[RegUserOnly][/RegUserOnly]Obtížnost = 7

Doly v Morii jsou bludiště úzkých tunelů a širokých průchodů, přírodních jeskyní a ohromujících síní vyhloubených s trpasličí zručností. Hrdinové musejí postupovat na východ a zjistit o skřetech, co se dá. Snad přitom narazí na Balina, který by jim mohl poradit. Ale je snadné v temných tunelech ztratit směr…

“Dlouhá tma” se hraje s balíčkem setkání, který sestavíte ze všech karet následujících sad: Dlouhá tma, Zvraty a obraty, Nástrahy jámy. (Sady Zvraty a obraty a Nástrahy jámy najdete v rozšíření karetní hry Pán prstenů Khazad-dum.)

Bez názvu

Test umístění

V tomto scénáři mají hráči čas od času provézt “test umístění”. Tím se hrdinové snaží zjistit, jakým směrem se mají dát.

Test umístění vždy provádí jeden hráč dle karty, která jej vyvolala. Hráč, který provádí test umístění, smí vybrat a odhodit 1 kartu z vrchu balíčku setkání. Na mnoha kartách ze sady Dlouhá tma je za textem tučně natištěno slovo “ÚSPĚCH“. Pokud na odhozené kartě je právě toto slovo, je test úspěšný a nic zlého se nepřihodí. Pokud na kartě slovo “ÚSPĚCH” za textem není, hráč neuspěl, ale může se pokoušet dál, dokud neuspěje nebo až do chvíle, kdy nechce (nebo nemůže) odhodit další kartu. Pokud hráči dojdou karty nebo prohlásí, že už je nechce dál odhazovat, je test považován za neúspěšný a hráči postupují podle dalších instrukcí na kartě, která jej vyvolala.

Příklad: Na kartě “Obrovské a spletité” se píše: “Při odhalení: První hráč provede test umístění. Pokud bude neúspěšný, každý hráč si zvýší ohrožení o 7, odstraňte všechny žetony postupu ve hře a vyhodnoťte všechny efekty Ztraceni ve hře.”

Když je tato karta odhalena, musí Martin jako první hráč provézt test umístění. Může ho ihned prohlásit za neúspěšný a nemusí odhodit žádnou kartu, ale rozhodne se zkusit štěstí. Odhodí 1 kartu z ruky a otočí první kartu z vrchu balíčku setkání. V textu nemá tučně natištěno “ÚSPĚCH” , v testu tedy neuspěl. Rozhodne se zkusit to znovu a odhodí další kartu z ruky. Tentokrát je na odhozené kartě setkání natištěno “ÚSPĚCH“, takže Martin v testu uspěl.. Ignorujte tedy efekt karty “Obrovské a spletité” pro případ neúspěchu a kartu bez dalšího efektu odhodí.

 

Efekty Ztraceni

Na některých kartách je efekt “Ztraceni“. Tyto efekty jsou vyvolávány pouze pomocím jiných karet a nejsou nijak vázány na fázi nebo konkrétní časový okamžik ve hře.

 

Pochodeň

V tomto scénáři se používá karta cíle Pochodeň. Během rozestavení si první hráč vybere jednoho svého hrdinu a připojí k němu Pochodeň, která mu zůstane až do konce hry. Pokud by Pochodeň měla opustit hru, prostě ji odstraňte ze hry. Karty odstraněné ze hry nikdy neumisťujte na odhazovací balíček, protože efekty , které vrací karty z odhazovacího balíčku zpět, se odstraněných karet netýkají.

 

Následující hráč

Následující hráč je hráč sedící přímo po levici hráče, kterého se týká text na kartě. Pokud ve hře nejsou další hráči, následující hráč neexistuje.

 

Klíčové slovo “Utajení X”

Utajení je nové klíčové slovo, poprvé použité na hracích kartách série Trpasluj. Utajení snižuje cenu, za kterou lze takovou kartu hrát, o uvedenou hodnotu, avšak pouze za předpokladu, že ohrožení hráče , který tuto kartu hraje, je 20 nebo nižší. Utajení se vztahuje pouze na karty, které vykládáte nebo hrajete z ruky, a nikdy nemodifikuje natištěnou cenu karty.

 

Video s hraním

Odkaz na balík hráče

karty

 

Vysvětlení strategie od přispěvatele:

V tomto dobrodružstve sa vyberieme do Morie pátrať po orkoch. Budeme blúdiť tmavými tunelmi a chodbami, rozsiahlimi sieňami a halami tohto rozľahlého trpasličieho kráľovstva. V spletitom labyrinte nebude žiadny problém stratiť sa. Na nájdenie tej správnej cesty kadiaľ pokračovať, autori tématicky vytvorili mechaniku nazvanú „test umístění“ (locate test). Funguje na jednoduchom princípe, kedy hráč zachodí ľubovolnú kartu z ruky a následne aj vrchnú kartu z balíka stretnutia. Ak je na karte stretnutia slovo „úspěch“ (pass), tak bol test umiestnenia úspešný. V opačnom prípade hráč môže skúšať sťastie v teste ďalej, pokiaľ nedosiahne úspech, alebo mu nezostanú žiadne karty v ruke. Hráč sa môže rozhodnúť kedykoľvek test ukončiť, z dôvodu ponechania si určitých kariet na ruke, alebo test nevykonať a schválne byť na ňom neúspešný.

V dobrodružstve je na kartách aj nový efekt „ztraceni“ (lost), ktorý je nutné vykonať vždy po neúspešnom teste umiestnenia, alebo na príkaz karty úlohy.

Popíšem vám zopár kariet stretnutia, na ktoré si treba dať v tomto scenári pozor.

Skalní Zmije (DT 100) – na tohto hada môžete útočiť iba vtedy, ak pri jeho predchádzajúcom útoku zraní vášho obráncu. Bez problémov je možné dať mu zranenia cez Gandalfovu reakciu, alebo pomocou udalosti Sprška Kamení (CdR 32), teda nie je imúnny na priame zranenia (direct damage).

Gobliní Vojevúdce (DT 99) – jeden z bossov scenára s nepríjemným efektom „ztraceni“ – každý hráč musí zahodiť 1 spojenca ktorého kontroluje, ak je to možné. Nie je dobré si ho nechávať príliš dlho v hre.

Jeskynní Pavouk (DT 97) – tento pavúk vás núti zahodiť množstvo kariet, ktoré tak veľmi potrebujete na test umiestnenia. Pozor! Ak máte 3 a menej kariet v ruke, nemusíte zahodiť žiadnu kartu, lebo nie ste schopný kompletne splniť efekt pri odhalení.

Klikatá Chodba (DT 92) – veľmi nepríjemná lokácia. Pred položením žetónov postupu na ňu, treba vykonať test umiestnenia. Ak bude neúspešný, tak žiadne žetóny postupu nepoložíte. V prípade, že nie ste vybavený na test umiestnenia, je lepšie do tejto lokácie necestovať. Ak sa predsa len k tomu odhodláte, dobre si spočítajte vašu silu vôle, aby ste boli schopný preskúmať lokáciu na 1 záťah. Podmienka na lokácii platí aj pre Pochodeň (KD 41).

Shromaždiště (DT 95) – zrada sa pripojí ako doplnok typu okolnost na lokáciu s najvyším súčtom ohrozenia a chýbajúcimi žetónmi postupu na nej. Následne všetci odhalení nepriatelia z balíka stretnutia získajú nápor. Nepríjemný efekt, ktorý treba zrušiť, prípadne čo najskôr preskúmať danú lokáciu, alebo hrať spojenca Kovkop ze Železných Hor. Najhoršia kombinácia tejto zrady je spolu s lokáciou Klikatá Chodba.

Únava (DT 93) – zrada núti každého hráča vyčerpať postavu. Ak niektorý hráč má všetky postavy vyčerpané, zrada získa nápor. Podľa oficiálnej odpovede autorov hry sa na túto kartu vzťahuje výnimka oproti bodu 1.15 vo FAQ. Ak hráč nemá akú postavu vyčerpať, aj tak sa považuje prvá časť efektu za splnenú. V opačnom prípade by nemusel splniť druhú časť efektu za slovíčkom “poté”. A to by kolidovalo so spomenutým bodom v často kladených otázkach.

Zkažený Vzduch (DT 94) – túto zradu budete chcieť zrušiť, lebo úspešný test umiestnenia nie je vždy zaručený a 2 zranenia každej postave môžu stáť kopec spojencov život, v horšom prípade môžete prísť aj o hrdinov.

Dohořívání (KD 40) – táto karta je hráčom už známa dlhšiu dobu. Chcem len pripomenúť, že ak sa hráč rozhodne pomocou Pochodně zrušiť zradu, tak aj vtedy je nutné splniť povinný (forced) efekt na tomto doplnku.

 

Zloženie hracieho balíka

Ako som písal vyššie, stretneme sa tu s testom umiestnenia, ktorý funguje na princípe odhadzovania kariet z ruky hráčov. Preto jedna zo schopností hracieho balíka bude ťahanie kariet. Ja som sa rozhodol hrať trpasličí balík s množstvom spojencov. Tí sa budú starať o úlohu a boj.

Prvým hrdinom a zároveň vodcom skupiny je Dáin Železná Noha (NdTH 116) zo sféry velenia (leadership). Dáin zvyšuje silu vôle a útok všetkým trpaslíkom a bude môj hlavný obránca.

Druhým hrdinom je Thalin (ZS 6) zo sféry taktiky (tactics), ktorý bude pravidelne vyslaný na úlohu. Počas nej udelí 1 zranenie odhalenému nepriateľovi.

Tretím hrdinom je Bifur (KD 2) zo sféry poznania (lore). Ten bude rovnako plniť úlohu questera. Má nízke ohrozenie a výbornú akciu.

Počiatočné ohrozenie je 27, čo považujem za veľmi pekný začiatok. Hrám troj-farebný hrací balík, ale neočakávam žiadne väčšie problémy so zdrojmi. Vďaka Bifurovej akcii by som mal mať dosť zdrojov zo sféry poznania. Vo sfére taktiky hrám minimum drahých kariet a sféra velenia si dokáže zdroje produkovať sama.

Spojencov tvoria, ako základ hracieho balíka, z 90% trpaslíci. Ja však začnem postavou s inou vlastnosťou, pre balík veľmi dôležitou. Je to spojenec Gléowine (ZS 62), vďaka ktorému budem ťahať karty na ruku hneď od prvého kola. Trpaslíkov by som rozdelil do 2 skupín. Prvá skupina sú questeri, primárne určení na plnenie úloh. Sú to Ereborský Kovář (ZS 59), Ereborský Kronikář (KD 11) a Bombur (CdR 35). Samozrejme každý z nich má aj nejakú schopnosť, ktorú rád využijem počas hry. Ereborský Kovář mi vráti doplnok z odhadzovacieho balíka. To je super, lebo každá karta sa môže hodiť na test umiestnenia. Ereborský Kronikář po vyčerpaní a zaplatení 1 zdroja zo sféry poznania, dokáže pripraviť vybraného trpaslíka. Vhodné najmä pre Dáina, kedy po bránení útoku nepriateľa môže zvýšiť útok trpaslíkov. Dá sa povedať, že cena tejto akcie je vysoká, ale v trpasličom balíku je výborná. Ešte mi zostal Bombur. Ten má zaujímavú akciu. Môžem ho vyčerpať a vybrať lokáciu v oblasti odhalenia. Táto lokácia bude mať nižšie ohrozenie o 1 do konca fáze. Ak sa jedná o lokáciu s vlastnosťou podzemí, tak sa jej ohrozenie nezapočíta vôbec. Skvelá správa je, že všetky lokácie v tomto dobrodružstve majú vlastnosť podzemí.

Druhá skupina trpaslíkov sú útočníci. Ich úloha je viac ako jasná. Dlouhovous Skřetobijec (ZS 18) stojí 4 zdroje, ale má útok 2 a 3 životy, plus reakciu kedy po vstupe do hry udelí 1 zranenie všetkým orkov v hre, a to je drvivá väčšina nepriateľov v tomto dobrodružstve. Zkušený Sekerník (ZS 28), za dobrú cenu získam dobrý útok. Kovkop ze Železných Hor (ZS 61) je najslabší z útočníkov, ale dokáže ma zbaviť doplnku typu okolnost. Na záver spomeniem Ereborského Mistra Boje (DT 79), ktorý profituje z počtu spojencov – trpaslíkov v hre. Za každého z nich má +1 k sile útoku, teda nie je problém dostať sa s ním aj na hodnotu sily útoku 10.

Mimo trpaslíkov mám v balíku aj spojencov Zvěd od Sněžné (ZS 16) a Vazal Pána Větru (MM 98). Pri nepriateľovej presile poslúžia ako lacní obráncovia.

Samozrejme hrám aj Gandalfa (ZS 73). Jeho reakciu použijem podľa situácie v hre.

Prejdem k doplnkom. Najdôležitejší doplnok je Durinúv Odkaz (PvV 61). Táto karta je výborná a je nutnosť pre trpasličí balík. Po zahratí každého trpaslíka, z množstva spojencov čo mám, si vždy potiahnem kartu na ruku. Sekera z Trpasluje (KD 7) je doplnok, ktorý hrám primárne na jedného zo spomínaných spojencov – útočníkov. Touto sekerou dokážem dať zranenie aj keď neprekonám súperovu obranu. Správce Gondoru (ZS 26) je potrebný, aby som dokázal zaplatiť veľké množstvo trpaslíkov, ktorých sa chystám hrať. A keďže sú až v 3 sférach, zaradil som tiež Narviho Opasek (KD 3). Týmto doplnkom dokážem hrdinovi zmeniť ikonu zdrojov podľa môjho výberu na jednu fázu. Pripájam ho na hrdinu, ktorý má doplnok Správce Gondoru. Kroužkové Brnění (DT 80) pomôže Dáinovi v obrane. Zvýši mu obranu a život o 1. Tento doplnok je možné hrať len na trpaslíka, alebo hobita, avšak aj na spojenca.

S udalosťami začnem stálicami hracích balíkov. Zákeřný Útok (ZS 23) a Paráda (ZS 34). Ich použitie je snáď každému jasné. Durinova Píseň (KD 4) je výborná karta. Hrdinovi – trpaslíkovi zvýši silu vôle, obrany a útoku o 2, až do konca kola. Šikovné použitie tejto karty je napríklad pred vypočítaním úlohy, alebo po odhalení karty tieňa pri útoku nepriateľa, ešte pred udelením zranení. Pri použití Ereborského Kronikáře, môžete hrdinu so zvýšenými vlastnosťami využiť viackrát. Hlavne vo fáze boja to môže prísť vhod. Khazád! Khazád! (KD 8) pomôže pri boji. Za 0 zdrojov dostanem +3 útok pre trpaslíka. Prečo nie? Vábení Morie (CdR 30) stojí 3 zdroje, ale v trpasličom balíku exceluje. Môžem si pripraviť všetkých trpaslíkov v hre. Pri tom množstve spojencov, ktoré hrám, je to veľmi silná akcia.

Musím povedať, že trpaslíci v tomto scenári sú doslova skvelí. Fázu úlohy a boja zvládajú ľavou zadnou. A už teraz sa nám rysuje pár kariet, ktoré budú kľúčové pre silný trpasličí hrací balík. Sú to Durinúv Odkaz, Vábení Morie, Durinova Píseň a Khazád! Khazád!.

Úvodná ruka – určite Gléowine, alebo Durinúv Odkaz na ťahanie kariet. Správce Gondoru, aby som dokázal platiť spojencov. Na akého hrdinu ho pripojiť sa rozhodnem podľa kariet na ruke. A pár lacných spojencov. Ďalšie karty sú už pre mňa len ako bonus.

Spísal pre vás pbch

(web autora: https://temnyhvozd.wordpress.com/)

Zoznam použitých skratiek:

ZS – Základná sada

MM – Mrtvé Močály

NdTH – Návrat do Temného Hvozdu

KD – Khazád-dúm

CdR – Cesta do Roklinky

PvV – Pozorovatel ve Vodě

DT – Dlouhá Tma

Jak se vám líbí návod autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.