Rating: 3.00/9. From 1 vote.
Please wait...

V závere scenáre Správcovy obavy (3.cykl. Proti stínu) zmeriame svoje sily aj s jedným z 3 nepriateľov s vlastnosťou Padouch a Gondor. Prvý z nich má názov Castamirovi stoupenci (The Hand of Castamir). Jeho cena stretnutia je 30, sila vôle a obrany má hodnotu 3, sila útoku 4 a bodov zdravia je 6. Má dva povinné efekty. Hneď ako zaútočí odhalíme vrchnú kartu stretnutia, vyhodnotíme jej efekty a zahodíme ju. Ďalší povinný efekt nadväzuje na ten predchádzajúci. Potom ako je z balíka stretnutia odhalená karta zrady, Castamirovi stoupenci ihneď zaútočia na prvého hráča. Nielen že sa môže uskutočniť reťazový efekt útokov, ale ak sa tento nepriateľ zdrží v hre dlhšie, počas fáze úlohy môže zaútočiť. Druhým nepriateľom je Dcera Berúthiel (Daughter of Berúthiel) s cenou stretnutia 10, silu vôle a obrany má 3, silu útoku 5 a rovnaký má aj počet bodov zdravia. S Dcerou Berúthiel nie je možné stretnúť sa dobrovoľne. Povinný efekt hovorí, že keď zaútočí vráti sa do oblasti odhalenia. Hráč, ktorý je s ňou v stretnutí, si môže zdvihnúť svoje ohrozenie o 4 a zabrániť tomuto efektu. Nepriateľ je striktne zameraný na prvého hráča s ktorým sa stretne automaticky. Je dobré sa ho zbaviť čo najskôr, lebo zvýšenie ohrozenia o 4 je dosť veľká záťaž na hráča, ktorý sa ho rozhodol držať pri sebe. V opačnom prípade v úvodzovkách putuje so žetónom prvého hráča a pri tom zvyšuje silu ohrozenia v oblasti odhalenia. Posledným, tretím unikátnym nepriateľom je Telemnarova zhouba (Telemnar’s Bane) s cenou stretnutia 20, silou vôle a útoku 3, silou obrany 2 a 7 bodmi zdravia. Tiež má dva povinné efekty. Prvý hovorí, že keď zaútočí, každý hráč odhodí 3 karty z vrchu svojho hracieho balíka. Druhý efekt, potom ako hráč zahrá kartu udalosti, nepriateľ ihneď zaútočí na prvého hráča. Pomáha hráčom zbaviť sa kariet, čo nie je moc dobré a naviac sú potrestaní za použitie karty udalosti.
Všetci traja nepriatelia majú atribúty hodné záverečných šéfov scenárov, s výnimkou Telemnarovej zhouby, ale tam vidíme zase viac bodov zdravia. Ich hodnoty stretnutia sú celkom nízke a v závere hry už je problém sa vyhnúť stretnutiu s nimi. To ani nedoporučujem. Najlepšie je zbaviť sa ich čo najskôr z dôvodu previazania efektov a schopností na efekty karty Intrik. Ak sa na to spätne pozrieme zistíme, že nám akoby vznikli dvojice spoločne zamerané na rovnaký efekt. Telemnarova zhouba spolu s kartou V plamenech odhadzujú karty hráčov. Dcera BerúthielJedovatá slova zvýšujú hráčom ohrozenie. Castamirovi stoupenci a Bezbožné spojenectví sa snažia pripraviť hrdinu o život. Týmto spôsobom sa karty stretnutia snažia ukončiť hru pomocou podmienok na kartách Intrik.

Spísal pre vás pbch


Telemnar

Telemnar byl dvacátý šestý král Gondoru. Jméno Telemnar znamená quenijsky „stříbrný plamen“. Narodil se roku 1516 za vlády krále Aldamira jako nejstarší syn králova vnuka Minardila.

Jeho vlastní odbobí vlády bylo krátké – trvalo pouze dva roky, tedy nejkratší dobu ze všech králů Gondoru (nepočítáme-li vládu Isildura na samém počátku Třetího věku). Vlivem velkých neštěstí to byla pro říši těžká doba. Telemnar sám nastoupil na trůn v relativně nízkém věku roku 1634 po nečekané smrti svého otce Minardila při náhlém nájezdu Umbarských korzárů na Pelargir. Za Telemnarovy vlády byl správcem Gondoru Húrin z Emyn Arnenu, kterého si vybral už král Minardil.

Aby pomstil opovážlivost korzárů, pustil se do budování velké flotily, se kterou chtěl Umbar napadnout, ale po dvou letech musely být práce zastaveny, protože do Gondoru přišel od východu Velký mor, který říši těžce zasáhl. Zemřela velká část obyvatel Gondoru, nejvíce ve velkých městech. Osgiliath se tehdy z velké části vylidnil, mnohé jeho části byly trvale opuštěny a do konce Třetího věku už nebyl v dřívějším rozsahu obnoven. Morové epidemii podlehl nakonec i sám král Telemnar a všechny jeho děti (a pravděpodobně i jeho mladší bratr Minastan). Po Telemnarově smrti uschnul a zemřel také Bílý strom v Minas Anor.

Telemnarovým nástupcem se stal jeho mladý synovec Tarondor, který díky mladému věku, ve kterém nastoupil na trůn, vládl naopak ze všech Gondorských králů nejdéle.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Telemnar’s Bane
Type: Enemy
Encounter Set: The Steward’s Fear
Threat Threshold: 20
Threat Strength: 3 Attack: 3 Defense: 2 Hit Points: 7
Gondor. Villain.
Forced: When Telemnar’s Bane attacks, discard the top 3 cards of each player’s deck.
Forced: After a player plays an event card, Telemnar’s Bane makes an immediate attack against the first player.

Set: TSF Number: 17
Quantity: 1
Illustrator: Aurelien Hubert

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.