No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Syn Arnoru (ZS 15) patří mezi dražší spojence. Pořizovací cena tří zdrojů v základu nabízí pouze hodnotu dva k útoku a dva životy bez jakékoliv obrany. Odpověď na otázku, jestli je to moc nebo málo zodpoví až to, zda se vám podaří využít jeho reakci. Ta má několik herních aspektů, které si představíme níže.

Reakce: Poté co Syn Arnoru vstoupí do hry, vyber kartu nepřítele v oblasti odhalení nebo ve střetu s jiným hráčem. Střetni se s tímto nepřítelem.

Po vstupu Syna Arnoru (ZS 15) do hry se tedy můžete střetnout s jakýmkoliv nepřítelem v oblasti odhalení (tedy jestli na něj platí efekty karet). Tento postup sebou nese několik pozitiv. Za prve si takto snižujete hodnotu ohrožení v oblasti odhalení, které pak budete muset vyvinout pomocí síly vůle ve fázi plnění úkolů. Je to tedy svým způsobem spojenec ze sféry velení, který i se silou vůle nula, je schopen přispět k plnění úkolu nemalou hodnotou, ovšem bohužel jen jednorázově.

Druhý a pro některé dobrodružství naprosto zásadní aspekt je, že tímto způsobem se můžete střetnout i s nepřítelem, který se ukrývá v oblasti odhalení a zákeřně škodí zpovzdálí. Jistě si z prvního cyklu dobře vzpomenete na kartu třeba:


Střelec ze zálohy (ZS 83)

Během fáze setkání si hráči nesmí vybrat Střelce ze zálohy v kroku Střetnutí hráčů, pokud jsou v oblasti odhalení jiní nepřátelé.

Povinné: Pokud je Střelec ze zálohy v oblasti odhalení na konci fáze boje, každý hráč udělí jedné postavě, kterou kontroluje, 1 bod poškození.


Stejně tak ji v druhém cyklu jej budete moci využít na nepřítele:


Pozorovatel (Pvv 72)

Regenerace 2. Dokud je ve hře další nepřítel s Chapadly, nelze se s Pozorovatelem dobrovolně střetnout.

Pokud je Pozorovatel na konci fáze boje v oblasti odhalení, musí každý hráč udělit 3 poškození jedné postavě pod svou kontrolou.


Tedy obecně se to dá shrnout, pokud je některá nepřátelská karta s vysokou hodnotou ohrožení a má hodně velkou hodnotou pro Střetnutí hráčů, případně je dovybavena ještě vlastností – nemůže dobrovolně střetnout, je Syn Arnoru (ZS 15) karta, která by neměla v balíčku chybět. Výše uvedené potvory totiž většinou „trpí“ tím neduhem, že pokud se vyvalují v oblasti odhalení, krutě to pocítíte ve formě postihu.

Třetí možnost je střet s nepřítelem, kterého už má přiřazený jiný hráč na sobě. Pokud se na hráče, který pracuje s balíčkem se silou vůle (optimál. duchovní sféra), případně léčení (tedy balíky, kde je hodnota útoku povětšinou zastoupena docela raritně) a má na sobě nějakého nepřítele, kterého není schopen bez větších ztrát udolat, může být Syn Arnoru (ZS 15) důležitá pomoc, která přijde vhod.

Tato mechanika stahování nepřátel z oblasti odhalení bude v dalších cyklech (4 cyklus) posílena i kartou spojence Westfold Outrider (neofic.překl. Jezdec z Úval, rozšíření: Voice of Isengard) ze sféry taktiky s jeho akcí:

Akce: Odhoď Jezdce z Úval a vyber nepřítele, které není s tebou ve střetu. Střetni se s tímto nepřítelem.

Tento spojenec na rozdíl od Syna Arnoru (ZS 15) je bohužel pro spuštění své akce odstraněn ze hry.

Syn Arnoru (ZS 15) je karta spojence, která má kouzlo pouze v případě možnosti využití její reakce. Není vybavena ani traitem na který se váže nějaká synergie (i když v pátém cyklu by se to zřejmě mělo zlepšit) a cena je nemalá. I když pro sféru velení by to až tak zásadní problém být neměl. Nelze říct, že jde o špatného spojence, ale potenciál roste se správným načasování jeho vstupu do hry.

Sepsal pro Vás tarnow

The_siege_of_Arnor

Obležení Arnoru

Arnor, Severní království

Království Dúnadanů; byl založen společně s Gondorem roku 3320 D.v. Elendilem Věrným a jeho syny po PáduNúmenoru. Za své největší moci zahrnoval Arnor celý Eriador kromě oblastí za Lunou a zemí na východ od Šeravy aBouřné, kde ležela Roklinka a Cesmínie. Za Lunou byla elfí země, zelená a pokojná, kam lidé nepřicházeli. Na východní straně Modrých hor však sídlili trpaslíci, zejména v oblasti na jih od zálivu Luny, kde měli mnoho dolů.

Starým sídelním městem Arnoru byl Annúminas na břehu Soumračného jezera. Ten však byl už v první polovině Třetího věku opuštěn a královské sídlo se přesunulo do Fornostu na Severních vrších. Významné město na jihu země byl Tharbad postavený jako velký námořní přístav kolem mostu přes řeku Gwathló, kudy přicházela z EnedwaithuSeverojižní cesta. Významná pevnost byla věž Amon Sûl, až do svého zničení roku 1409, a další věže stály naVěžových kopcích na západě říše.

V Arnoru byly uchovávány tři palantíry. Hlavní z nich byl na věži Amon Sûl, po jejím zničení byl pak přenesen do Fornostu. Druhý byl zpočátku v Annúminasu, ale poté co se přesunulo sídlo králů, i tento kámen se přesunul do Fornostu. Zmíněné dva palantíry byly ztraceny roku 1975, když se potopila loď krála Arveduiho. Třetí palantír pak byl umístěn na Věžových kopcích a zůstal tam až do konce Třetího věku.

Už od počátku Třetího věku byl Arnor méně osídlený než Jižní království. Částečně to bylo určitě kvůli tomu, že hlavní přístav Věrných Númenorejců byl Pelargir a kolem něj se jich také už před Pádem usazovalo víc než v severních krajích, a Arnorské vojsko bylo také hodně oslabeno ve Válce Posledního spojenectví. I dál, v různých pohromách, které Severní království postihly, počet obyvatel postupně klesal, až se z Eriadoru stala až na pár výjimek liduprázdná země.

Na začátku Třetího věku sice Arnor zažil několik století míru, ale roku 861, po smrti krále Eärendura došlo k rozepřím mezi jeho třemi syny, které vyústily v rozdělení království na tři části: Arthedain, Cardolan a Rhudaur. Zatímco v Arthedainu se udrželi Isildurovi dědici, ve druhých dvou královská linie brzy vymřela a ve Rhudauru se dokonce k moci dostal zlý kníže horalů, který se spojil s Černokněžným králem Angmaru. Arthedain přetrval nějakou dobu, až nakonec království po mnoha vlnách nájezdů zaniklo, ale královská linie zůstala a zbylí Dúnadané vedli skrývavý život v divočině, a stali se tak známými jako Eriadorští hraničáři. Jejich posledním náčelníkem bylAragorn II., který po vítězství ve Válce o prsten nastoupil na trůn Gondoru a posléze obnovil i slávu Arnoru a stal se tak vládcem Obnoveného království.

Zdroj: Angrenost

Arnor_10

 

Originální znění karty v EN:

Son of Arnor
Type: Ally Sphere: Leadership
Cost: 3
Willpower: 0 Attack: 2 Defense: 0 Hit Points: 2
Dunedain.
Response: After Son of Arnor enters play, choose an enemy card in the staging area or currently engaged with another player. Engage that enemy.

…and the North-realm they made in Arnor, and the South-realm in Gondor above the mouths of Anduin. – The Fellowship of the Ring
Set: Core Number: 15
Quantity: 2
Illustrator: Ryan Barger

Sdílej kartu s přáteli !

  4 thoughts on “Syn Arnoru (ZS 15)”

  1. Jen doplním že další podobnou kartou je Knight of Minas Tirith. Tím pak jde ten Střelec ze Zálohy rovnou zabít nebo nějaký silnější nepřítel alespoň zranit. Podmínkou na jeho použití je, že musíte mít všechny hrdiny z taktiky, což ale v cyklu Aganist the Shadow, který navazuje na rozšíření Heris of Numenor nemusí být až takový problém. Jinak cena stejná, ale má o jeden útok, život a obranu více.

  2. Tím že se s nepřítelem mohu střetnout neznamená, že mohu hned vyhlásit útok proti nepříteli? Nejdřiv útočí on,a pak já – výhody Syna Arnoru jsou popsány výše.

  3. Výhoda Syna Arnoru je v tom, že si stiahneš nepriateľa napríklad z oblasti odhalenia už vo fáze plánovania, a budeš to mať jednoduchšie na úlohe, alebo sa tak vyhneš útoku napr.horského obra keď hneď na neho zahráš lesnú pascu.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.