Ako som spomínal vo svom tématickém balíku Jeden za všetkých, všetci za jedného (Venkov) v MENU na týchto web stránkách, kostru hracieho balíka tvoria spojenci. Každí zvyšuje jeden z atribútov, alebo body zdravia. Zvýšenie sa vzťahuje na všetky postavy s vlastnosťou Venkov pod kontrolou rovnakého hráča. Navýšenie dokonca platí aj na samotnú postavu, ktorá tento bonus poskytuje. Je preto logické, že čím viac spojencov bude v hre, tým silnejší budú. Keďže títo spojenci, až na jednu výnimku, majú len 1 bod zdravia, najdôležitejšou postavou bude Pastýř z Anfalasu. Všetky postavy s vlastnosťou Venkov získajú 1 bod zdravia naviac a nebudú tak zraniteľné pred efektami kariet stretnutia. Šermíř z Ethiru zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu vôle o 1. Válečník z Losarnachu zvýši postavám s vlastnosťou Venkov silu obrany o 1. Rytíři Labutě zvýšia postavám s vlastnosťou Venkov silu útoku o 1. Ak bude v hre z každého druhu spojenca po 3 kópie, tak postavy majú bonus plus 3 k svojim atribútom, alebo bodom zdravia. A práve v tom sa ukrýva ich sila. Jediný spojenec s vlastnosťou Venkov, ktorý má 3 body zdravia je Forlong. Ten má schopnosť pripraviť sa na konci každej fáze, ak kontrolujem spojencov s vlastnosťou Venkov v štyroch rozdielnych sférach. Vyššie spomenuté postavy spĺňajú presne túto podmienku. Forlong je neskutočný spojenec, aj keď nie je možné jeho schopnosť využiť hneď od začiatku hry. Samozrejme tiež profituje s vyššie opísaných bonusov. Pošlem ho na úlohu, na konci fáze sa pripraví. Treba pri cestovaní do lokácie vyčerpať postavu? Spravím to s Forlongom, veď na konci fáze cestovania sa pripraví. Pokojne s ním môžem útočiť, alebo brániť. Na konci fáze boja sa pripraví a prípadne ho ešte viem použiť vo fáze obnovenia pre efekt nejakej hráčskej karty. Posledným zástupcom dnes hodne omielanej vlastnosti je Lovec z Lamedonu. Samotný nevyniká, ale v skupine s ostatnými naberie na sile. Ako plus má reakciu, kedy po jeho zahraní odhalím vrchnú kartu môjho hracieho balíka. Keď je to karta s vlastnosťou Venkov dám si ju do ruky. V opačnom prípade ju zahodím. Je to menšia pomoc s ťahaním kariet pre hrací balík. Dozorčí Domů uzdravování slúži na liečenie pri prechode ťažkými scenármi. Vyslanec Pelargiru je obetný baránok za jeden zdroj. Nemôžem si dovoliť stratu žiadneho venkovana. Faramir je zaujímavá a veľmi užitočná postava. Vo fáze úlohy dokáže nakloniť misku váh na moju stranu použitím svojej akcie. Má celkom pekné atribúty s ktorými mi pomôže aj v boji. Naviac mám pre neho jeden pekný doplnok. Ako vždy posledný mi zostal Gandalf. V kombinácii s udalosťou Zákeřný útok vyrieši nejednu neočakávanú situáciu.

Spísal pre vás pbch


Výsledek obrázku pro Lossarnach

Morwen z Lossarnachu

Morwen z Lossarnachu byla gondorská šlechtična, která se stala královnou Rohanu, manželkou krále Thengela.

Morwen se narodila roku 2922. Její rodina pocházela z Belfalasu a byla příbuzná s rodem knížat z Dol Amrothu, ačkoli později se přestěhovala do kvetoucího údolí Lossarnach. Tam se s Morwen seznámil rohanský princ Thengel, který dlouhá léta pobýval v Gondoru ze vzdoru proti svému otci, králi Fengelovi.Výsledek obrázku pro Morwen z Lossarnachu

Morwen se roku 2943 provdala za Thengela, třebaže byl o sedmnáct let starší, a narodilo se jim pět dětí: po synovi Théodenovi (pozdějším králi Rohanu) čtyři dcery, z nichž nejmladší byla Théodwyn (matka Éomera a Éowyn). Morwen, díky svému númenorskému původu, měla značně vyšší postavu než většina Rohirrim, což po ní zdědili také její potomci.

Morwen a Thengel nějaký čas žili v Lossarnachu, kde se také narodily jejich první tři děti. Teprve když král Fengel roku 2953 zemřel, přestěhoval se Thengel s rodinou do Rohanu, aby se ujal trůnu. Tam se Morwen narodily dvě nejmladší dcery.

Morwen žila po boku krále Thengela v Edorasu během sedmadvaceti let jeho vlády a snad i díky ní se začala v královském domě používat gondorská řeč, což ovšem ne všichni v Rohanu pokládali za dobré.

Není známo, kdy královna Morwen zemřela. Vzhledem k jejímu věku je však pravděpodobné, že přežila svého manžela. Knížata z Dol Amrothu se díky svému númenorskému původu dožívali zpravidla přes sto let a tak je teoreticky možné, že se Morwen dožila i války o Prsten není však o ní v té souvislosti nikde zmínka, a tak to nemůžeme říci s jistotou.

Zdroj: ANGRENOST

Výsledek obrázku pro Lossarnach


Originální znění karty v EN:

Warrior of Lossarnach
Type: Ally Sphere: Leadership
Cost: 2
Willpower: 1 Attack: 1 Defense: 1 Hit Points: 1
Outlands.
Each Outlands character you control gets +1 [Defense].

… grim-faced they were, and shorter and somewhat swarthier than any men that Pippin had yet seen in Gondor. – The Return of the King
Set: TSF Number: 2
Quantity: 3
Illustrator: Mark Winters

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.