Kostlivec s těžkým brněním, helmicí na lebce a nožíkem v pařátech procházející osamoceně kobkami a hledající nezvané návštěvníky v labyrintu pod nekromantskou tvrzí Dol Guldurem je celkem obstojným soupeřem, který sem tam občas vybafne za rohem ze tmy , když zrovna hrajete to nejnáročnější a také nejtemnější dobrodružství ze základní sady PP LCG s názvem Útěk z Dol Guldur. Jde o kartu v pořadí 4. z celkových 15 v této sadě. Je to vlastně jeden z mála zástupců s traitem Nemrtvý, kteří se ve hře dosud objevili. Ale nemusíte mít strach, zase tolik škody ve vaší výpravě tenhle lebkoun neudělá, i když samozřejmě také záleží – v jaké ošemetné situaci se právě nacházíte. Může vám z nezpříjemnit život už třeba hned na začátku, kdy vyšlete své hrdiny plnit úkol (tedy jen dva, pokud není třetí ještě osvobozen z kobky) a v oblasti odhalení máte již vyloženy nějaké nepříjemné karty, které zvyšují nebezpečí např. lokace Nekromantův průsmyk (ZS 94) a nepřítel Dolguldurský pán stvůr (ZS 91), jež jsou ze sady karet setkání s názvem Skřeti z Dol Guldur. Jelikož ohrožení karty jsou 2 body a na osamoceného kostěje je docela vysoké, dokáže tento nepřítel při vstupu do oblasti odhalení natropit docela slušnou neplechu a zvýšit tak vám hráčům laťku ohrožení o pár bodíků navíc (viz Sauronovo počítadlo). Navíc má tato karta ještě klíčové slovo Zatracení 1, což je také  nepříjemné pro vaši hru, jelikož si všichni hráči, kteří jsou ve hře musí zvýšit své ohrožení o 1 bod. A jakmile v nich dosáhnete celkových 50 bodů, je dle pravidel hry s vámi Ámen a vaše výprava končí neúspěchem, což se u tohoto scénáře může stát poměrně snadno. Další staty na kartě nemrtvého bojovníka jsou taky poměrně slušné (2 síla útoku, 1 obrana, 2 životy), s čímž se nedají srovnávat ani karty spojenců jako Zvěd od Sněžné (ZS 16) a Strážce Citadely (ZS 13), takže jakmile se s nimi střetne tenhle bludný kostlivec s mečem, usekne jim bez váhání hlavy a pak si je odnese do své skrýše jako trofej na navršenou mohylu z kostí a lebek. Že se s ním střetnete hnedka v prvním kole je naprosto jasné, jelikož jeho velice nízká hodnota střetnutí (8) mluví za vše (tedy pokud nepoužije nějakou kartu z balíčku hráče – např. Světlo ve tmě – ZS 52) . Jakmile tedy k tomu dojde, vyberte si kvalitního obránce –  nejlépe nevyčerpaného hrdinu s obranou minimálně 2 anebo využijte cenné schopnosti Froda (SnS 25) nebo obětujte nějakého slabšího spojence, kterého nijak zvlášť nepotřebujete. Můžete použít také kartu Lesní léčka ZS 69 , kdy nepřítel ve střetu s hráčem nesmí útočit, ale raději bych si ji šetřil na nějakého většího parchanta ve hře. Potom v dalším kroku střetnutí jste na řadě vy a vaši zabijáci, pokud tedy nejsou nijak vyčerpaní nebo mrtví, tak byste měli tohoto kostlivce v pohodě dorazit! Rozdrtit jeho kostičky na padrť!

Ještě se zmíním o nepříjemném stínovém efektu, která tato karta vlastně má. Text na kartě totiž říká:

Vyber a odhoď jeden doplněk, který kontroluješ. Odhozené karty cílů vrať do oblasti do odhalení. (Pokud je tento útok bez obrany, odhoď všechny doplňky, které kontroluješ).

Vždycky je nepříjemné, když musíte přijít o nějakou maličkost, která vás posiluje či obnovuje během hry a tou maličkostí doplněk bezesporu je. Je těžké pak přijít třeba o Celebríanin kámen (ZS 27), který vám zvyšuje sílu vůle o 2, anebo o titul Správce Gondoru (ZS 26), který zase po dvou hromadí vaše zdroje, či Sebezáchovu (ZS 72), která obnovuje 2 zranění vaší postavě, a proto tedy, pokud sami můžete, vyberte takový doplněk, který budete snáz postrádat či nějaký nežádoucí s přívlastkem Okolnost. Zase u scénáře Útěk z Dol Guldur je dobré se zbavit karet Cílů, jelikož mají nežádoucí efekty – např. zvyšují každé kolo ohrožení, a vyložit ji zpátky do oblasti odhalení dle pokynů nebude zase takové utrpení. Horší je to však s tím, když je útok nepřítele bez obrany. Tam už asi nebudete mít moc na výběr!

Sepsal pro vás Gandalf

undead

Nemrtví

Nemrtvý, oživlý mrtvý nebo též revenant je bytost, která byla po své smrti nějakým způsobem přivedena zpět do světa živých. Nemrtví se vyskytují v pověstech většiny kultur – vyjadřují přirozený ambivalentní vztah člověka ke smrti blízké osoby: člověk vzpomíná na prožité zážitky se zemřelým, pociťuje ztrátu, ale zároveň v něm smrt vzbuzuje úzkost, mrtvola je studená, rozkládá se, působí strašidelně. Revenant tak může být jak vyjádřením touhy znovu vidět ztracenou osobu, tak i obavy, aby se mrtvý nevrátil a přání, ať zemřelý odpočívá v pokoji. Jednotlivé druhy nemrtvých pak dostávají různá jména podle svého vzhledu, svých projevů a kultury, v níž pověst vznikla. Lze je v zásadě rozlišit na nehmotné jako jsou duchové nebo tělesné jako oživlé mrtvoly. Ti se pak řadí do masitých nemrtvých (zombie, ghůl, mumie) a kostěných (kostlivec, lich).

Slovo nemrtvý (undead) použil jako první Bram Stoker ve své knize Drákula. Původně se dokonce měla jmenovat The Un-Dead. Označoval tak samozřejmě upíra Drákulu. Nejedná se o protiklad slova mrtvý, ale o jakési zdůraznění.
Zjednodušeně lze definovat:
– živý – stále žije
– mrtvý – žil, ale už nežije
– neživý – nikdy nežil
– nemrtvý – žil, zemřel, měl by být mrtvý, ale stále jeví některé znaky života (např. pohybuje se)
Výraz revenant pochází z francouzského revenir, znovu se objevovat, a používá se zejména v souvislosti se zjeveními zemřelých. Nemrtví se často zjevují na hřbitovech.

Revenanti se zpravidla stávají z osob, které žily hříšným životem (lakomci, podvodníci, prostopášníci, karbaníci, čarodějnice atd.), nebo které ze života odešly nezvyklou cestou (zavraždění, popravení, utonulí, sebevrazi, ženy zemřelé při porodu), případně osoby, které byly proklety, uhranuty nebo očarovány (ať už za života nebo po smrti). Méně častí jsou revenanti osoby, které nenašly pokoje, protože mají ještě na světě cosi vykonat (pomstít se, odměnit něčí laskavost, postarat se o potomky apod.).
Bytosti se zjevují na určitých místech, buď spojených s úmrtím (hřbitov, kostel, místo, kde došlo k úmrtí, popraviště), anebo na místě, kde se v minulosti vyskytovalo mnoho lidí (rozcestí, náměstí). Věřilo se totiž, že duše lidí, kteří tudy prošli, zde nechávají jakousi stopu, která podporuje zjevování nemrtvých. Mnoho druhů revenantů nemůže vstoupit do domu, práh pro ně představuje nepřekonatelnou hranici – někdy mrtvola leží v domě, ale její duch obchází pouze venku. Jiní mohou vstoupit jen na pozvání a někteří nejsou z okna domu ani vidět, ač lidé venku je vidí. Jen pro malé množství nemrtvých není domovní práh žádnou překážkou. I vůči jiným hranicím v krajině bývají citliví – někteří nemrtví nemohou překročit tekoucí vodu. Někdy jsou omezeni na hranice panství nebo nemohou vstoupit do kostela. Kromě toho jim škodí posvěcené předměty. Hlas zvonu, úsvit nebo kohoutí zakokrhání je často změní v prach. Revenanti se zjevují v určitou denní dobu, nejčastěji o půlnoci, ale někdy třeba jen jednu noc v roce, nebo dokonce jen jednou za sto let. Také vidět zemřelé může často jen určitá osoba – člověk narozený o půlnoci, v neděli, na Štědrý den, prosťáček, dítě apod. Někdy dokonce zemřelého vidí jen zvířata – psi, kočky, koně. Velmi často nejsou nemrtví vidět, ale pouze slyšet, nebo člověk jen cítí jejich přítomnost. Občas se také objevují fotografie, na níž je údajně zobrazen nemrtvý, který při fotografování nebyl vidět.
Často se revenanti zjevují pouze ve snu, což je psychologicky pochopitelné, ale ve středověku byl takovým snům přikládán velký význam. Nemrtví mohou mluvit i přesto, že u některých už stádium rozkladu pokročilo natolik, že nemají hlasivky. Mívají ovšem specifický hlas, dutý, puklý, sípavý nebo naopak nesmírně hlasitý a strašný. Někdy komunikují pouze myšlenkami.

Opatření proti návratu zemřelých

Lidé se návratům zemřelých většinou snažili zabránit, k čemuž se užívaly různé magické praktiky:
– mrtvoly se za tímto účelem všelijak mrzačily, svazovaly, zavalovaly kamením, pohřbívaly vleže na břiše
– už pohřební rituály často obsahovaly prvky, které měly návratu mrtvých zamezit
– když člověk zemře v místnosti, má se rychle otevřít okno, aby duše mohla odletět
– když vynášejí rakev z domu, má se za ní vylít konev vody
– kdo první hodí lopatu hlíny na rakev, nad tím nemá zemřelý žádnou moc
– na dveře domu se mají křídou nakreslit tři kříže
v Estonsku panoval zvyk za každého zemřelého v domě zatlouct do prahu hřebík – ten měl jednak zabránit návratům zemřelého, ale také ho navždy připomínat

Přístup církve k nemrtvým

Víra v návrat mrtvých existuje od pradávna. Katolická církev se dlouhou dobu snažila tuto víru vymýtit jako pohanský a kacířský blud. Svatý Augustin, který byl v těchto otázkách považován za neotřesitelnou autoritu, odsoudil navracení mrtvých jako nesmysl – člověk byl totiž tvořen tělem a duší, přičemž tělo leží pohřbeno a duše odešla na onen svět, její fyzická přítomnost v našem světě tedy není možná.
Teprve kolem r. 1000 se církev začala postupně k víře v nemrtvé přiklánět, protože potřebovala najít vysvětlení pro zázračná zjevení svatých a navíc se víru v nemrtvé stejně nedařilo zcela potlačit. V podstatě se tedy ujala interpretace, že mrtvý se navrací proto, aby za spásu jeho duše byly konány zádušní mše a modlitby. Záměrná vyvolávání nemrtvých byla přísně trestána, protože se jednalo o rušení pokojné duše. Nemrtvý se považuje za “odraz” těla a proto zpravidla vypadá jako člověk v okamžiku smrti – popravený je bezhlavý, umučený má krvácející rány apod. Útoky na nemrtvého se pak projevují i na jeho mrtvole.
V období reformace se povaha nemrtvého mění – už se nejedná o nepokojnou duši, ale o duši prokletou, zavrženou. Nemrtví se dostávají do souvislosti s čarodějnictvím a černou magií.
V současnosti většina tradičních církví existenci nemrtvých popírá, ale jejich kult stále přežívá v lidové víře, pověstech a hrůzostrašných povídkách.

Zdroj: WIKIPEDIA

Originální znění karty v EN:

Cavern Guardian
Type: Enemy
Encounter Set: Escape from Dol Guldur
Threat Threashold: 8
Threat Strength: 2 Attack: 2 Defense: 1 Hit Points: 2
Undead.
Doomed 1.
Shadow: Choose and discard 1 attachment you control. Discarded objective cards are returned to the staging area. (If this attack is undefended, discard all attachments you control.)

Set: Core Number: 103
Quantity: 2
Illustrator: Mark Winters

Sdílej kartu s přáteli !

    2 thoughts on “Strážce jeskyně (ZS 103)”

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.