ephel Dúath a Anárion Minas Anor na úpatí Ered Nimrais.
3429 Sauron napadá Gondor, zmocňuje se Minas Ithil a pálí Bílý strom. Isildur prchá po proudu Anduiny a putuje na Sever k Elendilovi. Anárion brání Minas Anor a Osgiliath.
3430 Tvoří se Poslední spojenectví elfů a lidí.
3434 Bitva na Dagorladu a Sauronova porážka.
Začíná obléhání Barad-d?r.
3440 Anárion zabit.
3441 D.v. Sauron svržen Elendilem a Gil-galadem. Isildur bere Jeden prsten.
2 T.v. Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi, synovi Anáriona.
Brzy potom je Isildur na cestě do Arnoru přepaden a zabit na Kosatcových polích.
158 Nastupuje Cemendur.
238 Nastupuje Eärendil.
324 Nastupuje Anardil.
411 Nastupuje Ostoher.
420 Král Ostoher přestavuje Minas Anor.
490 První vpád Východňanů.
492 Nastupuje Tarostar (Rómendacil I.).
500 Tarostar poráží Východňany a přijímá jméno Rómendacil I.
541 Rómendacil zabit v bitvě. Nastupuje Turambar (král Gondoru).
Turambar dobývá nová území na Východě.
667 Nastupuje Atanatar I..
748 Nastupuje Siriondil.
830 Nastupuje Tarannon Falastur. Zahajuje řadu Lodních králů, kteří budovali námořnictvo a šířili moc Gondoru po pobřežích na západ i na jih.
913 Nastupuje Eärnil I., syn Falasturova bratra Tarciryana.
933 Král Eärnil I. dobývá Umbar a ten se stává pevností Gondoru.
936 Eärnil I. se ztrácí na moři ve veliké bouři nedaleko Umbaru.
Nastupuje Ciryandil.
1015 Král Ciryandil zabit při obléhání Umbaru Haradskými a Černými Númenorejci.
Nastupuje Ciryaher (Hyarmendacil I.)
1050 Ciryaher poráží Harad a přijímá jméno Hyarmendacil I. Králové Haradu jsou nuceni uznat nadvládu Gondoru.
Gondor dosahuje vrcholu moci.
1149 Nastupuje Atanatar II. Alcarin, “Skvělý”.
1226 Nastupuje Narmacil I..
1240 Minalcar, syn Narmacilova mladšího bratra Calmacila, je jmenován regentem.
1248 Minalcar vede velké vojsko na východ a poráží Východňany u jezera Rh?n. Přijímá jméno Rómendacil.
1250 Minalcar posílá svého syna Valacara jako vyslance k Seveřanům. Jsou budovány pilíře Argonath.
Valacar si bere za ženu severskou princeznu Vidumavi a po čase se jim narodí syn Eldacar (v jazyce Seveřanů zvaný Vinitharya).
1294 Nastupuje Calmacil, bratr Narmacila I.
1304 Nastupuje Rómendacil II. (Minalcar)
1366 Nastupuje Valacar.
jižní provincie se začínají bouřit kvůli královu přátelskému vztahu k Seveřanům a manželství s Vidumavi.
1432 Nastupuje Eldacar a propuká občanská válka, protože někteří z Gondorských odmítají přijmout Eldacara za krále kvůli severskému původu jeho matky.
1436 Osgiliath obležen vzbouřenci pod vedením kapitána loďstva Castamira, vnuka Calimehtara, mladšího bratra Rómendacila II.
1437 Vypálení Osgiliathu a ztráta palantíru. Eldacar prchá do Rhovanionu, jeho syn Ornendil je zavražděn. Nastupuje Castamir Uchvatitel.
1447 Eldacar se vrací a vyhání uchvatitele Castamira.
Bitva u brodu Erui. Castamir zabit.
Obléhání Pelargiru, kde se opevnili Castamirovi synové.
1448 Vzbouřenci unikají s velkým loďstvem a uchvacují Umbar. Ten je od té doby sídlem korzárů.
1490 Nastupuje Aldamir.
1540 Král Aldamir zabit ve válce s Haradem a umbarskými korzáry.
Nastupuje Vinyarion (Hyarmendacil II.)
1551 Vinyarion poráží Haradské a přijímá jméno Hyarmendacil II..
1621 Nastupuje Minardil.
Prvním správcem Gondoru se stává Húrin z Emyn Arnenu.
1634 Korzáři plení Pelargir a zabíjejí krále Minardila.
Nastupuje Telemnar.
1636 Velký mor pustoší Gondor. Smrt krále Telemnara i jeho dětí. Bílý strom v Minas Anor umírá.
Nastupuje Tarondor, syn Minastana, druhého syna Minardilova.
1640 Král Tarondor přemísťuje královský dvůr do Minas Anor a sází semenáček Bílého stromu. Osgiliath se začíná rozpadat.
Mordor zůstává nestřežen.
1798 Nastupuje Telumehtar.
1810 Král Telumehtar Umbardacil znovu dobývá Umbar a vypuzuje korzáry.
1850 Nastupuje Narmacil II..
1851 Začínají útoky Vozatajů na Gondor.
1856 Gondor ztrácí území na východě a Narmacil II. padne v bitvě.
Nastupuje Calimehtar.
1899 Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu.
1900 Calimehtar staví v Minas Anor Bílou věž.
1936 Nastupuje Ondoher.
1940 Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví. Arnorský král Arvedui si bere Fíriel, dceru krále Ondohera.
1944 Velký útok Vozatajů a Haradských z východu i z jihu. Ondoher i jeho synové, velící severní armádě, padnou v bitvě. Generál Eärnil poráží nepřátele v Jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů.
Po smrti krále Ondohera vládne Gondoru správce Pelendur.
1945 Korunu přijímá Eärnil II., syn Siriondila, syna Calimmacilova, syna Arciryase, bratra Narmacila II..
1975 Gondor posílá flotilu pod velením prince Eärnura na pomoc Arnoru. Černokněžný král z Angmaru dobývá Fornost a Arnor zaniká, ale armáda Gondoru a Lindonu jej poráží v bitvě u Fornostu.
2000 Nazg?lové se vynořují z Mordoru a obléhají Minas Ithil.
2002 Pád Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul. Palantír uchvácen.
2043 Nastupuje Eärnur.
Ëarnur vyzván k boji Černokněžným králem.
Minas Anor je přejmenována na Minas Tirith.
2050 Výzva Černokněžného krále opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Končí Anárionův rod. Gondoru vládnou správci až do roku 3019.
Mardil se stává prvním Vládnoucím správcem.
2063 Sauron ustupuje z Dol Gulduru a skrývá se na východě. Začíná Ostražitý mír. Nazg?lové zůstávají v Minas Morgul v klidu.
2080 Nastupuje Eradan.
2116 Nastupuje Herion.
2148 Nastupuje Belegorn.
2204 Nastupuje Húrin I.
2244 Nastupuje Túrin I.
2278 Nastupuje Hador.
2395 Nastupuje Barahir.
2412 Nastupuje Dior.
2435 Nastupuje Denethor I.
2460 Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.
2475 Útok na Gondor obnoven. Poprvé se objevují skuruti.
Osgiliath zničen nadobro a kamenný most zbořen.
2477 Nastupuje Boromir.
2489 Nastupuje Cirion.
2510 Bitva na Poli Celebrantu. Rohirové přijíždějí na pomoc gondorské armádě. Následně se usídlují v Calenardhonu, který dostávají darem od správce Ciriona.
2567 Nastupuje Hallas.
2605 Nastupuje Húrin II.
2628 Nastupuje Belecthor I.
2655 Nastupuje Orodreth.
2685 Nastupuje Ecthelion I.
2698 Ecthelion I. přestavuje Bílou věž v Minas Tirith.
Nastupuje Egalmoth.
2743 Nastupuje Beren.
2758 Gondor napaden třemi flotilami umbarských korzárů.
2759 Dlouhá zima.
Saruman dostává od správce Berena klíče od Orthanku a usidluje se v Železném pasu.
2763 Nastupuje Beregond.
2811 Nastupuje Belecthor II.
2852 Umírá Belecthor II. Umírá i Bílý strom v Minas Tirith a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát.
Nastupuje Thorondir.
2882 Nastupuje Túrin II.
2885 Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor.
2901 Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům Mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Ann?n a opevněn ostrov Cair Andros.
2914 Nastupuje Turgon.
2930 Narozen Denethor II., syn Ectheliona, syna Turgonova.
2931 Narozen Aragorn, syn Arathorna, Isildurův dědic.
2950 Narozena Finduilas, dcera Adrahila z Dol Amrothu.
2951 Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-d?r.
2953 Nastupuje Ecthelion II.
Saruman pro sebe začíná opevňovat Železný pas.
2954 Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.
Aragorn vstupuje do služeb Ectheliona II. pod jménem Thorongil.
2976 Denethor se žení s Finduilas z Dol Amrothu.
2978 Narození Boromira, syna Denethora II.
2980 Aragorn (Thorongil) se vydává s malým loďstvem do Umbaru, kde pálí velkou část lodí korzárů a vítězí v bitvě na přístavní hrázi. Když se vrací do Pelargiru, tak, místo aby přijal pocty, opouští Gondor.
2983 Narozen Faramir, syn Denethorův.
2984 Smrt Ectheliona II.
Denethor II. se stává správcem Gondoru.
2988 Finduilas umírá mladá.
3017 Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.
3018 Útok na Osgiliath.
3019 Válka o Prsten.
Smrt Denethorova syna Boromira.
Smrt Denethora II.
Říši krátce spravuje Imrahil, kníže Dol Amrothu.
Nastupuje král Elessar Telcontar, který znovu sjednocuje Severní a Jižní království.
Denethorův druhý syn Faramir se stává správcem krále Elessara a Pánem Emyn Arnenu. Bere si za ženu Éowyn Rohanskou.
82 Č.v. Smrt Faramira.
120 Smrt krále Elessara
Nastupuje Eldarion.

Zdroj: Angrenost

Tree

Bílý strom v Minas Tirith

Originální znění karty v EN:

Guard of the Citadel
Type: Ally Sphere: Leadership
Cost: 2
Willpower: 1 Attack: 1 Defense: 0 Hit Points: 2
Gondor. Warrior.

“But the Lords of Minas Tirith still fight on, defying our enemies, keeping the passage of the River from Argonath to the Sea.” – Elrond, The Fellowship of the Ring
Set: Core Number: 13
Quantity: 3
Illustrator: Removed at Illustrators Request

Sdílej kartu s přáteli !

  3 thoughts on “Strážce Citadely (ZS 13)”

  1. SOUTĚŽ
   Karta ma celkom sklamala. Postava s cenou 2 a bez obrany je veľmi málo na Gondorskú stráž citadely kde sa dostávali elitný bojovníci. Aspoň keby im pridali kľúčové slovo “stráž” alebo užitočnú schopnosť napr. “Keby sa malo udeliť poškodenie za nebránený útok premiestni všetko poškodenie na strážcu citadely” potom by sa na kartu dalo pozerať úplne ináč.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.